Notater fra "Det kgl. Døvstumme-Instituts FORSTANDER-REGNSKAB".

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

I august 2020 fandt jeg på Rigsarkivet en tyk indbundet bog med titlen: ”Det kgl. Døvstumme-Instituts FORSTANDER-REGNSKAB fra 1. April 1865 til 31.Marts 1881”. En nøjere undersøgelse viste imidlertid, at denne protokol blev brugt ikke bare til daglige regnskaber men også til at registrere emnerne og det vigtigste indhold i indkommende og udgående skrivelser. Fotografiet viser en meget brugt, medtaget og sandsynligvis brandskadet regnskabsbog.

 

Hver side af protokollen er opbygget sådan, at den første kolonne angiver dato for modtagelsen eller afsendelsen af missivet; den anden kolonne registrerer afsenderen, respektive modtagaren; og den tredie – mest substantielle kolonne – sammenfatter missivets substans. Håndskriften er, på disse sider, ikke Malling-Hansens. Sandsynligvis blev bogen helt eller delvis ført af Malling-Hansens assistent og ’skriver’ H.J. Lassen.

 

 

Etiketten på det skinn-innbundne forstander-regnskabet. Den som førte boken, var i første rekke instituttets skriver, Hans Jensen Lassen Ketting. Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.
Hans Jensen Lassen, senere Ketting, 1849-1911, som først var lærer, dernest skriver og til slutt inspektør. Foto Døvehistorisk Selskab

Notat om institutslæge Mackeprangs død.

Dette notat findes i Døvstummeinstituttets ”Forstander-Regnskabsbog”, fundet i Rigsarkivets mapper med dokumenter efter Rasmus Malling-Hansen.

 

Hans Marcus Mackeprang, 1793-1874, fungerede som instituttets læge i en meget lang periode – fra 1 januar 1826 til sin død den 26 juni 1874, 81 år gammel. Allerede tre dage efter dødsfaldet udså ministeriet Georg Carl Heinrich Lehmann, 1815-1890, til hans eftertræder. Det forekommer at have været et  rationelt valg, for Lehmann havde siden 1872 været læge ved Døvstummeinstituttets nabo, Blindeinstituttet. Lehmann forblev i denne tjeneste indtil sin død den 16 september 1890 – blot 11 dage før Rasmus Malling-Hansen døde.

 

Notat

 

29/6 fra Min. for K. Og U.

 

...at Institutets Læge, Regimentschirurg Mackeprang er død, og indstiller Dr.med. Lehmann til den ledigværende Plads som Læge ved Anstalten.

 

     I Skr. fra  M.for K.og U. Af 30/6 74 udnævnes Dr. med. Lehmann, Professor, til Læge ved det Kgl. Døvst.Inst.


Lege ved instituttet, Hans Marcus Mackeprang, 1793 – 1874, Cand. med., regimentskirurg.
Overtok som lege: Georg Carl Heinrich Lehmann, 1815-1890) læge, professor, dr med.
Mannlige lærere og elever ved Blindeinstituttet, fotografert i 1890. Dr. Lehmann er visst ikke med på bildet, men i midten i bakerste rekke ser det ut til at forstanderen, Johannes Moldenhawer står. Foto fra internett.
Det originale notatet. Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.

Notat om fransk hædersbevisning til Malling-Hansen.

’Regnskabsbogen’ indeholdt meget mere end regnskaber. Der var her og der notater om vigtige skrivelser til og fra det kgl Døvstummeinstitut, og i regnskabsbogen har skriveren (Lassen) noteret følgende:

 

1/5   Congres universel pour l’amelioration du sort des aveugles er des sourd muets, Paris.

Ministère de l’Agriculture.

 

Beretning,

Forstander Malling Hansen er optaget som membre titulaire af Societé internationale.

 

JMC: Kongressen for døvstumme og blinde blev afholdt i Paris fra den 23 til den 30 september 1878. Det er derfor rimeligt at antage, at notatet i Regnskabsbogen (som ikke angiver årstallet) er fra 1 maj 1879.

 

Vi har ikke meget dokumentation om Rasmus Malling-Hansens kontakter med franske kolleger, men vi ved at da han i 1868 gjorde en studierejse, på kultusministeriets bekostning, besøgte han blandt andet døvstummeanstalter i Frankrig. Det har uden tvivl været en kilde til stor opmuntring og inspiration for Malling-Hansen at modtage denne franske hædersbevisning.


Det originale notatet. Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.
Ministère de l’Agriculture. Foto fra internett.

Notat om Malling-Hansens udnævnelse til Ridder af Dannebroge.

"Regnskabsbogen" inneholdt udover forstander Malling-Hansens regnskaber også information om inkommende og afgående skrivelser. I denne bog gengiver jeg her et notat fra den 2 februar 1880:

 

2/2 fra Cultusminister Fischer

 

    At Forstanderen, Pastor Malling Hansen, er udnævnt til Ridder af Dannebroge.

 

JMC: Johan C.H. Fischer (1814-1885) var kultusminister fra juni 1875 til august 1880.


Ridderordenen av Danebrog fra Christian X sin regjeringstid.
Johan Christian Henrik Fischer, 1814-1885, var kultusminister fra juni 1875 til august 1880.
Forstander og prest Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, på et foto fra 1877. Copyright: Privat.

Det originale notatet. Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.

Notat om Malling-Hansens besøg hos moderen.

”Forstander-Regnskabet”, inneholder foruden regnskabsdata også mange andre noteringer. En sådan notering var af privat art, nemlig at forstanderen meddelte, at hans mor var syg og at han agtede at besøge hende. Morens fulde navn var Juliane Marie Kathrine Hansen, født Matzen. Hun var født i 1809 og døde den 13 maj 1885. På det tidspunkt var hun flyttet til Ringsted og boede sammen med sønnen Thomas Jensen Jørgen Hansen, 1837-1919, som var skoleinspektør i Ringsted. Efter moderens død blev Thomas gift, den 20 oktober 1886, med Andrea Henriette Mathilde Thaning.

 

Notat nr 18 den 21 januar 1885 i Regnskabsbogen:

 

Forst. melder, at han gjærne vil ”rejse til Ringsted paa Søndag” i Anledning af sin Moders Sygdom.

 

SA: Brødrenes mor var tydeligvis mye syk den siste tiden hun levde. I mars 1885, hadde Malling-Hansen åpenbart vært på nok et besøk hos sin bror og moren i Ringsted, og skrev et brev til broren kort tid ettepå.

 

 

 

Den eldste av Malling-Hansens brødre, Thomas Jørgen Jensen Hansen, 1837-1919, som var skoleinspektør i Ringsted.
Den yngste broren, Johan Frederik Oluf Emanuel Hansen, 1839-1912, lærer ved Hunseby og Skjelstrup skole.
Brødrenes mor, Juliane Marie Kathrine Hansen, født Matzen. 1809-1885. Foto: Privat.

Det originale notatet. Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.
Ringsted borgerskole, der Jørgen Jensen Hansen arbeidet som lærer og inspektør. Foto fra 1903.