1870.09.09 Danish

Etatsraad Christian Gotfried Hummel, 1811-1872, lærer ved Polyteknisk Læreanstalt og direktør for Indistriskolen ga skrivekuglen meget god omtale. Foto: Det Kongelige Bibliotek
Professor Carl Valentin Holten, 1818-1886, formann for Polyteknisk Forening og direktør for Polyteknisk Læreanstalt var til stedet ved fremvisningen av skrivekuglen for pressen. Foto: Det Kongelige Bibliotek

Transkribering af det tredie brev der er skrevet på Skrivekuglen: 9 september 1870

 

kiære brødre

 

se her det første kuglebrev  egentlig er det det tredie   ieg har nemlig skrevet det første til svigermoder i anledning af hendes fødselsdag og det andet for lidt siden til etatsråd hummel for at takke ham for en glimrende udtalelse om kuglen som han for lidt siden sendte mig   de ufuldkommenheder som endnu klæbe ved kuglen kunne heldigvis let rettes    en ubetydelig forandring ved den vil gøre at bogstaverne alle komme i den rette afstand fra hverandre o s v

 

kuglen blev besigtiget i går af pressens repræsentanter  proff holten var også tilstede  alle vare overraskede   dagstelegrafen har en artikkel om den i dag  folkets avis også og det er der er meget vel skrevet og meget lang   dagens nyheder og dagbladet bebude udtalelser om skrivekuglen i morgen

 

men nu nok for denne gang om kuglen  hiertelig tak for eders kiærlige breve til min fødselsdag  nå så jeg er halvgammel   ia det kan jo ikke fragås men du kiære iohn er dog værre end broder iørgen når du siger at jeg er moders gamle søn medens i to ere de yngre  moder har i nat haft en søvnløs nat men ellers har vor kiære og tålmodige moder befundet sig efter omstændighederne ret vel hos os   ieg behøver vel ikke at fortælle eder at vi ere så hierteglade ved at have vor velsignede moder hos os

 

 

Håndskrift:

 

De hierteligste Hilsener til Eder fra os Alle

 

Moder takker mange gange for Eders kjære Breve

 

Kjøbenhavn d 9 Septbr 1870

 

Eders hengivne Broder

 

R. Malling Hansen       


Rasmus Malling-Hansen skrev det aller første brevet på sin skrivekugle til sin svigermor, Emma Heiberg, født Rørdam, 1812-1897,. Hun var i virkeligheten hans kones stemor og tante, da faren, Søren Johan Heiberg, da hans første kone Engelke Marie døde i 1855, giftet seg med hennes to år eldre søster. Foto: Heiberg Museet i Sogndal, Norge.
Malling-Hansens mor, Juliane Hansen, 1809-1885, var på besøk hos familien Malling-Hansen da oppfinneren skrev det første brevet til sine brødre i 1870. Foto: Privat samling.
Malling-Hansens yngste bror, Johan Frederik Hansen, 1839-1918. Han var også lærer, og organist. Foto: Privat samling.
Lærer var også den andre broren, Thomas Jørgen Hansen, 1837-1919. Han var dessuten translatør, og hjalp Malling-Hansen med å oversette brev til og fra engelsk. Malling-Hansen behersket nemlig ikke engelsk. Foto: Privat.
Det originale brevet.