1872.10.01 Danish

SA: Her er igjen en korrespondanse som involverer konsulen i Washington, C F Clausen og General Christensen, som altså sto i spissen for Kunst og Industriutstillingen i København i 1872. I dette brevet, som Clausen skriver til sin kollega i New York, konsul Thomas Schmidt, forteller Clausen at han ganske nylig har vært på en lang reise, som ikke gjorde godt for hans helbred. Det er mest nærliggende å tolke det dithen at han har oppholdt seg en tid i Danmark. Konsul Clausen ber Thomas Schmidt om å hilse til General Christensen, men det virker som om han befinner seg i Danmark. Felles for alle de tre herrer, er at RMH ønsker deres hjelp til å gjøre skrivekuglen kjent. Av brevet går det dessuten fram, at den neste modellen av skrivekuglen, med den flate vognen til å feste papiret på, er ferdig utviklet. Såvidt vi kjenner til, ble denne modellen første gang patentert i 1874. Som et kuriosum kan jeg forresten nevne at det i Dansk Udvandrerarkiv er registrert at både C F Clausen og Thomas Schmidt foretok forkjellige reiser,  bl a med skipet "Humboldt" som Clausen nevner i brevet!                                                                         

 

 

 

                                                                             Washington Oct 1st 1872

 

Gode Ven[1]

 

                   Deres venlige Linier af 28de f. M samt medfølgende Schavles (?) har jeg modtaget, og er Dem meget taknemlig derfor.

 

I New York fik jeg desværre ej Tid til at opsöge Dem i Deres Contor - angaaende Pastor Malling Hansens Maskine, som nu er forandret, som indlagte Photografi viser, fortalte jeg Dem Hr Pastorens sidste Yttring som var, at et Actie Selskab burde dannes i New York, der med Iver og Pengemidler tog sig af Sagen[2]. Nogle amerikanske unge Mennesker burde sendes til Kjöbenhavn  og fuldkomment uddannes i at spille paa Maskinen og for en mindre Udbetaling (cash) men mod solid Guaranti vilde Pastoren da sælge sit amerikanske Patent til sligt Actie Selskab.  Om nogen tid vil et nyt Patent blive udstedt paa en forbedret Skriveflade, der har forbedret Skrivemaskinen [3]betydeligt.

 

Og lad mig nu önske Dem Held med Salget - den Maskine har voldt mig mangen 'Sorg og Smerte'- gid De maa vær[4]e heldigere.  

 

Behag ved Leilighed at bede den Person i Kjöbenhavn til hvem De i sin Tid sendte en File-Holder (en Træ-Model eller aaben Kasse hvori Dokumenter o.s.v. opbevares) til Agent Steenberg - han troede muligvis at kunne gjöre noget dermed[5]

 

Jeg tilbyder Dem igjen min Tjeneste hvis De har nogle Consulat eller andre slags Forretninger som jeg kan besörge for Dem i Washington, og skulde De som tidligere kunne sende mig Dagbladet, da vilde jeg være Dem meget forbunden.

 

Desværre har min Reise ei haft en gavnlig Indflydelse på mit Helbred, men jeg er desuagtet glad over at have været hjemme. Min Kone derimod har Gud være lovet profiteret derved, hun sender Dem, Deres Frue og lille Emma en venlig Hilsen.

 

Ligeledes sende vi en venlig Hilsen til Fröken Holde, og takke hende mange Gange for al den smukke Sang og Musik hun opvartede os med ombord paa Humboldt.

 

Vi Passagerer ville ei let forglemme de mange glade Timer som vi skylde Deres kjære Frues gode, glade Humeur og Selskabelighed samt Fröken Holdes Sang.

 

Desværre fik jeg ei tid til at besöge General Christensen, behag at hilse ham mange Gange, jeg har mange Hilsner til ham og vil om et par Dage skrive ham til,

 

Deres hengivne C F Clausen

 

 

Der er desuden et foto af Skrivekuglen, med følgende tekst rundt om billedet:

 

Improvement of the machine in New York

 

This machine has been altered in several respects, instead of a cylindrical a plane surface is new employed.

 


[1] Dette håndskrevne brev er øjensynligt fra C. F Clausen, der vist var RMHs agent i USA. Brevet ser ud til at være stilet til Tho (=Thomas) Schmidt , der ser ud til at være dansk konsul i New York. Clausen ser ud til bo i Washington - men refererer altså til den danske konsul i New York. I flere senere breve korresponderer RMH med denne Clausen, der iøvrigt dør midt i det hele - helt uventet og i en ung alder.

 

 

[2] Brevskriveren vrøvler her - der er ingen logik mellem starten af sætningen og slutningen

[3] CB: Yderst interessant at Clausen bruger ordet Skrivemaskine - som RMH mig bekendt aldrig fandt på. Gad vide om dette ikke er første gang ordet Skrivemaskine optræder på dansk?

[4] CB: Pudsig sproghistorie: Å skrives som AA. Ø skrives som Ö - men Æ skrives om Æ! ÆØÅ-historien er vist meget mere indviklet end man tror. Den vil jeg undersøge nærmere hos Dansk Sprognævn!

[5] Igen er sætningen 'sort snak' - totalt uden logik!

Dette bildet av konsul Thomas Schmidt(1831-1905) befinner seg i Det Kongelige Biblioteks billedsamling
Dette er det bildet som Clausen sendte med brevet til Schmidt. Det er det eneste kjente foto av denne skrivekugle-modellen, som første gang ble bygget i 1871