”De Døvstummes Haandalphabet og Haandtegn” – Danmarks første ordbog over dansk tegnsprog fra 1871.

Andreas Christian Nyegaard, 1823-1902. Nyegaard var lærer fra 1 november 1853 til 1 april 1901, altså i godt 47 år.
Ulrik Frederik Gram, 1810-1892, underviste fra 1 april 1829 til 1 april 1886 – 57 år.
Ole Jørgensen, 1830-1907, gjorde tjeneste fra 1 oktober 1854 til sin død den 21 januar 1907, dvs han døde på posten, 77 år gammel.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Kommentarer, illustrasjoner og publisering ved Sverre Avnskog.

 

På siden: www.sproget.dk/dansk-tegnsprog/dansk-tegnsprogs-historie

 

fandt jeg denne ordbog, som man frit kan downloade. Den kommer med følgende interessante baggrundsinformation:

 

”Siden 1871 er der blevet udgivet fem større ordbøger på tryk over dansk tegnsprog. De udkom i 1871, 1907, 1926,1967 og 1979. I den første ordbog fra 1871 var der 118 tegn, hvoraf 80 stadig bruges i dag. Den nyeste ordbog, Ordbog over det danske tegnsprog, hvis 1.udgave blev offentliggjort i 2008, indeholder 2.200 tegn og er offentlig tilgængelig på nettet”.

 

Danmarks første ordbog på området havde denne lange titel:

 

”De Døvstummes Haandalphabet samt et Udvalg af deres lettere Tegn sammenstillet, tegnet, graveret og udgivet af En Forening af Døvstumme. 1871. København, Th.Michaelsen”.

 

Listen var udarbejdet af læreren ved Det kgl. Døvstummeinstitut i København, Andreas Christian Nyegaard, 1823-1902. Nyegaard var lærer fra 1 november 1853 til 1 april 1901, altså i godt 47 år. Han var en af de to døve lærere på instituttet. Den anden var Ulrik Frederik Gram, 1810-1892, som underviste fra 1 april 1829 til 1 april 1886 – 57 år. Derudover var flere af lærerne i håndværksfagene også døve, særlig blandt skrædderne og skomagerne. Den mest kendte af disse var Ole Jørgensen, 1830-1907, som gjorde tjeneste fra 1 oktober 1854 til sin død den 21 januar 1907, dvs han døde på posten, 77 år gammel.

 

Ole Jørgensen var også initiativtageren til ”Døveforeningen af 1866”, hvor Rasmus Malling-Hansen var en af de første medlemmer. Ved foreningens første generalforsamling den 20 februar 1867 blev Malling-Hansen valgt til ’kontrabogholder’, og samme funktion fik Andreas Christian Nyegaard. De forblev begge på posten indtil 1870, men foreningen fortsatte og eksisterer den dag idag.

 

Det må være den ’forening af Døvstumme’, som Nyegaard nævner i hæftets titel.

 

Johan Keller var også aktiv i foreningen fra begyndelsen, og han var den som formulerede foreningens vedtægter og formål.

 

Rasmus Malling-Hansen havde et nært forhold til tegnsproget, og samtidige kilder fortæller, at han som præst og underviser havde et særdeles smukt, tydeligt og udtryksfuldt tegnsprog. Det kan have interesse for os i dag at se nogle af de tegn som han brugte – hvoraf mange også er gældende i dag!

 

- - - - -

 

På forsiden er et tegning af Det kgl. Døvstummeinstitut, set fra nord (fra Kastelsvej).

 

Første side har dette indhold (med sirlig håndskrift):

 

Det kongelige Døvstumme-Institut er stiftet den 17de April 1807 af Fr. VI.

 

Institutets Forstandere have været:

 

Professor Castberg fra 1807 til 1823.

 

Pastor Schow              ”  1823    ”  1838.

 

Professor Heiberg     ”  1838    ”  1865.

 

Nuværende Bestyrelse:

 

Geheime-Etatsraad Trap, Directeur.

 

Pastor Malling Hansen, Forstander.

 

     De døvstumme Børn indkaldes med otte Aars Alderen, hvert Aars 23de August.

 

     Af de optagne Elever forbliver kun de egentlige Døvstumme paa Institutet, de uegentlige og de aandssløve Døvstumme overflyttes efter 1 Maaneds Prøve til ”Døvstummeskolen grundet paa Talemethoden”.

 

     Den aarlige Betaling for en døvstum Elev er 140 Rdl., der i Tilfælde af Forældrenes Uformuenhed udredes af vedkommende Amts eller Kjøbstads Fattigkasse.

 

- - - - -

 

”Døvstummeskolen grundet paa Talemethoden” bestyres af Hr. Cand: theol: J. Keller.

 

Derefter følger en side med håndalfabetet og 15 sider med illustrerede tegn af hele ord, totalt 118 tegn.

 

Hæftets bagside har en tegning af Det kgl. Døvstummeinstitut set fra sydsiden.

 

SA: Personlig tror jeg at den ’forening af Døvstumme’ som står som utgiver av tegnspåksheftet betyr at det er en litt mer uformell samling av døvstumme som har laget og utgitt heftet. Kanskje de døvstumme lærerne og håndverkerne ved Døvstummeinstituttet i København? Heftet utkom i mange utgaver, og i en senere utgave, (den femte) som til tilhører Døvehistorisk Selskab, står Nyegaard alene som utgiver. Jeg fikk i sin tid scanninger av dette heftet som ble utgitt i 1898 av Jan William Rassmussen i Døvehistorisk Selskab. I følge Selskabet ble boken illustrert av den døvstumme kunstneren Peter Nicolaj Møller. 1838-1910.


I følge Døvehistorisk Selskab ble boken illustrert av den døvstumme kunstneren Peter Nicolaj Møller. 1838-1910.
En av Danmarks aller mest kjente døve kunstnere, var Andreas Herman Hunæus, 1814-1866. Han arbeidet som tegnelærer ved døvstummeinstituttet fra 1843-1847. Bildet tilhører Statens Musum for Kunst.
Ulrik Frederik Gram, malt av Andreas Herman Hunæus i 1836. Bildet til hører Døvehistorisk Selskab.
Frederik VI, 1768-1839, konge av Danmark og Norge.
Peter Atke Castberg, 1779-1823. Den første forstanderen for Døvstummeinstituttet i København.
Søren Johan Heiberg, 1810-1871, forstander for det samme instituttet.
Gehejmeetatsråd Jens Peter Trap, 1810-1885, kabinetsekretær og topografisk forfatter, samt direktør for døvstummeinstituttene i København og Fredericia.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, prest, forstander, oppfinner og naturvitenskapelig forsker.
Professor Johan Keller, 1830-1884. Direktør for de Kellerske anstalter.
Forsiden av førsteutgaven av Ordbogen over tegnsprog fra 1871. Den gangen sto "en forening av døvstumme" som utgivere.
Ordbogen kom i mange opplag, og dette er forsiden av 5. opplag som ble utgitt i 1898. Den gangen sto kun Andreas Christian Nyegaard som utgiver. Dom man ser har Nyegaard skrevet en personlig dedikasjon til pastor. Joh. Jørgensen.