Brev fra RMH 24 august 1881 til Københavns Magistrat.

Research, udskrift og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

Dette er et skrivekuglebrev med tydelig og klar skrift. Det må have været med stolthed som Malling-Hansen kunne sende dette brev afsted til den Københavnske Magistrats Økonomikontor – et for døvstummeinstituttet vigtigt brev for at komme til rette med problemet med den åbne kloak på området; og samtidigt en chance for Malling-Hansen at vise kvaliteten i hans seneste skrivekuglers skrift. Måske havde han en tanke på, at Magistraten ville få øjnene op for fordelene med at bruge skrivekugler i stedet for håndskrift?

 

 

DEN 24 AUGUST 1881.

 

TIL KJÖBENHAVNS MAGISTRATS ÖCONOMIKONTOIR

 

            I ANLEDNING AF EN BEKJENDTGJÖRELSE
I ”BERLINGSKE TIDENE” FOR IDAG OM ANLÄG AF EN
NY CLOAKANLÄG (her er ”anläg” overstreget og RMH har med
håndskrift rettet det til –LEDNING)
FRA ÖSTERBROGADE VED
CITADELS-VEIEN TIL STRANDEN  -  TILLADER JEG MIG AT
FORESPÖRGE, OM DETTE ANLÄG VIL FORANLEDIGE AT DEN
AABNE CLOAKGRÖFT FRA SKJOLDSGADE[1] OVER GARNISONS-
KIRKEGAARDEN OG FORBI  DET KONGELIGE DÖVSTUMME-
INSTITUT VIL BLIVE NEDLAGT, SAMT I BEKRÄFTENDE FALD,
HVORNÅR DET FORMENES AT DENNE NEDLÄGNING VIL KUNNE
FINDE STED.

 

                        ÄRBÖDIGST

 

                                    R.M.H.

 


[1] JMC: Skjoldsgade hedder idag ”Oluf Palmes Gade”. Den går fra Visbygade til Østerbrogade og ligger sydvest for det kgl. Døvstummeinstitut.


Det fantes åpne kloakker i København helt frem til 1950-årene. Dette bildet er fra Damhuskanalen 1941. Foto fra internett.
Et gammelt kart over området rundt Det Kongelige Døvstmmeinstituttet. Kloakkgrøften som RMH gjerne vil ha fjernet, gikk altså over Garnisons Kirkegård og rett forbi Døvstummeinstituttet. Man kan bare tenke seg hvordan en slik åpen kloakkgrøft luktet, og hvilken smittefare den utgjorde! Men RMG lyktes til slutt med å få den fjernet, og i løpet av hans tid som forstander gikk dødeligheten blant elevene ned til under gjennomsnittet for hørende barn.
Det originale brevet avfotografert av Jørgen Malling Christensen.