Malling-Hansen Biography by Jørgen Malling Christensen.

Den aldrende Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, fotografert det siste året han levde. Fotografiet finnes i flere eksemplarer både privat og hos ulike museer.

Vi har den store gleden å publisere denne aller best oppdaterte og omfattende biografien som er skrevet om Danmarks store sønn, forstander, prest, pedagogisk nytenker, oppfinner og naturvitenskapelig forsker, Rasmus Malling-Hansen. Malling-Hansens virksomhet spredte seg over mange områder, og ulike perioder i hans liv var preget av forskning og nytenkning innen flere ulike områder. Han var Danmarks fremste autoritet innen undervisningen av døvstumme barn, og fikk etter hvert gjennomslag for alle sine mål vedrørende organiseringen og metodebruken innen undervisningen.

 

Hans oppfinnelse av verdens aller første seriefremstilte skrivemaskin, var original og nyskapende, og innen naturviteskapelig forskning igangsatte han forskning innen helt nye områder, og det så metodisk, at det dannet forbilde for mange senere forskere.

 

Innen alle de områdene Malling-Hansen engasjerte seg, var han en nytenker, og en som så nye muligheter og utforsket problemstillinger som hittil hadde vært uutforskede.

Forfatteren, Jørgen Malling-Christensen, president i Det Internasjonale Rasmus Malling Selskapet, er den som har "gravd" dypest i alle tilgjengelige arkiver, og han biografi inneholder opplysninger som aldri tidligere har vært kjent eller publisert. Han skriver utførlig om alle sider ved Malling-Hansens liv, og medvirker til at den unike personligheten hans blir levende for oss.

 

Det er skrevet mange, gode biografier om Malling-Hansen gjennom årene, men den vi her presenterer må sies å være den aller mest oppdaterte og korrekte hva angår alle detaljer som vedrører Malling-Hansens liv og virke. Jørgen Malling Christensen fortjener stor honnør for sitt utrettelige forskningsarbeide vedrørende Rasmus Malling-Hansen, som faktisk er en av hans forfedre, nærmere bestemt hans oldefars bror.

Jørgen Malling Christensen slik han presenteres i Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbok.
Jørgen Malling Christensens oldefar, Rasmus Malling-Hansens yngste bror, Johan Frederik Emanuel Hansen, 1839 – 1912.