1872.09.24 Danish

Brev fra Rasmus Malling Hansen til hans mor, den 24 september 1872.

 

K J Ö B E N H A V N   DEN 24 SEPTEMBER 1872

 

 

                                                    KJÄRE GODE M O D E R  !

 

HJERTELIG TAK FOR DIT KJÄRE SIDSTE BREV, DU MIN EGEN KJÄRE MODER. MIN EGEN CÄTHE HAR NU I FLERE DAGE - LIGE SIDEN FÖR  DIN FÖDSELSDAG - SKULLET SKRIVE TIL DIG, MEN ENDNU ER DET IKKE BLEVET ALVOR; DOG SKAL JEG HILSE OG SIGE, AT MED DET ALLERFÖRSTE SKAL HUN SKRIVE TIL SIN KJÄRE SVIGERMODER, TIL LILPIGERNES EGEN BEDSTEMOER, SOM "GODT VEED, AT JULIANE NU ER EN FERM OG OG FLINK PIGE, DER KAN SÖMME NYDELIGS" , DET SAGDE JULIANE SELV I DAG, MEDENS ENGELKE TROEDE AT GLÄDE MODER MEGET VED AT VÄRE SAA OPFINDSOM AT POLERE DÖRLAASENE MED EN VAAD SVAMP. VI HAVDE FOR NOGEN TID SIDEN BESÖG Af IMANUEL MED HANS FORLOVEDE. HAN VAR MEGET VIGTIG OG HUN SAAE MEGET SKIKKELIG UD OG ER EN KOMPLET SKJÖNHED. FRA GAMLE KAMMERAADEN SELV HAR JEG IKKE LÄNGE HÖRT NOGET. DEN KJÄRE GREVINDE ER FOR TIDEN PAA BORUPGAARD VED HOVEDGAARD STATION PR. HORSENS. SAALEDES HAR BOGHANDLER THANING GIVET MIG HENDES ADRESSE. ER DET IKKE HENDES FÖDSELSDAG DEN 30 OCTOBER?

 

MIN ELSKELIGE CÄTHEMOER ER RIGTIG RASK - GUD VÄRE TAK! - I DENNE TID; MEN HAR NU EN DEL MERE AT GÖRE I HUSET, DA VI IKKE HAVE HUSJOMFRU MERE; DEN SIDSTE GJORDE OS GRUNDIGT KJED AF DET. JEG HAR HAFT DEN ÄRGRELSE, AT INDUSTRI-UDSTILLINGENS BEDÖMMELSESKOMITTE ALDELES HAR OVERSEET DÖVSTUMME-INSTITUTETS ARBEIDER, OG DERIMOD I OVERDREVEN GRAD HONORERET KELLERS ARBEIDER.

 

DET MAA VÄRE GAAET TIL "MED LODDER", VORE ARBEIDER STAAE I INGEN HENSEENDE TILBAGE FOR HANS. I FLERE OVER HANS. MANGE HILSENER TIL DIG, DU KJÄRE GODE MODER FRA OS ALLE OG TIL BEGGE KJÄRE GODE BRÖDRE.

 

DIN INDERLIGT HENGIVNE SÖN

 

xxx (krusedulle)     R. Malling Hansen

 

 

To personer med etternavnet Thaning nevnes i dette brevet, og denne Thaning-familien har gjennom mange år levd tett på RMH, og nevnes i mange av brevene. De to Thaning'er var søskenbarn. Bokhandler Vilhelm Thaning, 1837-1917, var sønn av den gamle sognepresten i Hunseby, Vilhelm Thaning(1790-1848) og hans hustru Mette Cathrine f. Lyngbye(1798-1891). Og om noen gjenkjenner etternavnet til hustruen, så var det ganske riktig pikenavnet til RMHs andre svigermor - hans andre hustrus mor het Abelone Antoinette Lyngbye. Det er også forklaringen på hvorfor RMH og Anna møtte hverandre i prestegården i ungdommen - hun var på besøk hos sin slektning.
Den andre Thaning, lege Imanuel Thaning, 1837-1917, var sønn av sogneprestens bror, kammerraad og godsforvalter på Knuthenborg gods, Iver Emanuel Thaning(1799-1878) og hans hustru Mathilde Due(1802-1883), som var lærerinne på Knuthenborg. Hans forlovede, som også nevnes i brevet, het forøvrig Cathrine Jacobine Fick(1854-1937). Et tredje søskenbarn, Mathilde Henriette Thaning, f. 1850 ble gift med RMHs bror, Jørgen Hansen. Hun var datter av en tredje bror av sognepresten og godsforvalteren, Andreas Thaning(1805-1890) og hans hustru Henriette Vilhelmine f. Tønnesen(1810-1904). Begge fotos: Det Kongelige Bibliotek i København