Extractbogen 1868: Notat om Malling-Hansens udlandsrejse.

Extract-bogen for 1850-1868. Foto: Jørgen Malling Christensen.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Som ung og ny forstander blev Søren Heiberg i sin tid sendt på en studierejse til døvstumme-institutter i Europa. Og da Jens Peter Trap i 1865 blev udnævnt til direktør for det kongelige Døvstumme-Institut og for det kongelige Blindeinstitut stillede han (ifølge Traps erindringer) som krav, at han skulle få lov til at foretage en studierejse i Europa. Det var derfor i tråd med praksis, at Rasmus Malling-Hansen også skulle få denne mulighed, og endelig i 1868 blev det til virkelighed. Vi har desværre endnu ikke fundet RMHs rapport fra denne Rejse, men forskningen fortsætter i dette spor! Derimod ser man tydeligt at extractbogen blev ført af Rasmus Malling-Hansen frem til den 11 juni 1868, og at håndskriften fra og med den 12 juni er helt anderledes – sandsynligvis Georg Jørgensens -, og deraf kan vi slutte, at RMHs udlandsstudierejse blev indledt den 12 juni 1868.

 

Notat nr. 75, Ministeriet f. K. og U. den 4/6 1868

 

Bevilges at pastor Hansen tiltræder sin Udenlandsreise nu[1], at Kammerraad Gjøe[2] constitueres som Forstander fra Pastor Hansens Afrejse indtil Directeurens[3] hjemkomst fra sin Udenlandsreise, saaledes at han assisteres af Skriveren Cand. Jørgensen[4], at pastor Engholm constitueres som Præst ved inst. Under Hansens Fraværelse – samt at der efter nærmere Indstilling fra Directeuren i sin Tid tillægges Gjøe, Engholm og Jørgensen i alt 210 Rdlr som Honorar for det extraordinarie Arbeide, de saaledes ville komme til at udføre.

 


[1] JMC: Formuleringen tyder på, at beslutningen om rejsen blev taget af ministeriet på et tidligere stadium, men at man på det tidspunkt ikke kunne gå med på at RMH tog afsted, måske fordi personalesituationen ikke medgav det.

[2] JMC: J.Chr. Giøe, 1809-81, ansat som lærer ved det kgl Døvstummeinstitut i København i 1844.

[3] JMC: dvs Jens Peter Trap

[4] JMC: sandsynligvis Georg Jørgensen, ansat den 1 november 1865 som skriver hos direktør Trap; senere forstander for det kgl Døvstummeinstitut i Fredericia.


Lars Vilhelm Lindholm, f. 1857.
Georg Jørgensen, 1838-1905.
Cand theol J. Chr. A. Giøe, 1809-81.

Det originale dokumentet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.