1870.01.08. fra RMH til husmand Rasmus Nielsen.

Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, forstander og prest. Foto: DKB.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Kommentarer og illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Vi har her en brevkladde, fundet i Rigsarkivets mappe med forstander Rasmus Malling-Hansens dokumenter. Malling-Hansen havde sjældent behov for at sende denne slags meddelelser til forældrene; mortaliteten på det kgl. Døvstummeinstitut var nemlig meget lav i hele perioden efter at Malling-Hansen havde overtaget ansvaret for instituttet. Vi har i Goos’ publikation, udkommet i 1907 med anledning af anstaltens 100-årsjubilæum, en fortræffelig og detaljeret statistik, indsamlet af Johannes Jørgensen, over de elever som afgik ved døden for hvert år i perioden fra 1807 til 1905. I 1869 døde 2 elever, og i 1870 1 elev. Forstander Malling-Hansen var jo tillige præst, og her forsøger han, i bedste mening og efter kristen tradition at bringe et trøstens ord til forældrene.

 

SA: Dette brevet, som egentlig er to brev skrevet på samme ark, ble skrevet omtrent på denne tiden da RMH arbeidet med det første patentet på sin oppfinnelse, skrivekuglen. Morsomt nok, kan det se ut som om det er avtrykk på dette brevet, etter skisser basert på RMHs ideer til den første skrivekuglemodellen. Vi ser bl a svake avtrykket av et tannhjul, samt en kasse med en skrueanordning gjennom, som minner om de tankene RMH syslet med for papirforflytningen.

 

Og her er de originale skissene: "The first known sketches of the writing ball".

 

5/1870[1]

 

         Til Hmd. Rasmus Nielsen, Løgismoseskov pr. Haarby.

 

         Herved undlader jeg ikke efter Løfte at sende Dem Deres afdøde lille Søns Efterladenskaber. Han tegnede til at blive en flink Dreng; men Vorherre har villet skaffe ham langt større Glæde end Nogen kunde føre ham til her.

 

                                 R.M.H.

 


[1] JMC: Diarienummer.


Det originale brevet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.