1872.05.01 Danish

Patent Agentur   514  Ninth Street

 

Kgl:  Svensk og Norsk Vice Consulat,

 

Washington, 1st Mai   1872[1]

 

         Hr. Tho. Schmidt. Esq                                   Legations Secretair.

 

Gode ven.

 

            Nu er jeg da avanceret saa vidt at jeg kan være oppe næsten hele Dagen, men det vil vare noget endnu inden jeg kan komme ud i frisk Luft, og vil ei være istand til at besørge nogen som helst Forretning nede i Byen for nogen Tid. Angaaende Hr.Pastor Hansen’s Skrivemaskine, da ønsker jeg at overlevere den til en Agent der vil paatage sig Salget deraf. – Jeg har haft flere Tilbud, men en contant Udbetaling af $25.000[2] er en saa haard betingelse at jeg ei troer at kunne finde nogen Kjøber. Jeg vil idag skrive til Hr Pastoren at jeg ønsker at han vil opgive mig Navnet paa en Agent til hvem jeg efter den 1st Juni kan overlevere Patentet, Apparatet og Papirer som ere i min besiddelse. -Jeg har bedet Lauritzen at indcassere Thrine R’s Pension, L. vil sende Dem Pengene. -   Angaaende Billetterne med Dampskibet “Humboldt” da beder jeg Dem godhedsfuldt at underrette mig om De kan skaffe 25% Reduction paa hver eller kun paa een Tour & Retour Billet. Naar forlader “Humboldt” New York? Jeg har nu ingen Tvivl om jeg vil blive rask nok til at reise med – naar kan man sikre sig sit “state room”[3] og naar kan man kjøbe Billetterne. Vil De være saa artig at besørge Kjøbet samt sikre os et godt state room? Lauritzen talte igaar om at han ønskede at betale $100 for Overreisen, og hvis han gaar[4] tilbage til New York med same Companies Skibe sa at faa Passagen for $70.00 -Lauritzen forbliver muligen i Danmark i længere Tid, og ønsker derfor ei at binde sig til nogen bestemt Tid. – Naar De i New York seer Noget, som De troer kan benyttes med Held i Danmark, da behag at notere de tog underret mig derom naar jeg kommer til New York. – Tak for “Dagbladene” – under min Sygdom var jeg undertiden kjed af Alt – tale maatte jeg ei og læse gad jeg ei – men naar Dagbladene kom, da kunde jeg læse med Begjærlighed.            Med Agtelse. Deres forbundne  C.F. Clausen

 

 

(Tilføjet i marginen): Lauritzen og jeg ønsker at have vore state rooms alongside each other[5], etc

 

 


[1] JMC: Håndskrevet brev med fortrykt brevhovede

[2] JMC: Det ville være interessant og relevant at finde ud af, hvor meget dette beløb var værd på den tid; oplysningen at returbilletten for atlanterhavsoverfarten med skib kostede $ 100 giver en fingervisning om at $ 25.000 representerede en meget stor sum penge.

[3] JMC: = kahyt

[4] JMC: Påvirket af engelsk sprogbrug, hvor “go” bruges for at rejse, færdes, sejle, flyve, køre etc

[5] JMC: Clausen og Lauritzen ønsker nabokahytter

Humboldt fotografert i Skagway havn i 1900

Registreringer i Det danske Udvandrerarkiv:

Interessant nok, kan man gjenfinnefinne noen av de reisene både C.F. Clausen og Thomas Schmidt foretok med Humboldt og andre skip som registreringer i Det danske Udvandrerarkivs database. Den første registreringen viser at Konsul F. C. Clausen, da han var 36 år - 28/8 1872 - reiste med Humboldt til New York. Det finnes også to registreringer på Thomas Schmidt, en fra 1874 og en fra1883. Av registreringene fremgår det at han i løpet av disse årene avanserte fra Konulatssekretær til Konsul. Det pussige er at han i løpet av de ca 9 årene som gikk mellom de to reisene, kun gikk fra å være 42 til 46 år. Opplysningene er med andre ord ikke helt til å stole på.

 

 

Clausen, C. F.

 

 

 

Stilling:

 

 

 

Konsul

 

 

 

Alder:

 

 

 

36

 

 

 

Bestemmelsessted:

 

 

 

New York

 

 

 

Kontrakt nr.:

 

 

 

56200

 

 

 

Forevisningsdato:

 

 

 

8/28/1872

 

 

 

Sidste oph.sogn:

 

 

 

?

 

 

 

Sidste oph. amt:

 

 

 

- Amerika

 

 

 

Sidste oph.sted:

 

 

 

Amerika

 

 

 

Bestemmelses land:

 

 

 

USA

 

 

 

Bestemmelses by:

 

 

 

New York City

 

 

 

Bestemmelses stat:

 

 

 

New York State

 

 

 

Skibsnavn:

 

 

 

Humboldt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDkode:

 

 

 

D7181C0907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om Thomas Schmidt

Navn:

 

 

 

Schmidt, Thomas

 

 

 

Stilling:

 

 

 

Konsul

 

 

 

Alder:

 

 

 

46

 

 

 

Bestemmelsessted:

 

 

 

Newyork

 

 

 

Kontrakt nr.:

 

 

 

271700

 

 

 

Forevisningsdato:

 

 

 

9/2/1883

 

 

 

Sidste oph.sogn:

 

 

 

?

 

 

 

Sidste oph. amt:

 

 

 

- Amerika

 

 

 

Sidste oph.sted:

 

 

 

America, Kbhvn.

 

 

 

Bestemmelses land:

 

 

 

USA

 

 

 

Bestemmelses by:

 

 

 

New York City

 

 

 

Bestemmelses stat:

 

 

 

New York State

 

 

 

Skibsnavn:

 

 

 

Geiser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger:

 

 

 

ANM: Geiser.

 

 

 

IDkode:

 

 

 

D8385S0315

 

 

 

 


Navn:

 

 

 

Schmidt, Thomas

 

 

 

Stilling:

 

 

 

Konsulatssekretær

 

 

 

Alder:

 

 

 

42

 

 

 

Bestemmelsessted:

 

 

 

New York

 

 

 

Kontrakt nr.:

 

 

 

25500

 

 

 

Forevisningsdato:

 

 

 

7/6/1874

 

 

 

Sidste oph.sogn:

 

 

 

?

 

 

 

Sidste oph. amt:

 

 

 

- Amerika

 

 

 

Sidste oph.sted:

 

 

 

Amerika

 

 

 

Bestemmelses land:

 

 

 

USA

 

 

 

Bestemmelses by:

 

 

 

New York City

 

 

 

Bestemmelses stat:

 

 

 

New York State

 

 

 

Skibsnavn:

 

 

 

Humboldt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDkode:

 

 

 

D7181S1316