Om Rasmus Malling-Hansen som forstander.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

Denne meddelelse fra min oldefar, Johan Frederik Oluf Emanuel Hansen, 1839-1912, er skrevet med hans karakteristiske sirlige og smukke håndskrift, som jeg genkender fra hans store slægtstavle. Efter pensioneringen i slutningen af 1905 spenderede han meget tid op at nedfælde en meget detaljeret slægtstavle, som går helt tilbage til begyndelsen af 1700-tallet.

 

Man mærker tydeligt, at det lå ham stærkt på sinde, at denne udtalelse om hans storebrors kvaliteter og personlighed blev bevaret og husket for eftertiden.

 

Erindringen er fundet i slægtsarkiver.

 

- - - - -

 

Min Broder, pens. Overlærer Th. J. Hansen, København, skrev i et Brev af 26/4 07, at Niece Engelke Malling Hansen har sagt, at ved Hundredeaarsjubilæet ved det Kgl. Døvstummeinstitut 17/4 07, Festen for Lærerne og for den nærmeste Kreds, - holdt Provst J. C. Sørensen[1], en tidligere Lærer ved Instituttet, senere Seminarieforstander i Ranum, en Tale, hvori han sagde, at Malling-Hansen var den elskeligste og elskværdigste Forstander, der kunde tænkes.

 

N. Lyndelse, d. 29 April 1907.

 

                   J. F. Hansen

 

                   pens. Lærer

 


[1] JMC: Jørgen Christensen Sørensen, som var cand. theol. og lærer på det kgl Døvstummeinstitut i perioden fra 1 februar 1862 til 26 februar 1875. Det vil sige at han arbejdede først under forstander Søren Heiberg og fra sommeren 1865 til 1875 under Rasmus Malling-Hansen. Af Wikipedias afsnit om Ranum Seminarium fremgår det, at J. C. Sørensen var forstander der fra 1878 til 1891. Og her er en biografi om skolen. Oplysningen om Sørensens arbejdsperiode på Døvstummeinstituttet stammer fra den grundige historisk, som blev udgivet under redaktion af C. Goos til 100-årsjubilæet. Jeg har arvet mit eksemplar af denne værdifulde bog fra min oldefar, og bogen har hans signatur.


De tre brødrene Hansen som ganske unge. Bildet er sannsynligvis fra 1860/61. Fra venstre: Johan Frederik Hansen, 1839-1912, Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, og Thomas Jørgen Hansen, 1837-1919. Foto: Privat.
Og her ses de tre brødrene som eldre.
Bildene har samme rekkefølge som på ungdomsbildet.
Malling-Hansen gikk bort ganske lenge før de to brødrene. Alle fotos: Privat.
Lærerne og/eller studentene ved Ranum Seminarium fortografert ca 1884. Jørgen Christensen Sørensen ses som nummer fem fra venstre. Foto fra internett.
Dette bildet av J. C. Sørensen er hentet fra Goos' jubileumsbok fra 1907.
Også Det Kongelig Bibliotek har portretter av Sørensen, men her heter han Jørgen Christian Sørensen. Foto: DKB.
Men fødselsår og dødsår er de samme, så vi kan nok trygt på ut fra at det er samme person. Og portrettlikheten er stor. Foto: DKB.
Den originale håndskrevne teksten fra Jørgen Malling Christensens familiearkiv.