Folketællinger 1860 – 1890; registreringer angående Døvstummeinstituttet.

Research og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Folketællinger i København blev gennemført i 1850, 1855, 1860, 1870, 1880 og 1890. De registrerede alle beboere på alle adresser per den 1. februar det pågældende år. Samtlige danske folketællinger er frit tilgængelige når de er mindst 75 år gamle. Alle digitalt tilgængelige folketællinger findes på nettet: www.sa.dk, og den nyeste frit tilgængelige er den fra 1940.

 

I det følgende gengiver jeg registreringer som har relation til Rasmus Malling-Hansen og hans familie fra perioden 1860 til 1890. Når sider angives, betyder det de relevante sider i den digitaliserede version af folketællingen. Folketællingsblanketterne er ikke paginerede.


Døvstummeinstituttet I københavn, der Rasmus Malling-Hansen hadde sin gjerning gjennom nærmere 30 år. Her bodde han med første og andre hustru og deres syv døtre. Fotoet viser hagen og baksiden av instituttet, der Malling-Hansen hadde sin bolig, med inngang til stuen i forstanderboligen øverst i den hvite trappen.

Folketælling 1860 (s.30-36)

 

Kvarterets navn: Udenbys Klædebod[1]
Gadens Navn: Citadelsvei
Husets Nr.: Matr. Nr. 122D, gade Nr. 22
Eierens Navn: Døvstumme-Institutet.

 

JMC: I denne, såvel som i alle kommende tællinger, har den ansvarlige person for beboer-registreringen overladt beboerlisten til døvstummeinstituttets forstander, som har haft ansvar for, at alle med fast bopæl på instituttet blev registrerede. Derfor er 1860 års blanket underskrevet af Søren Johan Heiberg og blanketterne fra 1870 til og med 1890 af Rasmus Malling-Hansen.

 

Blandt de 162 beboere registrerede dette år, fremhæver vi følgende af særlig interesse:

 

Søren Johan Heiberg, 50 år, Professor, Præst og Forstander for Døvstummeinstitutet.

 

Emma, f. Rørdam, 48 år, hans Hustru.

 

JMC: Søren Heibergs første hustru var Engelke Marie, f. Rørdam, født 1814, død allerede 1855. Han giftede sig i 1857 med hendes søster Emma. Alle 8 børn fik han med den første hustru. Emma Heiberg, f. Rørdam, blev født i 1812 og levede til 1897.

Deres børn:

 

Peter Vilken Heiberg, 20

Catherine Georgia Heiberg, 19 (JMC: RMHs hustru, gift 1865)
Thomas Skat Rørdam Heiberg, 15
Carl Vilhelm Theodor Heiberg, 14
Johan Alfred Heiberg, 12
Frederik Heiberg, 10
Bolette Christine Heiberg, 9
Vilhelm Heiberg, 7

 

Jørgen Georg Jørgensen, 22, Seminarist og Lærer ved Døvstummeinstitutet.

 

Hans Rasmus Malling Johan Hansen, 25, Student, Lærer ved Døvstummeinstitutet.


Søren Johan Heiberg, 50 år, Professor, Præst og Forstander for Døvstummeinstitutet.
Emma, f. Rørdam, 48 år, hans Hustru.
Peter Wilken Heiberg (1840-1920).
Cathrine Georgia Heiberg (1841-1876).
Elisabeth Heiberg (1845-1921).
Carl Vilhelm Thomas Heiberg (1846-1924).
Johan Alfred Heiberg (1848-1936).
Frederik Heiberg (1850-1918).
Bolette Christine Heiberg (1851-1933).
Vilhelm Heiberg (1853-1922).
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, ble ansatt som lærer ved Døvstummeinstituttet i København allerede i 1858. Senere ble han forstander ved instituttet. Utsnitt fra et gruppefoto fra 1861. Copyright: Døvehistorisk Selskab.
Georg Jørgensen, 1838-1905, var også bosatt på instituttet i 1860. Han ble senere forstander for Døvstummeinstituttet i Fredericia og en sterk forkjemper for talemetoden. Utsnitt fra samme gruppefoto fra 1861.
Det originale dokumentet.

Folketælling 1870 (s.18-25)


Kvarterets Navn: Udenbys Klædebod
Gadens Navn: Citadelsvei
Husets Nr.: Matr. Nr. 122D, Gade Nr. 22
Eierens Navn: Døvstumme-Institutet.

 

Totalt 160 personer.

 

JMC: Nederst på side 18 er noteret:

 

Dette Schema anmodes Forstanderen om at tilbagelevere til Notar. H.Bloch, boende paa .....(?)Nr 42, senest den 3.Februar 1870.

 

JMC: Malling-Hansen har underskrevet listen (s.26) som en garanti for, at oplysningerne er korrekte.

 

Sammen med familjen Malling Hansen bor to tjenestepiger.

 

Hans Rasmus Malling Johan Hansen, 34

Cathrine Georgia Hansen, f. Heiberg, 28

Juliane Marie Cathrine Hansen, 3

Engelke Marie Hansen, 2

Emma Hansen, under 1 år


Johanne Kirstine Christiansdatter, 22, Tjenestepige

Anna Benedicte Persdatter, 17, Tjenestepige


Malling-Hansens første hustru, Cathrine Georgia Heiberg, 1841-1876. Foto: Privat.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, forstander, prest, oppfinner og naturvitenskapelig forsker. Foto: Privat.
Ekteparet Hansens tre eldste døtre, fotografert sammen med Emmas eldste datter, Gertrude. Verken Juliane eller Engelke fikk egne barn, men begge var gift. Emmas etternavn som gift, var Mathiesen, Engelkes var Wiberg og Juianes var Danckert.
Det originale dokumentet.

Folketælling 1880 (s.46-56)

 

Kvarterets Navn: Østervold
Rodens Navn og Matrikel-Nummer: 54
Husets Gade-Nummer: 22
Eierens Navn: Det kgl. Døvstumme-Institut

 

Totalt: 178 Personer

 

I Sidehuset, Stuen:

 

Hans Rasmus Malling Johan Hansen, 44

Juliane Marie Cathrine Hansen, 13

Engelke Marie Hansen, 12

Emma Hansen, 10

Zarah Margrethe Cathrine Hansen, 9

Johanne Elisabeth Hansen, 6

Karen Frederikke Hansen, 5

Marie Hansen, 4

 

Sofie Frederikke Ambrosia Rønne, 51, Husbestyrerinde

Anna Laurine Charlotte Kruse, 20, Tjenestepige

Petrine Sand, 19, Tjenestepige.

 

JMC: Der er en notering om at Malling Hansen har haft fast bopæl her siden 1865. Samt at husbestyrerinden Sofie F. A. Kruse har haft fast bopæl på denne adresse siden 1868.

 

Nederst på samme side står: Rigtigheden heraf bevidnes.
Med underskrift af Rasmus Malling Hansen, forstander.

 

Vi noterer, at Anna Cathrine Marie, f. Steenstrup, endnu ikke er med på listen. Malling-Hansens første hustru, Cathrine Geogia, døde i efteråret 1876. Han blev gift anden gang med Anna Steenstrup den 19. november 1880.

 

Det er også værd at bemærke, at Fritz August Bech er noteret som beboer på Døvstummeinstituttet; han var da 21 år gammel og nyansat som lærer. Han blev gift med Malling-Hansens datter Zarah i sommeren 1890.


Det originale dokumentet.

Folketælling 1885. (s. 37-44)

 

Kvarterets Navn: Østervold
Gadens Navn: Citadelsvei
Matrikel-Nr.: 54
Hus-Nr.: 22

 

     Undertegnede bevidner herved, at der den 1ste Februar 1885 i ovennævnte Ejendom fandtes et Antal Personer af 163, hverken flere eller færre, og at disse Alle ere opførte paa omstaaende Schema, Nr:1 og Nr:2.

 

                   Husværtens Underskrift

 

                   R. Malling-Hansen.

 

I Sidehus, Stuen:

 

Hans Rasmus Malling Johan Hansen, 49

Anna Cathrine Marie Hansen f. Steenstrup, 42

Juliane Marie Cathrine Hansen, 18

Emma Hansen, 15

Zarah Margrethe Cathrine Hansen, 14

Johanne Elisabeth Hansen, 11

Karen Frederikke Hansen, 10

Marie Hansen, 9

 

Rasmine Olivia Rasmussen, 20, Tjenestepige.


Man noterer, at Engelke – på dette tidspunkt 17 år gammel – ikke er med på listen. Hun var au pair hos Malling-Hansens svoger i England. Se RMHs brev til Engelke 1884.12.18 i vor brevsamling.


Alle syv døtrene til Malling-Hansen samlet på ett brett i 1886. Fotografiet tilhører Heibergmuseet i Sogndal, Norge, men er digitalt bearbeidet.
Det originale dokumentet.

Folketælling 1890. (s.18-24)


Kvarterets Navn: Østervold
Gadens Navn: Citadelsvej
Husets Matr.Nr.: 54
Husets Gade Nr.: 58
Ejerens Navn: Staten, Kgl. Døvstummeinstitut.

 

31 Personer i Sidehuset, Stuen:

 

Fritz August Bech, 26

Hans Rasmus Malling Johan Hansen, 54

Anna Cathrine Marie Hansen/Steenstrup,47

Juliane Marie Cathrine Hansen, 23

Engelke Marie Hansen, 22

Emma Hansen, 21

Johanne Elisabeth Hansen, 16

Karen Frederikke Hansen, 15

Marie Hansen, 14


Else Marie Sophie Hansen, 24, Tjenestepige

 

JMC: Vi bemærker her, at Zarah, 19 år, mangler. Hun blev gift med Fritz August Bech i sommeren 1890. Jeg har ikke fundet nogen information om, hvor Zarah boede i februar 1890.

 

På side 19 er beboerne i ’Forhuset’, ’Stuen’ registrerede, og blandt dem bemærker vi følgende interessante personer:

 

Elisabeth Kristine Jacobsen, f. Heiberg, 44, Husmoder, 2den Lærerinde ved Institutet

Hendes børn:

Engelke Marie Jacobsen, 13, og Thomas Skat Rørdam Heiberg Jacobsen, 12.


Anna Helene Henriette Danckert, 35, Sygeplejerske ved Institutet.

 

JMC: Anna Helen Henriette Danckert var datter af Carl Ludvig Joachim Danckert og Ida Thora Thorball. Hun havde disse søskende:

- Christian Joachim Danckert

- Ludvig Carl Maximilian Danckert, 1864-1845, som blev gift med Juliane Marie Cathrine, født Malling-Hansen,1866-1920.

- Emil Danckert

- Laura Marie Sophie Danckert.

 

- - - - -

 

Underskrevet: Kgl. Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn
              den 3. Februar 1890

                   R.Malling-Hansen
                   Forstander.

 

JMC: I anden del af beboerlisten er eleverne ved det kgl Døvstummeinstitut registrerede, ialt 74 (s.21).

 


[1] JMC: Fra og med folketællingen 1880 skiftede kvarteret navn og kaldtes fremover ’Østervold’.


Fritz August Bech, 1863-1944, ble gift med Malling-Hansens datter, Zarah, og ble dermed familiens overhode etter RMHs bortgang.
Malling-Hansens andre hustru, Anna f. Steenstrup, 1842-1897.
Elisabeth Heiberg, 1845-1921, som ble gift Jacobsen.
Elisabeth Heibergs ektefelle, Nicolai Jacobsen. Dessverre kjenner vi ikke hans fødselsdata. Men fordi han ikke er registrert som beboer sammen med Elisabeth og hennes barn, er det ikke usannsynlig at han hadde gått bort.
Det originale dokumentet.