1871.04.18 Danish

kgl døvstumme institut den 18 april 1871

 

kiære gode broder  ieg takker dig meget for dit brev og for foredraget    der har interesseret mig meget   det er i enhver henseende særdeles godt  både tydeligt og morsomt eller ialtfald under-holdende    men trods dets fattelighed troer ieg dog at dit publikum ikke er bleven klog på endogså de simpleste ting i skrivekuglen   ieg slutter fra hvad ieg selv har erfaret   selv om folk see maskinen både udvendig og indvendig og se alt og de stadig har forstået alt  så lyder dog aldeles regelmæssigt spørgsmaalet  men hvorledes kommer der så en ny linie  eller hvorledes flytter de valsen for at få en ny linie    ieg længes meget efter at høre hvorledes kiære gode broder har det    i dit sidste brev talte du om en stærk forkølelse     her er alt ved det gamle    min elskelige kathrine hilser eder alle mange gange og rollingerne med lille emmas snakkedygtighed tiltager nu dag for dag    juliane og engelke ere henrykte ved hver dag at spadsere en tur med fader og moder  næste brev håber ieg at kunne skrive til dig med min nye sættemaskine [1] ieg antager at det vil blive nødvendigt for mig at giøre en større udlandsreise i mai eller i juli for at få noget udbytte af mine patenter[2]

 

mange hilsner til kiære gode moder og til kiære broder john og til dig selv fra din inderligst hengivne broder   skriv snart

 

 

                                    håndskevet:                     

                                R. Malling Hansen  

 


[1] CB: En sættemaskine???? Hvad sker der nu - hvor er skrivekuglen? SA: Jeg tror Malling-Hansen her bruker en annen betegnelse, men at det er en ny skrivekugle han har fått laget. Fra ulike illustrasjoner  av 1870-modellen kan man se at det ble gjort forbedringer også på denne modellen.

 

[2]CB: I 1870 fik Malling.Hansen patent på skrivekuglen i DK – og også en engelsk patent ble innvilget i 1870. Men sannsynligvis er det fler, som forhåpentligvis vil bli funnet etter hvert.