1885.01.29 Danish

August Lyngbye som relativt ung. Han bygget skrivekugler utover 1880-tallet og konstruerte en helt nye modell, som vant førstepremie ved den store industri-, jordbruks- og kunstutstillingen i København i 1888.

Håndskrevet brev fra Malling-Hansen til  ????[1] , dateret 29/1 1885

 

 

 

Kjære Ven !

 

 

Hvad mener Du om Vedlagte? (som bedes tilbagesendt): 1. Jeg for mit Vedkommende har Intet mod en saadan Fuldmagt, bare den ikke koster Noget.  2. Vær så venlig at angive Prisen paa en Maskine (Folio[2]), helst jo billig, 150 Kr. Vel? – Faar jeg ikke snart Folieren[3] tilbage?

 

Hilsner ‘en masse’ fra Alle til Eder Alle.

 

 

                                     Din hengivne

 

                                   R. Malling-Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Til mine Spørgsmaal[4]

 

Quartet-Billedet[5] har faaet samme Ramme som Portræt-Gruppen fra Klinte-Turen[6] - Og er – Gud være takket – for mig en aktualitet, ikke blot et Minde.

 

                        Din hengivne

 

 

                        R. Malling-Hansen

 

 


[1] JMC: En sandsynlig hypotese er at dette brev er til August Lyngbye, mekanikeren som fremstillede RMH’s skrivekugler i denne periode (tidligere var det C.P. Jürgensens Mekaniske etablissement)

[2] JMC: Ifølge ‘Ordbog over det danske sprog’,  – dansk i perioden 1700 – 1950, er folio: 1) Format af papir eller bog der er så stort som et een gang sammenlagt helark: ; meget stort format; 2.1) Som handelsudtryk: “De to modstående sider af to på hinanden følgende blade i en forretningsbog, hvorpå den enkelte kundes konto er opført; også: 2.2): konto i pengeinstitut, hvor indskyderen uden forudgående opsigelse kan hæve store eller mindre beløb.

[3] SA: Det er ikke usandsynligt at dette brev drejer sig om den sidste model af skrivekuglen, som blev udviklet og produceret af mekanikeren August Lyngbye. Denne model var udstyret med papirvalse og var den eneste skrivekugle som kunne skrive på folio-ark. Lyngbye lavede altså prototypen tidlig i 1885 og solgte maskinen fra sit værksted i 1880’erne for 150 kr for versionen med kun store bogstaver. Han reklamerede også for en udgave med store og små bogstaver for 230 kr. Det vil derfor ikke undre mig, hvis dette brev er skrevet til August Lyngbye.

[4] JMC: Separat håndskrevet  og udateret note fra RMH

[5] JMC: Jeg tolker det som at dette er en reference til det berømte maleri af RMH som spiller L’hombre med vennerne Erik Ritzau, Johannes Kaper og Gustav Feilberg.
SA: Det betyder at noten må være skrevet i 1887 eller senere, da maleriet vistnok blev lavet i 1887 og udstillet i 1888 ved den store Kunst- og Industriudstilling i København.

[6] JMC: Det drejer sig med al sandsynlighed om en udflugt til Stevns Klint, og oplysningen tyder stærkt på at der findes yderligere et maleri, hvor RMH er med på et gruppebillede. Lad os håbe at det dukker op en dag!


August Lyngbye, som overtok produksjonen av skrivekugler på 1880-tallet. Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.
August Lyngbye konstruerte sin utgave av skrivekuglen med papirvalse og fargebånd i 1885. Foto: Dieter Eberwein.
Stevns Klint som nevnes i brevfragmentet
Det berømte maleriet av de L'Hombrespillende vennene