1876.06.11 Danish

   DET KONGELIGE

DØVSTUMME-INSTITUT

 

 

 

                                                                                    DEN 11 JUNI 1876.

 

 

   KJÄRE GODE  B R O D E R !  _  _ _ HJERTELIG TAK TIL DIG OG TIL KJÄRE GODE BRODER JOHN FOR EDERS BREVE, OG MASSER AF TAK FOR OVERSÄTTELSEN.

   ER DENSMORE EN LUX, SAA ER HAN GANSKE VIST OGSAA ET GODT STYKKE AF EN DUMRIAN.  ALLE HANS UDGYDELSER OM MIN MASKINES BAGTRIN FOR "THE TYPE-WRITER" ER COMPLET VRÖVL. HANS BREV[1] ER MIG DET YNDIGSTE BEVIS PAA, AT MIN MASKINE MAGELIG OG COMPLET KAN "QUELTOME[2]" - VAR DET IKKE SAADAN? - AMERIKANEREN.  OM ET PAR DAGE HAABER JEG AT VÄRE KOMMEN SAA MEGET UD AF EN VÄLDIG INSTITUTTRAVLHED, AT JEG VIL KUNNE ULEILIGE DIG MED ET ANDRAGENDE OM EN FORENGELSKE AF ET BREV TIL HAM, DENSMORE, DER SKAL LÄRE HAM DANSKE MORES.[3] 

    DETTE SVÄRTEPAPIR ER ALT FOR BLEGT, JEG FAAER SNART NOGET, DER ER KRAFTIGERE, SOM HAR SAMME GLIMRENDE EGENSKAB SOM DETTE, AT DET STAAR FAST UDEN AT VÄRE VALSET[4].

 

   ALLE PUTTERNE ERE I PRÄGTIG BEDRING. JOHANNE OG KAREN HAVE NU VÄRET OPPE ET PAR DAGE.

 

   DE HJERTELIGSTE HILSNER TIL INDERLIGT KJÄRE MODER OG TIL EDER BEGGE KJÄRE BRÖDRE.

 

                              DIN INDERLIGT HENGIVNE  BRODER  R.M.H.

                                        

  

 


[1] Det er formodentlig dette brev, broderen har oversat til dansk. Man må til stadighed forbløffes over at den ekstremt intelligente og højtuddannede RMH ikke engang kan læse et brev på engelsk - efter så mange års kamp mod de amerikanske 'type-writers' - og korresponcende med Densmore - som altså var jurist for konkurrenten i USA. Hvad RMH fik ud af denne forbindelse er uforståeligt - og endnu mere uforståeligt, hvorfor han indlod sig på denne kommunikation overhovedet. CB

[2] Det ord findes ikke på engelsk - viser hvor dårlig RMH var til det sprog

[3] Et ordspil på Densmore - og danske mores (=skikke). RMH er tydelig rasende på Densmore.

[4] En noget mystisk sætning, der kunne tyde på, at når RMH har skrevet et brev på Skrivekuglen, så sender han brevet gennem en trykvalse, så sværten sidder bedre fast på papiret. Husk - at der først kom farvebånd på Skrivekuglen i 1878/79. Før da lå der et sværtepapir (=karbonpapir) henover papiret, så man ikke kunne se, hvad man skrev, medens man skrev. Sverre: Men ifølge et tidligere brev, så sad karbonpapiret kun fast i den ene side, så man kunne løfte det op og se, hvad man havde skrevet. CB: Måske er det pga denne valse, at RMH gør sin tredie store opfindelse - Xerografien - hvor der netop indgår en valse som 'kopimaskine'. CB.