1876.05.10 Danish

R. MALLING HANSEN’S

 

     SKRIVEKUGLE.

 

KJÖBENHAVN, DANMARK.

 

DEN  10 MAJ 1876.[1]

 

 

     KJÄRE GODE BRODER. -  -   MASSER AF TAK FOR BREV OGFOR OVERSÄTTELSE.  DET ER OS EN INDERLIG STOR GLÄDE, ATDET ER BEDRE MED KJÄRE GODE MODER.  DE TO PUTTER ERE  I GOD BEDRING;  ANDRE ERE ENDNU IKKE BLEVNE ANGREBNE.

     DISSE LINIER ERE SKREVNE MED EN NY MASKINE, HVIS STEMPLER ENDNU IKKE ERE AFRETTEDE.  DE TO PRIKKER OVER Ö, Ü OG Ä ERE ISÄR SLEMME.

     MIG SYNES OGSAA,  AT AMERIKANEREN  IKKE ER RIGTIG.  DU SKAL HAVE MASSER AF TAK FOR DIT TILBUD OM AT OVERSÄTTE ET BREV TIL DENSMORE  PAA ENGELSK.  JEG VIL DOG IKKE BENYTTE MIG DERAF FÖR EFTERAT JEG HAR FAAET BREV FRA DEN UNGE ADLER I AMERIKA.  AMOS DENSMORE[2] MAA VEL VÄRE EN SLÄGTNING AF DEN GAMLE DENS: -  NU HAR HAN ALTSAA INDRÖMMET MIG TO VÄSENTLIGE PUNKTER, NEMLIG AT MIN MASKINE KAN LAVES MEGET BILLIGERE OG AT DEN SKRIVER NÖJAKTIGERE. DEN GALE SKRIFT,  SOM DU HAR BEHOLDT,  ER JUST SKREVET MED EN AMERIK.  MASKINE.   REMINGTON-FABRIKEN I LONDON ER ENGELSK AGENT FOR AMERIKANEREN.  MEN JEG HAR SEET LANGT VÄRRE SKRIFT FRA ANDRE AGENTER FOR SAMME MASKINE, SKRIFT SOM ENDDA SKULDE GJÄLDE SOM ANBEFALENDE PRÖVESKRIFT FOR MASKINEN.

     JEG HAR NU FAAET ET GODT TILBUD FRA EN SVENSKER[3],  DER SELV VIL SÄTTE 20000 KRONER I EN SKRIVEKUGLEFABRICATION HER I KJÖBENHAVN,   OG SKAFFE ANDRE 50000 KR. DERTIL.  JEG SKAL HAVE 3000 KR. SOM DIRECTEUR,  SAMT 6  P. C.  AF 50000 KR. OM AARET OG DESUDEN 6  P. C.  AF SALGSPRISEN FOR HVER MASKINE.   DET SER JO MEGET GODT UD.  JEG HAABER AT NU VILDE DE GODE KUGLETIDER KOMME.

     JÖRGENSENS SKRIFT SKAL DU IKKE KJÖBE, DU SKAL ENGANG FAAE DET HERFRA.  DET ER IKKE UDEN INTERESSE,  MEN ER LOVLIG OVERSPÄNDT.

     DET ER NU AFGJORT AT DER SKAL VÄRE ET ABNORME-MÖDE I STOCKHOLM FRA 30 JUNI TIL 7 JULI.   HERFRA REISER VEN TELIG JEG, JÖRGENSEN, STICHMANN, LASSEN, PETERSEN OG FRK. ALLEN DERTIL.   DE ANDRE INSTITUTER HER SENDE ET TILSVARENDE ANTAL.

 

 

        DE HJERTELIGSTE HILSNER FRA OS ALLE TIL EDER ALLE, I HJERTENSKJÄRE.

 

 

                        DIN INDERLIGT HENGIVNE BRODER

 

 

                                   R. MALLING HANSEN

 

 


[1] JMC: Dette brev er skrevet på skrivekugle på firmabrevpapir med fortrykt vignet og hoved.
Transskriptionen gengiver brevet  med dets korte linjebredde og specielle orddeling.

[2] JMC: Amos Densmore (1825 – 1898), en af de tre Densmore-brødre, som alle var engagerede
i arbejdet med at udvikle de tidligste amerikanske skrivemaskiner sammen med Sholes og Glidden.
De andre to brødre hed James og Emmet.

[3] JMC: Vi kender desværre ikke til denne persons identitet.