1871.02.09 Danish

kiøbenhavn den niende februar attenhundrede enoghalvfierds

 

 

 

                                                   kiære gode broder

 

 

du og kiære gode moder takkes mange gange fra mig og min elskelige kathrine for eders kiære breve  io det var en stor sorg for os at den kiære svigerfar[1] gik bort fra os  og uagtet vi havde seet  at han i de sidste måneder blev svagere og svagere kunde vi dog ikke troe at det så snart vilde være forbi     allerede da kiære svoger peter fra thisted var her for at begrave sin elskede hustru og sin nyfødte søn [2] sagde han os at han frygtede for at hans faders sygdom vilde bringe ham døden  hele iulen lå svigerfader til sengs  efter iulen blev det stadig værre men i de sidste dage låe han her uden smerter   iordpåkastelsen skete derovre[3]   ieg var bestemt på at reise derover men så blev min egen kathrine syg og jeg måtte så blive og passe hende   hun måtte holde sengen i ti dage men er nu gud være takket helt rask igien   vor allerlilleste sarah måtte vænnes fra og det gik heldigvis udmærket godt   hun synes at trives meget bedre ved sin mad og ved en blanding af komælk og vand end ved modermælken  alle vore kiære rollinger have gudskelov været raske hele tiden  Kathrines sygdom var nerveslappelse og en dermed i forbindelse stående uorden i blodet nærmest vel begrundet i de mange barsler i en så kort tid  og så foranlediget ved den meget sorg [4]

 

kiære svigerfaders lig blev ført hertil og det var så heldigt at vognen med hans lig kunde kiøre over hele vandet nede ved koster [5]  alle sognets ønder [6] fulgte lige fra kieldby [7] til koster   her skete begravelsen i al stilhed fra kapellet på assistens kirkegård  ieg holdt en lille tale i kapellet  lyste velsignelsen over de jordiske levninger da de vare nedsatte i graven  alle sønnerne vare tilstede ved jordpåkastelsen i kieldby  provst hiort fra elmelunde talte udmærket smukt og godt i kirken 

 

vi længes meget efter at høre hvorledes kiære gode moder har det i denne strænge vinter  ieg skal hilse moder mange mange gange fra min egen kathrine og sige at hun snart vil skrive  min skrivekugle skal snart fremtræde igien offentlig og i en fornyet eller rettere i flere fornyede skikkelser og tillige i høi grad forbedret   et ungt menneske    en søn af en enke  har nu i tre måneder øvet sig i brugen af skrivekuglen ieg betaler ham .....[8]    i sekundet[9]  io flere penge får han  han har nu ialt tient toogfyrre daler og har opnået en forbavsende færdighed  alt hvad jeg dikterer ham med almindelig talehurtighed nedskriver han med den største lethed   han har nu langt større færdighed end ieg selv    ieg begynder at få megen fornøielse af min taleunderviisning på skolen nu skee næsten hele undervisningen i min klasse på dansk mundtligt og børnene tale ret tydeligt og aflæse også allerede ret godt  ieg selv har hele tiden været udmærket rask   mange hilsener vor inderlig kiære gode moder og til kiære broder john og til dig du kiære broder   lad mig endelig snart høre gode efterretninger fra eder alle i kiære

 

                                                                    din inderligt hengivne broder

 

 

                                                                              R. Malling Hansen

 


[1] Det er Cathrines far - tidligere forstander på døveinstituttet, Søren Johan Heiberg - der er død. RMHs far døde jo da RMH var 5 år gammel.

[2] Dette er en forfærdelig historie. Peter Wilken Heiberg er broder til Cathrine, RMHs kone. Og hans kone, Zarah, og babyen er netop død ved en fødsel. Grufuldt!

[3] Svært at forståe hvad RMH mener med 'derovre' . Han lå 'her' i julen uden smerter. Hvordan kommer en så syg mand fra Jylland til Kbh og retur på den tid? Og hvor boede svigerfaderen mon? Hos sønnen i Thisted? I et senere brev, får vi vite at enken, Emma Heiberg, født Rørdam, bor sammen med en av sønnene. Og hvorfor blev Peters hustru og søn begravet i København - havde de ikke boet hos ham i Thisted? Meget mystisk!

[4] Det er meget svært at læse disse linier. Det er jo den første udgave af skrivekuglen han bruger - og det hele er svært at læse i fotokopi - men disse linier er nærmest umulige!

[5] Ulæseligt

[6] Ulæseligt

[7] Ulæseligt

[8] Her er der desværre en hel linie der er umulig at læse  - det er ellers nogle meget spændende oplysninger

[9] Her står vist noget EKSTREMT vigtigt om skrivehastigheden - som vi simpelthen er nødt til at få rekonstrueret. Det er måske denne unge 'kugleskriver' der er på de fotos eller tegninger fra verdensudstillingerne som vi har. Hvem var denne unge Kugleskriver???? Hvordan finder vi ud af det??


Malling-Hansens svigerfar, som nettopp er død; Søren Johan Heiberg, 1810-1871. Foto: Heiberg Museet i Norge
Malling-Hansens første kone, Cathrine Georgia Heiberg, 1841-1876. Foto: Privat

Søren Johan Heibergs sønner og døtre:

Peter Wilken Heiberg, 1840-1920. Foto: Det Kongelige Bibliotek
Cathrine Georgia Heiberg, 1841-1876. Foto: Privat
Elisabeth Heiberg, 1845-1921. Foto: Døvehistorisk Selskab
Carl Vilh Th Heiberg, 1846-1924. Foto scannet fra 50 års jubileumsboken til Veterinær- og Landbohøjskolen, der Heiberg var inspektør
Johan Alfred Heiberg, 1848-1936. Foto: Privat. Johan Alfred Heiberg hadde en tvillingbror, Erik, som døde i ung alder
Frederik Heiberg, 1850-1918. Foto: Døvehistorisk Selskab
Bolette Christine Heiberg, 1851-1933. Foto: Heiberg Museet
Vilhelm Heiberg, 1853-1922. Foto: Det Kongelige Bibliotek
Dette er det gamle bildet av en kugleskriver, som Christian Barnholdt refererer til i sin fotnote
Et grafisk trykk av Malling-Hansens svigerfar. Foto: Det Kongelige Bibliotek
Zarah Krieger, 1843-1870, Peter Wilken Heibergs hustru, som døde så tragisk i barsel. Foto: Det kongelige bibliotek