1872.05.06 Danish

Patent  Agentur    514  Ninth Street

 

Kgl: Svensk og Norsk Vice Consulat, Washington, 6 Mai 1872.[1]

 

Hr. Tho. Schmidt. Legations – Secretair. New York.

 

Gode Ven.

 

            Vær ret mange Gange takket for Deres Godhed at forskaffe min Kone og mig saa billige Damskibsbilletter. Hvis De nu vil være saa god at engagere et godt “state room”[2] for Mr Lauritzen, Kone og Baby (3 Maaneder gammel) samt et for min Kone og mig, da vil jeg i Sandhed være Dem taknemmelig. Hvis der gives store og mindre state rooms, da ønsker Lauritzen for Barnets Skyld at have et større. Pengene for Billetterne ville blive Dem tilsendte om nogle Dage. Jeg seer at De har modtaget Thrine Rasmussens Pension ($ 48) samt Pastor Hansens Patent – De kan faa saa mange Copier deraf som De ønsker. Pastoren har ei sendt mig nogen Fuldmagt for at sælge hans Patent, men har via Hr Redakteur Watt[3], som var her i Vinter (1872) underrettet mig om at han forlangte $ 20.000 for Patentet – kunde Watt eller jeg sælge det for slig Priis, da vilde Pastoren betale os 10% af Kjøbesummen. Kunde vi imidlertid faae $ 25.000 eller derover, da skulde vor Commission være 15%. Senere tilskrev Pastoren mig at han ei vilde sælge Patentet under $ 25.000 Contant Udbetaling. Det bedste Tilbud jeg har havt var $ 10.000 for Patentet, hvoraf $ 5000 contant Betaling og en Afbetaling af $ 20 per Apparat der solgtes, indtil Resten ($ 5000) var betalt. –    Jeg har et complet Apparat som arbeider meget godt - - og hvis De har isinde at overtage Salget af Skrivemaskinen, da vil jeg med Glæde sende dem Apparatet, og naar jeg kommer til New York, da kan jeg give Dem alle de Oplysninger De monne ønske. Nogen skreven Contract mellem Pastoren og mig existerer ikke  –  jeg ønsker at De vil overtage denne Sag. – Med megen Agtelse, Deres forbundne  C.F. Clausen

 

 


[1] JMC: Håndskrevet brev med fortrykt brevhoved.

[2] JMC: = kahyt

[3] JMC: Robert Watt (1837 – 1894), på den tid en velkendt forfatter af rejselitteratur; også nær ven med H.C. Andersen. Se brev 18711108dk med fodnoteinformation om og fotografier af Watt.

Robert Watt, 1837-1894, fotografert i 1865. Foto: Det Kongelige Bibliotek
Robert Watt, 1837-1894, fotografert i 1887. Foto: Det Kongelige Bibliotek