1888.01.11 Danish

RMHs meget gode venn og forretningsforbindelse, Erik Nicolai Ritzau, 1839-1903. Bildet er scannet fra "De Kongelige Danske Ridderordener og Medailler" av Th. Hauch-Fausbøll fra 1929. Bildet er digitalt behandlet.

DET KONGELIGE

 

DØVSTUMME-INSTITUT

 

    I KJØBENHAVN

 

 

11. januar 1888.

 

 

 

      Kjære Ven [1]Ritzau!

 

 

 

   Glædeligt og velsignet Nytaar for Dig og alle Dine Kjære – og inderlig Tak for al Din Godhed i det Aar, der er løbet væk!

 

                  ____

 

 

   Og derefter til ”det Værste”, det som har gjort, at jeg saa sent kommer med mit Nyt-Aars”Ønske” – Kjære Ven! Jeg kan ikke betale Dig de for saa skammeligt længe siden laante Penge før i Begyndelsen af April. Bær over med mig saa længe endnu, beder jeg Dig! –

 

   Det har pint mig hver dag, at jeg ikke endnu havde faaet sagt Dig dette, nu i dag fik jeg da endlig det fornødne Stød til at skrive, idet vi rimeligvis ville træffes - en gang idag – og til vort Møde vilde jeg dog ikke atter bringe den Skam med, at jeg ikke endnu havde bedt Dig om Tilgivelse, hvad jeg nu gjør, for ikke at have kunnet holde mit Løfte. – Naar skal jeg dog faa det hele Læs af Gjæld væk! –

 

 

Udsigterne til Stats-Hjælpen raar (?) til Vejningerne & Maalingerne ere jo saa godt som muligt, maaske det blive ved nogle Aar.

 

   Atter har der staaet en meget anerkjendende Artikel i et tysk Tidsskrift ” Ulæseligt navn?  ”

 

fra en Prof. i Fysiologi ved Berliner Universitet. –

 

                   Din hengivne

 

                   noget formaste(?)

 

                   R. Malling-Hansen

 

 

 


[1] Brevet er skrevet til RMHs gode venn og forretningsforbindelse, grunnleggeren av Riztau Bureau, Erik Ritzau. RMH er tydelig fortvilet over sin dårlige økonimi, og store gjeld.