Malling-Hansens foredrag på det nordiske skolemøde, august 1890.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

August måned 1890 var hektisk for Rasmus Malling-Hansen; han var formand for festkommitteen i anledning af Jonstrup Statsseminariums 100 års jubilæum og hovedtaler ved denne festlighed, som fandt sted den 4. august på Jonstrup og i København. Datoen var valgt fordi mange af deltagerne i jubilæumsfesten også ønskede at deltage i det nordiske skolemøde, som blev afholdt i København fra den 5 til den 8 august, og således kunne kombinere de to begivenheder. Også på det nordiske skolemøde havde Malling-Hansen en rolle at spille, i og med at han var en af foredragsholderne den 8 august. Jeg har endnu ikke fundet nogen henvisning til hans foredrag i danske aviser, men i den svenske avis, ”Helsingborgs Dagblad” af den 9 august 1890 refereres hans foredrag ganske kort men i positive vendinger:

 

Nordiske skolmötet i Köpenhamn.

Om gårdagens förhandlingar och mötets avsluttning hafva till oss ingått nedanstående telegrafiska underrättelser:

--------------(JMC: tekst udeladt)

 

Efter frukostpausen höll pastor Malling-Hansen ett synnerligen upplysande föredrag om döfstumundervisningen. Läkarna kunde understödja saken särskildt genom att upplysa föräldrar om att de icke finge låta ett barn, som blef döft, glömma att tala, eller försumma att tala till det, när det efter slutad utbildning kom hem från döfstummeinstitutet.

 


Her på National holdt Rasmus Malling-Hansen sitt foredrag på det store nordiske skolemøtet, den 8. august 1890. Illustrasjon fra 1894. Copyright: DKB.