1884.12.18 Danish

Engelke Malling-Hansen g. Wiberg, 1868-1949. Foto: Privat.

Håndskrevet brev på fortrykt brevpapir

 

 

         DET KONGELIGE

 

DØVSTUMME-INSTITUT

 

         I KJÖBENHAVN.

 

 

 

18/12 84

 

 

 Min hjertenskjære Engelke

 

   Endelig et Brev fra Fader Din! Forhaabentlig skal han for Fremtiden skikke sig bedre. Dog - har han ikke skrevet, saa har alligevel hans Tanker daglig været hos Dig og i hans Bønner der er Du altid med. -

 

Moren siger, at du skal have 14 kr. - og her ere de da (pr. Postanvisning) - og saa skylder jeg Dig desuden en Masse "Knusninger", som altid have været mig velkomne og velbekommende mig. Nyheder fra Huset  vil jeg ikke sende mer, dem faar Du vel alle af de mange Correspondenter, Du  holder her.  Min Tid er bleven dygtig urolig (?), siden jeg er kommen under en ny Direkteur; men han mener det forhaabentligt Godt; og saa vil han vel ogsaa kunne blive til nytte for Døvstummesagen.

 

Mit Vejen & Maalen har jeg stor Fremgang og Held med, langt over Forventninger; der kommer snart en Del af Resultaterne i Bladene.

 

Guds Kjærlighed og Velsignelse være for Dig mit elskede Barn, maatte Du ret voxe indvendigt som et Guds Barn og kunne hjælpe de Smaa også at voxe i det indre Menneske. Det er Liv, den Væxt indeni (?). 

 

Moren siger, at den lille Syæske er til Gerda, men indeni den er der noget til Dig. Forøvrigt:[1] [2]Kassen maa ikke aabnes før Juleaften under Træet. Hører Du! god, artig, pæn Pige!

 

Glædelig Juul og Glædeligt Nytaar. Kys og Knusninger fra Din inderligt hengivne Fader.

 

 

                                                                         R. Malling-Hansen

 

 

(ude i marginen: Hils kjære Svoger og kjære Svigerinde mange Gange.  

 


[1] Brevet er jo til den ældste datter Engelke som er 'au-pair' hos RMHs svoger i England og altså ikke er hjemme til Jul

[2] Her bliver skriften større for at understrege budskabet!


Det originale brevet.