1870.12.20 Danish

det kongelige døvstumme institut  den tÿvende desember attenhundrede halvfierds

 

 

 

                                              deres høivelbårenhed[1][2]

 

 

            brevet  fra hr kilian[3] i strasbourg fremlagde ieg igår for institutets lærere  der bedømte brevet omtrent på samme måde som deres høivelbårenhed   lærerne mente at indre kriterier talte imod at efterkomme hr kilians begiæring om pengehiælp  vi bleve imidlertid enige om at tage anledning af brevets fremkomst til at sammenskÿde et bidrag til de franske sårede og til faldne franskes efterladte[4]

   for det mulige tilfælde at hr geheime etatsråden også sammen med os vilde tegne et bidrag, tillader jeg mig at sende dem listen  inden jeg lader den gåe videre her på institutet og beder deres højvelbårenhed eventuelt at tegne dem øverst på listen

 

 

 

                                                                allerærbødigst

 

 

                                                                 Håndskrift:

 

                                                           R. Malling  Hansen

 

 

 

 

 

Nederste linie:

 

       høivelbårne

 

 

hr. geheime etatsråd  t r a p kommandeur af dannebrog og dannebrogsmand hans majestæt kongens kabinetssekretair

 

 


[1] CB: Læg mærke til å'et!  Det blev først indført i dansk retskrivning i 1949 i stedet for aa! Utroligt 'progressivt' at RMH bruger det i 1870. Det er et spørgsmål, vi savner svar på: Hvem i Norden opfandt dette 'Bolle-Å' og hvornår? Var RMH den første, der brugte det officielt - og lagde det ind i Skrivekuglen?

[2] CB: Modtageren af dette brev er J.P. Trap (1810-85) der var embedsmand og forfatter. Kabinetssekretær (= Hof-minister) 1857-84. Udgav Hof- Og Statskalenderen 1842-85!) Ven med kongerne Frederik VII og Christian IX. Udgav de første geografiske skildringer af Kongeriget Danmark og Slesvig- kaldet TRAP Danmark - meget berømte bøger. 

SA: Han var desuden direktør for Det Kongelige Døvstummeinstitutt, og således RMH’s overordnede. De havde et meget godt ”samarbejde”, idet Trap overlot hele driften til RMH, som selv åbnede al post til Instituttet, også den post som var til direktøren! Når det var behov for det, informerede han direktøren – ellers ikke! Men dette forandrede sig brat, da Trap døde i 1885 og Instituttet fik en ny direktør.

[3] SA: En søgning på Google fører til navnet Jean Samuel Conrad Kilian, 1823-1904, der arbejdede for de døvstumme og blinde i Frankrig.  

[4] CB: Anledningen til 'tiggerbrevet' fra hr. Kilian må være den tysk-franske krig 1870-71, der er i fuld gang på dette tidspunkt. Hr. Kilian skriver fra Strasbourg, der ligger i det område af Frankrig - Alsass-Loraine - som tyskerne har erobret og som ved fredsslutningen i 1871 overdrages til Tyskland - indtil 1920! Så hr. Kilian har formodentlig været en lokal RMH - ansvarlig for drift af døvstumme- og blindeskoler - og i en yderst vanskelig økonomisk situation.