Articles from recent time 2/3.Berlingske Tidende 1894.01.30.

Malling-Hansens yngste bror, Johan Frederik Hansen, 1839-1912. Foto: Privat.
Johan Frederik Hansens oldebarn, Jørgen Malling Christensen, er Malling-Hansen Selskabets president og sammen med Sverre Avnskog den fremste forskeren i Malling-Hansens liv og virksomhet. Foto: Privat.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

Takket være min oldefars, Johan Frederik Hansen, notat er jeg blevet opmærksom på, at Malling-Hansen er nævnt i denne artikel, som findes i avisens 2. udgave, på forsiden, spalte 6. Det lå ham stærkt på sinde at bevare hans storebror, Rasmus Malling-Hansens eftermæle, og derfor nedfældede han dette og lignende notater. Hans notater gik senere i arv til datteren Juliane Marie, og derfra til senere generationer.

 

Industriforeningen havde traditionen at med jævne mellemrum præsentere nye opfindelser for det københavnske publikum, og disse udstillinger blev udførligt omtalt i dagspressen.

 

Som sammanligningsgrundlag til oplysningerne i avisreferatet har jeg undersøgt Kraks Vejviser for København 1894, og under ”Skrivemaskiner” er blot 3 firmaer og skrivemaskinemodeller nævnt: 1) ”Caligraph” (ingen prisinformation), 2) ”Kosmopolit” (135 kr)og 3) ”Amerika” (85 kr).

 

SA: Denne ustillingen kan man lese et utførlig referat fra i avisen Dannebrog 1894.10.20. Dette referatet har vi i sin helhet er på vår webside. Der fortelles det at utstillingen inneholdt et antall skrivekugler som viste utviklingen fra de aller første modellene frem til de siste. Vi kan muligens anta at arrangørene hadde et nært samarbeid med August Lyngbye som fremviste syv skrivekugler i dens ulike utviklingstrinn ved den stor Industri-, Jordbruks- og Kunstutstilling bare seks år tidligere, nærmere bestemt i 1888. Her vant forøvrig Lyngbye en førstepremiemedalje for sin egen konstruksjon av den aller siste skrivekuglemodellen.

 

- - - - -

 

Udstillingen af nye Opfindelser i Industriforeningen III.

 

”Skrivemaskinen er som bekendt en dansk Opfindelse af Malling Hansen. Hans saakaldte Skrivekugle er en sindrig og smukt udtænkt Maskine, og alle senere konstruerede Skrivemaskiner, som vurkeligt due noget, ere i Princippet ikke forskellige fra den; kun i Detaillerne viser der sig Forskelligheder.”

 

Artiklen fortsætter med at kort omtale de tre skrivemaskinemodeller som præsenteredes på udstillingen, nemlig:

 

1) ”The Crandall”, forhandlet af firmaet Borgersen & Co. Jeg formoder at det var den tredie Crandall-model, med navnet ”Universal Crandall no.3”, lanceret i 1893. Opfinderen Lucien Stephen Crandall levede fra 1844 til 1919.

 

2) ”Williams”, forhandlet af Otto Drewsen, Nyborg. Det må have været ”Williams no 1”, som kom frem i 1891. Opfinderen var John Newton Williams, 1840-1929.

 

3) ”Kosmopolit”, en tysk index-skrivemaskine fra 1888, fremstillet af Guhl & Harbeck i Hamborg, forhandlet i Danmark af Vilhelm Jensen.


Det originale brevet. Avfotografert av Jørgen Malling Christensen, etterkommer etter JOhan Frederik Hansen.
Crandall-maskinen ble patentert i 1881 og kom i flere ulike utgaver helt frem til ca 1895.
Oppfinneren av Crandall-maskinen, amerikaneren Lucien Stephen Crandall, 1844-1919.
Williams-maskinen ble importert til Danmark av Drewsen, Otto, Imp Nyborg.
Den amerikanske oppfinneren, John Newton Williams, 1840-1929.
Kosmopolit ble lansert i 1888, og var en såkalt index-maskin, oppfunnet av Andreas Hansen og produsert av Guhl-Harbeck, Hamburg.
En forløper for Kosmopolit var Hammonia-maskinen fra 1882, som var konstruert av samme oppfinner og produsert av samme firma.

Dagens Nyheder 1907.08.05.

Malling-Hansens yngste bror, Johan Frederik Hansen, også lærer, 1839-1912. Foto: Privat.
Den eldste brore, Thomas Jørgen Hansen, 1837-1819, var også lærer. Han var meget engelsk-kyndig og oversatte menge av brevene til og fra James Densmore. Foto: Privat.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.
Illustrasjoner og kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

Dette korte citat fra Dagens Nyheder blev set og bevaret af min oldefar, Johan Frederik Hansen, og han var omhyggelig nok at lade det gå videre til sin datter, Juliane Marie. Jeg fandt det i familiearkiver i oktober 2021. Citatets værdi ligger ikke så meget i indholdet og den eventuelle sandhed bag forfatteren udsags. Værdien er, at Johan Frederik skrev citatet ud og bevarede det for efterverdenen, fordi han følte at det var vigtigt at bevare mindet om Rasmus Malling-Hansens liv og gerning.

 

Personlig tvivler jeg på forfatterens – Gudmund Schütte – udsagn. Jeg tror ikke, at vi har dokumentation for, at ”amerikanerne” (Læs:Remington) havde ”stjålet” skrivekuglen. Skrivekuglen, respektive de forskellige af Remington lancerede skrivemaskiner i 1870erne og 1880erne, var meget forskellige, teknisk og mekanisk set. Der var forhandlinger mellem Malling-Hansen og Remington om køb af Malling-Hansens patenter på skrivekuglen, men disse forhandlinger førte aldrig til en aftale.

 

Artikelforfatteren levede fra 1872 til 1958 og var en dansk filolog og historiker. Han har et omfattende forfatterskab bag sig, og der findes en artikel om ham på den danske Wikipedia.

 

Den holdning han gav udtryk for angående Malling-Hansens skrivekugle fandt grobund og blev ofte gentaget af nogle af mine slægtninge i ældre generationer, men jeg fæster ikke stor lid til analysen. Hvis Malling-Hansen havde anset, at han var blevet snydt og/eller bestjålet af Remington mht skrivekuglen, havde han antagelig givet udtryk for det, offentligt eller privat, og jeg kender ikke til nogen sådan ytring fra hans side.

 

SA: Malling.Hansens patentagenter ser ut til å ha gjort en stor innsats for å prøve å få solgt Malling-Hansens patentrettigheter i USA. Men Malling-Hansen krevde en høy sum for å selge patentet: $25.000,- kontant. De høyeste tilbudet han fikk ved de tidligste forhandlingene, var på totalt $10.000,-. Hans patentagent skrev dette i et brev fra 6. mai 1872:

"Senere tilskrev Pastoren mig at han ei vilde sælge Patentet under $ 25.000 Contant Udbetaling. Det bedste Tilbud jeg har havt var $ 10.000 for Patentet, hvoraf $ 5000 contant Betaling og en Afbetaling af $ 20 per Apparat der solgtes, indtil Resten ($ 5000) var betalt. – "

 

Dette tilbudet vet vi ikke hvem som fremsatte, men det var neppe "amerikaneren", som Malling-Hansen omtalte James Densmore som.

 

I et brev til sin bror, Thimas Jørgen Hansen fra 3. januar 1876 forteller Malling-Hansen at han har korrespondert direkte både med "oppfinneren" og med "amerikaneren" og med det mener han sannsynligvis Christopher Latham Sholes og James Densmore. På dette tidspunkter var Malling-Hansen overbevist om at Densmore og Remington-selskapet ville kjøpe han patent, men det kom aldri noe tilbud om noe kjøp fra dem. Men Densmore tilbød til slutt Malling-Hansen å bytte patentrettigheter ederlagsfritt slik at de kunne bruke detaljer fra hverandres patenter. Dette tilbudet aksepterte ikke Malling-Hansen. Likevel bredte det seg altså et rykte om at Densmore og Remington-selskapet hadde "stjålet" fra Malling-Hansens patent og benyttet seg av hans oppfinnelse.

Men som Jørgen Malling Christensen ganske riktig påpeker i sin kommentar, er det ikke mulig å se at den neste Remington-maskinen, som kom i 1877, hadde hentet noen detaljer fra Malling-Hansens patenter. Malling-Hansens mest kjente maskin, som hadde alle de finessene man kunne forvente, kom ikke før i 1878, og da var allerede mange skrivemaskiner utstyrt med fargebånd, linjeskifttast og bjelle som ringte hver gang en linje ble avsluttet. Så vi kan nok konkludere med at hverken James Densmore eller Remington-selskapet hadde stjålet fra Malling-Hansens patenter.

Dumheder.


(Johan Frederik Hansens notat):

 

Af ”Dagens Nyheder” for Mandag d. 5/8 07 med Overskrift: ”Dumheder, undertegnet ”Gudmund Schütte”.

 

”Efter at vi rolig havde ladet den mallingske Skrivekugle stjæles af Amerikanerne for at den kunde bjærge nogle flere Millioner Dollars ind i Onkel Sams i Forvejen tilstrækkelig millionstruttende Vom, var der mærkværdigvis nogle foretagsomme Danske, der traadte til og søgte at hindre, at Valdemar Poulsens traadløse Telegraf gik samme Vej. Men........”


Tre portretter av artikkelforfatteren, Gudmund Schütte, 1872-1958.
Alle bildene er hentet fra internett.
Og de er alle forbedret ved hjelp av moderne fototeknikk.
Avskriften til Johan Frederik Hansen.
Den originale artikkelen fra Dagens Nyheder.
Den aktuelle utgaven av avisen.

Poul la Cour og Helge Holst : ‘Menneskeåndens Sejre. Opfindelsernes Historie i Omrids’.

Poul La Cour, 1846-1908, dansk fysiker, højskolemand og opfinder. Foto: Det Kongelige Bibliotek.
André Lütken, 1843-1916, journalist og translatør i fransk.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Helge Holst, 1871-1944, var fysiker, forfatter og bibliotekar. Han er mest kendt og husket for det klassiske pragtværk ’Opfindelsernes Bog’, som han udgav sammen med André Lütken, 1843-1916, og som udkom i flere forskellige oplag fra 1912 til 1925.

 

André Lütken var journalist og translatør i fransk.

 

 

Nedenstående uddrag er imidlertid fra en forgænger til ’Opfindelsernes Bog’, et værk som Helge Holst udgav i samarbejde med Poul la Cour i 1904. Poul la Cour, 1846-1908, var matematiker og fysiker med speciale i meteorologi og han var med til at starte Meteorologisk Institut (DMI) i 1872. DMI var beliggende på Esplanaden 19 i København, lige på den anden side af Kastellet, og Malling-Hansen, som i 1880erne havde mange og frekvente kontakter med instituttet i forbindelse med hans forskning om solen og børns periodiske vægtsvingninger, havde altså kun ca 500 meter at gå fra det kgl Døvstummeinstitut til DMI.

 

Poul la Cour var selv opfinder og var den første i Danmark som byggede vindmøller for produktion af strøm.

 

- - - - -

 

     Naar vi ser bort fra meget gamle Forsøg, som ingen praktisk Betydning har faaet, var Forstander for Døvstummeinstituttet i København, Pastor Malling Hansen, en af de første, som har gjort sig fortjent af Skrivemaskinens Opfindelse. Her var adskillige Vanskeligheder at overvinde. At træffe en saadan Indretning, at man kunde faa de Bogstaver, man ønskede, afsat med Farve paa Papir ved at trykke paa bestemte Knapper eller Taster, var i og for sig en let Sag. Men skulde man paa denne Maade faa en sammenhængende Linjeskrift paa Papiret, krævedes det tillige, for det første, at Bogstavet skulde afsættes paa samme Sted paa Papiret, hvilken Tast man end trykkede paa, og for det andet, at det næste Bogstav, som blev afsat, skulde afsættes paa et andet Sted lidt længere fremme i Linjen.

 

For at overvinde den første Vanskelighed fordelte Malling Hansen de til de forskellige Bogstaver svarende Taster over en Halvkugle og forbandt dem ved en Stang- og Fjederforbindelse med Typer, der var anbragte i Nærheden af Kuglens Centrum; ved et Slag paa en Tast gik den tilsvarende Type ned og trykkede et sværtet Baand (senere et Farvebaand) mod et bestemt Sted af et Ark hvidt Papir, hvorved der da afsattes et Bogstav. Papiret var anbragt paa en bevægelig Cylinderflade, og hver Gang en Tast trykkedes ned. Frembragtes der en elektrisk Strøm, som ve Hjælp af en Elektromagnet drejede Cylinderen en lille Smule. Senere blev Papirets Bevægelse dog frembragt paa rent mekanisk Vis ved Tastens Nedtrykning.

 

     Malling Hansens ”Skrivekugle” blev vel efterhaanden bragt i en praktisk Form, men imidlertid var de amerikanske Maskiner, som Sholes o.fl. havde konstrueret omtrent paa samme Tid, naaet adskilligt længere frem i denne Retning, og navnlig efter at denbekendte Remington, Opfinderen af Remington Riflen, havde overtaget Fabrikationen af dem og forbedret dem betydeligt, kunde de danske Maskiner ikke tage Konkurrencen op. Sholes Maskiner saa vel som de fleste andre almindeligt anvendte Maskiner er forøvrigt i Hovedsagen byggede efter samme Princip som Malling Hansens, men Tasterne er ikke fordelt over en Halvkugle; der maa da være en længere Vægtstangsforbindelse mellem Tast og Type.

 

     Ved at anbringe flere Lag vekselvis af Farvebaand og Skrivepapir over hinanden i en Skrivemaskine kan man straks faa flere Eksemplarer af det skrevne.

 

     Man har søgt at konstruere Skrivemaskiner, hvor man samtidig kan anslaa flere Bogstaver, som da vil blive aftrykt paa Papiret meget hurtigt efter hinanden i den Rækkefølge, de har i Alfabetet; et Ord som ”hinanden” vil altsaa her kunne skrives ved tre Anslag af Hænderne, da Bogstaverne indenfor hver af dets tre Stavelser kommer i den rette Rækkefølge. Men for at opnaa dette, maa man have en meget indviklet Mekanisme. – Allerede ved de almindelige Skrivemaskiner kan man imidlertid ved Øvelse skrive betydelig hurtigere end med en Pen, og samtidig bliver Skriften læselig og ordentlig, om end man ikke kan kalde den smuk. – Der skal nu være c. 700 000 Skrivemaskiner i Brug Verden over.

 


Artikkelen var illustrert med de samme bildene som den senere boken, Oppfinnernes Bog. Dette er en 1878-modell av skrivekuglen, som ble ferdigstilt til verdensutstillingen i Paris, der den vant en gullmedalje.
New Century skrivemaskinen var en utgave av The Caligraph. Den var den andre skrivemaskinen som ble masseprodusert i USA etter Remingtons maskin. Den var designet av Franz X. Wagner.
Den tysk-amerikanske oppfinneren Franz Xaver Wagner, 1837-1907.
Disse illustrasjonene er fra en nyutgivelse av denne boken. Opphavsretten tilhører Google.

Hagerups Illustrerede Konversationsleksikon.

Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, forstander, prest, oppfinner og naturvitenskapelig forsker, fotografert i 1887. Foto: Privat.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

Denne korte artikel om Rasmus Malling-Hansen findes i Hagerups illustrerede Konversationsleksikon, 3. udgave fra perioden 1920-25 under redaktion af Erling Rørdam, 1869-1930 og Poul Engelstoft, 1876-1961. Leksikonet publiceredes også i en 4. udgave i 1952.

 

- - - - -

 

Malling Hansen, HANS RASMUS JOHAN (5/9 1835 – 27/9 90), d. Døvstummepædagog, Skolelærereksamen 1854, Student 1858, cand.theol. 1865, 1859 Lærer ved Døvstummeinstituttet i Kbh., 1862 i Slesvig, 1864 Forstander ss., fra 1865 til sin Død Leder af Instituttet i Kbh. 

 

D.Døvstummeundervisning staar i stor Taknemmelighedsgæld til M.H. for den forstaaende Maade, hvorpaa han, skønt Forstander for en ”Skrift-Haandalfabet-skole” først støttede Johan Keller (s.d.) i hans Arbejde for at skaffe de uegl. Døvstumme den for dem naturlige Undervis-ningsform, Talemetoden, pg siden 1879 ved sit ”Forslag om at oprette et Døvstummeinstitut i Jylland” ogsaa aabnede Vejen for, at de bedre begavede egl. Døvstumme her fik en for dem tilpasset Form for Taleundervisning under Georg Jørgensens (s.d.) energiske Ledelse. 

 

M.H. var en alsidigt interesseret Mand. Han opfandt den første Skrivemaskine (Skrivekuglen) og fastslog de periodiske Svingninger i Børns Vækst efter Aarstiderne. (Se endv. Døvstummeundervisning).       J.F.


Den originale artikkelen.

Avisnotis i Gøteborgstidningen, 24. oktober 1948.

En morsom avisnotis i Gøteborgsposten fra 1948.Den forteller at hr. Olle Persson en dag dukket opp i redaksjonen med et gammelt kledodium som i sin tid hadde tilhørt familien Dickson. Det ble avholdt en skrivemaskinutstilling det året, og redaksjonen antar (helt feilaktig) at maskinen til Olle Persson var en fransk-konstruert skrivemaskin fra det tidlige 1800-tallet. Men så er det altså en 1878-utgave av skrivekuglen, konstruert av Rasmus Malling-Hansen.


Avisnotis i Gøteborgstidningen, 24. oktober 1948.

Avisnotis fra 1969, som viser August Lyngbyes akrivekuglemodell.

I denne notisen ses innehaveren av skrivemaskinfirmaet Torpedo i Danmark, Frans Christensen med den aller siste utgaven av skrivekuglen, som ble konstruert av mekaniker August Lyngbye, sannsynligvis i midten av 1880-årene. Vi vet at Malling-Hansens datter, Engelke Wiberg, donerte en slik maskin til museet Pødenphant, og jeg vil ikke se bort fra at det er denne maskinen som har blitt solgt videre til Christensens firma. I dag er en slik skrivekugle i tysk eie.


Avisnotis fra 1969, som viser August Lyngbyes akrivekuglemodell.

French Mondadori magazine: "Science & Vie"

By Flavio Mantelli and Sverre Avnskog

Article published in ETCetera No. 78/June 2007/3

 

A debate on who should be considered the real inventor of the typewriter is something that was born with typewriter collecting (if not earlier) and keeps on running today. Different inventors from different countries made different contributionsin the very early days of typewriter history, making it therefore very hard to address only one of them as “the” inventor of the typewriter. However, what is generally accepted as a fact is that the first mass-produced typewriter is the Malling Hansen writing ball. What most people don’t know is that at one point in history, Rasmus Malling Hansen was doubted to be the actual inventor of the machine bearing his name. In fact, in the 1920s a Danish professor set forth false allegations that Malling Hansen was not the real inventor of the writing ball, but had stolen his idea from an older Danish inventor. This is when one of Hansen’s daughters, Johanne Agerskov, stepped in and decided to make some very thorough investigations on the matter and gain actual information on her father’s invention. Luckily, she later published her findings in a 1924 book entitled Hvem var Skrivekuglens Opfinder? (Who was the inventor of the writing ball?). In her book she tells that her father was already working with his idea for the writing ball in 1865, and that he had made a porcelain ball which he used for the purpose of working out the best placement of the letters. He tested different arrangements and tried to write a text as fast as he could, while his brother-in-law, Johan A. Heiberg, took the time. It became therefore very clear that Malling Hansen was indeed the original inventor of the writing ball, and that the idea was completely his own! Mr. Heiberg later confirmed this story to Mrs. Agerskov, by consulting his diary. He lived in the Malling-Hansen home for a period in 1865.

 

Until last year there was only one porcelain ball known, a white model treasured in the Royal Scandinavia Museum. Luckily, in 2006 another one, this time painted black, showed up at auction in Denmark and is now a splendid highlight in the Mantelli collection of Italy.

 

Both these porcelain writing balls have 36 “keys” (indentations) with lowercase letters and punctuation only; this is quite interesting, because Hansen used lowercase letters only in the very beginning forhis first prototypes, while already with his very first production model of 1870 (which looked like a wood case with typing ball on top) he was using the capital letters instead. Nevertheless, it is hard to tell if these two porcelain balls known are those 1865 developmental models described in Mrs. Agerskov’s books, because it is speculated that Hansen also made practice models to give to the institutions he regarded as potential customers. Moreover, although Hansen’sfirst working model of 1870 had capital letters on the keytops, all the letters written with Hansen’s writing balls dated from 1870 to 1871 that we have today are written with lowercase letters. Last but not least, the patent drawings of 1872 depict an arrangement of keytops on the writing ball that is identical to that of the porcelain balls. Obviously, the keyboard of the writing ball underwent a constant development during the years: the first model had only 24 keys—with only the lower-case letters, and without keys for punctuation. The shape of the writing ball remained the same, but increased in size, to make space for 36 and later 54 keys on the last models. Given all this information, the Royal Scandinavia Museum therefore claims their porcelain ball should be from 1871; however, it is hard to date these inventor’s models precisely. The specimen they treasure seems actually to be an exhibition piece, while the black model recently rediscovered seems to have been heavily used. The manager of the Royal Scandinavia was very helpful in finding other information on the porcelain balls as well: it seems like these porcelain balls were produced at the factory called “Aluminia Fajance.” “Fajance” is a special form of porcelain; “Aluminia Fajance” had great success with its products, and bought the old royal porcelain factory, “Royal Copenhagen,” in 1884. There are still investigations to be made on the matter of the keyboard of the writing ball, and for those readers who wish to have other insights into Hansen’s developmentof his writing machines, we suggest visiting the web site of the Rasmus Malling Hansen Society at www.malling-hansen.

 

 

The porcelain writing ball

The black porcelain writing ball that was sold in Denmark in 2006. Copyright: Flavio Mantelli
Mr Mantelli also has this beautiful writing ball in his collection. An 1878 model with colour ribbon. Copyright: Flavio Mantelli

”35 mer eller mindre märkliga föremål i Tekniska museets samlingar”, 2005

Tekniska Museets skrivkula, sett uppifrån

Transkription och fotnoter av Jörgen Malling Christensen.

 

I 2005 arrangerade Tekniska Museet i Stockholm en specialutställning med udda, ovanliga och remarkabla föremål ur museets samlingar, och till det ändamålet publicerade museet även en liten bok med illustrationer av föremålen och korta berättelser om deras bakgrund (ISBN 91-7616-037-8), med nedanstående titel. Transkriptionen är från sidorna 10 och 11. Det finns inget författarnamn till artiklen om skrivkulan, men redaktör för publikationen var Peter Du Rietz och övriga författare är angivna som Gert Ekström, Inger Björklund och Matts Ramberg.

Museet ägde – och äger – ett exemplar av skrivkulan, och den inkluderades i urvalet.


 Även om museets bakgrundsinformation om skrivkulan tyvärr inte är faktuell i alla stycken, är det dock motiverat att återge texten och illustrationen, om inte annat så för att dokumentera att Tekniska Museet uppmärksammade skrivkulan och gav den  prioritet i deras urval – i konkurrens med tiotusentals andra föremål i museets samlingar.

 

Hela sidan 10 upptas av et fotografi av Tekniska Museets skrivkula[1], sett uppifrån

 

Skrivkula för blinda[2]

 

I en datoriserad tidsålder kan det vara svårt att påminnna sig att det fanns en tid då vi skrev med skrivmaskiner och att även dessa skrivmaskiner hade ett ursprung, en tid då de fann sin form och blev en kommerciell produkt. Det tidigaste omnämnandet av en maskin med vilken man kunde skriva är från ett patent som engelsmannen Henry Mill fick år 1714. Föremålet på bilden är den första skrivmaskinsmodell som fungerade bra och dessutom tillverkades i ett större antal. Den är från 1870 och konstruerades av läraren vid Kongl. Dövstommeinstitut i Köpenhamn, Rasmus Malling-Hansen (1835 – 1890). Han kallade sin uppfinning för ”skrivkula” och den var ursprungligen konstruerad som ett handikapphjälpmedel för att hjälpa blinda att skriva. Maskinen tillverkades i två utföranden[3], men tangenter för antingen blindskrift eller versaler och siffror. Tangenterna trycktes ned mot färgbandet och pappret, som satt i den välvda pappersramen och sam hade dåtidens standardformat oktav[4], vilket var något mindre än dagens A4-format.

 

Skrivkulan tillverkades för hand i en ganska begränsad serie. På internationella utställningar i Wien 1873 och i Paris 1878 belönades Malling-Hansen med guldmedaljer för sin maskin. Han fick även beställningar på 40 maskiner efter en utställning. Priset för en skrivkula var 400 danska kronor, i nuvarande penningvärde cirka 48 000 svenska kronor.

 

Under 1870-talet började det amerikanska företaget Remington med industriell serietillverkning av en skrivmaskin, som för övrigt presenterade den tangentuppsättning vi än idag ser på våra datorer. Dessa maskiner var billigare än Malling-Hansens, som inte kunde svara mot konkurrensen. Idag är hans maskiner rariteter på museer och teknikhistoriska auktioner.[5]

 

 

 


[1] JMC: Tekniska Museets exemplar har serienummer 81. Den har endast versaler. Måtten är: 220 mm lång, 190 mm bred och 220 mm på höjden. Vikt: 3,9 kilo. Det är en av de senaste modellerna, antagligen från 1878 eller 1879. Tekniska Museet köpte skrivkulan i 1931 från skrivmaskinsfirman Kempf, som på den tiden fanns på Kronprinsessegade 46, Köpenhamn K. till priset av 100 kronor (källa: brev från museets arkiv daterat 14 augusti 1931).

SA: I dag selges skrivekugler til samlere for ca 1 million kroner. (I 2012)

[2] JMC: En vanlig missuppfattning som opstod i tidigt 1900-tal och hann sprida sig till många uppslagsverk och artiklar. Malling-Hansen  tillverkade några enstaka specialexemplar av skrivkulan till bruk för blinda, men syftet var generellt sett att producera en snabbskrivmaskin för normalt seende och fungerande människor.

SA: Det bør også nevnes at Malling-hansen i sine førsta patentsøknader oppga at skrivekuglen som en blant flere virksomhetsområder kunne være anvendelig for blinde. Muligens stammer misforsåelsen herfra. Men Malling-Hansen var selv meget tydelig på at skrivekuglen var ment som en hurtigskrivemaskin med mange anvendelsesmuligheter.

[3] JMC: I själva verket finns det 9 olika modeller av skrivkulan, plus specialmodellerne för blinda (Moon-alfabetet), kryptografiska specialmodeller och takygrafen.

SA: Det ble også laget en skrivekugle med Braille-alfabetet på tastaturet. Disse skrivekuglene med blindeskrift ble laget i forbindelse med verdensutstillingen i Paris i 1878, og ble belønnet med en sølvmedalje i klassen undervisningsapparatur.

[4] JMC: Oktavformatet är en storleksbeteckning använd på böcker tryckta före eller under 1800-talets första hälft. Storleken motsvarar ungefär en moden svensk pocketbok.

SA: Da mekanikeren August Lyngbye overtok produksjonen av skrivekugler på 1880-tallet, hadde han utviklet en modell med papirvalse som kunne skrive på A4-format.

[5] SA: Det har lenge versert den misforståelsen at skrivekuglen ble utkonkurrert på grunn av pris, men nyere undersøkelser har vist at skrivekuglen faktisk var billigere enn den amerikanske konkurrenten. August Lyngbye produserte skrivekugler på 1880-tallet for kun 150 kr pr maskin. Ville man ha en skrivekugle med både store og små bokstaver, måtte man ut med 230 kr. Mer sannsynlige årsaker var Remington-fabrikkens mange utsalgssteder både i USA og Europa, bedre markedesføring, Malling-Hansens tidige død samt det faktum at Malling-Hansen så godt som oppga sitt skrvekugle-prosjekt i 1880-årene, da all hans energi gikk med til hans naturvitenskapelige arbeid, samt til fortstanderstillingen ved døvstummeinstituttet.

A Malling-Hansen Writing Ball Rediscovered by Flavio Mantelli.

Flavio Mantelli with his Writing Ball.

[1]The Exceptional Journey of a Unique Typewriter

 

By Flavio Mantelli

 

It’s the dream of every collector on earth to find an original 1867 Malling-Hansen Writing Ball, the first successfully produced typewriter, but for most of us it remains a dream: the very few lucky collectors who have been able to discover a specimen were those who some thirty (or more) years ago, when nobody was interested in typewriters as collectable objects, went to Denmark to investigate with great efforts and begin tremendous treasure hunts that, sometimes, lasted years! But today the Writing Ball is a world famous machine – it is advertised on the Internet as the world’s first and most expensive typewriter – and therefore it was very unlikely that even only one was hidden somewhere waiting for a passionate collector to rescue it. Once again, to confirm that good typewriters are still around, a few months ago Writing Ball serial number 137, a previously unknown specimen, saw the light again...and it wasn’t on an Internet auction!

 

I was contacted by the owner and I just couldn’t believe it, I was shocked: over the years i have had the great luck of discovering some very rare and important machines, even a few one of a kind models and prototypes, but nothing was even close to the experience of receiving pictures of a beautiful Malling Hansen Writing Ball in its original dovetailed wood case and reading the words, “Would you be interested in this machine?” The surprise was not only the machine itself, but the place where the letter came from: the United States of America! I was staring at the first Malling Hansen ever to be found outside of Europe.

 

The first question was: Is it one of the very few specimens that originally left Denmark ordered from America, or is it one that for some other reason arrived there later, brought by the original owner or acquired by someone interested in antiques? The answer soon came, and to the great relief of those who still hope to find one of the very few specimens ordered in America in the 1870s, this machine was an emigrant: it was originally purchased by a family of northern Europe and it remained there for more than half a century. However, sometime between WWI and WWII (early 1930s) the sons of the first owner decided to flee to the USA, seeking their fortune and leaving behind the misery of post-WWI  Europe. In those hard times, emigrants had barely enough money to eat and no valuable objects at all, but it was usual to bring on the journey with them the very few treasures they had, usually little trinkets or silver frames with family pictures – in the case of this family, a Writing Ball!

 

Another seventy years had to go by before the machine saw the light again: the sons of the emigrant had already sold the entire estate of their parents (who apparently were actually able to make a fortune in the US) many years ago, but not the Writing Ball. They kept it as a family treasure, recalling their origins and telling their sons the story of their grandparents, until now, when they decided it was time for someone else to treasure it and for the machine itself to close the circle and fly back to Europe after a long 75 years.

 

The previous owners obviously knew they had something valuable in their hands, but fortunately they had not even a close idea of the world record prices fetched at auction for Writing Balls a couple of years ago, and most of the economic value they put to the machine was given by the sentimental value of the object rather than its rarity or historical significance: it still was, of course, an expensive typewriter, but after a brief negotiation I agreed to pay a price that is, to say the least, very reasonable for such an important item.

 

The whole deal took approximately two months but finally, after a never-ending four days of waiting for FedEx International Express Service to knock at my door, Malling Hansen serial number 137 arrived in Rome – perfectly packed in its  original dovetailed wood case, where it was standing proudly in pristine condition and even retaining the original ribbon, after approximately 75 years since the day it left Europe as if the time had gone by without touching it, respecting it as a silent observer that travelled over three centuries around the world with a great story to tell.

 

It has finally been told, the circle is closed.

 


[1] JMC: This article was written by our esteemed member Flavio Mantelli and published in the magazine ETCetera no. 75, September 2006/3.


The original article
Orginalartikkelen.
Flavio Mantelli's collection of Malling-Hansen items. It includes both a writing ball of the 1878 model, a porcelain practicing model and a patent model showing the principles of the 1878 writing ball that wrote on paper strips. Foto: Flavio Mantelli.

Artikel i FAcetten juni 1999.

Skrivekuglen med braille blindeskrift på tastaturet. Foto: Sverre Avnskog
Skrivekugle med moon blindeskrift. To slike finnes i privat eie.
Johannes Moldenhawer, 1829-1908.

[1]Transkribering, kommentarer og fodnoter af Jørgen Malling Christensen og Sverre Avnskog.

 

FAcetten var et blad, som blev udgivet hveranden måned af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune og som synes nu at have ophørt. I deres nummer 3, juni 1999, 2.årgang, forekommer en artikel om Forvaltningens eneste museum, nemlig et museum som afspejlede blindes kulturhistorie gennem 200 år. Museet tilhørte egentlig Blindeinstituttet i København men havde dengang hverken officiel status, budget eller bemanding. Det fandtes i en kælderlokale i Hellerup. På dette tidspunkt var samlingen åben for offentligheden hver tirsdag eftermiddag, og drivkraften var Mogens Bang.
I begyndelsen af 2011 overdrog Blindeinstituttet hele sin samling til Medicinsk Museion, Bredgade 62 i København, og den nye ejer sørgede for at restaurere den sjældne skrivekugle med braille-skrift. Skrivekuglen indgik senere – i november-december 2011 – i en fint monteret udstilling  på Post og Telemuseet i København.

I det følgende bringes relevante uddrag af denne artikel og dens illustrationer.

 

Spændende museum med usle kår.

 

- Museet er det eneste i Danmark, der tager udgangspunkt i blindhed, og det har en af de mest komplette samlinger i Europa. Det hænger blandt andet sammen med, at den første forstander, Moldenhawer[2], der gennem 47 år var leder af det daværende Blindeinstitut på Kastelsvej[3] på Østerbro, ikke smed noget væk, men gemte alt, hvad der ikke længere blev brugt, fortæller Mogens Bang.

 

Derfor blev store mængder af for eksempel undervisningsmateriale, apparater til fremstilling af bøger med blindskrift og andet materiale til dokumentation af blindes tilværelse, stuvet sammen i kælderen.  Først i forbindelse med Blindeinstituttets flytning til Hellerup i 1968 blev effekterne reddet og registreret. Samlingen indeholder i dag ting, som vækker stor interesse blandt Mogens Bangs udenlandske kolleger.

 

Blandt de bevarede genstande er en smuk og detaljeret model af det gamle Blindeinstitut, modellen var en hjælp for nye, blinde elever, der skulle lære at finde rundt på instituttet.  Kendere, der har næse for den slags, vil kunne lugte, at modellen er bygget op af gamle cigarkasser[4].

 

Verdens første skrivemaskine.

 

Museet henvender sig til både blinde, svagsynede og seende – og synshandicappede har lov til at røre ved det hele, også fluens behårede ben.

 

Modellerne af fluen, edderkoppespindet og elefanten har i øvrigt det formål at vise en blind, hvordan ting, der enten er for små, for skrøbelige eller for store til at mærke på, egentlig ser ud. Tilsvarende findes der også i samlingen en globus og landkort, hvor grænser, byer m.m. er markeret i relief.

 

En af de mere eftertragtede udstillingsgenstande er verdens første skrivemaskine, som blev opfundet af danskeren Malling Hansen i 1873.[5] Det særlige ved maskinen var, at den kunne skrive lige så hurtigt, som man talte. Malling Hansen var forstander for Døveinstituttet[6] som var nabo til Blindeinstituttet – derfor forærede han et eksemplar af skrivemaskinen til Blindeinstituttet, men satte punktskrift på tasterne[7].

 

illustration: En af museets mest eftertragtede genstande er verdens første skrivemaskine.
Opfinderen Malling Hansen forærede Blindeinstituttet dette eksemplar med punktskrift på tasterne.

 


[1] JMC: Artiklens forfatter er Helle Rasmussen, og fotograf er Claus Peuckert.

[2] JMC: Johannes Moldenhawer, 1829-1908, lærer for blinde og forstander for blindeinstituttet i København fra november 1858.  Gennem studierejser i Europa var Moldenhawer velorienteret om udviklingen inden for blindeundervisningen og kendt med områdets foregangsmænd i udlandet, og han søgte at holde en tilsvarende standard på instituttet i København. I 1862 tog han initiativet til stiftelsen af foreningen til at fremme blindes selvvirksomhed. Moldenhawer udgav en mængde artikler og publikationer om blindesagen. Sammen med Johan Keller udgav han Nordisk Tidsskrift for Blinde-, Døvstumme- og Idiotskolen 1867-84 og var en af fagredaktørerne af Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet fra 1899  til sin død.

[3] JMC: Nærmeste nabo til det Kgl Døvstummeinstitut.

[4] JMC: Man kan levende forestille sig at de som byggede denne model, bad cigarrygere i omegnen om bidrag til byggematerialet, og det er meget rimeligt at tænke sig at nogle af Rasmus Malling-Hansens cigarkasser blev brugt til dette gode formål! Han var jo en ivrig cigar- og piberyger!

[5] JMC: Ja, det er jo en overdrift at kalde skrivekuglen for verdens første skrivemaskine, - men den var dog en af de absolut første skrivemaskiner, som var fungerende og seriefremstillet for kommercielle formål – i skarp konkurrence med Remingtons tidlige modeller, som var omtrent samtidige. Malling-Hansens opfindelse er fra perioden 1865-70, og hans første patent blev givet i januar 1870.

[6] JMC: Det kgl Danske Døvstummeinstitut, hvor RMH var forstander fra 1865 til sin død i 1890.

[7] JMC: Det er slet ikke usandsynligt at Malling-Hansen lod fremstille denne specielle skrivekugle som en gestus af kollegial støtte til nabo, Blindeinstituttet. De havde jo i løbet af mange år et nært samarbejde og deltog blandt andet i samme nordiske konferencer. Netop denne skrivekugle var i slutningen af 2011 udlånt fra Kunstindustrimuseet – fra 2011 benævnt ”Designmuseum Danmark” til Post og Tele Museet og udstillet sammen med udmærket dokumentation. Dette eksemplar af skrivekuglen er i exceptionel fin stand.

SA: Da Malling-Hansen Selskabet fikk låne dette eksemplaret til utstillingen ved vårt stiftelesmøte i 2006, fikk vi vite at den er i så god stand fordi den så godt som aldri har blitt skrevet på. Den har visstnok alltid vært et utstillingsobjekt.

Personlig er jeg forøvrig temmelig sikker på at denne skriveguglen ble laget til verdensutstillingen i Paris i 1878. Fra RMHs brev vet vi at han fremstilte i alt fire nye modeller til denne utstillingen. Den høye, transportable modellen med fargebånd ble vist første gang, og han hadde også en mindre, transportabel modell som skrev på papirstrimler med. For disse modellene ble han honorert med en gullmedalje. Men RMH leverte også skrivekugler til klassen "Undervisningsaparater", og for dem fikk han en sølvmedalje. De eneste modeller jeg kan forestille meg kan passe i klassen "undervisningsapparater" må være de to 1878 modellene med henholdsvis braille og moon blindeskrift på tastaturet. Jeg kan ikke tenke meg noen andre skrivekugler som skulle kunne passe i denne kategorien. Men vi mangler sikre beviser for dette, så foreløbig må det kalles en kvalifisert gjetning.

JMC: I øvrigt var jo Rasmus Malling-Hansens datter, Engelke (1867 eller 1868-1949) arbejdede på Blindinstituttet som lærer og blev gift med Fritz Wiberg, som også var lærer for blinde. Sammen gjorde de en stor og livslang indsats for undervisningen af blinde.

SA: Familien ga bort flere skrivekugler etter RMHs død til museer o.l. Noen ble gitt bort av RMHs andre kone Anna f. Steenstrup og noen av døtrene. Skal tro hva som er forfatterens kilde til opplysningen om at det var RMH selv som forærte skrivekuglen med braille skrift på tastaturet til Blindeinstituttet? Ikke utenkelig var det Engelke som skjenket dem dette særdeles verdifulle klenodiet.

 

Det Kongelige Blindeinstituttet i København.
Engelke og Fritz Wiberg viet sine liv til arbeidet for de blinde.

Article in "Døves Jul", 2012.

Skrivekuglen med braille alfabetet på tastaturet. Foto: Sverre Avnskog

Research og kommentarer af Jorgen Malling Christensen.

 

Malling-Hansens skrivekugler for blinde

 

Så vidt vi ved, lod Malling-Hansen kun fremstille to skrivekugler med blindeskrift, hvoraf den ene har punktskrift – Braille -, og den lavede han med henblik på verdensudstillingen i Paris i 1878. Ved samme lejlighed udstillede han sandsynligvis også en version med Moon-skrift. Sikkert er i hvert fald at Malling-Hansen ved den udstilling modtog en ærefuld sølvmedalje for skrivekuglen som undervisningsredskab for blinde. Skrivekuglen med Braille og også den med Moon-skrift er begge i god fungerende stand den dag i dag! Moon-modellen ejes af en af foreningens medlemmer. Braille-modellen befinder sig siden 2009 i varetægt af ”Medicinsk Museion” i København. Eksemplaret fandtes i mange år på Blindehistorisk Museum, som var en del af Blindeinstituttet i København – naboen og kollegaen til Det Kongelige Døvstummeinstitut på Kastelsvej. Blindeinstituttet startede sin virksomhed i 1859 med J. Moldenhawer som forstander, og instituttet blev drevet her frem til 1968, da virksomheden flyttede til Hellerup.

 

I efteråret 2011 blev Braille-skrivekuglen vist som en af de helt store attraktioner på Post- og Telemuseets udstilling i København – se billeder under fanebladet ”All the models”, hvor der også er henvisninger til flere websites og til en video som viser skrivekuglen i funktion!

 

SA: Det skal finnes to skrivekugler med moon alfabetet på tastaturet. Se bildene lengre ned.

 


Den omtalte skrivekuglen med braille på tastaturet. Begge fotos: Dieter Eberwein
Blindeinstituttet i København.
Blindeinstituttets første forstander, Johannes Moldenhawer, 1829-1902.
Det skal finnes to skrivekugler med moon alfabetet. Denne er fotografert av Peter Plunkty, som var den tidligere eieren.
Denne skrivekuglen med moon ble fotografert på Generalforsamlingen i 2012 av Jørgen Malling Christensen.
Ytterligere et bilde av skrivekuglen som ble fremvist i 2012. Foto: Jørgen Malling Christensen.

Artikel i Helsingør Dagblad 3 juli 2015

Udskrift og kommentarer af Jørgen Malling Christensen og Sverre Avnskog.

 

Der er stadig opmærksomhed omkring Rasmus Malling-Hansen og hans skrivekugler! Ikke nok med at Post Danmark udgav et frimærke med motiv af skrivekuglen i marts 2015; også Teknisk Museum sætter fokus på Malling-Hansen ved at sætte en særudstilling op – navnet er ”SKRIV”, og den åbner den 7 oktober 2015. I udstillingen indgår museets fine eksemplarer af skrivekugler.

 

Dette blev markeret af Helsingør Dagblad i en usigneret artikel publiceret den 3 juli 2015, som her gengives i sin helhed med sine to illustrationer. Artiklen er godt formuleret og har blandt andet den fortjeneste, at den fremholder Malling-Hansens store indsats med at udforme et effektivt tastatur – med en bogstavsfordeling som alverdens brugere af skrivemaskiner og computere ville have haft stor nytte og glæde af!

 

 

Skrivekuglen, verdens første skrivemaskine

 

Rasmus Malling-Hansen der opfandt skrivekuglen, var egentlig præst og døvstummelærer, og han var i perioden 1865-1890 forstander ved Det Kongelige Døvstummeinstitut i København. Gennem arbejdet med døvstumme opdagede Malling-Hansen, at det var meget hurtigere at kommunikere med tegnsprog end ved at skrive med pen og blæk. Den erkendelse førte til de første forsøg i 1865 og til opfindelsen af skrivekuglen i 1867, som blev verdens første seriefremstillede skrivemaskine, altså en maskine der virkelig fungerede. Der havde været andre forsøg før det[1].

 

Malling-Hansen opfandt sit helt eget tastatur, hvor typerne er placeret på en halvkugle, så man opnår den hurtigste skrivehastighed. De hyppigst brugte bogstaver er placeret sådan, at de betjenes af de hurtigste fingre, med vokalerne til venstre og konsonanterne til højre.

 

Hele syv af verdens første skrivemaskine, alle forskellige eksemplarer af Malling-Hansens skrivekugle, findes i Danmarks Tekniske Museums fine samling af tidlige skrivemaskiner.  Med skrivekugle nr 46 var vægten nået ned på kun 5 kilo. Det er derfor ikke helt forkert at kalde den verdens første rejseskrivemaskine, da den kunne leveres i en fin mahognikasse med messinghåndtag[2].

 

Skrivekuglerne tiltrækker sig straks opmærksomhed, for med typestængerne i stål og messing, der stritter som piggene på et pindsvin, ligner de forunderlige apparater fra en Jules Verne-roman.

 

Og Malling-Hansens skrivekugle vakte da også berettiget stor opmærksomhed i udlandet. Den blev udstillet på Den Nordiske Udstilling i 1872, året efter blev den tildelt højeste udmærkelse i Wien, og ved Pariserudstillingen i 1878 fik de to udstillede modeller guldmedalje[3]. Skrivekuglen blev hurtigt solgt til både England, Sverige, Amerika og Peru[4]. Ja, selv den tyske filosof Friedrich Nietzsche havde en Malling-Hansen skrivekugle.

 

Typernes placering

 

Moderne computertastaturer kaldes QWERTY-tastaturer ud fra placeringen af de seks første bogstaver fra venstre i den øverste række på tastaturet. Dette tastatur er oprindelig udviklet til mekaniske skrivemaskiner, hvor tasterne er placeret, så armene ikke viklede sig ind i hinanden. På Danmarks Tekniske Museum finder man et meget tidligt QWERTY-tastatur på Sholes & Glidden skrivemaskinen fra 1875, der er forløberen for Remington skrivemaskinen. Selv om det ville være teknisk meget let, og give nogle fordele på computertastaturer, skriver vi i dag, også forfattaren af denne artikel, på det 140 år gamle QWERTY-tastatur. Det er simpelthen blevet for indarbejdet til at blive ændret.

 

Skrivekuglen fra Teknisk Museum er udkommet på frimærke i år, som en markant dansk opfindelse. De sjældne over 140 år gamle skrivemaskiner kommer til at indgå i museets næste særudstilling SKRIV, der åbner den 7. oktober 2015.

 

 

 

 

 

 


[1] JMC: Forfatterens pointe er at andre opfindere før RMH havde fremstillet andre typer af tidligere maskiner; men sætningen kan misforstås som, at RMH skulle have haft andre og tidligere skrivekugleprojekter før den omtalte i 1867.

SA:Det er ikke aldeles uriktig å kalle skrivekuglen verdens første funksjonelle skrivemaskin, men æren bør nok deles med den amerikanske oppfinnelsen av Sholes,Glidden og Soule. Deres første maskin, sto også fredig i ca 1867, og de patenterte den ett år senere. De utviklet også sin typewriter videre, og solgte enkelte a de tidlige modellene. først i 1873 ble maskinen produsert i et større antal, ettr at investoren James Densmore hadde kjøpt patentet og inngikk en avtal med Remington-fabrikken.

[2] JMC: Helt korrekt karakteristik!

[3] JMC: Ved denne verdensudstilling fik RMH guldmedalje for den høje, elegante model med farvebånd og uden batteri, medens han fik sølvmedalje for en skrivekugle med braille- eller moon-alfabet til brug for blinde. Yderligere to andre modeller af skrivekuglen var udstillet i Paris. Af de fire modeller skrev de tre på almindeligt papir, medens den fjerde skrev på en smal telegrafstrimmel (se artikel i Berlingske Tidende 17 oktober 1878).

SA: Skrivekuglen ble utstilt ved følgende utstillinger: Kensington i 1871, København i 1872, Wien i 1873, Philadelphia i 1876, Paris i 1878, København i 1888. Den vant førstepremie både i København, Wien, Philadelphia og Paris og København igjen. I Kensington ble det ikke utdelt premier.


Den originale artikkelen.
Det er ikke Malling-Hansen som sitter og skriver på denne skrivekuglen fra 1875, men en ukjent person.
De fire kortspillende vennene, malt av Malthe Engelsted: Johannes Kaper, Ludvig Feilberg, Erik Ritzau og Rasmus Malling-Hansen. Bildet var en del av en serie med bilder av kortspillere, og ble utstilt ved den store nordiske industri- jordbruks- og kunstutstillingen i København i 1888. Der var også et stort utvalg skrivekugler utstilt, sammen med den aller siste modellen, som var konstruert av August Lyngbye, som fikk 1. preimie-medalje for sin skrivekugle.
Den originale artikkelen.

Skrivekuglen som industrielt ikon.

Slik så den første høye transportable skrivekuglen uten batterier ut. Den ble bygget første gang i 1875.
Og her har den blitt litt høyere, og også blitt utstyrt med fargebånd. Denne skrivekuglen ble til første i 1878. Artikkelen er illustrert med et bilde av en slik skrivekugle med billedteksten: Design Rasmus Malling-Hansen. Producent C.P. Jürgensens Mekaniske Etablissement m.fl.
Artikkelforfatteren Trine Ahrens Holst. Foto: Claus Fisker.
Senere er kun én anden skrivemaskine blevet produceret i Danmark, modellen Norden, der designedes ca. 1927 af arkitekten og grafikeren Knud V. Engelhardt.
Knud Valdemar Engelhardt, 1882-1931, var en dansk arkitekt, designer og bogtrykker, der har haft stor betydning for dansk industridesign. hans livsværk er optaget i Kulturkanonen.

Artikel om ”Dansk Standard” af Trine Ahrens Holst[1].

 

Denne artikel indgår i en publikation udgivet af Det danske Kunstindustrimuseum i 2004 med titlen: ”De industrielle ikoner: Design Danmark, redigeret af Lars Dybdahl. Artiklens interesse for os er knyttet til dens kommentarer om skrivekuglens design og stilmæssige kvaliteter.

 

Transkribering og fodnoter af Jørgen Malling Christensen og Sverre Avnskog.

 

Som produkttype har skrivemaskinen en relativ kort, men omskiftelig historie. Oprindelig udviklet som hjælpemiddel for blinde fik den sit kommercielle gennembrud i slutningen af det 19. århundrede, men allerede efter ca. hundrede år blev den fortrængt af den personlige computer.

 

I sin grundidé, maskinel aflæsning af tegn i lineær rækkefølge på papir, er skrivemaskinen forholdsvis enkel at fremstille, og de tekniske forudsætninger var til stede allerede fra det 15. århundrede[2]. Men først i det 18. århundrede dukkede de første skrivemaskiner frem, primært som hjælpemiddel til blinde.  Som en af de første fik englænderen Henry Mill i 1714 patententeret en skrivemaskine, og frem til midten af det 19. århundrede fremkom en række forskellige skrivemaskiner, uden at nogen vandt større udbredelse. Generelt var der tale om en eksperimenterende fase, og modellerne var vidt forskellige.

 

Med kontorarbejdets ekspansion i slutningen af det 19. århundrede steg efterspørgslen på skrivemaskiner i takt med accepten af dem som arbejdsredskaber.  Den fremherskende type blev den firkantede, amerikanske Remington-model. Maskinerne blev nu masseproducerede og fremstod som oftest sorte og uornamenterede, en industriel stil, der understregede deres tilknytning til arbejdssfæren. Betjeningen af skrivemaskinerne blev primært anset for at være et kvindearbejde, ikke kun p.g.a. tastaturets lighed med et klaver, men også fordi skrivemaskinens udbredelse faldt sammen med den amerikanske borgerkrig, og kvinderne derfor var efterspurgte på arbejdsmarkedet. Fra 1920’erne begyndte skrivemaskinen at vinde indpas i private hjem, og dens design ændredes. Maskinens tekniske dele indkapsledes efterhånden i stålkasser med nye farvetoner, hvilket gav dem en mere elegant fremtoning, der passede bedre ind i det private interiør og bibragte kontorsfæren et skær af progressiv modernitet.

 

Som mange af de tidligere skrivemaskiner havde også Skrivekuglen sin baggrund i udviklingen af hjælpemiddel til handicappede. Dens opfinder, pastor Rasmus Malling-Hansen (1835-1890), var døvstummelærer.  Fra arbejdet med de døvstumme børn opstod idéen om en maskine, der kunne gengive lydtegn hurtigere, end det var muligt ved håndskrift. Til det formål undersøgte Malling-Hansen, hvor hurtigt man kunne helholdsvis tale, skrive bogstaver i hånden og kommunikere ved hjælp af tegnsprog, ligesom han afprøvede, hvor hurtigt fingrene kunne bevæges. Malling-Hansen fandt frem til, at mens hastigheden for håndskrift var 4 tegn i sekundet og for fingersprog 13, skulle man på en porcelænskugle kunne anslå 20 tegn i sekundet.

 

Den første version af Skrivekuglen dateres til 1865[3]. Den gennemgående idé var at lade typestængerne perforere en kuglekalot, nærmest som piggene på et pindsvin, og mødes i et fælles anslagspunkt. Foroven har stængerne taster, hvori bogstaver, tal og tegn er indgraveret, og nederst er den tilsvarende type anbragt. Skrivekuglen gennemgik en omfattende produktudvikling, især med henblik på at optimere anbringelsen og fremføringen af papiret. På den tidligste model var alt andet end kuglekalotten og tasterne indkapslet i en trækasse, og papirføringen foregik ved hjælp af elektricitet.  I 1867[4] indgik Malling-Hansen i et samarbejde med professor C.P. Jürgensens Mekaniske Etablissement, hvis første resultat var en massiv ramme i stål og messing, hvorover kuglekalotten var anbragt. Denne 75 kg tunge maskine var den første, der blev serieproduceret, men udviklingsarbejdet fortsatte, og omkring 1872 fremkom en forenklet model, der må anses for den egentlige Skrivekugle. Her var kuglekalotten anbragt på høje messingsøjler over en halvcylindrisk papirramme, der kunne dreje om cylinderaksen og forskydes i længderetningen. Da den elektriske papirfremføring havde vist sig vanskelig at vedligeholde, var den her erstattet af et mekanisk system. Mens de tidligere versioner primært havde teknisk karakter, er der med søjlemodellen nået et formmæssigt højdepunkt. Kuglens konstruktion er forenklet og dens vægt reduceret til ca. 5 kg. Skønt den fremstår uornamenteret, leder de høje, slanke messingsøjler tanken hen på tidens industrielle ikon, dampmaskinen, samt på periodens historicisme, hvis brug af løsrevne stilelementer genfindes i søjleopdelingens antikiserende anstrøg.

 

Skrivekuglen blev vist på adskillige af det 19. århundredes store udstillinger og vakte fra begyndelsen stor opmærksomhed. På den nordiske udstilling i 1872 i København samt på verdensudstillingerne i henholdsvis Wien 1873 og Paris 1878 vandt den udmærkelser og blev afsat til et internationalt publikum. Trods statsstøtte kunne Skrivekuglen ikke konkurrere med de masseproducerede maskiner af primært amerikansk fabrikat, der fra slutningen af århundredet begyndte at oversvømme markedet. Produktionen blev indstillet, men Skrivekuglen forblev i brug ind i det 20. århundrede. Senere er kun én anden skrivemaskine blevet produceret i Danmark, modellen Norden, der designedes ca. 1927 af arkitekten og grafikeren Knud V. Engelhardt[5]. Modellerne, der i de første årtier efter 2. verdenskrig blev formgivet på Sigvard Bernadotte og Acton Bjørns tegnestue for industriel design, var af det svenske mærke Facit.

 

Trine Ahrens Holst

 

Litteratur:
Michael H. Adler: The Writing Machine, London 1973
Helge Holst: Opfindernes Liv, 1914
André Lütken & Helge Holst: Opfindelsernes Bog, Bog 3, Fra Runesten til Hurtigpresse, 1873
E.N. Ritzau og Rasmus Malling-Hansen: R.Malling-Hansen’s Writing Ball or Type-Writer, materiale fra verdensudstillingen i Paris 1878.

 


[1] JMC: Ved tidspunktet for publiceringen af denne artikel var Trine Ahrens Holst inspektør ved Museet Trapholdt i Kolding, et museum for kunst, design og kunsthåndværk, indviet i 1988.
Artiklen hedder ”Dansk standard” og indgår i en publikation med titlen ”De industrielle Ikoner: Design Danmark”, udgivet af Det danske Kunstindustrimuseum 2004, redigeret af Lars Dybdahl, ISBN 87-90786-95-5.

[2] JMC: Dette er en tese som blev fremført af Michael H. Adler.

SA: Av RMHs datter, Johanne Agerskov, oppgis året 1865 som det årstall da det kan dokumenteres med sikkerhet at RMH arbeidet med sin oppfinnelse. Dokumentasjonen er hans svogers dagbokopptegnelser, der han forteller at han assisterte som tidtager, mens RMH eksperiemnterte med ulike bokstavplasseringer på tastaturet.

[3] JMC: Ikke helt korrekt; så vidt vi ved begyndte eksperimenterne med placeringen af bogstaverne på porcelænskuglen i 1865, men det er sandsynligt at den første egentlige prototype af hele den første skrivekugle var klar først et par år senere, og det første patent er fra begyndelsen af 1870. Årstallet 1865 har forfatteren fra Michael H. Adlers bog, angivet i kilderne.

SA: Flere kilder oppgir at den første modellen som ble laget veide 75 kg. Det tyder på at det må dreie seg om den store bordmodellen som drives ved hjelp av pedalkraft, og som kan ses på de første patenttegningene fra 1870. Men noen produksjon var det ikke tale om på dette tidspunktet. Det dreide seg etter all sannsynlighet om en enslig prototype, som RMH siden forlot.

Datteren, Johanne Agerskov, anslår at den første modellen sto ferdig enten vinteren 1867/68 eller 1868/69. Se hennes bok "Hvem er Skrivekjuglens Opfinder". Det er forøvrig ikke riktig at den første transportable, høye modellen uten batterier ble laget første gang i 1872. Det skjedde først i 1875. 

[4] JMC: Også oplysningen om dette årstal har forfatteren fra Adlers bog; i og for sig er det både muligt og sandsynligt at RMHs samarbejde med Jüngers mekaniske etablissement daterer sig fra 1867. I den periode var Ernst Jünger ejer af etablissementet, og C.P.Jürgensen var en ung og meget dygtig mekaniker, ansat af Jüngers. Senere overtog Jürgensen ledelsen.

[5] JMC: Knud Valdemar Engelhardt, 1882-1931, var en dansk arkitekt, designer og bogtrykker, der har haft stor betydning for dansk industridesign. hans livsværk er optaget i Kulturkanonen. Engelhardt var Danmarks første i moderne forstand funktionalistiske arkitekt. Hans tidlige død stoppede hans umiddelbare indflydelse på eftertiden, men mange senere designere er blevet inspirerede af hans formgivning, som den er tilgængelig i en bred vifte af produkter fra vejskilte, plakatsøjler, sporvogne, bygninger, tryksager, kalligrafitryk, signeter til spisebestik og urskiver. Kilde: Den danske Wikipedia.

Annonce for Skrivekuglen, som ble publisert i danske aviser.
Slik ser det ut utenfor Kjøbmagergade 26 i dag (2010). Innenfor er det et portrom, der også August Lyngbye hadde sitt verksted. Han overtok produksjonen av skrivekuglene i løpet av 1880-årene med sin egen modell. Foto: Sverre Avnskog.
Allerede i 1916, til 50-årsjubileet for stiflelsen, kom den første boken om Ritzaus Bureau ut. Senere kom det ut bøker til 100-årsjubileet i 1966 og 125-årsjubileet i 1991.
Ritzaus og Malling-Hansens samarbeidsprosjekt: Skrivekuglen. Dette er den modellen som ble utstilt i Paris i 1878. Foto: Uwe Breker.
Foto fra ovenstående bok: Den unge Erik Ritzau.

Skrivekuglen

 

Historien om skrivekuglen og dens danske opfinder er også en beretning om et venskab og et samarbejde, der rakte vidt.

 

     R. Malling-Hansen (1835-90) voksede op i fattige kår, men takket være støtte fra greven til Knuthenborg blev han i stand til at tage en opfattende uddannelse. Malerpenslen blev lagt til side, og den unge mand, hvis begavelse var åbenbar, tog efter tur lærereksamen, studentereksamen og teologisk embedseksamen.

 

     Da Erik Ritzau lærte Malling-Hansen at kende, var han en elsket forstander og præst ved Det kgl. Døvstummeinstitut i København. Hans flid var legendarisk. Det er næppe for meget sagt, at han sled sig op i et liv, som han delte med familien, de døvstumme og de mange praktiske gøremål, han påtog sig, derunder ikke mindst syslen med opfindelser. Han var utvivlsomt en større opfinder, end både samtid og eftertid har vidst af, men sagt med et modeord slog markedsføringen ikke til. Han formåede heller ikke at tilvejebringe den økonomi, der kunne have understøttet hans bestræbelser på opfindervejen.

 

     En sen september-aften i 1890 faldt Malling-Hansen om på gaden, da han var på vej hjem fra et møde, han trods træthed havde deltaget i. Tililende kom til hjælp, men der var intet at stille op. De døves forstander, som en af de hjælpsomme havde genkendt, var død af hjertelammelse.

 

     Det fremgår af taler, der blev holdt ved begravelsen den 3. oktober, og mindeblade, som blev udgivet, at den afdøde ikke mindst som sjælesørger havde vundet hjerterne. Jordefærden fandt sted fra Skt.Jacobs Kirke. Henvendt til de døvstumme skrev en lærer, Joh.Heiberg i et af mindebladene, som vi finder i Ritzaus 1890-dagbog, at når man talte med Malling-Hansen om sorger og glæder, om de døvstumme og egne problemer, gik ordene ham til hjertet. ”Han lagde sine egne kjære Arbejder bort og arbejdede fra tidlig Morgen til sildig Aften for at ordne og forbedre Skolen og for at hjælpe os”. Heiberg beskrev den afdøde som en hyrde, hvis klare, milde øjne havde forstået de døvstummes tegn.

 

     Døvstumme og talende venner landet over samlede ind til et mindesmærke. Der indkom 1300 kr., og det gjorde det muligt at rejse et granitmonument på graven. Billedhuggeren Brandstrup gav udkast til en portrætmedaillon, som blev indfældet i stenen. Der var afsløring en oktobersøndag 1892, og blandt de tilstedeværende var mange gamle elever fra Døvstummeinstituttet.

 

     Af et offentligt regnskab fremgår, at selve monumentet stod i 1000 kr. En af de mindre poster gjaldt hornmusik til højtideligheden. 12 kr., det var det hele.

 

     Der blev ikke i tale og skrift gjort meget ud af, at sjælesørgeren også havde været et usædvanligt mekanisk talent. Men det havde Erik Ritzau øje for.

 

     Som døvstummepædagog havde Malling-Hansen været fuldt fortrolig med tegnsproget. Det gav ham ideen til skrivekuglen, som han udviklede i årene 1865-67 og fik patent på i 1870. Systemet var simpelt og genialt. Maskinen var halvkugleformet og udført i messing og stål. Knapper med bogstaver, tal og tegn var i skriverigtig højde. Der var ialt 52 taster, senere forøget til 54, og kombineret med et fjederværk ramte anslagene papiret. Der var i første omgang ikke nogen valse i maskinen. Den kom til som en forbedring.

 

     Bogstaverne lå godt for hånden, siger sagkyndige, der tillige fremhæver, at der kunne skrives meget hurtigt på det nye apparat, hurtigere end på den senere tilkomne amerikanske Remington.

 

     Principperne var forskellige. Drømmen om at kunne skabe det rigtige instrument til mekanisk skrivning havde fået endnu flere til at virke for sagen. Resultater var tidligere opnået bl.a. i Frankrig. Der var i realiteten et grundlag for Malling at arbejde videre på. Det gjorde han så individuelt, at han med nogen overdrivelse er blevet udråbt til skrivemaskinens egentlige opfinder. Hvad der med sandhed kan fastslås er, at han var først med en færdig model til seriefremstilling med henblik på kommerciel udnyttelse. Han fik sit patent, gældende 15 år, tre år før den første Remington-model så lyset.

 

     Han sov ikke på de laurbær, som forspringet indbragte, uden at det gav sig udslag i større rigdom. Under videreudvikling af kuglen lavede han nye modeller. En var tiltænkt de blinde. Et eksemplar står på Statens Blindeinstitut, vist nok ubrugt.

 

     Der var også en model, som kunne skrive telegramstrimler, og den kom i anvendelse mange steder, bl.a. hos Store Nordiske Telegrafselskab og i Ritzaus Bureau.

 

     Patenter blev opnået i flere lande og modeller solgt til England, USA og Østrig. I England var tidligere fremkommet et kommodestort, umuligt skriveapparat. Det skulle være let at udkonkurrere. Anerkendelser indløb på stribe. På den store udstilling i København 1872 tilkendtes der Malling-Hansens opfindelse en førstepris. Året efter hentede opfinderen en guldmedalje i Wien, og i 1878, da han udstillede i den danske sektion på verdensudstillingen i Paris, kunne der på ny indkasseres en guldmedalje.

 

     Erik Ritzau var så optaget af skrivekuglen, at han gik med ind i salgsarbejdet både hjemme og ude. Malling-Hansen var ellers den, der trods sin store optagethed selv demonstrerede og forklarede finesserne og deres muligheder. I Paris reklamerede en lille brochure for R. Malling-Hansens Writing-Ball or Type-Writer. Teksten fremhævede de fordele, den havde.

 

     Alle slags papir kan bruges, hed det, og der kan på een gang tages op til 10 kopier. Bøger kan den ikke klare, men enhver anden form for skrivearbejde.

 

     Prisen blev opgivet til 17 engelske pund. Ritzau var medunderskriver på brochuren, og der blev henvist til, at maskinen bl.a. kunne købes i Ritzaus Bureau, Kjøbmagergade 26, København.

 

     Når den danske opfindelse alligevel ikke blev en verdens-succes, er forklaringen tildels den, at Malling-Hansens materialer var dyre, men navnlig blev han overhalet af Remingtons og andre firmaers mere effektive salgsapparat.
 

    Det er uklart, hvor mange modeller og eksemplarer han nåede at få på markedet, før det indsnævrede sig for ham og hans hjælper, Erik Ritzau. Men der er nogle rundt om i verden. Det hænder, at en kommer på auktion. Prisen er høj. Der er på en international auktion betalt over en kvart million kroner for en velbevaret skrivekugle. Vurderinger i dag går højere op.

 

     Enkelte samlere hæger om deres eksemplarer. Det gælder en århusianer, som har anbragt sin Malling-maskine i en bankboks. Offentligheden har adgang til at kigge på skrivekugler i flere museer. Danmarks Tekniske Museum råder over otte forskellige modeller plus en halv.
 

 

     Der er interesserede, som ihærdigt prøver at kortlægge historien om skrivekuglen i enkeltheder. De beklager, at meget materiale som kunne belyse indsatsen og resultaterne, synes at være forsvundet. Men brikker i mosaikken dukker da op ind imellem. En dag bliver der efter alt at dømme nok til en bog om det eventyr, der kan tage sig ud som historien om geniet, som blev miskendt.

 

     Ved hans grav blev sagt, at han ”var blevet berømt både blandt lærde Mænd herhjemme og Lærde i det Fremmede”. På hundredårsdagen for hans død fremkom i flere aviser artikler om ham. Altså ikke ganske glemt. En af forfatterne, cand.polit. Christian Barnholdt mindede om, at Malling-Hansen også opfandt et apparat til tørkopiering. Det skete i 1872.

 

     Opfindelsen blev døbt xerografi – og den virkede i stilhed 65 år, før en mere avanceret maskine, som kunne det samme, og lidt mere, fik ord for at være den første. Ophavsmanden var svensk-amerikaneren Chester Karlson.Han brugte også betegnelsen xerografi, og det er ham og hans xerografi, teknikkens historie husker, ikke Mallings. Karlson solgte iøvrigt i 1937 sit patent til verdens-foretagendet Xerox Corporation.

 

     Malling-Hansen syslede med endnu mere i sit opfinderværksted. Nogen mener, at han var en skuffet og bitter opfinder, fordi resultaternes ventede succes udeblev. I de kald, han følte i forhold til sine døvstumme, var han glad og hjertelig. Da han døde i en alder af kun 55 år, efterlod han et dybt savn. Også i vennekredsen. Den omfattede foruden Erik Ritzau bl.a. de herrer Johannes Kaper og Feilberg.

 

     Den kendte genremaler O. Malthe Engelsted har i et maleri, muligvis udført efter fotografi, fastholdt trækkene hos fire engagerede herrer samlet ved kortspil-bordet: Ritzau, Kaper, Feilberg og Malling. Det var en stilfuld kvartet, personligheder, der repræsenterede viden, initiativ og tradition. Hvor billedet befinder sig i dag har ikke kunnet opspores. Det var ønskeligt, om det kunne fremkaldes[3].

 


[1] JMC: ”Ritzau privat, Liv og død i efterladte papirer” af Helge Jensen, udgivet af Dagspressens Fond 1991, ISBN 87 7492 803 1.

[2] JMC: De biografiske data er fra Mediemuseets hjemmeside angående arkivdata og genstande.

[3] JMC: Engelsteds maleri eksisterer i bedste velgående og ejes af en efterkommer til Erik Ritzau.


Skrivemaskinen fylder halvtreds – ’Hjemmet’, 22. januar 1935 med notater af Engelke Wiberg.

Dette er illustrasjonen i George Carl Mares' bok The Typewriter. En 1878-modell av skrivekuglen med fargebånd og bjelle.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Tekstmæssigt er denne artikel i ugebladet Hjemmet fra 1935 ikke vellykket; der er flere grove faktafejl. Der er imidlertid to detaljer, som gør den interessant for os: 1) Dels den udmærkede tegning af Malling-Hansens skrivekugle, og 2) dels notaterne skrevet med fyldepen med Engelke Wibergs håndskrift.

 

I venstre margen har Engelke skrevet: Om Maskinens Konstruktion vides intet ud over at den vist var konstrueret for Blinde. (- Paa den Tid fandtes ingen Tegning med Patentet altsaa.) 1713-14. Ernst Martin, St.Gallen.

 

Den maskine hun kommenterer her, er Henry Mills brittiske patent nr 395 i 1714. Dele af patentteksten gengives i Michael Adlers: ”The Writing Machine, a history of the typewriter”, 1973, side  47-48, og der er faktisk ikke noget som tyder på, at den var ment for blinde. Patentteksten lyder blandt andet: ”The said machine may be of great use in settlements and public records”.

 

Under illustrationen af skrivekuglen har Engelke noteret: Malling-Hansens Skrivekugle opfundet 1865.
Type fra ca. 1885.

 

Illustrationen af skrivekuglen stammer fra det tyske tidsskrift ”Schreibmaschinen-Zeitung in Hamburg” fra 1904 og er også gengivet i George Carl Mares bog, ”The History of the Typewriter” fra 1909 (side 230) og viser, såvidt jeg kan bedømme, modellen fra 1878.

 

Vi har begge disse to kildetekster med illustrationer på vor hjemmeside – se under fanebladet ’Articles from recent time 1/2’.


Den originale artikkelen med Malling-Hansens datter, Engelke Wibergs notater.

Hus og Hjem, Husmoderens Blad, 27 april 1950.

Hans Peter Duurloo, 1816-1892, forstander, pedagog og oppfinner av et skriveapparat.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, forstander, prest, oppfinner og naturvitenskapelig forsker.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

I denne artikel fortæller ”Hus og Hjem” om Danmarks Tekniske Museum (DTM) og om nogle af de klenodier museet opbevarede. På dette tidspunkt havde DTM en afdeling i Hellerup. Danmarks Tekniske Museum blev oprettet i 1911 og overtog da en samling genstande fra Dansk Industrimuseum. Oprindeligt havde museet lokaler på Polyteknisk Læreanstalt i København. I 1949 tilkom afdelingen på Duntzfelts Allé i Hellerup.

 

I 1966-69 flyttedes hele museet til Helsingør Skibsværfts tidligere lokaler på Fabriksvej 25. Der findes nu en langt fremskreden plan for at flytte museet til Svanemølleværket i Københavns havneområde. Samtidig ønsker man at udvide museets mission. Planen er at ”skabe et kulturelt kraftværk for videnskab, teknologi og innovation”, hedder det blandt andet på museets hjemmeside www.tekniskmuseum.dk

 

DTM har 8 og en halv forskellige modeller af Malling-Hansens skrivekugler. Derudover har følgende danske museet hver et eksemplar af skrivekuglen:

 

- Museum Vestsjælland (Odsherred Kulturehistorie)

 

- Bornholms Museer

 

- Svendborg og Omegns Museer

 

- Medicinsk Museion, København

 

- Designmuseum Danmark, København.

 

- - - - -

 

Fra artiklen i ”Hus og Hjem” har vi valgt at gengive dette lille afsnit:

 

     ”I forhold til landets størrelse har Danmark haft mange banebrydende videnskabsmænd som Ole Rømer, H.C.Ørsted og Valdemar Poulsen, hvis iagttagelser har været af afgørende betydning for udviklingen ikke mindst indenfor elektrotekniken. Men ogsaa i det smaa har vi haft foregangsmænd. Der er saaledes døvstummepædagogen R. Malling-Hansen, hvis skrivekugle viste vejen til det system, som alle skrivemaskiner nu bygges efter. Hans genialitet fremhæves stærkt ved en sammenligning med Duurlows[1] apparat, der dog var et fremskridt, fordi det muliggjorde med haandskrift paa een gang at skrive samme brev i 3 eksemplarer.”

 

- - - -

 


[1] JMC: Den rette stavning af navnet er Hans Peter Duurloo, 1816-1892. Duurloo blev i 1850 lærer ved den af Valdemar Dahlerup stiftede ’Døvstummeskolen grundet på Talemetoden’ og efter kort tid overtog han ledelsen af skolen. I 1855 forlod han skolen – Johan Keller overtog forstanderposten – og blev bestyrer af Gl. Bakkehus ’Idiotanstalt’.
Omkring 1851 opfandt han det ganske primitive skriveapparat, som DTM nu ejer.


Deltagerlisten i en av katalogene over Utstillingen i København i 1872, viser at både Duurloo og Malling-Hansen stilte ut sine oppfinnelser. Durrloo var representert med fysiske, galvaniske og elektromagnetiske apparater, og Malling-Hansen med fire ulike utgaver av sin skrivekugle.
Deltagerlisten viser også at Døvstummeinstituttet ved Malling-Hansen stilte ut diverse elevarbeider. Det samme gjorde forøvig Blindeinstituttet ved forstander Moldenhawer, samt De Kellerske Anstalter ved Johan Keller.
Slik så denne katalogen ut.
Slik ser Teknisk Museums skrivekugle av 1878-modell ut i "Hus og Hjem"s artikkel.
Og dette er Duurloos skriveapparat som tilhører samme museum.
Ole Christensen Rømer, 1644.1710, dansk matematiker og astronom.
Hans Christian Ørsted, 1777-1851, dansk fysiker og kjemiker.
Valdemar Poulsen, 1869-1942, dansk ingeniør og oppfinner av buegeneratoren og telegrafon.
Johan Christopher Henrik Rummelhoff Keller, 1830-1884, døvstumme- og åndssvagelærer og grunnlegger av de Kellerske Anstalter.
Døvelærer og prest, Harald Valdemar Dahlerup, 1815-1894.
En annen genial dansk oppfinner var Jacob Christian Hansen Ellehammer, 1871-1946. Han var dessuten urmaker, finmekaniker og pionerflyger.
Hus og Hjem, Husmoderens Blad, 27 april 1950.
Hus og Hjem, Husmoderens Blad, 27 april 1950.

The Writing Ball of King Georg I.

Slik ser avisbildet av skrivekuglen ut, etter at det er bearbeidet ved hjelp av moderne billedteknologi. Modellen er åpenbart fra 1878 og er utstyrt med en transportkasse av mahogny.
King of Greece, Christian Vilhelm Ferdinand Aldolf Georg, 1845-1913, son of Christian IX, 1818-1906, and Louise of Hessen, 1817-1898.
King George I was married to the Russian noblewoman Olga Konstantinovna, 1851-1926.

Research and comments by Jørgen Malling Christensen.

Illustrations by Sverre Avnskog.

 

The story of a Malling-Hansen writing ball with a Greek royal provenance was brought to my attention by the find in family archives of this grainy copy of an article, dated July 1962, from the Danish daily ‘Politiken’.

 

The short text reads as follows:

 

* This quaint old thingamajig on the posh desk with the curvaceous legs was brought from Denmark to Greece last century by a king.

 

* It was quite a marvelous invention.

 

* The portable typewriter belonged to the Danish born king Georg I of Greece, who kept it in his office in the residential palace, which now serves as the parliament building in Athens.

 

* The typewriter, the writing desk and many other items – among them the revolver, with which king Georg was murdered in Saloniki on March 18, 1913 – have been incorporated into a new ethnographic museum, just recently opened in Athens.

 

                                       D.K.

 

It is a pity that the anonymous journalist – D.K. – did not know (or mention) that the ‘quaint’ typewriter was invented by Rasmus Malling-Hansen! Fortunately, we can add much more flesh to the story and explain why and how the writing ball ended up in Greece:

 

The Greek king Georg I was born in Denmark in 1845 as prince Christian Vilhelm Ferdinand Aldolf Georg, son of Christian IX (1818-1906) and Louise of Hessen (1817-1898). In 1863 he was offered the Greek throne and accepted it at the young age of 17. Interestingly enough, his father inherited the Danish crown that same year, hence the son became king of Greece in October 1863 and his father was crowned king of Denmark in November 1863!

 

The new king was ambitious and became popular with his new people. He managed to learn the Greek language quickly, and his extroverted and informal personality appealed to the public. He married the Russian noblewoman Olga Konstantinovna (1851-1926), and they had 8 children:

 

Konstantin, 1868-1923

 

Georgios, 1869-1957

 

Alexandra, 1870-1891

 

Nikolaos, 1872-1938

 

Maria, 1876-1940

 

Olga, 1880-1880

 

Andreas, 1882-1944

 

Christophorous, 1888-1940

 

As a young Danish prince, Vilhelm participated in  visits to the Royal Institute for the Deaf in Copenhagen,  and hence he had met Rasmus Malling-Hansen already at this time.

 

And in the summer of 1884, the former prince Vilhelm, now King George I of Greece, once again paid a visit to Malling-Hansen and his institute. The Greek royals had arrived in Copenhagen July 31 and stayed in Denmark until September 14. We don’t know the date of their visit to the Institute, but we do know that the king was accompanied by his wife, 3 sons and 2 daughters, as well as the Danish prince Valdemar (1858-1939). We know this from a letter from Rasmus Malling-Hansen’s brother Thomas Jørgen Hansen to his sister-in-law Nielsine Hansen, in 1884. We also have documentation of this royal visit in Fritz Bech’s (Malling-Hansen’s son-in-law, married to Zarah) description in his memories from the institute.

 

It is quite possible that Malling-Hansen chose this conspicuous occasion in 1884 to present king Georg I with an 1878 (or later) model of the writing ball in its mahogany box (which can be seen in the photo).

 

SA: See our article "A Royal weighing at the Royal Institute - in 1884" and Fritz August Beck's article about the old days at the institute.

 

Alternatively, Malling-Hansen took the opportunity to display the most recent model of his writing balls to the illustrious visitors, and perhaps king Georg placed an order for a portable writing ball?

 

Whatever the case, the photo from 1962, together with the text, documents that the Greek king did indeed own an 1878 writing ball in mahogany box.

 

I have searched the internet for information about the information in the article about the ethnographic museum in Athens but I havn’t found anything to confirm this information. On the other hand, Athens has ‘The National Historic Museum’ – see their website on www.nhmuseum.gr – and this museum is in fact located in the former parliament building and has been since 1960. The historic museum has a room devoted to the first Greek parliament and the revolution of Crete, and in this room King Georg I’s items are kept.

 

Georg I was a popular king, reigning for nearly 50 years, and there is every reason to expect that his personal items have been preserved. It is therefore likely that one of Rasmus Malling-Hansen’s beautiful writing balls can be found in this room in the historical museum.

 

It would be wonderful if we could get confirmation from the museum about the existence and condition of this writing ball and, hopefully, get to know the serial number.

 

Rasmus Malling-Hansen met with at least 3 kings in his lifetime; he knew the Danish king Christian IX and met him several times – the Danish royal family paid several visits over the years to the Royal Institute for the Deaf, and the king knew not only Rasmus but also his family. He used to call Malling-Hansen’s daughters: “The small writing balls”.

 

Malling-Hansen met the Swedish king Oscar II in June 1876 and had the good fortune to demonstrate the writing ball to him, and later that same year the king presented him with the order of Wasa. And finally he met the Greek king Georg I in August or September 1884 and sold or donated a writing ball to the king.

 


Athens National Historical Museum. Photo from the Internet.
Den originale artikkelen i Politiken.

Ingeniørens Ugeblad 18 januar 1964.

Illustrasjon fra tidsskriftet. Direktøren for Teknisk Museum, civilingeniør K. O.B. Jørgensen skriver på museets boksmodell fra 1870.

Research og transkribering af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

 

Sådan skrev man i 1867.

 

 

Sådan trykker man aviser i 1964.

 

     Nye metoder er på vej for at afløse Gutenbergs århundredgamle bogtrykkunst, og Ingeniørens Ugeblad har opsøgt laboratorieingeniør Chr. W. Christensen for at høre lidt om disse metoder, der bl.a. bygger på anvendelse af fotosættemaskiner, elektroniske komponenter og fototeknik. Denne samtale kan De læse på side 6.

 

Men for at vise sandheden i det gamle ord om, at der ikke er noget nyt under solen, bringer vi tilige billedet til venstre, der foruden at vise direktøren for Teknisk Museum, civilingeniør K.O.B.Jørgensen, også viser et af klenodierne fra museets samlinger. Det er en skrivekugle med elektronisk papirfremføring, og den blev konstrueret af Malling Hansen for snart 100 år siden, nemlig i 1867. Der er ikke mange skridt fra denne maskine til de moderne sætteskrivemaskiner.

 

(JMC: Resten af teksten er her udeladt)


Forsiden av Ingeniørens Ugeblad fra 1964.01.18.

Ingeniørens Ugeblad 12 september 1964.

Illustrasjon fra artikkelen. Teknisk Museums direktør, civilingeniør K. O. B. Jørgensen holder en av Malling-Hansens skrivekugler fra 1878 i en hånd.
Dette ser ut til å være den samme skrivekuglen, fotografert for noen år siden hos Teknisk Museum. Men her er den montert på en rund trefot. SKal tro om det er museet som på denne måten har forsøkt å gjenskape modellen slik den ser ut i brosjyrene fra 1878? Foto: Sverre Avnskog.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Under vort faneblad ’The Exhibitions’ finder man dokumentation om de fire modeller af skrivekuglen, som Rasmus Malling-Hansen deltog med på verdensudstillingen i Paris, og telegrafstrimmelmodellen var en af disse fire. Der findes også det i artiklen omtalte reklameblad (dog i tysk udgave) som også har en illustration af denne skrivekuglemodel. Den var monteret på en cirkelformet træplade.

 

-----

 

Verdens mindste skrivemaskine fundet hos fotograf i Holte.

 

Museerne kendte ikke maskinen, der er fra 1878

 

Danmarks Tekniske Museum har for et par dage siden erhvervet en Malling-Hansen skrivekugle for telegrafstrimler, en af de mindste skrivemaskiner – ja, måske den mindste – der nogensinde er fremstillet

 

     Civilingeniør K. O. B.Jørgensen erfarede ad omveje, at der hos en fotograf i Holte skulle findes en skrivekugle, der var indkøbt på auktion for 37 år siden. Når man aflagde fotografen et besøg, var det nærmest rutinemæssigt, idet man i mange år har regnet med, at samtlige udgaver af Malling-Hansen-kuglerne fandtes på museet.

 

Kan ligge i en hånd

 

     K. O. B. Jørgensen fortæller til Ingeniørens Ugeblad: ”Jeg fik noget i reting af et chok, da jeg pludselig blev præsenteret for en skrivekugle, der ikke fyldte mere, end den mageligt kunne ligge i min udstrakte hånd. Jeg havde aldrig set så lille en skrivemaskine, og der var det mærkelige, at afstanden mellem de lodrette støtter ikke engang tillod, at et stykke papir på størrelse med et spillekort kunne anbringes under typestængerne”.

 

     Imidlertid er maskinen udstyret med to små valser, der muliggør, at en smal papirstrimmel kan føres ind under typerne; men en henvendelse til Post- og Telegrafmuseet gav negativt resultat. Det blev meddelt, at dette museum aldrig havde hørt om en sådan skrivekugle, og at den i al fald ikke har været benyttet på danske telegrafstationer.

 

     Alt hvad der findes af skrivemaskine-litteratur på Teknsik Museum blev hentet frem, og efter en times søges fandt man en salgsbrochure på fransk, som R. Malling-Hansen og E. N. Ritzau udsendte i anledning af Verdensudstilingen i Paris i 1878. I brochuren fortælles, at man kunne vælge mellem to udgaver, en til oktavformat og en til telegrafstrimler. Prisen var 425 francs.

 

Har Store Nordiske anvendt den?

 

     Meget taler for, at det Store Nordiske Telegraf-Selskab i sin tid har gjort brug af denne specielle skrivekugle. I al fald ved man, at en af museets ældste skrivekugler – med elektrisk papirfremføring – har været benyttet af selskabet til skrivning direkte på telegrafblanketter.

 

     Sidstnævnte maskine har imidlertid dimensionerne 73x57x25 cm og vejer ca. 35 kg. Det ville derfor være nærliggende at antage, at afskrift på strimler med påfølgende opklæbning var at foretrække, nar man tilgengæld kunne nøjes med en maskine på 1300 gram.

 

     Efter den seneste erhvervelse råder Danmarks tekniske Museum over 65 skrivemaskiner, hvoraf dog kun de 5 benyttes i det daglige.


Reklameskrivelsen som Malling-Hansen og Ritzau fikk laget til verendsutstillingen i Paris i 1878, ble publisert på både engelsk, tysk og fransk. Her er illustrasjonene fra den franske folderen.
Den originale artikkelen i Ingeniørens Ugeblad, 12. september 1964.
Og her ses hele forsiden av bladet.

Ingeniørens Ugeblad 29 april 1966.

Denne skrivekuglen, en 1878-modell tilhører Svendborg museum. Malling-Hansen leverte disse skrivekuglene i en mahogny-kasse, slik at de lett kunne transporteres fra sted til sted. Foto: Jørgen Malling Christensen.

Research og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

JMC: Der er to gode grunde til at publicere denne artikel:

 

1) Dels den fine og iøjefaldende illustration af en Malling-Hansen skrivekugle (model 1876 eller 1878. SA: Det er en 1878-model. Man kan se snellene som fargebåndet ble rullet opp på. Fargebåndet på skrivekuglen ble først lansert i 1878);

 

2) og dels det faktum at Danmarks tekniske Museum er af central betydning for vort selskab. Museet er den stolte ejer af den største og mest diversifierede samling skrivekugler i verden.

 

Det første egentlige tekniske museum i Danmark blev etableret i 1911 på Polyteknisk Læreanstalt i København. Efterhånden som samlingen voksede, blev der behov for en større og mere formålstjenlig beliggenhed, og i 1965 flyttede samlingen til den nybyggede anlægning på Fabriksvej 25 udenfor Helsingør. Vort selskabs sjette generalforsamling blev afholdt på museet, hvor vi var omgivet af unikke museumsgenstande og fik den varmeste modtagelse af daværende og pensionerede museumsansatte.

 

SA: Vi tilbragte også en dag ved museet undert vårt stiftelsesmøte i 2006. Den gangen var ikke så mange av skrivekuglene utstilt, men museumsdirektør Jens Breielsen var så grei og plukket frem alle skrivekuglene som museet eier, 9 stk i alt pluss et ekstra tastatur.

 

JMC: Efter 57 år i Helsingør er nu alle sejl sat til for at skaffe museet endnu større og bedre lokaler. Statslige midler er afsat for at indrette det gamle varmekraftværk, Svanemølleværket på Lautrupsgade 1 i København, til et nyt,spændende og innovativt teknisk museum. Overflytningen af de mange tusind genstande er naturligvis en langvarig proces, som vil tage flere år, og det nye Danmarks Tekniske Museum beregnes at står klart i 2026. Jeg opfordrer alle interesserede til at se museets hjemmeside, tekniskmuseum.dk, hvor man blandt andet kan læse deres inspirerende ’Vision’ for det mye museum.


Den originale artikkelen.

Ingeniør- og Bygnigsvæsen Nr. 26 1966.

Artikelforfatteren, Kristen Osvald Bangsgaard Jørgensen, 1919-1996, var cand.polyt (elektroingeniør) fra KTH. Fra 1954 var han knyttet til Danmarks tekniske Museum og blev i 1958 udnævnt til museets første direktør. Illustrasjon fra artikkelen. Bildet er bearbeidet med moderne billedteknologi.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

I denne artikel, fortæller Danmarks Tekniske Museums daværende direktør, K. O. B. Jørgensen, om en lang række tekniske opfindelser, som kunne fejre 100 års jubilæum i 1967, og blandt disse indtog Malling-Hansens skrivekugle en fremtrædende plads. Vi bringer her kopi af de tre pågældende sider i tidsskriftet ’Ingeniør- og Bygningsvæsen’, men i transkriberingen har jeg valgt at kun medtage den del som omhandler skrivekuglen.

 

Artikelforfatteren, Kristen Osvald Bangsgaard Jørgensen, 1919-1996, var cand.polyt (elektroingeniør) fra KTH. Fra 1954 var han knyttet til Danmarks tekniske Museum og blev i 1958 udnævnt til museets første direktør. Han har publiceret mange værker, blandt andet: ’De store opfindelser’ (1965), ’Elektroteknikken grundbegreber’ (1965 og senere), ’Vekselstrømsmaskiner og vekselstrømsanlæg’ (mange udgaver og oplag), ’Lys: Teknik og installation’ (1966), ’Teknisk leksikon’ (1968-1994), ’Elektroteknik for maskiningeniører’ (1972), ’Hen ad vejen’ (1972), ’Op i luften’ (1976), ’Lys og lamper’ (1976) og, ikke mindst: ’Danske foregangsmænd indenfor teknik og naturvidenskab’, Strandbergs Forlag, 1986, med et kapitel om Rasmus Malling-Hansen (også i engelsk udgave: ’Danish Pioneers in Science and Technology’). Dette kapitel har vi publiceret under fanebladet ’The writing ball’ og derefter gå til: ’Articles from recent time’.

 


Direktør K. O. B. Jørgensen med R. Malling-Hansens skrivekugle model 1870, taget 9 december 1963. Foto af John Stæhr, som venligt har givet os tilladelse til at bruge dette billede

Det skete for 100 år siden.

 

- - - - -

 

Skrivekuglen.

 

 

Selv om de første skrivemaskiner tidligere har været omtalt i Ingeniør- og Bygningsvæsen, vil det dog være på sin plads at nævne, at vi også herhjemme kan fejre et hundredeårs jubilæum, idet pastor R. Malling Hansen byggede sin første skrivekugle i 1867. Hans første patent blev udstedt i 1870, og det blev grundlaget for de første erhvervsmæssigt fremstillede skrivemaskiner i verden. Det er naturligt, at Danmarks tekniske Museum af nationale grunde vil gøre alt for, at dette jubilæum kan fejres på en værdig måde.

 

For selv om Malling Hansen-kuglerne efter femten års forløb blev udkonkurreret af Remingtons masseproducerede vægtstangsmaskiner, indeholdt kuglerne visse egenskaber, der er videreført op til vor tid. Der var linieskift ved tryk på en enkelt tast, idet papiret med et let tryk på tasten blev drejet og ført til højre, så næste linies begyndelse kom på rette sted. Endvidere ringede den velkendte klokke også dengang, når en linie var udskrevet. De ældste skrivekugler havde for øvrigt elektrisk papirfremføring. - - - - -


Den originale artikkelen.

Ingeniørens Ugeblad 16 juni 1967.

To illustrasjoner av skrivekuglemodeller, som begge ble fremstilt til verdensutstillingen i Paris i 1878, der den vant en gullmedalje og en sølvmedalje. Dette er skrivekuglem som krev på papirstrimler, beregnet på bruk på telegrafstasjoner. Her ses den uten den runde trefoten, som den var utstyrt med på illustrasjonene fra 1878. Teknisk Musums eksemplar er pr i dag (2022) også montert på en slik trefot. Når det ble gjort, vites ikke.
Den mest kjente av alle skrivekuglemodellene, den høye transportable modellen med fargebånd og bjelle som varslet linjeskift - også fra 1878. Den ble levert med en mahognykasse med håndtak for lett transport. Teknisk Museum eier flere slike modeller. Begge bildene er fra originalartikkelen.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Denne fortræffelige artikel fortæller om Danmarks Tekniske Museums særudstilling i 1967 med anledning af 100-årsjubilæet for Rasmus Malling-Hansens første model af skrivekuglen. Selvom vi ikke kan dokumentere tilblivelsesåret 1867 med 100% sikkerhed, er det dog et rimeligt og sandsynligt udgangspunkt. Vi ved helt sikkert, at Malling-Hansen i sommeren 1865 eksperimenterede med tegnenes placering på en porcelænshalvkugle; og vi ved at hans første eneretsbevillingsansøgning angående kassemodellen  blev indleveret i januar 1870 og førte til hans første eneretsbevilling i marts samme år.

 

Min personlige vurdering er, at Malling-Hansen havde ideen til skrivekuglens udformning ganske klar allerede i 1865 (fordi porcelænshalvkuglens form og størrelse hænger nøje sammen med den tekniske udformning, som er så karakteristisk og speciel for skrivekuglerne). Jeg tror også, at hans første detaljeskitser til de forskellige komponenter og til den tekniske udformning blev udført og gradvist forbedret i løbet af 1865 og 1866 og at arbejdet med forbedringer fortsatte i årene frem til det første patent. Desværre har vi endnu ikke fundet disse første tegninger (De tidligste tegninger vi hidtil har fundet er fra januar 1870). Men det er naturligt at formode, at Malling-Hansen lavede ganske detaljerede konstruktionstegninger i forbindelse med samarbejdet med Jüngers mekaniske Etablissement, som byggede skrivekuglerne. Vi ved, at grundlæggeren af firmaet, Frederik Gottlieb Edvard Jünger (1823-1899) havde både bolig og virksomhed på adressen Sortedam Dossering 37 (bygningen nu nedrevet), og at Jünger selv var chef indtil 1869, da han af helbredsgrunde (kraftigt nedsat syn) overdrog ledelsen, firmaet og boligen til sin eminente medarbejder Christopher Peter Jürgensen (1838-1911).

 

Det indebærer – i min optik -  at Malling-Hansens konstruktionstegninger til at begynde med blev modtaget og bearbejdet af Edvard Jünger – sandsynligvis i 1866 – og at den første prototype sandsynligvis stod klar i 1866 eller 1867. Først fra og med 1869 overtog C.P.Jürgensen ansvaret for konstruktionen af skrivekuglen og dermed for videreudviklingen af prototyperne i samarbejde med Malling-Hansen.

 

Summa summarum: Det er rimeligt at tidsfæste skrivekuglens opfindelse til året 1867; men man kunne også forsvare at vælge 1865 eller 1866, hvis man med ’opfindelse’ forstår ’ideen til og konstruktionstegninger af den pågældende opfindelse’.

 

Hvis vi definerer ’opfindelse’ som den fysiske fremstilling af maskinen (i prototype), forekommer 1866 at være det tidligst mulige, men personligt tror jeg mere på 1867, som jo også er det år Danmarks Tekniske Museum udgår fra.

 

Angående de tidligste prototyper vil jeg her tillade mig at gengive nogle punkter i Sverre Avnskogs grundige forskning, hvor han i en artikel publiceret på vor hjemmeside i november 2009 (se faneblad ’The first prototype’ og artiklen ”What did the very first writing ball look like?”), som jeg varmt anbefaler til læsning. Her vil jeg fremhæve artiklens afslutning, hvor Sverre summerer (min tekstudformning):

 

Kassemodellen som Malling-Hansen fremviste offentligt for første gang den 8 september 1870 var ikke den første prototype af skrivekuglen. Den var antagelig den femte udgave af skrivekuglen efter en årrække af forsøg med forskellige prototyper.

 

1. I den første prototype var skrivekuglen indbygget i et bord, forsynet med en fodpedal som bevægede papirvalsen (ca 1867-1869). Dette var langt den tungeste og største af modellerne.

 

2. Den anden prototype havde et flat underlag, håndtag for linieskift og manuel bevægelse af halvkuglen (ca 1867-1869)

 

3. Den tredje prototype havde en cylinder og var udstyret med en manuel optræksmekanisme med en spiralformet spole til at flytte cylinderen med papiret et hak frem, hver gang der blev trykket på en nøgle. (Februar 1870)

 

4. Fjerde prototype var en kombinationsmodel med en spiralfjeder og to indbyggede våde batterier (marts 1870)

 

5. Den femte prototype var den for os velkendte officielle kassemodel – også den eneste af prototyperne som eksisterer idag. Den havde et eksternt batteri.

 

Der er ikke noget mærkeligt i at Malling-Hansen og Jüngers mekaniske Etablissement eksperimenterede med alle disse forskellige prototyper; de prøvede sig frem, stødte hen ad vejen på problemer og hindringer og prøvede derfor forskellige udveje for at finde bedre tekniske løsninger. En helt normal proces i teknologisk udvikling!

 

Nedenstående transkribering er begrænset til de mest relevante dele af artiklen i Ingeniørens Ugeblad.
Desværre er der skåret et lille stykke af den digitale tekst, så jeg har måttet gætte mig til visse ord.


Professor og mekaniker Christopher Peter Jürgensen, 1838-1911, bygget de første skrivekuglene og samarbeidet i ca et tiår med Rasmus Malling-Hansen. Foto: DKB.
I midten av 1880-årene overtok mekanikus August Lyngbye produksjonene av skrivekuglene. Han utviklet sin egen lave modell, som skrv på brede papirformat. Den fikk førsteprismedalje ved den store jordbruks-, kunst- og industriutstillingen i København i 1888.
Men hjernen bak oppfinnelsen av skrivekuglen, var og ble forstander, prest, naturvitenskapelig forsker og oppfinner, Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890. Hans tidlige død, er nok en medvirkende årsak til at skrivekulglen forsvant ut av konkurransen og skrivemaskinmarkedet.

Skrivemaskinen.

 

I anledning af 100 året for opfindelsen af Malling Hansens skrivekugle har Teknisk Museum arrangeret en særudstilling med mange Spændende, historiske skrivemaskiner

 

- - - -Skrivemaskinens historie er betydelig længere end de 100 år, der er gået, siden den danske skrivekugle blev opfundet. Så tidligt som i begyndelsen af det 18.århundrede lavede englænderen Henry Mill udkast til ”En kunstig maskine eller metode til trykning eller skrivning af bogstaver enkeltvis eller det ene efter det andet ligesom ved trykning”. I de følgende 150 år så mange mere eller mindre fantastiske skriveapparater dagens lys, i mange tilfælde lavet med henblik på at give blinde mulighed for at skrive, men først med Malling Hansens skrivekugle og den næsten samtidige amerikanske skrivemaskine, konstrueret af C. L.Sholes og C. Glidden, nåede man frem til et produkt der – modsat alle andre – var anvendeligt i praksis.

 

Som pigge på et pindsvin.

 

Malling Hansens skrivekugle har fået sit navn, fordi de 54 stempler med typer er anbragt i en kuglekalot som piggene på et pindsvin. Stængerne er øverst forsynet med taster, indgraveret med bogstaver, tal og tegn og ......med de tilsvarende typer. Typerne kan enkeltvis trykkes ned indtil typen på det nærmeste befinder sig i kuglefladens centrum, og en fjeder fører typestangen tilbage til udgangsstillingen, når trykket ophører. Et forholdsvis bredt farvebånd er ført hen under typerne og i hver side fastgjort i en rulle, nøjagtig som ved nutidens skrivemaskiner.

 

     Papiret fastgøres i en ......ramme og formes herved som en halvcylinder. Papirrammen kan drejes om cylinderakslen og forskydes i dennes længderetning, og da ethvert punkt af papiret  derfor kan anbringes i kuglekalottens centrum, kan hver type gennem et farvebånd afsætte sit mærke på papiret, hvor man nu ønsker det. Maskinen er også forsynet med en særlig mellemrumstast, og når en linie er skrevet, ringer en klokke, man trykker på linieskifteren, der flytter papiret en linie og drejer det, så venstre margin igen befinder sig under kuglekalottens centrum.

 

Hård konkurrence.

 

     Maskinen blev bygget i Professor Jürgensens mekaniske Etablissement og repræsenterer et enestående håndværksmæssigt arbejde – hvad der i ævrigt også er nødvendigt, når de skal fungere pålideligt, næsten udelukkende ved hjælp af paler, tandhjul og fjedre, og ikke ved vægtstænger som for de senere skrivemaskiners vedkommende.

 

     Der er vist ingen tvivl om, at man i 1870’erne anså Malling Hansens skrivekugle for fremtidens skrivemaskine. Den vejer kun 2 kg og kan derfor flyttes med en hånd. Prisen var 300 kr. – der ganske vist var mange penge den gang – men alligevel et overkommeligt beløb.

 

     Man forudså, at skrivekuglen kunne bruges på telegrafstationer – Teknisk Museum er netop i besiddelse af et nydeligt, lille eksemplar til dette formål – på kontorer og i hjemmene. Ja, man troede endog, at den kunne udkonkurrere bogtrykmaskinerne. Men i 1874 kom de første Remington-maskiner – udviklet af Sholes og Gliddens skrivemaskine – hvor typerne anslog papiret efter vægtstangsprincippet. I en halv snes år klarede Malling Hansens skrivekugle sig i konkurrencen på grund af dens fortrin, men så udvikledes Remington-maskinerne, de blev sat i masseproduktion, og professor Jürgensens mekaniske Etablissement måtte indstille produktionen.


Christopher Latham Scholes, 1819-1890, var hovedmannen bak oppfinnelsen av en amerikansk skrivemaskin, som ble patentert første gang i 1868.
En av medoppfinnerne var Carlos Glidden, 1834-1877, og deres skrivemaskin kom i flere ulike modeller fra til 1874, da maskinen ble utviklet videre og produsert ved Remingtons fabrikker.
Remington fabrikker produserte også symaskiner, og det ses tydelig på designet til den første av Remington-modellene, som kom på markedet i 1874. Neste modell ble lansert i 1877.
Den originale artikkelen.

Ny Dag 10 januar 1969.

Illustrasjoner fra den originale artikkelen i Ny Dag fra 1969.
Grafisk fremstilling av skrivekugle-modellen som sto klar til verdensutstillingen i Paris i 1878, og som vant en gullmedalje. Dette var den andre høye modellen, og forbedringen fra modellen i 1875, var først og frmst at den var utstyrt med fargebånd.
Den tidligste offisielle skrivekuglen fra 1870. Papiret ble anbragt rundt en sylinder som ble drevet fremover av elektromagnetiske batterier.
En kugleskriver ved en 1875-modell av skrivekuglen. Legg merke til at det ideelle bordet å skrive ved, var relativt lavt, pga av skrivekuglens høyde.
Den mest sansynlige forfatteren av denne grundige artikkelen om skrivekuglen, var Jørgen Peter Laurits Jørgensen, 1888-1974, som var politiker og højskolemand.
Dette portrettet av Malling-Hansen, som ble anvendt i artikkelen, tilhører Det Kongelige Bibliotek i København, og det er sannsynligvis tatt i begynnelsen av 1870-årene. På de portrettene vi har fra 1876 og utover, har Malling-Hansen fjernet kinnskjegget og i stedet anlagt mustasje.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Denne lange og grundige artikel om Rasmus Malling-Hansen blev publiceret i den lollandske dagsavis Ny Dag, som havde redaktion i Nakskov. Artiklen er velformuleret og man mærker, at der ligger en hel del forskning bag. Skribenten er ukendt, men et kvalificeret gæt fra min side er, at det drejer sig om Jørgen Peter Laurits Jørgensen, 1888-1974, som var politiker og højskolemand. Han repræsenterede det Radikale Venstre og var blandt andet undervisnings-minister i perioderne 1935-1942 samt 1957-1961. Kulturområdet blev tildelt et selvstændigt ministerium i 1961 – inden da var området en del af kirke- og undervisningsministeriet og, som sådan var museer og Danmarks kulturarv en del af Jørgen Jørgensens ansvarsområde.


Det er bemærkelsesværdigt, at avisen har spenderet en hel side og har flottet sig med fire gode illustrationer.

 

Jeg fandt artiklen i oktober 2021 i personlige arkiver efter min fætter, Lars Vildrik. Kuglepensnotaterne er skrevet af min faster Magda Christensen.

 

 

-----

 

Teologen fra Hunseby opfandt skrivekuglen.

En af forløberne for den moderne skivemaskine.

En beretning om Malling Hansens banebrydende opfindelse.

 

En af de mange originale opfindelser, som er gjort i Danmark, kan i år fejre 100 års jubilæum. Det er den lollandske døvstummelærer og teolog, naturforsker og opfinder H.R. Malling Hansens skrivekugle – en af forløberne for den moderne skrivemaskine – der vel ikke vandt nogen større udbredelse, men alligevel i kraft af de principper, hvorefter den var opbygget, blev et væsentligt bidrag til forsøgene på at (mekanisere også skriveprocessen. Den første skrivekugle er i dag et af klenodierne på Danmarks tekniske Museum i Helsingør.

 

 

Hans Rasmus Johan Malling Hansen, der blev født i et fattigt hjem i Hunseby 5.september 1835 og døde i København 27.september 1890, læste, efter at være uddannet malersvend, med økonomisk støtte fra greve Knuth til Knuthenborg, til lærer og blev senere teolog, og i 1865 udnævntes han til forstander og præst for Det kgl. Døvstummeinstitut i København. Han kom til på afgørende måde at præge udviklingen i det 19. århundrede indenfor døvstummeforsorgen, idet han bl.a. gennemførte en sondring mellem normalt begavede og evnesvage døvstumme og var stærkt medvirkende til, at talemetoden fra udlandet indførtes i dansk døvstummeundervisning. Han tog initiativet til oprettelsen af Døvstummeinstituttet i Fredericia og var også virksom på nordisk plan indenfor døvstummeforsorgen. – Han vandt sig tillige gennem sine studier af børnenes vækstperioder et navn som biolog, men han vil dog først og fremmest blive husket som skrivekuglens fader.

 

 

*

 

 

Skrivemaskinens historie er betydeligt længere end de 100 år, der er gået, siden den danske skrivekugle blev opfundet. Så tidligt som i begyndelsen af det 18.århundrede lavede englænderen Henry Mill et udkast til ”en kunstig maskine eller metode til trykning eller skrivning af bogstaver enkeltvis eller det ene efter det andet, ligesom ved skrivning”, og i de følgende 150 år så mange mere eller mindre fantastiske skriveapparater dagens lys, i mange tilfælde lavet med henblik på at give blinde mulighed for at skrive, men først med Malling Hansens skrivekugle og den samtidige amerikanske skrivemaskine, konstrueret af C. L. Sholes og C. Glidden, nåede man frem til de egentlige forløbere for den moderne skrivemaskine.

 

 

Malling Hansens skrivekuygle har fået sit navn, fordi stængerne med typer ere anbragt i maskinens halvkugleformede overdel. – Trykker man på en tast, bevæger typen sig ind mod kuglens centrum, hvor den rammer et farvebånd og sætter aftryk på papiret nedenunder. Papiret føres frem i en særlig papirramme af form som en halvcylinder, og denne cylinder kan drejes om sin egen akse og forskydes til siderne, så man kan skrive på et hvilket som helst punkt på papiret. Kuglen har 54 taster for bogstaver, cifre og tegn og er kun udstyret med store bogstaver.

 

 

*

 

 

Vejen fra idé til skrivekuglen i dens endelige udformning var imidlertid lang og trang for Malling Hansen. I årevis arbejdede han på at konstruere en anvendelig skrivemaskine, og en artikel i Illustreret Tidende i januar 1876[1] giver et indtryk af de problemer, som opfinderen havde at kæmpe med:

 

 

”Det er nu over 5 Aar siden, at Skrivekuglen fremkom. Det var i Marts 1870, at Pastor R. Malling Hansen fik 15 Aars Eneret paa sit Hurtigskrivningsapparat i dets første Skikkelse, og Publicum hørte atter og atter om det! Det blev omtalt, afbildet og beskrevet i danske, tydske og engelske Blade; det var at see paa Udstillingen her i 1872 og i Wien 1873, og begge Steder blev det prisbelønnet, men saa hørte det pludseligt op med Meddelelser om det. Mange have vel ikke tænkt derover, men En og Anden har dog maaske antaget, at Sagen som upraktisk var laggt til Side, og at Opfinderen var bleven træt af altid at arbejde, forandre og forbedre under mangehaande Ærgrelser og Bryderier uden reelt Udbytte.

 

 

En saadan Tanke var naturlig, men den svarer ikke til Virkeligheden. Langtfra at være bleven træt, har Pastor Malling Hansen siden Skrivekuglen sidst var Genstand for offentlig Omtale, arbeidet paa sin Opfindelses Fremgang med Udholdenhed og Iver. Han har ikke skyet nogen Anstrengelse for at kunne blive i Stand til at fortsætte Arbeidet, og nu staar Skrivekuglen færdig i en, som det sikkert tør siges, praktisk Form, mindre i Omfang og billigere Pris end nogensinde.

 

 

*

 

 

Hvilken Form vi end tage af Skrivekuglen i dens tidligere Skikkelse – og Opfinderens Arbeidsværelse er et righoldigt Museum i saa Henseende – blev den Bevægelse, der lod Papiret glide frem under de anslaaede Typestempler, reguleret ved Elektromagnetisme. I den tidligste Skrivekuglen var Papiret rullet om en Cylinder, der bevægedes frem i en Skruelinie af et Uhrværk, men dette Uhrværk fik kun lov til at virke hver Gang, et Stempel blev anslaaet. Et Stempels Anslag sluttede den elektriske Strøm, en Elektromagnet blev tiltrukken, og et Hemværk, der ellers greb ind i et til Uhrværket tilhørende Tandhjul, lod dette bevæge sig een Tand frem. Cylinderen med det derom rullede Papir bevægedes et Bogstavs Bredde rundt, og med Skrivepapiret fulgte Sværtepapiret, der var lagt over det; det er det, som den anslaaede Type i alle Skrivekuglens Former træffer, og det er dets Farve, som Typerne aftrykker paa Skrivepapiret.

 

 

Denne Construction undergik snart Modificationer, og paa den nordiske Udstilling i 1872 var Skrivekuglen en helt anden. Papiret var ikke længere rullet om en Cylinder, men laa fladt paa en saa kaldet Vogn, og endnu i Udstillingssommeren fik Pastor Malling Hansen i Forbindelse med Eieren af Professor Jüngers mechaniske Etablissement, Mechanicus og nuværende Professor C. F. Jürgensen, 13 Aars Eneret paa en saakaldet Takygraf (d.e. ”Hurtigskriver”), Skrivekuglen i en ny Skikkelse, der skulle gøre det muligt for en øvet Haand at anslaae og altsaa skrive 20 bogstaver i Secundet, 1200 i minuttet, 72.000 i Timen, en Hurtighed, der er 5 Gange saa stor som den, hvormed der gjennemsnitsvis skrives med en Pen, og som fuldstændig kan holde trit med endog temmelig hurtig Tale”.

 

 

*

 

 

Malling Hansens skrivekugle vakte betydelig opsigt både i Europa og i USA. De patenter, som han udtog i England og  Østrig, blev købt af forretningsfolk, som ville fremstille skrivekugler, og fra bl.a. Rusland og Italien indløb på et tidligt tidspunkt bestillinger på skrivekugler, men disse ordrer kunne ikke effektueres, fordi Malling Hansen ikke var forberedt på en fabriksmæssig fremstilling af skrivekuglen. De eksemplarer af kuglen, som blev solgt af de første udgaver, virkede udmærket, så længe det elektriske batteri, som skulle få vognen med papir til at bevæge sig, var i orden. Men når batteriet ikke længere kunne afgive strøm, eller det elektriske system kom i uorden på grund af manglende kendskab til maskinens mekanik, klagede man over, at skrivekuglen ikke kunne fungere, som den skulle.

 

 

”Det gjaldt om at blive et saa besværligt Tilbehør kvit, og det er nu lykkedes Opfinderens Kjærlighed til den af ham engang undfangne Idee at løse Opgaven”, hedder det i artiklen i Illustreret Tidende. ”Hans udholdende opfindeske Snille har bragt det til, at Elektromagnetismen er et overvundet Standpunkt, og Opgaven er løst derved, at den anslaaende Bevægelse, der fører et Stempel ned, samtidig sætter hele Kuglestykket, hvori Stemplerne ere samlede, i en vippende Bevægelse; en lille Stift bringes herved til at gribe ind i et Tandhjul; det føres een Tand frem; Bevægelsen gaaer videre, og Papiret flyttes een Bogstavbredde. Det er en saa simpel og smuk Construction, at man forbauses over, at den ikke er bleven fremstillet for mange Tider siden. Det er Historien om Columbus Æg. Endnu skal her kun bemærkes, at Papiret er anbragt i en buet Messingramme, der vugger frem og tilbage over en lille Ambolt, som Stemplerne, naar de anslaaes, bevæge sig imod”.

 

 

*

 

 

Den nye skrivekugle optog kun en sjettedel af den plads, som forgængerne krævede, og dens vægt var kun ni pund mod tidligere 150 (!) pund[2]. På grund af den simple konstruktion kunne den så godt som aldrig gå i stykker, mener skribenten, og han fremhæver, at man ved at anvende en kombination af flere lag skrivepapir og sværtepapir på én gang kan skrive indtil seks eksemplarer af et brev, hvorfor skrivekuglen ”utvivlsomt vil faae stor praktisk anvendelse”.

 

 

Man finder på den forbedrede udgave af skrivekuglen tre principper, som går igen på alle moderne skrivemaskiner: papirfremføringen, linieskift ved tryk på en enkelt tast og klokken, der ringer ved slutningen af linien.

 

 

Artiklen i Illustreret Tidende, som nævner, at der allerede på en udstilling i London 1851 præsenteredes en slags skrivemaskine, oplyser, at mens man hidtil havde konstrueret skrivemaskiner for at anvende dem i blindeundervisningen, var det en ny tanke, at sådanne apparater også skulle anvendes af seende, og bladet fortæller, at Malling Hansen kom ind på denne tanke ved sin virksomhed som forstander for Døvstummeinstituttet.

 

 

Han konstaterede, at mens man som regel kun kunne skrive fire lydtegn i sekundet i hånden, men i almindelig tale var oppe på ca. 20 lydtegn, kunne man med fingersprog angive omtrent 12 lydtegn i sekundet. Det var således muligt at gengive talens lyd i synlige tegn med en hastighed, der nærmede sig talens, og Malling Hansen begyndte derfor at beskæftige sig med mulighederne for at fremstille en for alle læselig skrift med talens hurtighed, hvilket ville være af stor betydning for døvstumme. Resultatet blev den nu 100-årige skrivekugle.

 

 

*

 

 

Skrivekuglens svaghed var, at den anvendte stødstænger og derfor måtte have en lidt akavet facon, mens moderne skrivemaskiner er udstyret med leddelte anslagsstænger, der arbejder efter vægtstangsprincippet og derfor er lettere at skrive på. Den skrivemaskine, som i 1880erne udkonkurrerede Malling Hansens skrivekugle – den maskine, som Remington-fabrikkerne udviklede af Sholes og Gliddens skrivemaskine – arbejdede efter dette princip. Den danske og den amerikanske skrivemaskine var meget forskellige i udformningen, men amerikanerne studerede Malling Hansens skrivekugle med stor interesse i begyndelsen af 1870erne og ville bytte patentrettigheder med den danske opfinder, fordi man ønskede træk fra skrivekuglen overført til den amerikanske skrivemaskine.

 

 

Skrivekuglen er i dag et kuriøst stykke mekanik på Teknisk Museum, men selv om den hurtigt blev udkonkurreret af udenlandske skrivemaskiner, er den dog et af de mange danske bidrag til den tekniske udvikling, som bør huskes.

 

Jørgen Jørgensen.

 


[1] JMC: Se denne artikel i sin helhed på vor side.

[2] JMC: Vægten hænger sammen med, at denne model af skrivekuglen var monteret i et bord, som også vejedes med.


Den originale artikkelen. Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.

Skrivekuglen udstillet i 1972.

Det ser faktisk ut til at det er denne illustrasjonen som er brukt i avisen. Jeg fant bildet på internett. Det viser en 1875 modell av skrivekuglen, som var den første høye, transportable maskinen, men uten fargebånd. Det kom først på modellen fra 1878.
Malling-Hansen fikk laget tegninger av alle sine skrivemodeller til bruk som brevhoder på sine brev. Denne tegningen ble brukt til akkurat det i flere år.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Denne artikel blev publiceret i Sjællands Tidende den 16 august 1972, og jeg har fundet den i mine slægtsarkiver. Artiklen fortæller om et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Museum og et jubilerende EDB-firma i Herlev, W.Rolf Pedersen A/S. Firmaet var registreret på adressen Ellekær 12 og er noteret i Kraks Vejviser i 1970. I Vejviserens udgaver 1982 og 1987 findes firmaet stadig med, nu under navnet WRP Dataudstyr A/S og med mellem 50 og 99 ansatte.

 

I anledning af firmaets 50-årsjubilæum udlånte  Danmarks Tekniske Museum generøst nogle antikke kontormaskiner, blandt andet det smukke eksemplar af skrivekuglen som fotografier viser.

 

- - - - -

 

Kontorets maskiner udstilles.

 

En udstilling, der viser en kavalkade af gamle kontormaskiner, adskillige fra før århundredeskiftet, er arrangeret af Danmarks Tekniske Museum i samarbejde med det 50-års jubilerende branschefirma W.Rolf Pedersen A/S i Herlev.

 

Det fornemmeste klenodie i udstillingen er Malling Hansens skrivekugle fremstillet i Danmark omkring 1870[1]. Den første egentlige produktion af skrivemaskiner fandt sted herhjemme, hvor utroligt det end kan lyde. Det er et meget smukt stykke håndværk, indeholdende geniale konstruktive enkeltheder. Desværre var produktionen ikke rentabel, da skrivemaskiner efter vægtstangs-princippet kom på markedet.

 

Her er også en Erika[2], sammenklappelig og med kun tre rækker tangenter, fra perioden 1910-20. Erika er en af verdens første rejseskrivemaskiner, og den produceres den dag i dag.

 

(JMC: Resten af teksten er udeladt).

 


[1] JMC: Ja, den første Malling Hansen skrivekugle blev patenteret og fremvist i 1870; men den som vises på artiklens fotografi ser ud til at være modellen fra 1875 eller 1876.

[2] JMC: Erika skrivemaskinen blev fremstillet af det tyske firma Seidel & Naumann, Dresden, fra år 1900. Den portable model blev lanceret i 1910. Produktionen af skrivemaskiner fortsatte frem til 2005. Se i øvrigt den udførlige artikel om firmaet på den tyske Wikipedia.


Den originale artikkelen.

Christian Dahlerup Koch: Først i Danmark.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Christian Dahlerup Koch er en dansk populær-videnskabelig forfatter. I denne udgivelse fra 1980 – ”Først i Danmark” – fortæller han i korte afsnit om første gang forskellige opfindelser, metoder, sportsgrene, begivenheder, medier etc etc optrådte i Danmark. På side 75 er der et meget kort afsnit om Rasmus Malling-Hansen og skrivekuglen. Afsnittet er ganske ’magert’ og tilfører os ikke noget nyt faktamæssigt; men det som i mine øjne giver denne udgivelse interesse, er at forfatteren har valgt at pryde bogens omslag med et smukt og interessant billede af skrivekuglen.

 

Bogen er udgivet af Komma A/S / Hamlet A/S i København 1980  i serien ’Union håndbøger’ og har ISBN 87-7321-181-8.

 

- - - - -

 

Skrivemaskine

 

 

Danmarks første skrivemaskine – og verdens første, som kom i handelen og serieproduceredes – var den ”Danske Skrivekugle”, opfundet 1870 af den store døvstummepædagog, pastor H.R.J. Malling Hansen (1835-90)og fremstillet af ham i samarbejde med den daværende ejer af ”Jüngers Mekaniske Etablissement” i København, professor C.P. Jürgensen.

 

 

     ”Skrivekuglen” og senere forbedringer af den (bl.a. modellen Tachygraphen – ”Hurtigskriveren”) opnåede efterhånden et ikke ringe salg i både Europa og Amerika, og adskillige modeller var i brug endnu under Første Verdenskrig. De første modeller vejede omkring 75 kg og kostede i 1872 ca. 1000 rigsdaler, dvs. ca. 30.000 kroner – en temmelig formidabel sum i hine tider – men senere modeller kom helt ned på ca. 300 rigsdaler, hvilket dog stadig svarer til en halv snes tusinde kroner i danske 1980-priser.

 

 

     Og så blev den danske verdenssensation i øvrigt udkonkurreret af amerikanerne – men det er en anden historie.


Bokens forside, som viser en skrivekugle av 1875-modell. Den første høye, transportable modellen uten batterier.
Den lille artikkelen om verdens første kommersielt produserte skrivemaskin, oppfunnet av Rasmus Malling-Hansen fra Danmark.

Ingeniøren den 6 september 1980.

Rasmus Malling-Hansen på et foto sannsynligvis fra 1870-tallet. Foto: Det Kongelige Bibliotek.
Litt mere hår og litt rundere ansikt, men ellers ligner "Malling-Hansen" i annonsen til forveksling på den ekte RMH.

Rasmus Malling-Hansen i hæderkronet selskab!


Research og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Nedenstående billede og tekst er en annonce fra computeralderens barndom – publiceret i tidsskriftet Ingeniøren den 6 september 1980. I denne periode, hvor computer-specialisterne sikkert fornemmede, at verden stod på tærskelen til en IT-revolution, havde firmaet Datapoint den gode smag at minde samtiden om at computerteknikken stod på skuldrene af tidligere generationers genier. Her har de valgt at klæde skuespillere ud og illudere 8 sådanne pionerer, og Rasmus Malling-Hansen er kommet i meget fint selskab:

 

Alexander Graham Bell, 1847-1922, fysiolog og opfinder af telefonen i 1876

 

Johann Gutenberg, 1399-1468, bogtrykkerkunstens opfinder, ca 1444

 

Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, præst, forstander og opfinder af verdens første seriefremstillede og fungerende skrivemaskine, skrivekuglen i 1867 (patent 1870)samt en metode for kopiering, xerografi i 1872

 

Guglielmo Marconi, 1874-1937, fysiker og opfinder af den trådløse telegraf (1901) og radioteknik

 

Hans Christian Ørsted, 1771-1851, fysiker som fandt lovene for den elektriske strøms magnetiske virkninger, elektromagnetismen (1820)

 

William Gilbert, 1540-1603, læge, fysiker og naturfilosof, pioner indenfor forskningen om magnetisme (ca 1600)

 

Sir Rowland Hill, 1795-1879, lærer, opfinder og social reformator; reformerede det engelske postvæsen og anses bl.a. for frimærkets opfinder

 

Blaise Pascal, 1623-1662, matematiker og religiøs filosof; fremstillede i 1642 den første egentlige regnemaskine. Bidrog også til udviklingen af sandsynlighedsregningen.

 

Rasmus Malling-Hansen er sandelig i fint selskab – med al ret! - og det er interessant at notere at for datidens computerspecialister (i 1980)var han stadig et navn at huske og at hædre indenfor IT-verden.

 

Annoncens overskrift og tema er: ”Hvem opfandt egentlig det integrerede kontor”?  Ja, vi kan vel blive enige om, at Rasmus Malling-Hansen i hvert fald ydede meget store bidrag til dette? For det første som opfinder af verdens første seriefremstillede og velfungerende skrivemaskine, skrivekuglen, og for det andet som opfinder af en praktisk og billig kopieringsmetode – xerografien.

 

En detalje er, at den skuespiller som repræsenterer Rasmus Malling-Hansen i annoncebilledet faktisk har  en betydelig lighed med fotografierne af Malling-Hansen, som han så ud i alderen cirka mellem 30 og 45 år.


Alexander Graham Bell, 1847-1922, fysiolog og opfinder af telefonen i 1876.
Johann Gutenberg, 1399-1468, bogtrykkerkunstens opfinder, ca 1444.
Guglielmo Marconi, 1874-1937, fysiker og opfinder af den trådløse telegraf (1901) og radioteknik.
William Gilbert, 1540-1603, læge, fysiker og naturfilosof, pioner indenfor forskningen om magnetisme (ca 1600).
Sir Rowland Hill, 1795-1879, lærer, opfinder og social reformator; reformerede det engelske postvæsen og anses bl.a. for frimærkets opfinder.
Blaise Pascal, 1623-1662, matematiker og religiøs filosof; fremstillede i 1642 den første egentlige regnemaskine. Bidrog også til udviklingen af sandsynlighedsregningen.
Hans Christian Ørsted, 1771-1851, fysiker som fandt lovene for den elektriske strøms magnetiske virkninger, elektromagnetismen (1820).
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, præst, forstander og opfinder af verdens første seriefremstillede og fungerende skrivemaskine, skrivekuglen i 1867 (patent 1870)samt en metode for kopiering, xerografi i 1872.
Den originale annonsen.

Sjællands Tidende 3 december 1988.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Denne artikel fandt jeg i slægtsarkiver. Fotografiet fokuserer på samleren, Hans Arne Hansen, snarere end på skrivekuglen, men man kan dog se, at det drejer sig om en af de klassisk smukke modeller fra 1878. Det ser også ud til, at skrivekuglen er forsynet med en mahognikasse. Det ville være af stor interesse at finde ud af, hvad der skete med H. A. Hansens store samling af kontormaskiner, særlig de mange skrivemaskiner.

 

H. A. Hansen startede i 1954 et firma for levering af kontormaskiner og kontorudrustning. I 1969 blev firmaet omdannet til aktieselskab og i 1974 stiftede han firmaet H.A.Hansen Leasing Aps, som i 1993 skiftede navn til RD Data A/S og i dag er baseret i Odense. Det er stadig et familiefirma og drives nu videre af to af stifterens sønner, Niels Erik West Hansen og Jens Arne West Hansen (Den tredie søn, Hans Jørgen Westh Hansen døde i december 2020). Firmaet har specialiseret sig i produktion og salg af plastkort, kortprintere og tilbehør til plastkort.

 

Jeg har kun transskriberet de mest relevante dele af artiklen.


- Den (skrivekuglen), jeg har, fandt jeg hos en forhandler i Ålborg, fortæller H. A. Hansen. – Andre ting finder jeg ved at gennemlæse de små salgsannoncer i aviserne, ligesom jeg kommer en del hos antikvitetshandlere.

Kontoret på museum.

Fynsk samler efterlyser gamle kontorartikler.

 

Tekst: Mogens Larsen.
Foto: Erik Luntang-Jensen.

 

    En skrivekugle kan han godt betjene. Og han demonstrerer det gerne. En personlig computer er han derimod ikke så gode venner med. Begge former for kontormaskiner omgås han imidlertid dagligt. Den første kategori samler han på. Den anden er han forhandler af.

 

     Det er grosserer Hans Arne Hansen, Odense, denne beskrivelse passer på. Gennem et halvt århundrede har han forsynet firmaer i hele det fynske område med det nyeste inden for kontorartikler. Nu øver han på landsplan en indsats for at indsamle inventar og maskiner, som har været i brug på såvel større som mindre kontorer.

 

     - Noget af en samler har jeg vel altid været, erkender han. – Men når jeg har slået mig på kontormaskiner og kontorinventar, er det for at vise nutidens unge og deres efterkommere, hvad et kontor tidligere var. De unge i dag skal sætte sig ind i mange ting. Men fortiden har de ikke med sig.

 

     - Mit håb er derfor, at jeg på et tidspunkt får mulighed for at indrette et privat museum med de ting, jeg har indsamlet. I forvejen er det ikke meget, vi ser af den slags på vore museer. Foreløbig arbejder jeg på at etablere en midlertidig udstilling.

 

     Når H. C. Hansen bliver spurgt, hvor meget han gennem årenen har samlet sammen, lyder hans svar: Alt for meget! Sandheden er da også, at de indsamlede effekter findes opmagasineret spredt rundt om i kælderrum, loftsværelser og en enkelt lade.

 

     Samlingen spænder lige fra mindre kontorartikler som hulapparater og brevvægte over duplikatorer, en lyskopieringsmaskine og kopibøger til adresseringsanlæg, regnemaskiner og skrivemaskiner. Også en telefon og en kontorstol hører med til det indsamlede.

 

150 forskellige skrivemaskiner.

 

     Bag de 150 skrivemaskiner, der vel at mærke alle er forskellige, står fabrikanter fra såvel ind- som udland. Blandt andet ses de engelske fabrikater Imperial og Oliver, de amerikanske Smith Premier, Hammond, National og Remington samt de tyske Mignon, Erika, Frolio, Senta og Piehl. Sidstnævnte er en maskine til blindskrift.

 

     Af dansk oprindelse er skrivekuglen, som af den lolland/falsterske døvstummepædagog, pastor H. R. J. Malling Hansen, blev opfundet i 1868. En serieproduktion blev senere sat i gang ved et samarbejde med Jüngers Mekaniske Etablissement i København. I dag findes der i Danmark to-tre skrivekugler[1].

 

Sjælden skrivekugle fundet.

 

     - Den, jeg har, fandt jeg hos en forhandler i Ålborg, fortæller H.A.Hansen. – Andre ting finder jeg ved at gennemlæse de små salgsannoncer i aviserne, ligesom jeg kommer en del hos antikvitetshandlere.

 

(JMC: Resten af artiklen er her udeladt men kan læses i vedhæftede foto af hele teksten).

 


[1] JMC: Ja, her tog den gode Hansen grueligt fejl! Der var, på det tidspunkt interviewet fandt sted, betydelig flere skrivekugler i Danmark, fordelt på 5-6 forskellige museet samt et antal privatpersoner.


Den originale artikkelen, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.

En mand og hans skrivekugle.

Artikkelforfatteren, Hugo Truelsen. Illustrasjon fra avisen.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Nedenstående artikel er fra dagbladet Politiken den 6 oktober 1990, fundet i mine familiearkiver.

 

Jeg har ikke kunnet finde biografiske data om artikelforfatteren, Hugo Truelsen, men han har udgivet en række bøger – se fodnoten[1].

 

Truelsen gentager den ofte citerede fejltagelse om Malling-Hansens skrivekugle: at opfinderens hensigt var at fremstille en maskine til brug for døve og blinde. Fra Malling-Hansens ansøgninger om eneret (patent)ved vi helt sikkert, at dette var ikke hans målgruppe. Malling-Hansens hensigt gennem hele forløbet med forskellige modeller af skrivekuglen lige fra 1867 og frem til slutningen af 1880erne var at udvikle en skrivemaskine for almenheden.

 

Ikke desto mindre er det på sin plads at registrere denne artikel som et udtryk for, at Malling-Hansens navn og danskernes bevidshed om skrivekuglens eksistens langsomt var ved at vende tilbage efter generationers glemsel. Vort selskabs initiativtager, Christian Barnholdt, bidrog meget aktivt til dette og publicerede netop i denne periode – 100 året for Malling-Hansens død – flere artikler om emnet (se vor artikelsamling). Også Danmarks Tekniske Museum bidrog aktivt – med udstillinger og artikler -  til at markere årsdagen.

 

- - - - -


Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, forstander, prest, oppfinner og naturvitenskapelig forsker. Tegning etter et fotografi fra 1877.

En mand og hans skrivekugle

 

SYV LINIER i avisen. Mere kunne det ikke blive til om skrivemaskinens opfinder på 100 års dagen for hans død, men hvem skriver vel også på maskine i disse for vort land så datamatiske tider?

 

Malling Hansen med fornavnene Hans Rasmus Johan fødtes den 5.september 1835 i Hunseby på Lolland og blev efter faderens tidlige død sat i lære hos den lokale malermester. Men grev F.M.Knuth til Knuthenborg så, at drengen var til mere end dét, og sørgede for at han fik først lærereksamen, så studentereksamen og i 1865 teologisk embedseksamen. Som student underviste Hans Malling Hansen i perioder på Det kongelige Døvstummeinstitut i København, og efter sin embedseksamen var han derfor selvskrevet til den ledige stilling som præst og forstander ved instituttet i København.

 

OG PRÆSTEN kunne mere end sit fadervor. Han påviste blandt andet de periodiske svingninger i børns vækst efter årstiderne, men håndelag for teknik havde han også, og under arbejdet med de særlige håndalfabeter for blinde og døve fik han den idé at konstruere et apparat, de kunne skrive på. Resultatet kan ses på de tekniske museer i Wien og Helsingør: En overskåren messingkugle anbragt oven på en kasse og forsynet med 24 taster. Inde i kassen en valse, omviklet med et ark skrivepapir og et stykke sværtepapir, og drevet af et fjederværk, som kunne trækkes op med en nøgle. Verdens første skrivemaskine med 23 taster for små bogstaver og én til at skille ordene. Delvis elektrisk, oven i købet, for tasterne blev aktiveret af elektromagneter.

 

Det var i 1867. Den engelske ingeniør Henry Mill havde ganske vist allerede i 1714 taget patent på en skrivemaskine, men for det første var den stor og tung som en kommode, for det andet så kompliceret i sin mekanik, at folkl foretrak at holde sig til gåsefjer og blækhorn.

 

DET VAR ALDRIG i Malling Hansens tanker, at hans skriveapparat skulle anvendes af andre end blinde og døve, og forresten egnede den sig nok heller ikke til massefabrikation. Alligevel arbejdede han videre på den og allerede tre år senere havde han nykonstrueret en skrivemaskine. Malling Hansens Skrivekugle, som den officielt kaldtes, vandt guldmedaljer på udstillinger i København og Wien i 1872 og 1873. På Verdensudstillingen i Paris i 1878 mødte Malling Hansen med to forbedrede typer, den ene til almindeligt kontorbrug, den anden indrettet til at skrive på telegrafstrimler, og det sikrede ham den tredje guldmedalje. Takker være malerlærlingen fra Lolland blev skrivemaskinen et praktisk arbejdsredskab for alle, der havde brug for den og kunne avse 300 kroner til formålet. Og i modsætning til Henry Mill’s kommode vejede den kun to kilo.

 

MEN ALLEREDE i 1874 kom Remington med en maskine, hvor typearmene anslog papiret efter vægtstangprincippet, og efterhånden som den blev sat i masseproduktion, måtte Professor Jürgensens Mekaniske Etablissement i København opgive fabrikationen af Malling Hansens skrivekugle.

 

Hans Rasmus Johan Malling Hansen døde 55 år gammel den 29[2]. september 1890.

 


[1] JMC: Det Kongelige Bibliotek i København registrerer følgende udgivelser af Hugo Truelsen:
1. Oh Danmark: udvalgte danske trykfejl og tanketorsk, Politikens forlag (2000)
2. Lademanns verdenskrønike 1962-1976 (1988), sammen med Ole Røssell og Henning Dehn-Nielsen
3. Bøddelen venter ikke: Historiens berømte retssager (1968), sammen med Charles Franklin
4. Tidsfaktoren (1980), sammen med Johannes von Buttler
5. Philadelphia-Eksperimentet: projekt usynlighed (1991), sammen med Charles Berlitz og William L Moore
6. Fortidens profet; risikable tanker om forekomsten af ikke-jordiske væsener (1981) sammen men Erich von Däniken.

[2] JMC: Dødsfaldet var den 27 september; se vor artikel om Malling-Hansens sidste vandring.


Den originale artikkelen.

Jyllandsposten 19 november 1990 – artikel af Christian Barnholdt.

Initiativtageren til Malling-Hansen Selskabet, vor første president fra 2006 til 2012, Christian Barnholdt.
Skrivekugle med Moon-alfabetet. Vi kjenner til to slike eksemplarer. Foto: Jørgen Malling Christensen.
Skrivekugle med Braille-alfabetet. Foto: Sverre Avnskog.
Vi kjenner ingen skrivekugler fremstilt av Malling-Hansen basert på hans patenttegninger av en skrivekugle for fremstilling av hemmelig skrift. Men den danske ingeniøren Alexis Køhl bygde videre på Malling-Hansens skrivekugle og fremstilte en kryptograf som kunne fremstille kryptert skrift.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

Denne artikel blev forfattet af initiativtageren til vort selskab, vor første president fra 2006 til 2012. Den belyser forskningens stilling i relation til skrivekuglen i 1990erne.

 

Gammel skrivemaskine – et nationalt klenodie.

 

Cand. polit. Christian Barnholdt.

 

     Skrivekuglen – verdens første skrivemaskine – er nu blevet et nationalt dansk kulturklenodie.

 

     Efter 100 års glemsel har den danske præst og døvstummelærer – Rasmus Malling-Hansen – og hans opfindelse -Skrivekuglen – omsider fået den anerkendelse den har fortjent. Skrivekuglen er nemlig blevet udpeget som en historisk kulturgenstand af regeringens ”kulturværdiudvalg”, der holder øje med, at danske kulturgenstande af historisk værdi kun sælges til udlandet, når der er givet tilladelse hertil.

 

     Det er formodentlig første gang i verdenshistorien, at en skrivemaskine bliver betegnet som en ”kulturgenstand”.

 

     Anledningen til, at Danmarks offentlige kulturvogtere har fået øje på den geniale opfindelse, som Skrivekuglen var, er desværre ikke, at de selv har opdaget noget som helst, men at Skrivekuglen efterhånden har nået en så høj pris blandt internationale samlere, at den er kommet over den grænse på 100 000 kroner, som automatisk gør den til en national kulturværdi.

 

Verdens dyreste skrivemaskine

 

     De er i øvrigt meget sent ude, disse kulturvogtere,for allerede i 1988 blev en Skrivekugle solgt på auktion i London for over 300.000 kroner, og det gjorde den allerede dengang til verdens dyreste skrivemaskine. Det var i øvrigt én af de almindelige modeller af Skrivekuglen, til almindeligt kontorbrug, der blev solgt, og eftersom der i årene fra ca. 1875 til 1890 blev produceret mindst 100 af denne model, var der ikke engang tale om en enestående sjældenhed.

 

     Men siden da er der sket meget, og for få uger siden blev endnu en Skrivekugle udbudt på auktion hos Christie’s i London, vurderet til 40.000 pund, altså næsten 500.000 kroner.

 

Blindskrift

 

     Denne Skrivekugle er et enestående sjældent eksemplar, som ingen af nutidens eksperter nogensinde har hørt om! Tasterne er nemlig ikke forsynet med almindelige bogstaver, men med et meget sjældent, og nu uddødt, alfabet til blinde – ”Månealfabetet”[1].

 

     ”Dette alfabet var forgængeren for det nu anvendte ”Braille” – punktsystem til blinde,” fortæller Mogens Bang fra Statens Blindeinstitut i Hellerup. Det blev især anvendt i England i begyndelsen af forrige århundrede, men blev efterhånden fortrængt af Braille-punkt-skriften.

 

     Malling-Hansen lavede også en udgave af Skrivekuglen beregnet til blinde, med Braille-taster[2], og der findes i Danmark ét eksemplar af en sådan skrivekugle. Men hidtil har man troet, at det var det eneste eksemplar. Skrivekuglen er nemlig ikke, som nutidens danske leksika helt fejlagtigt oplyser, opfundet til blinde, og heller ikke til døve, men til almindelig skrivning, på kontorer og telegrafstationer, og det er til dette formål, at næsten alle kendte modeller af Skrivekuglen har været beregnet.

 

     Christie’s oplyser, at denne ”Måne”-udgave af Skrivekuglen er kommet fra Sverige, men det er alt man ved om den, bortset fra, at der til den hører den originale mahogni-kasse, som den har befundet sig i under transporten. Og denne kasse er indeni stemplet ”Aug. Lyngbye, Kjøbmagergade 26, København”. Det var her, hos instrumentmageren August Lyngbye, at Skrivekuglen blev produceret i slutningen af 1870erne.

 

     Der er tale om en utrolig smuk udgave af Skrivekuglen, som det kan konstateres på fotografiet. Alligevel var kvaliteten ringere end de allerførste modeller, der blev lavet, for ét af Malling-Hansens største problemer, i konkurrencen med de meget langsommere amerikanske maskiner, var den høje pris, der skyldtes den fantastisk høje mekaniske kvalitet.

 

     Det var nok dét, der i sidste ende betød, at Skrivekuglen, der kunne skrive tre gange så hurtigt som den amerikanske Remington-maskine, og dobbelt så hurtigt som nutidens computer-tastaturer, blev udkonkurreret.

 

     Og hvis nogen ønsker en vurdering af, hvor ”brugervenlig” den var, så er det formodentlig tilstrækkeligt at fortælle om en lille episode, som indtraf på Verdensudstillingen i 1873, da Malling-Hansen præsenterede sin maskine: En besøgende blev så imponeret af den lethed, hvormed Malling-Hansen skrev over 600 anslag i minuttet, at han spøgende sagde: Det ser så let ud, at man næsten kan skrive med næsen! Og det gjorde Malling-Hansen så!

 

     Men trods det, blev Skrivekuglen udkonkurreret. Om der blev lavet 200 eller 1500 eksemplarer af den, er der ingen der ved. Hvor mange forskellige modeller der blev lavet, er der heller ingen der ved[3].

 

     Men at dén ”Måne”-alfabet-udgave, der var på auktion i London den 8. november, er utrolig sjælden, kan der ikke herske tvivl om! Det er formodentlig det eneste eksemplar af sin slags i verden!

 

    Alligevel blev den ikke solgt, fordi den ikke nåede op på mindstebuddet på 15.000 pund.

 

     En dansk samler forklarer dette udfald med, at det er utroligt svært at vuredere værdien af en genstand, der er så sjælden, så det er faktisk ikke nogen fordel, hvis det er det eneste eksisterende eksemplar.

 

     Men det kan kun være et spørgsmål om tid, før Skrivekuglen igen sætter verdensrekord på de internationale auktioner. Hvis de danske ”kulturvogtere” da overhovedet vil tillade eksport af Skrivekugler fra Danmark længer. Den 10. november blev det nemlig kendt, at det andet store engelske kunstauktionsfirma, Sotheby’s, havde søgt om eksporttilladelse ud af Danmark for endnu en Malling-Hansen Skrivekugle, for at bringe den på auktion i London.

 

     Og denne gang har ”kulturværdiudvalget” grebet ind. Malling-Hansens Skrivekugle betragtes nu som et nationalt klenodie – uanset at Malling-Hansen og hans fantastiske opfindelse har været totalt negligeret i præcis 100 år. Malling-Hansen er omsider ved at blive anerkendt som et af Danmarkshistoriens store genier.

 


[1] JMC: Såvidt jeg ved, kender vi kun til to sådanne skrivekugler.

[2] JMC: Denne skrivekugle tilhørte tidligere Blindeinstituttet men ejes nu af Medicinsk Museion i København. Meget tyder på, at den aldrig har været i brug, og den er i fantastisk stand.

[3] JMC: Sverre må gerne komplettere med fakta her; set i lyset af senere tids forskning er det rimeligt at antage, at det totale antal skrivekugler som blev bygget var mellem 150 og 200. Vi kender til 9 forskellige modeller, men det forlyder også, at der forekom en 10. model, som Dieter Eberwein kalder for ’the syllable model’, og at der måske fandtes en 11. model, som kunne skrive med både små og store bogstaver. Derudover kan vi dokumentere eksistensen af den såkaldte takygraf – vi har fotografier, patenttegninger og beskrivelser – men vi har endnu ikke fundet et fysisk eksemplar. Man kan også spekulere i (ren spekulation), om Malling-Hansen nogensinde nåede at få bygget den version af skrivekuglen, som han nævner i mindst en patentansøgning, nemlig den som var beregnet til militært brug med hemmelig skrift.


Kommentar ved Sverre Avnskog:  Vi har flere artikler fra nyere tid, som omtaler auktionen den 8. november 1990 hos Christie's. Problemet med disse, er at de inneholder ganske ulike opplysninger om hva slags skrivekugle som ble forsøkt solgt og ulike grunner til at skrivekuglen ikke ble solgt. Man kan lett forledes til å tro at artiklene omgandler ulike skrivekugler. Men for min del blir det tydelig at det kun dreier seg en og samme skrivekugle dersom jeg ser brt fra de ulike opplysningene om hva slags skrivekugle, hvorfor den ikke ble solgt også videre, og kun ser på hvilken dato de ulike forfatterne forteller at salget skulle foegå.

 

Om dette skriver Christian Barnholdt:

 

 "Men at dén ”Måne”-alfabet-udgave, der var på auktion i London den 8. november, er utrolig sjælden, kan der ikke herske tvivl om! Det er formodentlig det eneste eksemplar af sin slags i verden!

 Alligevel blev den ikke solgt, fordi den ikke nåede op på mindstebuddet på 15.000 pund." (Min utheving).

 

Henrik M. Hansen skriver følgende i sin artikkel:

 

”Skrivebold på auktion – En af verdens første skrivemaskiner, danskeren og præsten Malling Hansens berømte ”skrivebold” fra 1870erne, udbydes nu til salg af det britiske auktionshus Christies. Skrivemaskine kommer under hammeren ved en auktion den 8. november i London og ventes at indbringe omkring 400.000 kr.” (Min uthevning).


"Tilbage er blot at berette, at den ovennævnte skrivekugle kom aldrig til London. Kulturministeriet fastslog, at loven om danske kulturværdier også gjaldt for ”skrivebolden”, og man nedlagde i november 1990 exportforbud."


Og så har vi artikkelen "Berømt skrivemaskine på auktion i London" med et svart-hvitt bilde av Niels Høyer Nielsen med sin skrivekugle. (Ennå ikke transkribert). Der står det følgende:

"Skrivemaskinen kommer under hammeren ved en auktion den 8. november i London og forventes at indbringe omkring 400 000 kroner." (Min uthevning).


Det er altså åpenbart at alle disse tre artiklene forteller om den samme skrivekuglen og den samme auktionen. Alle sammen forteller at den skulle auktioneres bort den 8. november 1990. Det burde egentlig ikke overraske at artiklene ellers har ulike opplysninger om selve skrivekuglen og om hvorfor den ikke ble solgt, for slik er det ofte i journalistikken. Journalistene har ulike kilder, de husker forskjellig og de blander ofte sammen ulike hendelser.

 

Går vi utelukkende ut fra hva de oppgir om tidspunktet for auksjonen, som de alle oppgir til å være 8. november 1990, synes det åpenbart at de forteller om den samme hendelsen, og at det var en skrivekugle med Moon-alfabet på tastaturet som ble forsøkt solgt.


Når det gjelder det siste klippet vi kjenner til vedrørende en auktion i London, der det fortelles om en skrivekugle som ble solgt for 330 000,- kroner, må det tydeligvis være en annen auktion. Klippet er udatert, og jeg setter det i sammenheng med at Christian Barnholdt forteller i sin artikkel at i 1988 ble en skrivekulge solgt på auktion av Sotheby's for over 300 000,- kroner. Dette er åpenbart en annen hendelse enn de tre andre artiklene forteller om.


Den originale artikkelen.

Helge Jensen: Afsnit om ”Skrivekuglen” i ”Ritzau privat”.

Helge Jensen, 1910-2005, forfatteren av Ritzau privat fra 1991 Copyright Mediemuseet.

[1] Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Erik Nicolai Ritzau, 1839-1903, spillede en vigtig rolle for Rasmus Malling-Hansen, både på det private og på det kommercielle plan. Ritzau indgik som en af de fire kammerater i gruppen som mødtes privat og spillede l’hombre – de øvrige var Malling-Hansen, Gustav Feilberg og Johannes Kaper. Vi har hidtil kun fundet to breve fra RMH til Ritzau, daterede 17 april 1886 respektive 11 januar 1888, og begge handler om at Malling-Hansen skylder Ritzau penge. De havde på et tidspunkt – antagelig i midten af 1870erne – indgået en forretningsaftale, hvorved Ritzaus Bureau, med adresse Købmagergade 26 i København, var salgsagentur for skrivekuglerne. Yderligere detaljer findes i Helge Jensens bog ”Ritzau privat, Liv og død i efterladte papirer”, udgivet af dagspressens Fond i 1991. Denne publikation er af særlig interesse, fordi forfatteren – som den første – fik adgang til de i mange år forsvundne dagbøger og scrapbøger, som Erik Ritzau førte igennem hele livet.

 

Helge Jensen (1910-2005)var journalist og chefredaktør. Han begyndte som journalistelev på Venstres Folkeblad i Ringsted 1926. Journalist ved Holbæk Amts Venstreblad 1929. Redaktionssekretær ved Aarhuus Stiftstidende 1934, ved Nationaltidende i København 1937 og igen ved Aarhuus Stiftstidende i 1949. Medredaktør 1950, chefredaktør 1964 frem til pensioneringen i 1977. Han underviste også på Århus Universitets journalistkursus og forfattede lærebøger til denne undervisning. Han testamenterede hele sit fagbibliotek og personlige arkiver til Danmarks Mediemuseum i Odense[2].

 

Christian Barnholt, initiativtageren til stiftelsen af det Internationale Rasmus Malling-Hansen Selskab nævnes af Helge Jensen som en af hans kilder til afsnittet om RMH og Ritzau.


Maleri av Erik Ritzau, 1839-1903, av en ukjent kunstner.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890 .Utsnitt av Malthe Engelsteds maleri av de fire kortspillende vennene.
Helge Jensen, 1920-2005, i en litt yngre utgave. Foto: Mediemuseet.
Illustrasjon fra Helge Holst: Opfindelsernes Bog, Bind III, ottende del. Tegningen viser den transportable modellen fra 1878 med fargebånd.

Skrivekuglen.

 

Historien om skrivekuglen og dens danske opfinder er også en beretning om et venskab og et samarbejde, der rakte vidt.

 

     R. Malling-Hansen (1835-90) voksede op i fattige kår, men takket være støtte fra greven til Knuthenborg blev han i stand til at tage en opfattende uddannelse. Malerpenslen blev lagt til side, og den unge mand, hvis begavelse var åbenbar, tog efter tur lærereksamen, studentereksamen og teologisk embedseksamen.

 

     Da Erik Ritzau lærte Malling-Hansen at kende, var han en elsket forstander og præst ved Det kgl. Døvstummeinstitut i København. Hans flid var legendarisk. Det er næppe for meget sagt, at han sled sig op i et liv, som han delte med familien, de døvstumme og de mange praktiske gøremål, han påtog sig, derunder ikke mindst syslen med opfindelser. Han var utvivlsomt en større opfinder, end både samtid og eftertid har vidst af, men sagt med et modeord slog markedsføringen ikke til. Han formåede heller ikke at tilvejebringe den økonomi, der kunne have understøttet hans bestræbelser på opfindervejen.
 

 

    En sen september-aften i 1890 faldt Malling-Hansen om på gaden, da han var på vej hjem fra et møde, han trods træthed havde deltaget i. Tililende kom til hjælp, men der var intet at stille op. De døves forstander, som en af de hjælpsomme havde genkendt, var død af hjertelammelse.
 

 

    Det fremgår af taler, der blev holdt ved begravelsen den 3. oktober, og mindeblade, som blev udgivet, at den afdøde ikke mindst som sjælesørger havde vundet hjerterne. Jordefærden fandt sted fra Skt.Jacobs Kirke. Henvendt til de døvstumme skrev en lærer, Joh.Heiberg i et af mindebladene, som vi finder i Ritzaus 1890-dagbog, at når man talte med Malling-Hansen om sorger og glæder, om de døvstumme og egne problemer, gik ordene ham til hjertet. ”Han lagde sine egne kjære Arbejder bort og arbejdede fra tidlig Morgen til sildig Aften for at ordne og forbedre Skolen og for at hjælpe os”. Heiberg beskrev den afdøde som en hyrde, hvis klare, milde øjne havde forstået de døvstummes tegn.

 

     Døvstumme og talende venner landet over samlede ind til et mindesmærke. Der indkom 1300 kr., og det gjorde det muligt at rejse et granitmonument på graven. Billedhuggeren Brandstrup gav udkast til en portrætmedaillon, som blev indfældet i stenen. Der var afsløring en oktobersøndag 1892, og blandt de tilstedeværende var mange gamle elever fra Døvstummeinstituttet.

 

     Af et offentligt regnskab fremgår, at selve monumentet stod i 1000 kr. En af de mindre poster gjaldt hornmusik til højtideligheden. 12 kr., det var det hele.

 

     Der blev ikke i tale og skrift gjort meget ud af, at sjælesørgeren også havde været et usædvanligt mekanisk talent. Men det havde Erik Ritzau øje for.

 

     Som døvstummepædagog havde Malling-Hansen været fuldt fortrolig med tegnsproget. Det gav ham ideen til skrivekuglen, som han udviklede i årene 1865-67 og fik patent på i 1870. Systemet var simpelt og genialt. Maskinen var halvkugleformet og udført i messing og stål. Knapper med bogstaver, tal og tegn var i skriverigtig højde. Der var ialt 52 taster, senere forøget til 54, og kombineret med et fjederværk ramte anslagene papiret. Der var i første omgang ikke nogen valse i maskinen. Den kom til som en forbedring.

 

     Bogstaverne lå godt for hånden, siger sagkyndige, der tillige fremhæver, at der kunne skrives meget hurtigt på det nye apparat, hurtigere end på den senere tilkomne amerikanske Remington.
 

 

    Principperne var forskellige. Drømmen om at kunne skabe det rigtige instrument til mekanisk skrivning havde fået endnu flere til at virke for sagen. Resultater var tidligere opnået bl.a. i Frankrig. Der var i realiteten et grundlag for Malling at arbejde videre på. Det gjorde han så individuelt, at han med nogen overdrivelse er blevet udråbt til skrivemaskinens egentlige opfinder. Hvad der med sandhed kan fastslås er, at han var først med en færdig model til seriefremstilling med henblik på kommerciel udnyttelse. Han fik sit patent, gældende 15 år, tre år før den første Remington-model så lyset.

 

     Han sov ikke på de laurbær, som forspringet indbragte, uden at det gav sig udslag i større rigdom. Under videreudvikling af kuglen lavede han nye modeller. En var tiltænkt de blinde. Et eksemplar står på Statens Blindeinstitut, vist nok ubrugt.

 

     Der var også en model, som kunne skrive telegramstrimler, og den kom i anvendelse mange steder, bl.a. hos Store Nordiske Telegrafselskab og i Ritzaus Bureau.

 

     Patenter blev opnået i flere lande og modeller solgt til England, USA og Østrig. I England var tidligere fremkommet et kommodestort, umuligt skriveapparat. Det skulle være let at udkonkurrere. Anerkendelser indløb på stribe. På den store udstilling i København 1872 tilkendtes der Malling-Hansens opfindelse en førstepris. Året efter hentede opfinderen en guldmedalje i Wien, og i 1878, da han udstillede i den danske sektion på verdensudstillingen i Paris, kunne der på ny indkasseres en guldmedalje.
 

    Erik Ritzau var så optaget af skrivekuglen, at han gik med ind i salgsarbejdet både hjemme og ude. Malling-Hansen var ellers den, der trods sin store optagethed selv demonstrerede og forklarede finesserne og deres muligheder. I Paris reklamerede en lille brochure for R. Malling-Hansens Writing-Ball or Type-Writer. Teksten fremhævede de fordele, den havde.

 

     Alle slags papir kan bruges, hed det, og der kan på een gang tages op til 10 kopier. Bøger kan den ikke klare, men enhver anden form for skrivearbejde.

 

     Prisen blev opgivet til 17 engelske pund. Ritzau var medunderskriver på brochuren, og der blev henvist til, at maskinen bl.a. kunne købes i Ritzaus Bureau, Kjøbmagergade 26, København.

 

     Når den danske opfindelse alligevel ikke blev en verdens-succes, er forklaringen tildels den, at Malling-Hansens materialer var dyre, men navnlig blev han overhalet af Remingtons og andre firmaers mere effektive salgsapparat.

 

     Det er uklart, hvor mange modeller og eksemplarer han nåede at få på markedet, før det indsnævrede sig for ham og hans hjælper, Erik Ritzau. Men der er nogle rundt om i verden. Det hænder, at en kommer på auktion. Prisen er høj. Der er på en international auktion betalt over en kvart million kroner for en velbevaret skrivekugle. Vurderinger i dag går højere op.

 

     Enkelte samlere hæger om deres eksemplarer. Det gælder en århusianer, som har anbragt sin Malling-maskine i en bankboks. Offentligheden har adgang til at kigge på skrivekugler i flere museer. Danmarks Tekniske Museum råder over otte forskellige modeller plus en halv.

 

     Der er interesserede, som ihærdigt prøver at kortlægge historien om skrivekuglen i enkeltheder. De beklager, at meget materiale som kunne belyse indsatsen og resultaterne, synes at være forsvundet. Men brikker i mosaikken dukker da op ind imellem. En dag bliver der efter alt at dømme nok til en bog om det eventyr, der kan tage sig ud som historien om geniet, som blev miskendt.

 

     Ved hans grav blev sagt, at han ”var blevet berømt både blandt lærde Mænd herhjemme og Lærde i det Fremmede”. På hundredårsdagen for hans død fremkom i flere aviser artikler om ham. Altså ikke ganske glemt. En af forfatterne, cand.polit. Christian Barnholdt mindede om, at Malling-Hansen også opfandt et apparat til tørkopiering. Det skete i 1872.

 

     Opfindelsen blev døbt xerografi – og den virkede i stilhed 65 år, før en mere avanceret maskine, som kunne det samme, og lidt mere, fik ord for at være den første. Ophavsmanden var svensk-amerikaneren Chester Karlson.Han brugte også betegnelsen xerografi, og det er ham og hans xerografi, teknikkens historie husker, ikke Mallings. Karlson solgte iøvrigt i 1937 sit patent til verdens-foretagendet Xerox Corporation.
 

 

    Malling-Hansen syslede med endnu mere i sit opfinderværksted. Nogen mener, at han var en skuffet og bitter opfinder, fordi resultaternes ventede succes udeblev. I de kald, han følte i forhold til sine døvstumme, var han glad og hjertelig. Da han døde i en alder af kun 55 år, efterlod han et dybt savn. Også i vennekredsen. Den omfattede foruden Erik Ritzau bl.a. de herrer Johannes Kaper og Feilberg.

 

     Den kendte genremaler O. Malthe Engelsted har i et maleri, muligvis udført efter fotografi, fastholdt trækkene hos fire engagerede herrer samlet ved kortspil-bordet: Ritzau, Kaper, Feilberg og Malling. Det var en stilfuld kvartet, personligheder, der repræsenterede viden, initiativ og tradition. Hvor billedet befinder sig i dag har ikke kunnet opspores. Det var ønskeligt, om det kunne fremkaldes[3].

 


[1] JMC: ”Ritzau privat, Liv og død i efterladte papirer” af Helge Jensen, udgivet af Dagspressens Fond 1991, ISBN 87 7492 803 1.

[2] JMC: De biografiske data er fra Mediemuseets hjemmeside angående arkivdata og genstande.

[3] JMC: Engelsteds maleri eksisterer i bedste velgående og ejes af en efterkommer til Erik Ritzau.


Artikel om takygrafen, af Christian Barnholdt.

En meget glad og stolt Christian Barnholdt fortografert i forbindelse med etableringen av Det Internationale Rasmus Malling-Hansen Selskabet, som han hadde tatt initiativ til å grunnlegge. Han har nettopp fåttoverrakt et fargelagt portrett av Rasmus Malling-Hansen. Foto: Sverre Avnskog.
Bildet av takygrafen, som omtales i artikkelen.
Rasmus Malling-Hansens påskrift på baksiden av fotografiet av takygrafen.
Vi kjenner eksistensen av to ulike fotografier av takygrafen. Dette er det andre, tatt fra siden.
Mye tyder på at takygrafen var utstilt ved verdensutstillingen i Wien i 1873, men vi vet ikke noe med sikkerhet. Men ved Centennial utstillingen i Philadelphia i 1876, nevnes takygrafen i den offisielle utstillingskatalogen. Malling-Hansen ble belønnet med en gullmedalje ved denne utstillingen. Til sammenligning kan nevnes at Remington-maskinen ikke ble premiert ved denne utstillingen, ja den ble knapt nevnt i noen av anmeldelsene.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

Denne artikel er fundet i et af mine slægtsarkiver, og den blev publiceret i Jyllandsposten den 15 april 1991. Christian Barnholdt var knyttet til Jyllandsposten og skrev artikler om Teknik og EDB til serien  ’Vor Viden’. Når det gælder takygrafen er vi desværre ikke kommet så meget længere i vor forskning i de mellemliggende 31 år; vi har stadig ikke fundet et eksemplar af denne fantastiske skrivemaskine. Men jeg vil dog komplettere Christians artikel med nogle opdaterede faktaoplysninger og yderligere kilder:

 

Patenter[1]:

 

1) Første danske patentansøgning var dateret 25 januar 1872, og derefter fulgte en tillægsansøgning den 25 marts samme år, begge underskrevet af Rasmus Malling-Hansen samt C.P.Jürgensen (model 1)

 

2) Vi har et fotografi af takygrafen, hvor forsiden viser maskinen set oppefra og hvor Malling-Hansen har skrevet ’Takygrafen 74’. På bagsiden af samme fotografi har Malling-Hansen skrevet sit navn (uden bindestreg) og tilføjet ’Jan.1874.’På Forsiden kan man tydlig se, at der er hæftet to mærkater på den del som er forbundet med papirspolen i højre side, hvorpå står ’R.MALLING HANSEN’ respektive ’C.P.JÜRGENSEN’. Min formodning er, at dette fotografi fulgte med en ansøgning om dansk patent på den forbedrede takygraf 1874 og måske også indgik i andre patentansøgninger i andre lande.

 

3) Engelsk patent nr 823 blev bevilget den 13 marts 1872, model 1.

 

4) Ansøgning om patent i Wien (Østrig-Ungarn) den 27 april 1873, model 2, patent nr 1873/000822 bevilget 28 juni 1873

 

5) Ansøgning om patent i Berlin den 7 juli 1873, model 2, patent bevilget 23 august 1873.

 

6) Svensk patent: Malling-Hansen og Jürgensen fik den 4 oktober 1873 11 års patent på takygrafen, model 2. Imidlertid framgår det af ”Post- och Inrikes Tidninger” 21 februar 1876 (forsiden) at Kongeligt Kommers Kollegium nu havde tilbagekaldt dette patent.

 

7) Patent i Wien, ansøgning 4 nov 1873, patent nr 1874/002936 bevilget 29 april 1874.

 

8) Ansøgning om patent i USA dateret 14 feb 1874, patent nr 163190 bevilget den 11 maj 1875 (model 2)

 

Takygrafens fordele: En af de vigtige fortrin som Malling-Hansen selv anførte i patentansøgningerne var, at takygrafen var næsten lydløs og dermed kunne bruges ved tilfælde hvor man hurtigt og effektivt skulle tage notater, for eks i domstole, ved foredrag, i rigsdagen etc.

 

- - - - -

 

Verdens hurtigste skrivemaskine blev lavet for over 100 år siden.

 

TEKNIK/EDB

 

Af Christian Barnholt
cand.polit.

 

     Det foto, der vises her, er en historisk sensation.

 

     Det er fra 1874 og viser en meget speciel skrivemaskine, der kunne skrive fire gange så hurtigt som nutidens skrivemaskiner. Det er ikke ”Skrivekuglen”, verdens første skrivemaskine, der tidligere har været omtalt i Vor Viden, men en specialudgave af denne, beregnet fx til at lave referater af taler i Rigsdagen.

 

     Men den er opfundet af den samme mand – præsten og døveforstanderen Rasmus Malling-Hansen.

 

     Den gav de mest fingerfærdige brugere en skrivehastighed på 20 tegn i sekundet, 1200 tegn i minuttet, altså tre til fire gange hurtigere end nutidens maskiner, og den skrev hurtigere end nogen rigsdagsmand kunne tale. Den brugte ikke almindeligt papir, men kilometerlange papirbånd, monteret på en spole, som man dengang anvendte på telegrafstationer. Man slap således for at skifte papir.

 

     Det er den hurtigste skrivemaskine, der nogensinde er opfundet, så det var med fuld ret, at Malling-Hansen døbte den ”Takygrafen” (græsk for ”hurtigskriver”) da han, i 1872, første gang beskrev principperne i maskinen og ansøgte om patent på den.

 

     Den blev produceret i et ukendt antal fra 1872 til omkring 1885, i mange forskellige og stadig mere effektive modeller. Men allerede i 1890erne forsvandt den i glemselens mørke. Den er sporadisk omtalt i datidens beundrende artikler om Malling-Hansens opfindelser, men den har hverken været omtalt eller det i dette århundrede, og selv eksperterne har været i tvivl om, hvorvidt den nogensinde har eksisteret, eller kun nåede til Malling-Hansens tegnebord.

 

     Men den har altså eksisteret. Beviset er dette foto som,takket være Vor Videns læsere, er fundet sammen med andre enestående dokumenter hos forlaget ”Vandrer mod Lyset” i København.

 

     Ved hjælp af disse dokumenter kan Takygrafens historie nu skildres i grove træk:

 

     Tastaturet er det samme som Skrivekuglens, idet det er perfekt tilpasset hændernes form, når disse lægges på den halvkugle, hvor tasterne sidder. Og tasterne er placeret efter de samme geniale principper som på Skrivekuglen: De mest brugte bogstaver ligger lige under fingerspidserne, med vokalerne til venstre og konsonanterne til højre. Det giver den store fordel, at den samme finger kun sjældent skal lave to anslag efter hinanden, fordi vokaler og konsonanter så at sige skiftes ad i sproget. Det er disse principper, der gør Malling-Hansens maskiner langt hurtigere end nutidens tastaturer.

 

1200 anslag per minut.

 

     Men hvor Skrivekuglens tophastighed var 800 anslag i minuttet, så kunne Takygrafen nå op på 1200. Og det skyldtes den helt anderledes konstruktion af stemplerne. Som det ses på billedet, så lå stemplerne ca. 20 centimeter væk fra tasterne.Og, hvad der ikke kan ses, så går der en metalskinne fra hver tast hen til et stempel.

 

     Det mest besynderlige er dog, at stemplerne ikke rammer ét fælles punkt, men ligger i to rækker på hver side af papirstrimlen, med hver sit anslagspunkt.

 

     Det er en yderst kompliceret og genial finmekanisk konstruktion, hvor bogstaverne ikke rammer papiret i den rækkefølge de trykkes ned, men først når det ”rigtige” sted på papirstrimlen passerer forbi.

 

     Antallet af taster på Takygrafen er i denne udgave 27, det vil sige hele alfabetet, undtagen x,q og z, og en blank-tast. Den kunne kun skrive store bogstaver.

 

     Blandt de fundne dokumenter er tre ”strimmelbreve” skrevet af Malling-Hansen selv. De er skrevet i 1878, og på det tidspunkt kunne Takygrafen også skrive tal.

 

     Skrivekuglen havde i begyndelsen kun 24 taster, men i senere modeller 54, med både små og store bogstaver. Den samme udvikling må være sket med Takygrafen, efterhånden som Malling-Hansen – og de instrumentmagere der producerede hans opfindelser – forfinede de anvendte metoder, så flere taster kunne placeres på kuglefladen.

 

     Takygrafen blev fremvist på Verdensudstillingen i Paris i 1878 sammen med Skrivekuglen, der skaffede Malling-Hansen en guldmedalje – og verdensberømmelse.

 

     Men, som næsten alt andet dette geni opfandt, blev det aldrig markedsført professionelt, og han søgte aldrig hjælp i en af datidens andre ”opfindelser” – banken.

 

     Hvis han havde gjort det, havde alverdens kontorer utvivlsomt idag været forsynet med tastaturer, der var tre-fire gange hurtigere end dem, som vi nu bruger.

 

    Hvor mange eksemplarer af Takygrafen der blev produceret, og hvor den blev solgt, vides ikke. Men solgt, dét blev den, blandt andet til telegrafkontorer i England, og med stor sandsynlighed også i Danmark.

 

     Hvis nogen af læserne er i besiddelse af et eksemplar, eller kender til ét, så vil vi meget gerne høre om det!

 

     Og, hvis eksemplaret virker, vil det kunne erobre den bestående verdensrekord i hurtigskrivning!

 


[1] JMC: Sammenstillingen af patenter og patentansøgninger bygger på flere forskellige kilder, blandt andet oplysninger fra Dieter Eberwein samt mine egne studier i  arkiver i Stockholm og København.


Den originale artikkelen.

Not all brilliant Inventors are remembered by Posterity; Historische Bürowelt, May 1991.

The article presented here was written by Christian Barnholdt, the founder of the International Rasmus Malling-Hansen Society.

Research, transcription and comments by Jørgen Malling Christensen.

Comments and illustrations by Sverre Avnskog.

 

The International Forum Historische Bürowelt is a German-based international society dedicated to documentation of technical and social aspects of the office during the period from 1870 to 1990. The society was founded in 1981 and has currently around 350 members. Since 1982 the society has published the magazine ‘Historische Bürowelt’. Further information on: www.ifhb.de

 

The article presented here was written by Christian Barnholdt, the founder of the International Rasmus Malling-Hansen Society. He also translated the article into German language, and we also include the German version here, although without our footnotes.

 

I have corrected some obvious typos and similar errors. In the section of the German translation of the text is a photo of a writing ball, which the author has indicated as “The last model from 1872/3”, which is not correct; The last model stems from 1885 and was built by August Lyngbye.  

 

We should read this article in its historical context; when Christian Barnholdt wrote it, there was still a very limited amount of documentation about Malling-Hansen and about his writing ball available, and no documents were digitalized. Compared with the 1980s and 1990s, today’s internet resources and the ongoing digitalization of documents in archives, libraries and museums worldwide have opened vastly wider and deeper fields of documentation for the researcher. Hence, we have today a much better understanding of Malling-Hansen’s life and achievement and about the development and fate of the writing ball. Today, Rasmus Malling-Hansen is not forgotten, and his life and achievements in various fields – much more than the writing ball – have been well documented and published on our website. We have also found – and documented on our site – numerous articles in newspapers, magazines and books, published since Malling-Hansens’s death, about his life and achievements. Together, these documents indicate that he has actually never been forgotten.

 

- - - - -

 


The inventor of the writing ball, Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, priest, headmaster, inventor and scientific researcher.
One of the first known drawings of the writing ball from 18 January 1870. As can be seen, Malling-Hansen thought that the cylinder around which the paper was attached was to be driven forward by means of a pedal which was to be pressed down with the foot, and the writing ball was placed on a table . However, no such model is known to exist today.
This is Dieter Eberweins drawing of this model, which we assume was the first model to be built - prabably in 1867.
This is the first official model of the writing ball, presented to journalists and scientists on September 8, 1870. This specimen belongs to the Danish Museum of Science & Technology. Photo: Sverre Avnskog.

Not all brilliant Inventors are remembered by Posterity.

      

By Christian Barnholdt, Copenhagen,Denmark

 

Hands up those who know the name of the man or woman who invented the wheel. No technical or scientific research has uncovered the Inventor of the clock.

 

A long forgotten Danish priest invented one of the first typewriters to go into mass production. What is unusual in his case is that his invention which he termed ‘The Writing Ball’, has also been assigned to the scientific scrap heap.

 

Rasmus Malling-Hansen was born in 1835. He became a priest and teacher of deaf children. He died in 1890.

 

He and his brilliant invention are now mostly unknown. Foreign encyclopedias name the American, Chr. L. Sholes, who in 1873 made the first Remington model, as the inventor of the typewriter.

 

But, Malling-Hansen’s ‘Writing Ball’ came first. The first model was developed in 1865[1]. It was patented in 1870. A license was granted for further research and development. Its brilliance was obvious, due primarily to the structure of the keys. 52 (later 54) keys were positioned on rods on a half circle[2]. Each letter hit the paper underneath at the same point.

 

The positioning of the keys suited the form of the hand. The most commonly used letters were operated by the quickest fingers. The vowels were situated on one side and the consonants on the other. Thus, a document could be written without moving the position of the fingers.

 

The result was that the Writing Ball was much faster than the Remington. In speed tests he had with Remington, Malling-Hansen proved the Writing Ball’s superiority, time and time again.

 

800 strikes per minute.


The first Remington machine had a speed of 300 strikes per minute. If one wanted to write at any speed the keys would catch (As all typists of the older generation can tell you). Malling-Hansen’s best student had a speed of 800 strikes per minute – almost the speed of speech[3].

 

Technically, the Writing Ball was exceptional and unique. It was produced in Copenhagen and abroad and attracted international attention. At an exhibition in Copenhagen in 1872 it received first prize as it did at the World Fair in Vienna 1873, and in Paris in 1878.

 

Malling-Hansen’s invention was patented in England, USA and in Austro/Hungary[4]. He sold it to manufacturers[5] in these countries (although it is uncertain what happened in the USA).

 

Malling-Hansen himself attracted a lot of attention because of his quite unusual background. He was born to poor parents on the island of Lolland. A local count discovered his talents and paid for his education. He became a teacher and was employed by the Royal Institute for the Deaf in Copenhagen. Later he took to theology and in 1865 was appointed director of the Institute for the Deaf. A post he held until his death.

 

With a background like this it was a remarkable achievement to have invented one of the world’s first typewriters. But there is one important connection. He had mastered the finger language of the deaf[6]. He observed that one could ‘speak’ with the fingers three times faster than writing by hand!

 

It was this which inspired him in developing the Writing Ball. When using the Writing Ball the fingers worked in the same way as in finger language, where the most common sounds and words are articulated with the easiest finger movements.

 

Malling-Hansen travelled a lot exhibiting and arranging sales and patents personally. He did not establish a firm, use a bank or employ salesmen. This was probably his biggest mistake. He also saw to the further development. The first model in 1867, amazing as it night sound, was electrical! But he was a little ahead of the times. The batteries of the time were unreliable. The idea was dropped and he developed the mechanical model, patented in 1870.

 

Many new Models.

 

New, better and lighter models were developed. Also models for special conditions. Among others a model for telegrams. A model for the blind was produced using Moon alphabet. This can be found today in the Institute for the Blind in Copenhagen[7]. It has never been used.

 

Everything pointed to a success story. Denmark had developed a first-class product which could hold its own in the technological world.

 

But the story has a sad ending. The Writing Ball could not compete with the more lucrative American companies and their mass-produced machines.

 

There are quite a lot of gaps in the history of the Writing Ball and its development. In how many places and in what numbers was it produced?[8] How many models were made?[9] Nobody knows. Malling-Hansen’s papers are missing. The author of this article has looked everywhere for them, with out success. If there is anyone out there who can shed some light on the whereabouts of these papers, the author would be glad to hear from you.

 

Hand-written Patent Application.

 

But one scrap of evidence still exists: A patent application from 1870. This document serves to explain the opposition the Danish inventor was faced with. The 40-page application for patent on one of the world’s first typewriters had to be delivered in handwritten form. He was refused permission to type it!


Malling-Hansen continued to develop his invention to perfection.

 

Today the Writing Ball can be found in museums around Denmark and the rest of the world. At a recent international auction of old scientific instruments in ’89 in London, a Writing Ball fetched the grand sum of USD 58.000. – And another one in November ’90 didn’t fetch the reserve when it was knocked down for USD 29.000. – only.

 

- - - - -

 


So sah das erste offizielle Schreibkugelmodell von innen aus. Diese Ausgabe ist heute in zwei bekannten Exemplaren erhältlich, und das abgebildete gehört dem Technischen Museum in Dänemark. Foto: Sverre Avnskog.
Die bekannteste Variante der Schreibkugel ist das hoch transportable Modell mit Bändchen. Der Papiervorschub hatte eine mechanische Lösung, und beim Schreiben einer Zeile wurde eine Glocke geschlagen. Dieses Modell wurde von Malling-Hansen für die Weltausstellung in Paris 1878 entwickelt und mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Es ist erwähnenswert, dass die Ramington-Maschine nur eine Silbermedaille erhielt. Die Schreibkugel galt somit als bessere Schreibmaschine. Foto: Uwe Breker.
Auch dieses Modell wurde für die Weltausstellung 1878 entwickelt. Es ist ein Telegrafenmodell, das auf Papierstreifen schrieb, die für den Einsatz an Telegrafenstationen bestimmt waren. Die obige Schreibkugel gehört dem Technischen Museum in Dänemark. Foto: Sverre Avnskog.
Das allerneueste Modell der Schreibkugel, gebaut 1885 vom Mechaniker August Lyngbye. Lyngbyes Schreibkugel gewann 1888 den ersten Preis auf der großen Landwirtschafts-, Industrie- und Kunstausstellung in Kopenhagen. Foto: Dieter Eberwein.

Deutsche Übersetzung:

 

Nicht alle wichtigen Entdecker sind in bleibender Erinnerung:

 

Von Christian Barnholt, Kopenhagen/Dänemark.

 

Hut av vor denen, die den Namen des Mannes oder der Frau wissen, der/die das Rad erfunden hat. Keine technische oder wissenschaftliche Untersuchung hat beispielsweise den Erfinder der Uhr ausmachen können.

 

Ain lange vergessener dänischer Priester erfand die Schreibmaschine, die als eine der ersten in die Serienproduktion ging. Seine Erfindung wurde von ihm die Schreibkugel getauft.

 

Rasmus Malling-Hansen wurde 1835 geboren, was als Priester und Lehrer für taube Kinder tätig und starb im Jahre 1890.

 

Er und seine geniale Erfindung sind heute weitgehend unbekannt. Ausländische Enzyklopädien führen den Amerikaner Chr.L.Sholes als Erfinder der Schreibmaschine. Er hat im Jahre 1873 das erste Remington-Modell gebaut.

 

Malling-Hansens Schreibkugel kam aber vorher, im Jahre 1865, und wurde im Jahre 1870 patentiert.

 

Die Anordnung der Tasten kennzeichnete den wesentlichen Vorzug dieser Maschine, wurde der Form der Hand angepaßt. Die gängigsten Buchstaben wurden durch die schnellsten Finger betätigt, die Vokale waren an einer Seite angebracht, die Konsonanten auf der anderen. So konnte kan ein Dokument schreiben, ohne die Stellung der Finger zu verändern.

 

Während die erste Remington auf 300 Anschläge pro Minute kam, brachte es Malling-Hansen’s bester Student auf 800, fast auf Sprechgeschwindigkeit. Vom technischen her war die Schreibkugel eine Ausnahmeerscheinung. Sie wurde in Kopenhagen und im Ausland gebaut und genoß internationales Ansehen. Sowohl bei der Messe in Kopenhagen im Jahre 1872 aks auch auf der Weltausstelung in Wien im Jahre 1873 bekam sie den ersten Preis. Desgleichen in Paris im Jahre 1878. Malling-Hansen’s Erfindung wurde in England, USA und Österreich-Ungarn patentiert und Lizenzen wurden in diesen Länder verkauft, es ist aber ungewiß was sich in den USA abgespielt hat.

 

Malling-Hansen selbst stammte von armen Eltern, die auf der Insel Lolland lebten. Einen einheimischen Beamten fielen seine Begabungen auf und dieser erklärte sich bereit, seine weitere Ausbildung zu bezahlen. So wurde er Lehrer und arbeitete am Königlichen Institut für Taube und Stumme in Kopenhagen. Später studierte er Theologie und war bis zu seinem Tod Direktor des Institutes für Taube und Stumme.

 

Seine Erkenntnisse aus der Taubensprache stehen in Zusammenhang mit seiner Erfindung: er beobachtete, daß man dreimal schneller mit den Fingern „sprechen“ konnte als mit der Hand zu schreiben. Auch bei der weiteren Entwicklung bezüglich der Arbeitsweise der Hand halfen Kenntnisse aus der Taubensprache.

 

Malling-Hansen besuchte eine Reihe von Ausstellungen und kümmerte sich persönlich um den Verkauf von Geräten und Lizenzen. Aber sein größter Fehler war, daß er keine Firma gründete, sich auf keiner Bank bediente und keine Verkäufer anstellte. Er sah aber die weitere Entwicklung und brachte bereits 1867 ein elektrisches Modell heraus. Aber die Batterien jener Zeit waren icht geeignet, die Idee wurde fallen gelassen und die erste mechanische Version wurde 1870 patentiert.

 

Viele neue Modelle

 

Neue, verbesserte und leichtere Modelle wurde entwickelt. Ebenso Modelle für besonderen Anwendungen. Im Institut für Blinde in Kopenhagen kann man z.B. ein Modell finden, welches nie benutzt wurde: eine Schreibmaschine für Blinde. Ebenso wurde unter anderen ein Modell für Telegramme entwickelt.

 

Damit hatte Dänemark ein erstklassiges Produkt entwickelt, welches seinen festen Platz in der technologischen Welt hatte. Abe die Geschichte hatte ein trauriges Ende: die schreibende Kugel konnte nicht mit den amerikanischen Firmen und deren Massenproduktion konkurrieren.

 

So sind sehr viele Tatsachen an der Geschichte der Schreibkugel noch nicht bekannt: wieviel wurde davon gebaut, wie viele Modelle haben existiert, niemand weiß es. Die Unterlagen von Malling-Hansen sind unauffindbar. Der Autor wäre dankbar, wenn jemand dieser Akten mitteilen könnte.

 

Handgeschriebener Patentantrag.

 

Verblieben ist ein Patentantrag aus dem Jahre 1870. Dieser zeigt, welch große Schwierichkeiten der Erfinder überwinden mußte. Der 40 Seiten lange Antrag mußte in handschriftlicher Form vorgelegt werden. Er bekam nicht die Erlaubnis, diesen zu tippen. Dennoch hat Malling-Hansen seine Erfindung immer weiter verbessert.

 

Heute kann man die Schreibkugel in Museen innerhalb Dänemark sowie in der ganzen Welt antreffen. 1989 hat eine „Malling-Hansen Schreibkugel“ bei einer Londoner Auktion (Sotheby’s)DM 87.000, - eingebracht. Bei einer anderen Auktion (Christie’s)im November ’90 ging eine solche Maschine bei einem Ausrufpreis von nur DM 45.000, - sogar als unverkauft zurück.

 


[1] JMC: We cannot summarize the history of the typewriters in these brief comments. Suffice it to say, that it is meaningless to try to determine who is the inventor of the typewriter, because there are numerous contenders. Malling-Hansen was by no means the first; but he was the first one to invent a functioning typewriter and to set it into serial production. His idea originates from 1865, so does his experiments with the positioning of the keys on a semi-sphere. However, we assume today that the first complete prototype of the writing ball was constructed in 1867.

[2] JMC: Not half circle; on a semi-sphere.

[3] JMC: It would have been very helpful for our research, if the source of these claims concerning typing speed on the writing ball had been mentioned in the article. I do not doubt that the writing ball – at least its models produced from 1872 and later – was quicker than the Remington typewriter and other contenders at the time. This was due to the brilliant placement of the letters and signs. But I am afraid we havn’t yet found hard proof of the particular typing speed mentioned by the article.

[4] JMC: Our research from 2006 until today has so far uncovered 26 patents on the writing ball and the takygraf, issued by Denmark, France, Sweden, Austria, Norway, Great Britain, Germany and the United States of America. There may be more, and research is ongoing. Our website has a list of the patents.

[5] JMC: Concerning production places for the writing ball and the takygraf, currently we know only of three different such places in Copenhagen and one factory in Vienna, but we cannot rule out that others were involved. Our research continues.

[6] JMC: The type of finger language which inspired Malling-Hansen was the alphabet-sign language, where each sign represented a letter. There was also another type of sign language practiced by the deaf community, i.e. signs for words. We know from accounts by his contemporaries, that Malling-Hansen was masterful in both types of sign language, something which greatly benefited his ability as a teacher as well as his duties as the priest of the institute. His sermons in sign language are said to have been remarkably beautiful, expressive and clear.

[7] JMC: This wonderful writing ball specimen, in shape as if it were brand new, is now at the Copenhagen museum called “Medicinsk Museion”.

[8] JMC: Our current estimate is that around 200 writing balls were built.

[9] JMC: It is certainly debatable, but I would assess that there were at least 10 different models/version of the writing ball and at least 2 different versions of the takygraf. But if we consider the special models with braille and with Moon alphabets as separate models, then there were at least 12.


The original article.

Jyllandsposten 13.august 1990, artikel af C. Barnholt.

Christian Barnholdt var iniativtageren til Rasmus Malling-Hansen Selskabet og var vår første president. Han skrev mange artikler om Malling-Hansen på 1990-tallet og da han avgikk som president ble han æresmedlem av Selskabet. Her ses han mens han holder en meget sjelden skrivekugle som ble utviklet til verdensutstillingen i Paris i 1878. Denne modellen skrev på papirstrimler og var beregnet til bruk på telegrafstasjoner. Bilet er fra Jyllandspostens artikkel og er forbedret ved hjelp av moderne billedteknologi.
Dette bildet er også hentet fra artikkelen i Jyllandsposten. Den viser en av de nyere, lave modellene av skrivekuglen, som ble utviklet sent i 1879. Vi vet ikke hvilken mekaniker som utviklet denne modellen, men Malling-Hansen skriver i et av sine brev om en slik modell i slutten av 1879. Og i et eget skriv, nevner han mekanikerne Otzen og Lund. I 1885 kom den aller siste skrivekuglen, som ble laget av mekanikus August Lyngbye, og vant førstepremiemedalje ved den stor Kunst- industri- og jordbruksutstillingen i København i 1888. Begge de to modellene tilhører teknisk museum i Danmark. Og begge fotografiene er tatt av Mik Eskestad.
Slik så den aller siste skrivekuglen ut, laget av August Lyngbye. Den er i privat eie hos en tysk samler, og ble fremvist på vår generalforsamling i 2012 i Køln. Den har tilhørt etterkommerne etter RMH, og de donerte den i sin tid til Pødenphant skrivemaskinmuseum. Senere ble den solgt av dem til Tyskland. Som man ser av bildet, var denne modellen utstyrt med papirvalse og skrev på brede papirformater. En slik skrivekugle kostet bare 150 kroner i utsalg i August Lyngbyes Mekaniske Etablissement.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Christian Barnholdt, 1945-2015, var initiativtageren til Det Internationale Rasmus Malling-Hansen Selskab og dets første president i perioden 2006 til 2012. Han begyndte i 1987 at forske i Malling-Hansens liv og gerning, og resultatet af disse tidlige forskningsanstrengelser beskrev han i artikler til dagspressen og i tidsskrifter. Vi bør læse denne tidlige artikel som et historisk dokument, for Christian var jo begrænset af de rammer som adgangen til dokumenter og andre kilder lød under på dette tidspunkt. I de seneste år har internettets fremkomst og digitaliseringen af bibliotekernes, arkivernes og museernes samlinger givet os en helt anden adgang til fortiden. Malling-Hansen og hans skrivekugler er i dag hverken ukendte eller glemte, og det selskab, som Christian Barnholt så fortjenstfuldt tog initiativ til at stifte, har i meget høj grad bidraget hertil. På vor hjemmeside, under fanebladet ’The Writing Ball’ præsenterer vi i rigt mål nye opdagelser og opdaterede fakta om skrivekuglerne.

 

- - - - -

 

Skrivemaskinen er opfundet her i landet og det er en trist historie.

 

Jyllandspostens spalte, Vor Viden, Teknik/EDB, ved Cand.polit. Christian Barnholdt

 

Det er ikke alle geniale opfindere, der huskes af eftertiden. Men at en dansk opfinder opnår verdensberømmelse, og derefter bliver glemt, og at hans opfindelse også bliver det, hører dog til undtagelserne.

 

Men denne skæbne har ramt opfinderen af verdens første seriefremstillede skrivemaskine, præsten og døvstummelæreren Rasmus Malling-Hansen, der var født i 1835 og døde i 1890.

 

Både han selv og hans geniale opfindelse, Skrivekuglen, er nu næsten ukendt, og udenlandske leksika udnævner amerikaneren Sholes, der i 1873 lavede den første Remington-model, til skrivemaskinens opfinder.

 

Men Malling-Hansens skrivekugle kom først. Den første model blev udviklet i 1865, og i 1870 fik Malling-Hansen patent på den. Patentet gjaldt i 15 år, hvad der var helt enestående.

 

Patentet blev fulgt af en bevilling til at videreudvikle Skrivekuglen. Dens genialitet var nemlig indlysende og skyldtes først og fremmest tastaturets opbygning. Der var 52 (senere 54) taster, der sad på stænger på en halvkugle med et fælles berøringspunkt på papiret nedenunder.

 

Det mest geniale var bogstavernes placering. Tasternes passede perfekt til hændernes form. Og de hyppigste bogstaver lå lige ved de hurtigste fingre. Desuden lå vokalerne til den ene side og konsonanterne til den anden, så den ene finger kunne forberede det næste nedslag, endnu mens det første blev foretaget. Skrivningen foregik næsten uden, at fingrene flyttede sig. Dette gjorde Skrivekuglen langt hurtigere at skrive på end Remington-maskinen, og det blev bevist af Malling-Hansen selv, der gennemførte flere konkurrencer med Remington-maskinen og vandt overlegent.

 

800 anslag i minuttet.

 

Remington-maskinens maksimumhastighed var 300 anslag i minuttet. Hvis man skrev hurtigere, filtrede dens lange metalarme sig nemlig sammen. Malling-Hansens bedste elev kunne skrive 800 tegn i minuttet, næsten talehastighed.

 

Men Skrivekuglen var også i teknisk henseende enestående. Den blev bl.a. lavet på E. Jüngers mekaniske Etablissement i København. Men den blev også produceret i udlandet, for den vakte stor international opmærksomhed. Ved den store udstilling i København i 1872 fik den førsteprisen, og det samme skete ved verdensudstillingerne i Wien i 1873 og Paris i 1878.

 

Malling-Hansen fik patenter på Skrivekuglen i England, USA og Østrig-Ungarn og solgte dem til fabrikanter i disse Lande (det er dog usikkert, hvad der skete i USA).

 

Og Malling-Hansen selv vakte også stor opmærksomhed, fordi han havde en helt usædvanlig baggrund. Han var født i fattige kår i Hunseby på Lolland. Men greven til Knuthenborg opdagede hans evner og betalte for, at han blev student og lærer. Han blev ansat ved Det Kongelige Døvstummeinstitut i København. Derefter tog han teologisk embedseksamen og blev i 1865 så selv forstander for Døvstummeinstituttet, en post han bevarede til sin død.

 

At han med denne baggrund opfandt verdens første skrivemaskine virker jo helt utroligt. Men der er en afgørende sammenhæng. Han beherskede nemlig de døves fingersprog. Og han opdagede, at man kunne ”tale” med fingrene tre gange så hurtigt, som man kunne skrive i hånden!

 

Det var det, der gav ham inspirationen til Skrivekuglen. For når man brugte Skrivekuglen, arbejdede fingrene på samme måde som døvesproget, hvor de hyppigste lyde frembringes med de nemmeste bevægelser af fingrene.

 

Men Malling-Hansen var ikke tilfreds med at have opfundet Skrivekuglen. Han rejste selv rundt for at vise den frem. Og han tog sig af arbejdet med at sælge den og patenterne. Han oprettede ikke noget firma, brugte ikke bankerne, ansatte ingen sælgere. Og det var nok en stor fejl. Men også videreudviklingen af Skrivekuglen tog han sig af. Den første model fra 1867 havde utrolig nok været elektrisk! Men det viste sig desværre at være for fremsynet, for datidens batterier var upålidelige. Derfor udviklede han den mekaniske model, som han fik patent på i 1870.

 

Mange nye modeller.

 

Der udvikledes hele tiden nye, bedre og lettere modeller og modeller til specielle formål. Blandt andet en model til at skrive telegrafstrimler med. Den blev anvendt mange steder i verden i årtier derefter, blandt andet hos Ritzau og Store Nordiske Telegrafselskab. Og der blev lavet en model til blinde med de blindes ”bogstaver”, Braille-skriften på. Denne model står endnu i dag på Statens Blindeinstitut, men har aldrig været brugt!

 

Alt var lagt op til en succes-historie. Danmark havde frembragt et produkt i verdensklasse, som endnu i dag ikke er overgået!

 

Men historien endte bittert. Skrivekuglen blev udkonkurreret af de langt ringere amerikanske maskiner.

 

Der er desværre meget, vi ikke ved om Skrivekuglens skæbne. Hvor mange steder og i hvilket antal blev den produceret? Hvor mange modeller blev der lavet? Ingen ved det. For Malling-Hansens papirer er forsvundet. Forfatteren af denne artikel har søgt overalt efter dem.

 

Hvis nogen af læserne kan hjælpe med flere oplysninger om Skrivekuglen, og om Malling-Hansens arkiver, vil det være til stor hjælp.

 

Håndskrevet patentansøgning.

 

En ting findes dog stadig: Patentansøgningen fra 1870. Og det forklarer måske en hel del om verdens modvilje mod nye påfund, at denne 40 siders ansøgning om patent på verdens første skrivemaskine ikke måtte afleveres i maskinskrift, men skulle laves med håndskrift!

 

Historien endte sørgeligt. Malling-Hansen fortsatte i mange år med at videreudvikle Skrivekuglen til perfektion. Men som det hedder i bogen ”Opfinderens Liv” fra 1914: ”Resultatet af hans Opfindelse blev saaledes kun Skuffelse og Tab.”

 

Skrivekuglen kan i dag beses på følgende museer: Danmarks Tekniske Museum i Helsingør (seks forskellige modeller), Svendborg Museum og Steenstrup Museum i Odsherred. På den seneste internationale auktion over gamle skrivemaskiner blev en Skrivekugle solgt for over 250.000 kr.!

 


Den originale artikkelen.

My Writing Ball.

Professor Peter C. Jûrgensen. Bildet er avfotografert av Jørgen Malling Christensen hos Teknisk Museum i Danmark.
Mekaniker August Lyngbye også avfotografert av Jørgen Malling Christensen samme sted. Begge bildene er bearbeidet med moderne billedteknologi.
Artikkelen er illustrart med dette bildet av skrivekuglen til Bernhard Williams.

by Bernard Williams.

 

Bernard Williams, of Burton-on-Trent, England, shares the thrilling news of his latest acquisition: a Malling Hansen Writing Ball. Most of what follows is taken from Williams’ letter to the editor[1].

 

The story starts with the Ian Fleming gold-plated Royal portable sale May 11, 1995. Prior to the sale The Times newspaper was asked by Christie’s to do a “hype” article on the Fleming typewriter, his writings, and typewriter collecting.  Christie’s gave my name, and I had a telephone call from The Times. The interview was a half-hour telephone call with follow-up photographs, so it didn’t come out too bad.

 

Last October, I had an out-of-the-blue call from Denmark from a Mr. Hansen (perhaps not such an exciting name, as I believe Hansen is quite common in Denmark) asking me to make an offer for a Writing Ball. A friend of his, not a typewriter collector, knew he had this machine and sent him a copy of the article. The friend lived in Belgium. Although he would not admit to knowing its value, it turned out he had quite a sizable value in mind (as is usually the case). It took several weeks, many telephone calls, and several letter exchanges and photographs before we were able to settle on a price acceptable to us both.  He was aware of the leading auction houses, so I didn’t want him to contact them. I ended up paying what I consider was a very fair price to both parties, so I’m very pleased. It’s a delightful item and so beautifully made and works well after light cleaning and TLC.

 

Its background is interesting: The machine has been handed down in his family and was originally owned by Mr. Asger Hansen’s paternal great grandfather, who worked at the Carlsberg Brewery, Copenhagen. Thirty-three years ago Mr. Hansen emigrated to the U.S.A., stayed there for thirty years, and took the machine with him when he returned to Denmark three years ago. He works in banking and hopes to be going back soon to work in the States. I asked him if the machine was shown to any typewriter collectors or typewriter trade people while in the States, and he said no, it was stored away all the time. He obviously didn’t see any of the Dickerson and Peter Frei extensive advertising or any of Darryl Rehr’s press activity during that time or it may not have come back to Europe.

 

I went over to Denmark to collect and do the deal and had a pleasant day with Mr. Hansen in Copenhagen. At my request, he took me to the Danish Technical Museum[2] just outside Copenhagen, which was an interesting visit.

 

I was aware that about eight years ago three Writing Balls were stolen from the D.T.M.  Two are similar to mine (serial nos. 46 and 84) and the third is a telegraph model (no serial number recorded). In the negotiations Mr. Hansen couldn’t find the serial number, which is very small. However, on arrival I found it, and mine is serial no. 116. I inquired at the D.T.M. about the stolen machines, and they were all recovered. They didn’t go out of Denmark, and it sounded like a local job.

 

Since the recovery, no Hansen Writing Balls (they have four[3], all different) have been put on display. They are kept permanently in storage, which is a great shame. They were very helpful and got them out to show us. Two weeks before my visit, the museum had been presented (on permanent loan) with an oil painting[4] of Pastor Malling Hansen (editor’s note: the photographs of Pastor Hansen’s portrait were not of sufficient quality to publish in ETCetera). The owner has had it since 1930 and thinks it was painted in 1885. Martin’s book lists Malling Hansen as having been born in 1835 and having died in 1890.

 

I asked at the D.T.M. if they had any information on C. P. Jurgenson[5] Co., Copenhagen (Adler states this company made all Hansen’s Writing Balls).  They gave me information on Jurgenson’s and August Lyngbye of Copenhagen, who also made Writing Balls and other equipment. This was all in Danish, but Mr. Asger Hansen kindly translated it for me. The Jurgenson Co. was interesting. Their very high quality scientific instrument work and experience with early electrification reflects strongly on Hansen Writing Balls[6].

 

(Editor’s note: The Jurgenson literature reveals that Jurgenson (successor to a prof.  Junger) was a highly skilled maker of scientific instruments to whom many inventors came to have their ideas executed. The Writing Ball received a gold medal at the Exhibition of Vienna in 1873.)

 

There is a nice Writing Ball in the Birmingham Science Museum, England, (serial No. 101) similar in style to mine, but on close inspection they are all different in some way or other.  This one bears a maker’s name: Sofus E. Holtens[7] (the Holtens name is mentioned in Jurgenson’s literature.)

 

Letter from Asger Hansen to Bernard Williams:

 

“...With regard to history behind your Writing Ball – it is almost  rather disappointing  how little my mother knows about it.

 

The typewriter belonged to my mother’s grandmother – my mother does not know much about her. Her first name was Anna, and my mother thinks her maiden name was Petersen, but she is not sure. Anna came from a family who lived in the southern part of Zealand – her father owned a mill, small brewery, and bakery.  Anna became a housekeeper in charge of several servants for an old vicar (we do not know who that was ... could it have been the Rev. Malling Hansen? Pure guesswork.) Anna later married Leonhard Axel Wagenblase – and he was not Danish but came from either Holland or Germany – Mr. Wagenblase (Mr. Hansen’s paternal great-grandfather) became the head gartner (sic)for the Carlsberg brewery (you can find a portrait painting of him in the Carlsberg portrait museum).

 

“...We apparently do not know when Anna got the machine – neither if it was bought or received as a gift. So I guess we have to let our imagination give us the solution.”[8]

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] JMC: This interesting article is from the magazine ETCetera no.43, June 1998. ETCetera Online is a journal of historical typewriter topics, published quarterly (etconline.org)

 

[2] JMC: The correct name is The Danish Museum of Science and Technology, a private institution, and it is located some 40 kms north of Copenhagen, close to Helsingør.

[3] JMC: Presently, as far as I know, the Museum of Science and Technology has nine different models of the writing ball.

[4] JMC: This is a mistake! The portrait in question is of C.P. Jürgensen!

[5] JMC: The correct name is Christopher Peter Jürgensen’s Mechanical Establishment, Jürgensen having taken over the production of the writing ball from his predecessor professor Ernst Jünger.

[6]JMC: Here Williams is making a strong and profound point! One of the major reasons why the writing balls were of such exceedingly high quality was that Malling-Hansen’s highly developed and ingenious design married with a mechanical skill and experience which was able to reach an equally high level. This high level was undoubtedly an achievement of a few gifted individuals – Jürgensen himself and his trusted colleagues, as well as certainly August Lyngbye later on. The result was a relatively small number of excellently crafted writing balls, made by hand, painstakingly, and many of them are still working today, more than 125 years after they were constructed.  This is why they are today among the most coveted and most expensive writing machines in the market.

[7] JMC: Sofus Emil Holten was Malling-Hansen’s patent agent in London.

[8] JMC: I have done some initial research on the rather unusual name of Wagenblase, but havn’t found any clues so far. A guess – and a plausible one at that – is that Anna worked in the pastoral home of vicar Søren Johan Heiberg, 1810-1871, Rasmus Malling-Hansen’s father-in-law, who was also the principal of the Copenhagen Royal Institute for the Deaf-Mute from 1839 until 1865 when he ceded his position and retired to the village of Keldby in the central part of the island of Møn, just south of Sjælland (Zealand). It is likely that Rasmus Malling-Hansen gave one of his early versions of the writing ball to his father-in –law, to which he was very much devoted. And it is also quite possible that Anna worked as a housekeeper for pastor Heiberg and later received the writing ball as a parting gift from the family.


Den originale artikkelen.

Manden med skrivekuglen; artikel i Ingeniøren, 27 september 1991.

Artikkelforfatteren, Christian Barnholdt, som var initiativtageren til Malling-Hansen Selskabet, var vår første president og en stor pioner innen Malling-Hansen forskningen i nyere tid. Dessverre var ikke det store omfanget av artikler om Malling-Hansen fra århundredet etter at han gikk bort tilgjengelig for Christian, og han hadde derfor ingen mulighen til å skaffe seg innsikt i alt som er publisert vedrørende RMH og hans oppfinnelser og forskning gjennom årene. I vår tid, når man kan sitte i sitt hjem og søke opp aviser og tidsskrifter fra hele verden, vet vi at Malling-Hansen aldri var glemt. Han ble trukket frem i lyset med jevne mellomrom, og har alltid fått den heder han fortjener. Vi i RMH Selskabet høper dog at vårt store arbeide for å bringe frem viten om RMH har ført til en fornyet interesse for denne ektraordinære personen. Vi håper det!
Christian eller avisredaksjonen hadde tydeligvis hatt kontakt med både Teknisk Museum og med Døveskolen i Kastelsvej, for "Journalisten" bruker flere illustrasjoner som vi i ettertid vet tilhører disse institusjonene. Denne tegningen av Malling-Hansen har vi også fått kopi av fra Døveskolen, og det er tegnet etter et fotografi fra 1877.
Og slik ser originalfotografiet ut. Det ble tydeligvis spredt i flere eksemplarer, for vi har funnet det hos flere kilder.
Skrivekuglen ble stadig utviklet og forbedret, og Malling-Hansen utviklet i alt fire nye modeller som ble utstilt på verdensutstillingen i Paris i 1878. Der fikk selve skrivekuglen som hurtigskrivningsmaskin gullmedalje, mens to modeller med Braille- og Moon-alfabet fikk sølvmedalje som undervisningsapparater. På bildet ses den samme skrivekuglen som ble avbildet i Christians artikkel. Den har fargebånd og er således laget etter 1878, men den er veldig sjelden fordi den har en rundt fot. Bare fire slike skrivekugler er kjent i dag. Denne skrivekuglen tilhører Teknisk Museum i Danmark. Foto: Sverre Avnskog.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Kommentarer og illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Det Internationale Rasmus Malling-Hansen Selskab blev stiftet i maj 2006 på initiativ af Christian Barnholdt. Christian var i slutningen af 1980erne begyndt at interessere sig for Malling-Hansens liv og fascinerende virke og havde bedrevet forskning i arkiver, på biblioteker og ved kontakter med institutioner og personer. En del af hans forskningsresultater formidlede han i artikler, som blev publiceret i dagblade og tidsskrifter. Et godt eksempel på dette er denne artikel i tidsskriftet ’Ingeniøren’. Vi bør læse artiklen som et tidstypisk dokument – med vurderinger som tilhører en anden tid. For eksempel er Rasmus Malling-Hansen idag ikke glemt i den udstrækning han var det i 1991. Vort selskab har gennem forskning, dokumentation og information bidraget til at hans navn er husket og anderkendt, i hvert tilfælde i kredse som interesserer sig for antikke skrivemaskiner, specialpædagogik, frimurerordener samt den del af biologien, som beskæftigere sig med periodicitet i væksten.

 

Artiklen indeholder nogle fakta og påstande, som senere tids forskning har vist er forkerte, og disse kommenteres i fodnoter.

 

- - - - -

 

Manden med skrivekuglen.

 

Det var en dansk præst, der opfandt både skrivemaskinen og kopimaskinen. Men opfinderen havde ikke sans for markedsføring, så hans opfindelser blev aldrig produceret og udbredt. I dag er de næsten glemt.

 

Af journalist
Christian Barnholdt

 

Det er ikke alle geniale opfindere der huskes af eftertiden. Men at en dansk opfinder først opnår verdensberømmelse flere gange, og derefter bliver totalt glemt, hører dog til sjældenhederne.

 

     Den uheldige skæbne ramte imidlertid Rasmus Malling-Hansen, der levede fra 1835 til 1890. Han opfandt i 1865 verdens første skrivemaskine[1], som han kaldte Skrivekuglen. Og forfatteren til denne artikel har fundet bevis for, at Malling-Hansen i 1872 opfandt den første brugbare metode til tørkopiering, ”xerografien”.

 

     I nutidens leksika er det amerikaneren Sholes[2] der får  æren for at opfinde skrivemaskinen i 1873, og en anden amerikaner, Chester Carlson[3], der får æren for at opfinde xerografien i 1938. Og om Rasmus Malling-Hansen står der blot, i Danmarks mest udbredte leksikon, at han ”opfandt et skriveapparat beregnet til blinde”.

 

Uddannet for grevens penge

 

     Ak, hvor kan eftertiden dog være nådeløs. Malling-Hansen burde være en af Danmarks berømteste mænd. Men både han og hans opfindelser er næsten totalt glemt. Forhåbentlig kan denne artikel råde bod på uretfærdighederne.

 

     Rasmus Malling-Hansens baggrund for at blive opfinder var helt usædvanlig. Han blev født i usle kår i Hunseby på Lolland, ikke langt fra Knuthenborg Gods. Han mistede sin fader som tre-årig, (SA: RMH ble født i 1835, faren døde i 1839) og flyttede sammen med moderen og to mindre brødre ind hos en lærer Malling. De fattige kår tvang ham ud af skolen som 15-årig, og han kom i lære som maler.

 

     Men greven af Knuthenborg fik nys om hans evner. Resultatet blev, at greven finansierede hans uddannelse til skolelærer i 1854 og til student i 1858.

 

     I 1859 blev Malling-Hansen lærer ved Det kongelige Døvstummeinstitut i København. Det var en gerning, som han viste sig have formidable evner for.

 

     Alligevel forlod hans stillingen i 1861 for at kaste sig over det teologiske studium. Men kun for en kort tid. I 1862 blev han lærer ved Døvstummeinstituttet i Slesvig, og i 1864 forstander dér. Nogle få måneder senere, efter Danmarks nederlag i krigen, blev Slesvig tysk, og han vendte tilbage til København.

 

Forstanderens første frembringelse

 

     I det følgende år, 1865, præsterede han det mest utrolige. Han blev cand.theol. Han blev forstander for et døvstummeinstitut i København. Han blev gift med den afgående forstanders datter. Og han færdiggjorde sin første udgave af skrivekuglen. (SA: Dette er nok ikke helt korrekt. Vi vet at RMH eksperimenterte med plasseringen av bokstavene på en porselenshalvkugle i 1865, men de fleste eksperter regner 1867 som det året den første modellen sto ferdig.)

 

     Hvor han fik sin energi og sine ambitioner fra, ved vi desværre ikke. Han havde alt for travlt til at skrive dagbog, og han arbejdede altid alene. Hans liv og færden er kun beskrevet i andenhåndsberetninger fra den beundrende samtid. (SA: Det eksisterer også flere intervjuer med RMH og et stort antall brev. Men de kjente nok ikke CB til da han skrev sin artikkel).

 

     Han var en højtelsket forstander i 25 år, forgudet af de tusinder af døvstumme, som han bragte ud af analfabetismen. (SA: Tusener er nok en overdrivelse. Sannheten er nok nærmere noen hundre. Men at Malling-Hansen var høyt elsket av sine elever hersker det ikke mye tvil om). Han stod i spidsen for en række reformer af døvestumme-undervisningen, der gjorde Danmark til et af verdens førende lande på området.

 

     Samtidig fik han ikke færre end syv døtre med sin hustru, indtil hun, kun 35 år gammel, døde i barselssengen i 1876. Endnu to ufødte piger døde samtidig[4].

 

Fingersproget blev til skrivekuglen

 

     At han overhovedet fik tid, råd og kræfter til sine opfindelser midt i sin travle gerning er forbløffende. Men det viser sig, at der er en direkte forbindelse mellem opfindelserne og lærergerningen. Han havde nemlig lært det fingersprog, som de døvstumme brugte. Og han opdagede, at man kunne ”tale” med fingrene, tre gange hurtigere end man kunne skrive.

 

     Det gav ham inspirationen til skrivekuglen. For når man brugte den, arbejdede fingrene som i døvestummesproget, hvor de mest hyppige bogstaver frembringes med de mest enkle bevægelser.

 

     Malling-Hansen ville lave et apparat, så de døvstumme kunne kommunikere skriftligt med omgivelserne. Og først derefter opdagede han, at han havde opfundet noget, der kunne revolutionere alle menneskers måde at skrive på[5].

 

     Den første model var færdig i 1865. (SA: Det korrekte året skal nok være 1867. Og den første modellen med batterier ble presentert i 1870). Skrivehastigheden var omkring 500 tegn i minuttet – dobbelt så hurtigt som nutidens tastaturer. Men Malling-Hansen var ikke tilfreds med det. I 1867 præsenterede han en ny model, hvor papiret blev drevet frem af batterier. Skrivehastigheden var 6-700 tegn i minuttet.

 

     Men batterierne gav problemer. De var komplicerede og ustabile, og krævede konstant pasning. Batterierne og elektriciteten blev opgivet. Flere nye modeller blev bestilt hos landets bedste instrumentmagere.

 

Kongeligt patent og guldmedalje

 

     I 1870 var han endelig tilfreds. Han søgte og fik kongeligt patent på skrivekuglen. Rettighederne gjaldt i 15 år, hvilket dengang var helt enestående. Patentet blev endda ledsaget af en kongelig bevilling til at videreudvikle opfindelsen. Dens genialitet var nemlig indlysende for de videnskabsmænd, der bedømte den.

 

     Ved den store industriudstilling i København i 1872 fik Malling-Hansens opfindelse guldmedalje. Det samme skete ved verdensudstillingerne i Wien i 1873 og i Paris i 1878. Skrivekuglen og dens opfinder blev verdensberømte. (SA: Skrivekuglen ble også utstilt og gjorde det svært godt i Kensington, London, i 1871 (ingen objekter ble premiert der), Centennial-utstillingen i Philadelphia i 1876 (gullmedalje), Leeds 1875 (ingen premiering), og København 1888 (førsteprismedalje i sølv).)

 

     Allerede i 1872 præsentered Malling-Hansen endnu en opdagelse – xerografien. Dokumentationen for denne fuldstændigt glemte opdagelse har forfatteren fundet i ”Illustreret Tidende” fra november 1872.

 

     Opdagelsen var en direkte konsekvens af skrivekuglen. Malling-Hansen ønskede at tage kopier af de breve han skrev. På telegrafstationerne brugte man sværtepapir, når man ønskede flere kopier af telegrammerne, og det afprøvede Malling-Hansen med sværtepapir i forskellige farver. Han gjorde den besynderlige opdagelse, at blåt sværtepapir kan give mange flere kopier end sort. Men han fandt også på en meget bedre udnyttelse af sværtepapiret end den simple kopiering.


Malling-Hansens trykkemetode, xerografi, ble anvendt sammen med denne skrivekuglemodellen fra 1871, som skrev på en flat vogn, og med den kunne man skrive på fem ark samtidig, med svertepapir mellom arkene. På den måten kunne man lage fem masterkopier som kunne brukes til kopiering.
Etterpå kunne de fem arkene med en speilvendt versjon av originalen fremstilt ved hjelp av svertepapiret, legges med hvite ark imellom og valses gjennom en satinermaskin for å lage fem kopier. Denne prosessen kunne gjentas opp til fem ganger, og så hadde man hundre koper i alt.

 

Hundrede kopier med blå farve

 

     At den blå farve har særlige egenskaber bliver stadig udnyttet i moderne trykkeriteknik. Men Malling-Hansen var den første der opdagede det. Han fandt dernæst på at lægge fem lag med skiftevis sværtepapir og almindeligt papir ind under skrivekuglen. Og han lagde sværtepapiret omvendt, med farvesiden opad.

 

     Når brevet var skrevet, havde Malling-Hansen fem spejlvendte kopier – også hvis han havde skrevet i hånden, lavet tegninger eller lignende. Når der blev lagt hvidt papir mellem de spejlvendte kopier og hele bundtet blev kørt gennem to valser, stod han med fem perfekte kopier af brevet.

 

     Aftrykningen kunne gentages 20 gange, og de i alt 100 aftryk kunne han lave på seks-syv minutter. Med sit kendskab til oldgræsk var det naturligt, at Malling-Hansen gav sin opdagelse betegnelsen xerografi. Xero betyder tør og Grafi står for tryk.

 

     Xerografien vakte næsten lige så stor opsigt, som skrivekuglen havde gjort bare to år tidligere. Og den blev spået en meget stor fremtid. Den var hurtigere, billigere, nemmere og renere end de eksisterende vådkopieringsmetoder.

 

     Og hvad skete der så? Øjensynligt intet! Opdagelsen er nævnt i de mange bøger om berømte opfindelser, der udkom i de følgende år, hvor Danmark for alvor trådte ind i industrialderen.

 

     Men mere skete der ikke. Xerografien blev aldrig udbredt, selv om der, såvidt forfatteren kan konstatere, ikke fremkommer nogen bedre metode, før Chester Carlson 66 år senere præsenterer sin kopimaskine.

 

     Carlsons maskine bliver endda først markedsført i 1948, under navnet ”xerography”. Firmaet hedder The Haloid Company, men skifter senere navn til Rank Xerox. Ifølge Xerox-koncernen er navnet ”xerography” opfundet af en amerikansk professor i klassisk sprog 1947 eller 48.

 

Overhalet af Remington

     Efter opdagelsen af xerografien vendte Malling-Hansen tilbage til skrivekuglen og fortsatte med at videreudvikle den til midten af 1880’erne. Han solgte sit patent i en række lande. Der blev produceret et sted mellem 200 og 500 skrivekugler på verdensplan[6].

 

     Men den blev aldrig den store succes, som den var berettiget til. Den fuldstændige forklaring får vi nok aldrig, men noget af årsagen ligger i, at Malling-Hansen ikke interesserede sig synderligt for aktiv markedsføring[7].

 

De døvstummes vækst

 

     I 1873 præsenterede Sholes sin Remington-skrivemaskine. Den var langt mere besværlig at bruge, og meget langsommere at skrive på. Alligevel udkonkurrerede den skrivekuglen, fordi amerikanerne var bedre til markedsføring og havde den kapital i ryggen, som Malling-Hansen aldrig synes at have søgt[8].

 

     Historien om både skrivekuglen og xerografien endte sørgeligt. Men i stedet for at blive en bitter og skuffet mand, kastede Malling-Hansen sig over et helt nyt endnu mere forbløffende emne: Sammenhængen mellem børns vækst og solens varme.

 

     Han havde daglig vejet og målt sine 130 døvstumme elever, og derved opdagede han, at børnene voksede i regelmæssige ryk – ikke efter en ret linie, som man ellers antog. Det gjaldt både deres vægt og højde.

 

     Denne opdagelse, som han gjorde i 1877, da han ville kortlægge kostens virkning på skolens elever, optog ham derefter resten af hans liv. Skrivekuglen blev en bibeskæftigelse.

 

     Han skaffede talrækker fra hele verden om temperaturer, fugtighed, træers og menneskers vækst, og meget mere. Og alle tallene bekræftede hans konklusioner: Alt liv på jorden vokser i regelmæssige bølger eller kurver.

 

     Også disse opdagelser vakte opsigt overalt i verden, da han offentliggjorde dem i 1886 i bogen: ”Perioder i børns vækst og solens varme”. (SA: Boken fra 1886 ble kalt Fragment III. Malling-Hansen ga også ut Fragment I, Om Periodicitet i Børns Vægt, Iagttaget under daglige vejninger, 1883 og Fragment II, Daglige veiningen av 130 elever ved Døvstummeinstituttet i København i 1884).

 

Solens kraft

 

     Endnu engang blev han anerkendt i de højeste vifenskabelige kredse, og hans arbejde modtog støtte fra Carlsberg-fondet. I 1889 begyndte han at oprette målestationer flere steder i verden, der skulle kortlægge den skjulte kraft, kaldet X, der fik alt liv på jorden til at vokse i faste rytmer. Malling-Hansen mente selv, at kraften kom fra Solens indre, men det nåede han aldrig at bevise.

 

     Da han faldt om på gaden og døde den 27.september 1890, få hundrede meter fra sin elskede skole, var det ikke kun hans hjerte der stoppede.

 

     Det samme gjorde 30 års arbejde med skrivekuglen, med xerografien, og med kortlægningen af vækstbetingelserne på Jorden. Intet af det blev videreført. Og i dag, 100 år efter, er alting næsten glemt. (SA: Rasmus Malling-Hansens gjerning har aldri vært glemt. Hans enestående liv, oppfinnelser og oppdagelser har stadig vært trukket frem i lyset i danske aviser og tidsskrifter. Og vi i Malling-Hansen Selskabet kan kanskje være så ubeskjedne å hevde at det i løpet av de siste årene har oppstått en fornyet interesse for denne svært fargerike personen, prest, forstander, oppfinner og naturvitenskapelig forsker. Og for få år siden fikk han også sitt eget frimerke! Malling-Hansen blir nok aldri glemt).


Dette brevet, som Malling-Hansen skrev til sin bror, Thomas Jørgen Jensen Hansen i 1876 brukte "Journalisten" som illustrasjon til Christian Barnholdts artikkel.
Malling-Hansen hadde et meget varmt og kjærlig forhold til sin mor og to brødre gjennom hele livet og skrev svært hyppig brev til dem, oftest på sin skrivekugle. Moren het Juliane Hansen, og den yngste broren, Johan Frederik Oluf Emanuel Hansen. Begge brødrene var også lærere.
Malling-Hansens mor, Juliane Hansen, 1809-1885.
Malling-Hansens bror, Thomas Jørgen Jensen hansen, 1837-1919.
Den andre broren, Johan Frederig Emanuel Hansen, 1839-1912. Alle foto: Privat.
Vi kjenner ytterligere et portrett av Malling-Hansens mor, Juliane Hansen, 1809-1885. Det er egentlig et helfigur-bilde som var i elendig forfatning da vi fant det. Dette er et utsnitt av bildet, som er retusjert og forbedret med moderne fototeknikk. Foto: Privat.
Dette sjeldne bildet av en kvinne som skriver på en 1878-modell av skrivekuglen sto på trykk i Politiken 6. mars 1930. Det er fra en industruutstilling i Manchester i 1930, og billedteksten forteller at skrivekuglen, eller "skriveputen" som den kalles her, tiltrakk seg mye oppmerksomhet.

 


[1] JMC: Nej, Malling-Hansens indsats var at opfinde og lade fremstille verdens første seriefremstillede og velfungerende skrivemaskine. Og det er sandelig noget at huske og at anerkende!

SA: Personlig vil jeg gå så langt som å si at Malling-Hansen aldri var glemt, men da Christian Barnholdt skrev sin artikkel hadde han ikke på samme måte som i dag tilgang til digitaliserte artikler fra hele verden. Faktum er at Malling-Hansen har blitt nevnt jevnt og trutt gjennom hele 1900-tallet og inn i 2000-tallet i ulike aviser og tidsskrifter. Vi i Malling-Hansen Selskabet kan kanskje ta æren for at det har oppstått en fornyet interesse utover 2000-tallet. Jeg vil også nevne at det nok ikke er helt korrekt at skrivekuglen ble oppfunnet i 1865. Ideen var nok der og Malling-Hansen eksperimenterte med bokstavplasseringen på en porselenshalvkulgle, men 1867 regnes av de fleste skrivemaskineksperter som det året den første modellen var ferdig bygget.

[2] JMC: Christopher Latham Sholes, 1819-1890. Hans skrivemaskine, lanceret i 1873, var ikke hans første forsøg på at fremstille en maskine til at skrive tegn; Sholes første patent – sammen med Samuel W. Soule – var på en talskrivende og taludregnende maskine i november 1866. Det ledte til hans  forsøg, igen sammen med Soule og nu også med Carlos Glidden, til at fremstille en skrivemaskine. Deres første patent er dateret 23 juni 1868, og en prototype blev fremstillet i begyndelsen af 1867. Efter mange tests og forbedringer fremkom Sholes, nu i samarbejde med James Densmore, med maskinen i 1873, som blev produceret af Remington.

SA: Akkurat som Malling-Hansen forbedret også Sholes, Glidden og Soule sin maskin gjennom de første årene, og etterhvert var det Sholes som utviklet maskinen videre i samarbeid med investoren James Densmore. Det var Densmore som klarte å hale i land kontrakten med Remington mot å garantere for et visst beløp i tilfelle det skulle vise seg å bli et tapsprosjekt - hvilket det ikke ble, tvert imot. Når det gjelder spørsmålet om hvem som oppfant skrivemaskinen først, mener jeg det korrekte svaret må være at de amerikanske oppfinnerne og dansken Malling-Hansen jobbet helt parallelt med sin oppfinnelse. Malling-Hansen var først til å eksperimentere med tastaturet i 1865, men Sholes og co var først ute med å få det første patentet - i 1868, men det var på en svært primitiv modell.

[3] JMC: Chester Floyd Carlson, 1906-1968, amerikansk fysiker og opfinder. Man kan ikke fratage Chester Carlson, at han efter alt at dømme var opfinderen af den metode han selv først kaldte ’electrophotograhy’. Nok var dette også en tør kopieringsproces, men den er teknisk set helt anderledes end Malling-Hansen tørkopieringsmetode. Hans opfindelse kan dateres til slutningen af 1938, men det varede helt frem til oktober 1948, inden de første kopieringsmaskiner kunne produceres af the Haloid Company, og nu var navnet på metoden ændret til ’xerography’, - i øvrigt et navn Carlson selv var imod.

[4] JMC: Senere tids forskning har godtgjort, at det var en pige, som døde samtidigt med moderen, ikke to. (SA: Dette bygger vi på registreringen i kirkeboken. Kun ett pikebarn er registrert).

[5] JMC: Vi kan selvfølgelig ikke vide i detaljer, hvordan Malling-Hansen tænkte i den tidlige fase af udviklingen af skrivekuglen, men hvis vi retter os efter hans egen udformning af den første eneretsansøgning, og bevillingen af den 25 januar 1870, erklærede Malling-Hansen at formålet var at fremstille et hurtigskrivningsapparat til alment brug – ikke et apparat specifikt for blinde eller døvstumme. Vi har denne tekst på vor hjemmeside.
Et andet centralt dokument er Malling-Hansen skrivelse fra juli 1870 – se dette – hvori han angiver 6 hovedanvendelsesområder for skrivekuglen:

1) Som erstatning for stenografi; 2) Til korrespondence i almindelighed; 3) Til brug for blinde, svagtseende og andre handicappede; 4)Til telegrafi; 5) Til kryptografi; og 6) Til bogtryk. Med andre ord: Alting tyder på at Malling-Hansen lige fra begyndelsen havde hensigten at fremstille et skriveapparat som kunne anvendes generelt i hele samfundet – og ikke et specialpædagogisk redskab (som mange journalister, museer og leksika fra tid til anden har fejlagtigt har givet udtryk for). (SA: Vi har også Malling-Hansens egne ord for at han hadde oppfunnet en hurtigskrivningsmaskin).

[6] JMC: Vi ved ikke antallet, men min vurdering er at det næppe drejer sig om mere end maksimalt 150 skrivekugler – inklusiv takygrafen - , og måske skal vi helt ned til et antal omkring 100. SA: Alle skrivekuglene fikk et produksjonsnummer, og vi kjenner til en skrivekugle med produksjonsnummer No 162. Sannsynligvis var antall skrivekugler noe høyere enn dette, fordi ve vet at taststurer som ble fjernet fra eldre modeller, ble gjenbrukt og montert på nyere modeller.

[7] JMC: Dette er et stort spørgsmål, som i sig selv ville kræve flere kapitler og en lang diskussion for at udrede. Jeg tror det er en misforståelse at sige, at Malling-Hansen ikke interesserede sig for markedsføring. Min opfattelse – efter mange års forskning – er at han var meget aktiv i denne retning. Markedsføring i 1870erne og 1880erne havde naturligvis en anden karakter end i dag; nationelle og internationale udstillinger spillede en stor rolle, og Malling-Hansen deltog med sine forskellige skrivekuglemodeller i en lang række sådanne udstillinger, hvor skrivekuglerne ikke bare stod på en hylde men blev fremvist i aktion. Vi ved at han deltog i følgende udstillinger: London 1871, København 1872, Wien 1873, Leeds 1875, Philadelphia 1876, Paris 1878 og København 1888. Ved hver eneste af disse udstillingstilfælde vakte skrivekuglerne meget opmærksomhed og beundring, blev kommenteret flittigt i pressen og han modtog mange gange de højeste udmærkelser.
Desuden bedrev Malling-Hansen i periode fra december 1879 til december 1880 en intensiv annoncekampagne for skrivekuglen med annoncer i fire store danske dagblade. Jeg har fundet 117 sådanne annnoncer, men der var sandsynligvis flere.
Vi skall heller ikke forringe, at Malling-Hansen var en flittig og dygtig foredragsholder og ved sådanne tilfælde demonstrerede skrivekuglen for journalister, teknikere, videnskabsmænd og den interesserede almenhed. Ved nogle tilfælde fremvist han i Teknik Forening skrivekuglen sammen med andre af datidens udenlandske skrivemaskinekonkurrenter og kunne demonstrere at skrivekuglen var hurtigere, mere pålidelig og også prismæssigt konkurrencekraftig. Sammenfatningsvis kan jeg ikke se andet, end at Mallinge-Hansen gjorde hvad der var muligt med datidens markedsføringsredskaber.

(SA: Alt tyder på at Malling-Hansen var en meget aktiv og ikke minst dyktig markedsfører, og at dette var en av hans store styrker. Da han skulle fremvise den første offisielle modellen av skrivekuglen i 1870, hadde han invitert et stort antall journalister, og alle fikk utdelt en meget detaljert beskrivelse av skrivekuglens virkemåte, som de kunne publisere i sine respektive aviser allerede dagen etter. Gjennom hele sin karriere sørget RMH for å sende ut sine publikasjoner til et stor antall vitenskapsmenn og journalister, og vi vet også at han ved et flertall tilfeller fikk trykket sin egen omtale av sine oppfinnelser og sine foredrag som redaksjonelle kommentarer. Det skjedde f eks i Nationaltidende etter foredraget i 1884, og også omtale i engelske tidsskrift, som f eks The Engineer. I mine øyne var den mest naturlige årsaken til at RMH ikke fulgte opp skrivekuglen etter 1885, at hele hans interesse nå var fokusert på hans naturvitenskapelige forskning. Og det var i akkurat disse årene konkurransen mellom de ulike skrivemaskinene virkelig tok av. Dessverre var ikke RMH lenger på banen med sin skrivekugle).

[8] JMC: Senere tids forskning har bevirket, at vi idag har et betydelig klarere billede af dette. Vi kan dokumentere tre kilder til Malling-Hansens finansiering af udviklingen af skrivekuglerne:

1) I 1870 eller 1871 ydede C. F. Tietgen et lån på knap 5000 rigsdaler fra hans private pengepung. Man må formode, at Tietgens bidrag var foranlediget af hans forhåbninger om, at skrivekuglen kunne anvendes på telegrafkontorerne verden over. Vi ved dog ikke, om Malling-Hansen betalte lånet tilbage.
2) Den danske stat bevilgede i finansåret 1878/79 et stort lån til udvikling af skrivekuglerne – 20.000 kroner, et beløb som cirka svarede til 40 årslønner for forstander Malling-Hansen. Lønet skulle have været tilbagebetalt allerede i 1881/82, men Malling-Hansen var ude af stand til at betale og søgte henstand. Rigsdagen bevilgede i begyndelsen af 1882 udsættelse med tilbagebetalingen til 1885 og desuden rentefrihed. Ifølge Malling-Hansens ansøgning om betalingsudsættelse havde han på dette tidspunkt (slutningen af 1881) en total gæld på 70.000 kroner. Deraf udgjorde altså det statslige lån 20.000 kr og private lån resten. Vi har endnu ikke fundet ud af, hvorfra de private lån kom, men måske spillede Tietgen og hans bank en rolle her. Det er også en mulighed at velstående personer som for eks bladmiljonæren Ferslew og Malling-Hansens nære ven og forretningspartner Erik Ritzau ydede lån. Det er usandsynligt at Malling-Hansen nogensinde var i stand til at tilbagebetale det statslige lån.
3) Udover disse større kilder til finansieringen kan vi nævne et par fonder: Det Reiersenske Fond bidrog i september 1870 med 500 Rigsdaler, og det Raben-Levetsauske Fond bidrog med 1000 kr i 1880. Disse bidrag var gaver.

Med andre ord: Takket være anselige lån fra staten og fra private kilder må vi konludere, at kapitalmangel som sådan ikke var den bremsende eller kritiske faktor i udviklingen og markedsføringen af skrivekuglerne. Derimod fandtes der ikke hverken kapital, erfaring eller tilstrækkeligt initiativ i Danmark til at starte en fabrik som kunne masseproducere skrivekuglen, såsom Remington lykkedes med det fra 1873 og fremover. Skrivekuglen var bedre end Remingtons skrivemaskiner, men skrivekuglen blev fremstillet håndværksmæssigt i meget begrænsede serier og opnåede aldrig at blive masseproduceret. Dermed kunne Malling-Hansen heller ikke tilfredsstille markedets behov for maskiner, som ekspanderede kraftigt i 1880erne. (SA: Og vi finner dessverre ingen markedsføring av skrivekuglen etter 1985. I disse årene ble det arrangert et stort antall utstillingen og konkurranser i skrivehastighet, men skrivekugler deltok ikke i noen av dem. På 1870-tallet reiste Malling-Hansen rundt til flere land for å promotere sin skrivekugle, men på 1880-tallet var det helt slutt. Min oppfatning er at han hadde oppgitt å jobbe videre med skrivekuglen, og fokuserte helt og holdent på sin forskning).


Den originale artikkelen.

Præst opfinder mekanisk skrivekugle.

Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, prest, forstander, oppfinner og naturvitenskapelig forsker. Privat foto fra 1877.
Den avbildede, høye, skrivekuglen i artikkelen, er ikke fra 1875, men fra 1878. Over ses den skrivekuglemodellen som ble presentert i 1875. Det var den første skrivekuglen med mekanisk løsning på papirfremføringen, men hadde ennå ikke blitt utstyrt med fargebånd. Det kom først på 1878-modellen.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Kommentarer og illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Denne artikel findes i: ”Fogtdals Illustreret Tidende” nr 9, november 1992. Hver udgave af tidsskriftet havde et bestemt årti som tema, og temaet for dette nummer var perioden 1870-1880. Kildematerialet og inspirationen for tidsskriftet var det originale tidsskrift ”Illustreret Tidende”, som udkom i perioden 1859 til 1924, - en rig kilde til information om Danmark i den pågældende periode.

 

Artiklen i Fogtdals publikation, på side 26-27, er ikke signeret, men den bærer præg af Christian Barnholts stil – initiativtageren til vort selskab, som netop i begyndelsen af 1990erne var meget aktiv med forskning omkring Rasmus Malling-Hansen og forfatter til en række artikler i dagblade og tidsskrifter. En anden mulig skribent er den daværende direktør for Danmarks tekniske Museum, K.O.B.Jørgensen, men jeg tror mere på, at Barnholt var forfatteren.

 

I det store og hele er det en god artikel om Malling-Hansen og skrivekuglen. Der er dog nogle aspekter, som har fået mig at kommentere og korrigere.

 

- - - - -

 

Præst opfinder mekanisk skrivekugle.

 

”Man skal just ikke have skrevet grumme meget for at have bemærket, hvor pinligt det er, at pennen, mens tanken flyver ... må krybe langsomt hen ad papiret, og betænker man, hvor mange omveje pennespidsen må gøre, er det heller ikke sa underligt, at det går langsomt med skriften”, skrev C.Holten i Illustreret Tidende i 1870. Holten præsenterede her H.R.J.Malling Hansen, opfinderen af ”hurtigskriveapparatet” – også kaldet ”skrivekuglen” eller ”takygrafen”.

 

     Danmarks industrielle udvikling tog netop fart fra 1870. Og Malling Hansens skrivekugle, som han sammen med professor C.P.Jürgensens mekaniske Etablissement patenterede for 15 år i 1870, var et ægte og fuldstændig genialt barn af den og en mekanisk håndrækning til tidens stadig flere skrivende.

 

     Den lidt farveløse og anonyme Hans Rasmus Johan Malling Hansen var født i Hunseby på Lolland i 1835. Han kom i malerlære i Maribo, men lensgreve F.M.Knuth til Knuthenborg fik øje på den opvakte dreng og sendte ham på Jonstrup Seminarium, hvor han blev lærer. Senere finansierede greven yderligere studier, og i 1859 blev han lærer ved Det kongelige Døvstummeinstitut i København, senere teolog og forstander.

 

     Via døvstummeundervisningen henledtes pastor Malling Hansens opmærksomhed på talens og håndskriftens hastighed. Han undersøgte, hvor hurtigt man kunne skrive, og hvor hurtigt man kunne ”tale” med fingertegn og blev klar over, at hastigheden var henholdsvis 4 og 12 tegn i sekundet. Han indså, at fingersproget var hurtigere end skriftsproget, og ”denne omstændighed lefte ham til opfindelsen af ”skrivekuglen”, en maskine ved hvilken man bliver i stand til at skrive omtrent lige så hurtigt som man taler, eller rettere sagt som man holder tale”.

 

     Det første eksemplar benyttede elektromagnetisme og vejede 75 kg.[1] Det var i elektricitetens allerspædeste barndom og ”tørelementet” – batteriet – var knap nok opfundet, så på Den nordiske Udstilling i København i 1872 lancerede han en mere brugsvenlig mekanisk, kun fem kilo tung maskine. På udstillinger i Wien i 1873 og Paris i 1878 fik den forbedrede  takygraf  både højeste udmærkelse og to guldmedaljer, og Malling Hansen havde 40 ordrer med sig hjem fra Paris.

 

     Men ak. Han blev et tragisk eksempel på en af tidens visionære, hvis indsats gik i glemmebogen, fordi han ikke mestrede den anden halvdel af igangsætningens kunst: salg, markedsføring og industriel fremstilling[2]. Han blev – som adskillige andre danske opfindere – overhalet af en konkurrent, den amerikanske Remington, som erobrede verdensmarkedet med en skrivemaskine, der kun klarede 300 anslag i minuttet mod Malling Hansens 800.

 


[1] JMC: Det var ikke skrivekuglen i sig selv som i denne form vejede 75 kg! Det var det faktum at en af de første prototyper af skrivekuglen var indmonteret i et bord med ben og pedaler, hvoraf pedalerne havde en vigtig funktion i relation til skrivekuglen. Man skal tænke på den tids symaskiner, hvor symaskinen tilsvarende var monteret i et bord med kraftige ben af støbejern og en pedal som fik maskinen i sving. På samme måde var den første skrivekugle – og også nogle af den første prototyper af det som senere blev Remington-skrivemaskinen – indmonterede i et stort og tungt møbel.

[2] JMC: Senere tids forskning omkring Rasmus Malling-Hansen og skrivekuglen har vist, at han i virkeligheden var meget dygtig og effektiv til markedsføring! Markedsføring via deltagelse i verdensudstillinger, offentlige fremvisninger af skrivekuglen i København og andre steder, annoncekampagner i danske dagblade, informationer via Malling-Hansens store netværk af venner og bekendte og via hans mangte foredrag i Danmark. Der hvor han ikke formåede at komme igennem var at etablere en masseproduktion af skrivekuglen, så at han kunne tilfredsstille den efterspørgsel, som skrivekuglens succes havde skabt ved de forskellige verdensudstillinger. Men dette var ikke hans fejl; Danmark var sent ude i den verdensomspændende industrialisering, og i den grad industrialisering fandt sted i landet i 1870erne og 1880erne var den koncentreret omkring landbruget og de næringer, som ud fra landbruget kunne producere varer til det danske og udenlandske marked.


Tampa Bay Times, St. Petersburg, Florida, 2008.07.20.

Friedrich Nietzsche's typewriter, a Malling-Hansen Writing ball, model 1878. Photo taken by Dieter Eberwein. Copyright: The Goethe and Schiller Archive, Weimar, Germany

Research, transcription and comments by Jorgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

This article is from a newspaper published in the town of St.Petersburg, Florida. Only the relevant parts of the article have been included.

 

The author is Nicolas G. Carr, born 1959, an American writer who has published books and articles on technology. Carr’s main argument is that the Internet may have detrimental effects on cognition that diminish the capacity for concentration and contemplation. His book, “The Shallows”, develops this argument further, and also in this publication Carr discusses the issue of Nietzsche’s writing ball.
For further details about Carr, see his homepage:
https//:nicholascarr.com


The article below has been adapted from an original article in the July/August issue of Atlantic Monthly, copyright 2008 the Atlantic Monthly Group, distributed by Tribune Media Services. It is based on Carr’s book: “The Big Switch: Reviring the World, From Edison to Google”, published in 2008.

 

Currently it is not possible to download the article without payment, and hence I cannot show the actual article at present.

 

“Is Google making us stoopid”

 

 

- - - - - - - - - - - (text not included)

 

 

     Sometime in 1882, Friedrich Nietzsche bought a typewriter – a Malling-Hansen Writing Ball, to be precise. His vision was failing, and keeping his eye focused on a page had become exhausting and painful, often bringing on crushing headaches. He had been forced to curtail his writing, and he feared that he would soon have to give it up. The typewriter rescued him, at least for a time. Once he had mastered touch-typing, he was able to write with his eyes closed, using only the tip of his fingers. Words could once again flow from his mind to the page.

 

 

     But the machine had a subtler effect on his work. One of Nietzsche’s friends, a composer[1], noticed a change in the style of his writing. His already terse prose had become even tighter, more telegraphic. “Perhaps you will through this instrument even take to a new idiom,” the friend wrote in a letter, noting that, in his own work, his “‘thoughts’ in music and language often depend on the quality of pen and paper.”

 

 

     “You are right,” Nietzsche replied, “our writing equipment takes part in the forming of our thoughts.” Under the sway of the machine, writes the German media scholar Friedrich A. Kittler, Nietzsche’s prose “changed from arguments to aphorisms, from thoughts to puns, from rhetoric to telegram style.”

 

 

- - - - - - - - - - - (text not included)

 


[1] JMC: It would be interesting to know the identity of this composer! Nietzsche was, at one time, a very close friend of Richard Wagner and Wagner’s wife, but I understand from the German Wikipedia article about Nietzsche, that they fell out earlier than 1882, hence it is not likely that the quotation refers to Wagner.


Some different portraits of....
...the German philosopher, Friedrich Nietzsche, 1844-1900.
All photos from the internett.
Nicolas G. Carr, born 1959, American writer who has published books and articles on technology.
Friedrich A. Kittler, 1943-2011, German media scholar.

The Writing Ball mentioned in ‘The New Yorker’, 20 October 2010.

Research, transcription and comments by Jørgen Malling Christensen.

Illustrations by Sverre Avnskog.

 

‘The New Yorker’ is an American weekly magazine, founded in 1925 and still flourishing. It is highly regarded for its quality, fact-checking record and its general relevance. My impression is that it appeals to well-educated people with broad interests, spanning politics, art, sense of humor, fantasy, science and science fiction, design, architecture, lifestyles and modern living, etc etc.

 

Their website is: www.newyorker.com, and subscribers have access to all issues.

 

By mere coincidence I found this blog by Derrick Koo, where Rasmus Malling-Hansen and the writing ball are mentioned.

 

I am not sure who the author is, since there are several people of the same name on the internet, but my guess is that he is a software engineer.

 

Below is his blog – and I do hope he and the magazine will not take offence that I reproduce it! All due credit to Derrick Loo for his blog and our gratitude to ‘The New Yorker’ for publishing it!

 

Our own website: www.malling-hansen.org is freely available to any user around the world, and users are welcome to quote and reproduce our documentation, as long as they give due credit to the source.

 

In addition to reminding the readers about the writing ball and it’s brilliant inventor, the author also mentions our website, for which we are always grateful.


The article is illustrated with this writing ball, which is an 1878 model, which was completed for the World Exhibition in Paris in 1878, where it won a gold first prize medal. Copyright: Uwe Breker.
Friedrich Nietzsche's typewriter, a Malling-Hansen Writing ball, model 1878. Photo taken by Dieter Eberwein. Copyright: The Goethe and Schiller Archive, Weimar, Germany

Writing Round.

 

Posted by Derrick Koo.

 

Writing your novel might be challenging enough, but can you imagine trying to type it on this?

 

This strange typographic pincushion is the world’s first commercially produced typewriter: the Malling-Hansen Writing Ball, which was prototyped by the Danish inventor Rasmus Malling-Hansen in 1865. Photos of this fantastical machine (it looks like something you’d find in the Codex Seraphinius[1], perhaps somewhere around this entry) have been popping up on various tech blogs intrigued by its steampunk aesthetic and poignant obsolescence.

 

It's a nostalgic reminder that the act of writing is one of imperfect translation from the mental to the physical realm: as Nietzsche typed his own defective Writing Ball[2], “Our writing instruments contribute to our thoughts.” If all you had at your desk was a Smith-Corona electric typewriter of the kind William McKibben wrote about in this magazine in 1984 (its defining quality was the ability to erase up to two just-typed words), would you think twice before typing out that paragraph that just came to you in the shower? Now, of course, we have MS Word and “undo,” but the technology most of us use to record our thoughts is an old one: the QWERTY keyboard, which debuted in 1873, just three years after the Malling-Hansen Writing Ball entered production.

 

The act of composing on a Writing Ball probably less resembles modern-day typing than it does scrying (peering into an object, like a crystal ball, in order to divine the future). And the reasons that typing won out might seem obvious – for one, it’s impossible to see what you are typing when using a Writing Ball[3]. But a QWERTY keyboard is by no means the most intuitive or efficient writing instrument, as devoted proponents the Dvorak Keyboard will tell you. QWERTY is ubiquitous today because, well, it’s ubiquitous. After a century of mass adoption by the designers of typewriters, then computers, people know how to use it – and it’s so ingrained that manufacturers go to great lengths to adapt QWERTY devices for languages that don’t even lend themselves to alphanumeric input.

 

Before you go blaming your writer’s block on your keyboard, however, there are other ways to put ideas to paper (or flash memory). Besides a pen, a device whose origins are much more archaic than those of the Writing Ball, you could use dictation software. Speech-to-type fidelity has long been a concern, but is improving; the developers of the popular Dragon Dictation software claim 99,6% accuracy. Of course, all that talking aloud might inspire your café neighbors to hurl more than words at you.

 

Or you could try a chorded jellyfish keyboard, although the learning curve seems formidable for those not versed in mind-melding.

 

What, then, of touchscreens? Alas, any iPad or iPhone user’s first complaint is usually the awkwardness of the virtual keyboard, which is based – of course – on QWERTY. App developers are starting to look beyond Apple’s default method input, but WritePad (which lets you trace letters with your fingers or a touch-sensitive stylus) is still only as fast and as useful as your handwriting, and touch systems like Swype (which seems to predict words based on quick finger gestures rather than the tapping of a traditional keyboard) seem better suited to LOLspeak than literature.

 

Until the technology exists to extract sentences directly from our minds, we’re stuck with a middleman, some kind of system or device to translate them to written form. I wouldn’t trade my keyboard for a Writing Ball. But perhaps composing on such a beautiful, alien object might inspire me, as it did Nietzsche, to try to free my thoughts from my writing instruments.

 

(image: Auction Team Koln, via Malling-Hansen Society, which has many more pictures of the Writing Ball on its site.)

 

 

 


[1] JMC: The ‘Codex Seraphinianus’ is a richly illustrated encyclopedia of an imagery world, created by the Italian artist and designer Luigi Serafini, born 1947, between 1976 and 1978 and published in 1981. Chapter 5 deals with bizarre machines and vehicles. None of the entries of the encyclopedia describe existing beings or items, everything is of the imagination of the author, hence depicting a strange surrealistic parallel world. The English Wikipedia has an article about the encyclopedia with examples of the extraordinary illustrations.

[2] JMC: This requires some clarifications; I have consulted with Dieter Eberwein about the word ‘defective’, and he confirms the following: Nietzsche’s writing ball was damaged in transport, and when he was in Italy, along with his writing ball, he sent it for repair at a local mechanic, who repaired it partially but, in the process, damaged some other parts. Indeed, Dieter restored the famous Nietzsche writing ball back to its former glory and published a book about it!

[3] JMC: Well, again, this is not perfectly true; Dieter clarifies it as follows: “The writing on a writing ball was invisible but not completely invisible as it was on other typewriters of that time. On the writing ball  last 6-8 letters typed could not be seen, but the previously typed letters and sentences could be seen from an angle at the left or right hand side. Hence, the writing ball must be characterized as a ‘semi visible machine’, and in that respect better and more advanced than the other brands of typewriters of that epoch.”


The Dvorak keyboard.
It goes without saying that one couldn't read any of the writing in the first box model of the writing ball, but eventually that changed. All the writing balls, up to the first tall model in 1875, used ink paper, which lay over the white paper, so on these models you couldn't see the writing either. Photo: Sverre Avnskog.
But on the 1875 model, it was possible to attach the ink paper on only one side, so that you could lift it up and see the writing. As for the 1878 model, which had color ribbon, the writing became visible if viewed from the side.
With the introduction of a paper roll on the low models that came from 1879, you probably had to tilt the keyboard up to see what you had written. The keyboard was located directly above the paper roller. Photo: Dieter Eberwein.
The Remington machine and the other machines up to about 1895 were so-called upstroke typewriters, which meant that the letters hit the platen from below, and to see the writing you had to lift up the paper platen. The writing was therefore completely invisible on these machines.
One of the first downstroke machines was the New Franklin Typewriter from 1896. Strangely enough, Remington used the upstrike principle right up until about 1915.
The original article.

Tre geniale opfindelser Danmark ikke var klar til.

Maj Bach Madsen, f. 1982, er uddannet Cand.comm i journalistik og arbejder med forskningsformidling.
Frank Allan Rasmussen, født 1951, er en dansk historiker og museumsleder med speciale i maritim historie, teknologihistorie og industrihistorie.

Af Maj Bach Madsen[1], publiceret i Videnskab.dk den 1 juli 2011[2]

 

Geniale opfindelser kommer tit bag på verden. Videnskab.dk sætter spot på opfindere, der ikke fik den anerkendelse eller kommercielle udbredelse, de kunne have fortjent.

 

Forstår folk ikke dine vilde planer, og bliver dine ideer pludselig til virkelighed ti år efter, du har udtænkt dem?

 

Er du et overset geni, kan du trøste dig med, at du ikke er alene. Danmarkshistorien rummer mange bitre historier om opfindere, der kunne have fået det halv kongerige, havde verden omkring dem blot været parat til deres fantasifulde tanker.

 

Men det var den desværre ikke.

 

Videnskab.dk giver ideerne en smule af den opmærksomhed, de fortjener, når vi i denne artikel kigger nærmere på tre oversete eller undervurderede opfindelser.

 

(Her begynder artiklen med et afsnit om Ole Johansen Winstrups (1782-1867) opfindelse af en u-båd i begyndelsen af 1800-tallet. Dette afsnit er ikke medtaget i vor transkription).

 

Apparat til Hurtigskrivning.

 

Vi springer nu frem til 1870, hvor præst og forstander ved Døvstummeinstituttet, Rasmus Malling Hansen (1835 – 1890), får 15 års eneret på sin opfindelse: skrivekuglen. En af de første brugbare skrivemaskiner i verden.

 

Rasmus Malling Hansens interesse for udviklingen af skrivemaskinen bliver vakt ad omveje.

 

Arbejdet som lærer for døvstumme har ledt ham in på ”vidtgaaende Undersøgelser” af danske sproglyde. Han har blandt andet undersøgt, hvor mange danske bogstaver man kan udtale, og hvor mange man kan skrive, per sekund.

 

I patentansøgningen skriver han om sine udregninger:

 

”I en vis given Tid kan da altsaa mundtligt siges 5 Gange saa mange Lyde, som der kan skrives Tegn; med andre Ord, man taler 5 Gange saa hurtigt, som man skriver” (25. januar 1870).

 

Det får ham til at overveje, hvordan man kan opnå en større skrivehastighed. Han konstruerer et ”Apparat til Hurtigskrivning”.

 

Han har udtænkt et system. På hans skrivemaskine er de bogstaver, der oftest er i brug, anbragt strategisk ved de stærkeste fingre. Han skriver:

 

”Det beskrevne Apparat vil kunne faae en ikke ringe Anvendelse. Skrivehurtigheden bliver med Lethed 2 til 3 Gange saa stor som den almindelige, og med Øvelse i Brugen af Apparatet maa der kunne opnaaes en Hurtighed lig Talehurtigheden.”

 

Succes – men intet kommercielt gennembrud.

 

Malling Hansen får sit patent, det bliver underskrevet af Christian d.9 i 1870. Polyteknisk Læreanstalt skriver, at opfindelsen er ”af stor Vigtighed” og ”ganske original”.

 

Skrivekuglen modtager blandt andet hæder på Verdensudstillingen i 1872, men den slår aldrig kommercielt igennem.

 

Markedet bliver i stedet overtaget af de amerikanske skrivemaskiner under navnet Remington (patenteret i 1873), der overtager markedet.

 

”På det tidspunkt er skrivekuglen hurtigere at arbejde på, men Remington markedsfører deres skrivemaskine bedre. De har samtidig udviklet den, så den er blevet billigere,” forklarer Frank Allan Rasmussen[3].

 

Desværre tør ingen producent satse på at videreudvikle den danske skrivekugle. Da opfinderen Malling Hansen selv dør, forsvinder skrivekuglen fra markedet.

 

(Den sidste del af artiklen handler om Holger Møller Hansens (1915-2000) endoskop. Denne del er heller ikke med i vor transkribering)

 

Frank Møller Rasmussen:
”Hvis man ser på arkiverne med patenter gennem danmarkshistorien, synes jeg faktisk, det er overraskende, så lidt der er blevet til noget.”

 

Vejen fra opfindelse til produkt er et kritisk øjeblik, hvor det hele nemt kan gå galt, forklarer forskeren.

 

Historien viser, hvordan selv geniale opfindelser kan gå tabt, hvis ikke landets eksperter er åbne for nytænkning, eller hvis markedet ikke er parat til en opfindelse.

 

”Måske spiller det også ind, at professorerne på Polyteknisk Læreanstalt var meget dygtige inden for deres felt, men ikke var lige så vidende, når det kom til at vurdere markedet,” siger Frank Allan Rasmussen

 


[1] JMC: Forfatteren er født 1982, bachelor i kunsthistorie og har arbejdet som radiojournalist på DR P1

[2] JMC: Transkribering og bearbejdning af Jørgen Malling Christensen. Ophavsretten til artiklen tilhører Videnskab.dk

[3] JMC: Frank Allan Rasmussen, født 1951, er en dansk historiker og museumsleder med speciale i maritim historie, teknologihistorie og industrihistorie. Siden 2006 har han været museumsleder ved Industrimuseet Frederiks Værk. Rasmussen var frem til 2012 formand for Dansk Teknologihistorisk Selskab og er formand for  Selskabet til bevaring af industrimiljøer i Danmark. Dansk Teknologihistorisk Selskab blev stiftet i 1991 og har til formål at fremme teknologihistorisk forskning, undervisning og formidling i Danmark. Se: www.teknologihistorie.dk

SA: Artikkelen finnes også på engelsk på ScienceNordic.


Den originale artikkelen.

Lollik opfandt verdens første skrivemaskine – artikel af Palle Dahl i Fyens Stiftstidende.

En skrivekugle av 1878 modell som sannsynligvis har produksjonsnummer 117 og har tilhørt Bodenhoff. Bildet er hentet fra en bok om Bodenhoff Selskabet.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Denne artikel har jeg fundet i arkivet efter Christian Barnholdt, initiativtageren til, og den første president for, det internationale Rasmus Malling-Hansen Selskab. Desværre er artiklen ikke dateret, men vi kan ud fra teksten regne ud, at den er fra 2014 eller derefter. Artiklen – kort som den er – har den merit, at den nævner eksistensen af vort internationale selskab. Epitetet ’verdens første skrivemaskine’ er ikke korrekt – der var mange forskellige skrivemaskiner før skrivekuglen, men Malling-Hansens skabelse var den første velfungerende som samtidig blev produceret i serie og sat til salg!

 

Jeg har ikke kunnet finde særlig meget information om artikelforfatteren, - kun at han er født den 24 januar 1932 og sandsynligvis er bosat i Skårup på Fyn.

 

 

- - - - -

 

Lollik opfandt verdens første skrivemaskine


I en elektronisk tidsalder, hvor internet-feberen ubønhørligt raser, er det lidt sjovt at tænke på, at det kun er knap halvandet hundrede år siden, skrivemaskinen blev opfundet.

 

Det var lollikken Rasmus Malling-Hansen, der i 1865 opfandt verdens første skrivemaskine, og skrivekuglen er æret med en mindetavle ved Rasmus Malling-Hansens fødehjem i landsbyen Hunseby på Lolland.

 

Rasmus Malling-Hansen, der levede fra 1835 til 1890, gjorde sin opfindelse samtidig med, at han fra 1865 var forstander ved Det Kongelige Døvstummeinstitut i København. Rasmus Malling-Hansen var samtidig hovedmand bag en række progressive reformer af døveundervisningen i Danmark.

 

Mindetavlen i Hunseby blev i 2008 sat op af Det Interationale Rasmus Malling-Hansen Selskab, der i 2006 blev stiftet for at genskabe den internationale berømmelse, Rasmus Malling-Hansen i 1870’erne og 1880’erne opnåede ved sine banebrydende opfindelser, der udover skrivekuglen også omfattede xerografien og tørkopieringen i 1872.

 

Det var den daværende præsident for Det Internationale Rasmus Malling-Hansen Selskab, Christian Barnholdt, der sammen med nu afdøde grev Adam Knuth[1] fra det nærliggende Knuthenborg Gods i 2008 indviede mindetavlen i Hunseby på Lolland.

 

Når grev Adam Knuth, der i 1969 i strid med sin far lensgreve Frederik Marcus Knuths ønske grundlagde Knuthenborg Safari Park, deltog ved indvielsen af mindetavlen, skyldes det blandt andet, at det var grev Adam Knuths tip-oldefar, Frederik Marcus Knuth, som finansierede Rasmus Malling-Hansens uddannelse til student, lærer og præst.

 

Det Internationale Rasmus Malling-Hansen Selskab, der blev stiftet i 2006, tæller i 2014 omkring 30 medlemmer fra blandt andet Danmark, Norge, Tyskland, Holland og USA.

 

Men sådan er der så meget.

 

 


[1] JMC: Grevens fulde navn var Adam Wilhelm Josef lensgreve Knuth, født den 10 juli 1933, død den 4 december 2013. Han deltog i etableringen af vort selskabs stiftelse i 2006 og var æresmedlem af selskabet. Vi er taknemmelige for, at grev Knuth også bevidnede afsløringen af mindetavlen for Rasmus Malling-Hansen ved dennes fødested på Hunseby Strandvej (2008). I den forbindelse inviterede greven og hans hustru selskabets medlemmer til en personlig rundvisning og foredrag på Knuthenborg Gods.


Christian Barnholdt og Lehnsgreven av Knuthenborg avduker minnetavlen over Rasmus Malling-Hansen utenfor Malling-Hansens barndomshjem. Foto: Sverre Avnskog.
Her ses også Lehnsgrevens hustru, som også var med på avdukingen og den etterfølgende omvisningen i deres hjem. Foto: Dieter Eberwein.
Minnetavlen som ble oppsatt av Malling-Hansen Selskabet i 2008.
Hunseby Skole med minnetavlen i forgrunnen. Malling-Hansens stefar, Rasmus Malling, tok familien til seg etter farens død, og lot de tre sønnene vokse opp i sin lærerbolig. Begge fotos: Dieter Eberwein.
Den originale artikkelen.

En ny bog om danske opfindelser.

Sofie Maria Brand er udddannet skolelærer og journalist men skriver også børnebøger.
Claus Darholt er kendt som ’animator’ og har mest arbejdet med film.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.


I december 2021 udgav Gyldendal en fortræffelig bog, som glæder os i det Internationale Rasmus Malling-Hansen Selskab, nemlig ”Danske Opfindelser. Fra burgere, LEGO til højtalere og håndbold” med tekst af Sofie Maria Brand og illustrationer af Claus Darholt. Her fortæller forfatteren på 125 sider om en lang række betydningsfulde danske opfindelser og dertil en håndfuld epokegørende videnskabelige opdagelser. Udvalget er, i mine øjne, gjort med stor omhu og indsigt i emnet, og det er positivt at konstatere, at Rasmus Malling-Hansen og hans skrivekugle har fået plads i det fine selskab – side 68 og 69 har en kort men god tekst om skrivekuglen og flere fine illustrationer.

 

Målgruppen for bogen er i første række børn og unge mennesker. Både sproget og illustrationerne gør, at bogen efter min mening må være meget tiltrækkende for denne målgruppe.

 

Sofie Maria Brand er udddannet skolelærer og journalist men skriver også børnebøger. Blandt hendes udgivelser er: ”Jul i andre lande” fra 2017, som handler om juletraditioner og andre vigtige højtider, samt ”Børn i andre lande” fra 2020, som fortæller om 14 forskellige lande og de børn som lever der.

 

Claus Darholt er kendt som ’animator’ og har mest arbejdet med film. Blandt hans senere filmproduktioner er: Drømmebyggerne (2020), Ternet Ninja (2018), Digital Romance (2016) og Tre tosser (2014).

I det følgende transkriberes de to sider. 

 

- - - - -

 

Skrivekuglen.

 

Det var en dansker, der opfandt verdens første skrivemaskine[1]. Man brugte skrivemaskiner helt indtil 1980’erne, hvor computeren overtog det hele.

 

Inspireret af døve.

 

Før computeren skrev man på skrivemaskine. De larmede, og man kunne ikke lave ændringer i sin tekst. Alligevel var man rigtig glad for skrivemaskinen, for inden den blev opfundet, skulle man skrive alting i hånden.

 

Det var danskeren Rasmus Malling-Hansen, der opfandt skrivemaskinen i 1870. Rasmus var leder af en skole for døve. Han havde lagt mærke til, at når døve talte tegnsprog, brugte de hænderne lynhurtigt. De kunne nå 12 bogstaver i sekundet. Når man skrev med blæk og pen kunne man kun nå fire bogstaver i sekundet. Det inspirerede Rasmus til at lave en skrivemaskine, hvor man kunne bruge fingrenes hurtighed ligesom i tegnsprog. Det blev til skrivekuglen.

 

Lignede et pindsvin.

 

Skrivekuglen lignede lidt et pindsvin fordi tasterne sad og strittede på en halvkugle. Det var meget velovervejet hvor de forskellige bogstaver var placeret så man kunne skrive så hurtigt som muligt.

 

Neden under skrivekuglen lå papiret på en valse. Man kunne først se, hvad der stod på papiret, når man tog det ud.

 

Man mener der blev fremstillet ca 50[2] eksemplarer af skrivekuglen. De var meget dyre og blev aldrig den store succes – blandt andet på grund af en billigere skrivemaskine i USA. I dag er skrivekuglen et samlerobjekt. De bliver solgt for flere hundrede tusinde kroner.

 

Rasmus lavede også en skrivekugle med blindeskrift. I blindeskrift består hvert bogstav af prikker placeret på en bestemt måde. Det smarte var, at tasterne havde blindeskrift, men på papiret kom der bogstaver. På den måde kunne en blind skrive, så en seende kunne læse det.

 

Geniet bag opfindelsen.

 

Rasmus kom fra en meget fattig familie, og da faren døde, kom han i pleje hos en skolelærer. Som 14-årig kom han i lære som maler. Men greven på Knuthenborg fik nys om, at Rasmus var meget begavet, og hjalp ham med at blive uddannet skolelærer. Bagefter læste Rasmus teologi på universitetet. Det er det, man læser for at blive præst. Han endte med at arbejde for døve og gøre meget for at forbedre deres vilkår – og så opfandt han skrivekuglen.

 

HINT!

 

Knuthenborg er et stort gods på Lolland. Det var også en greve på Knuthenborg – bare en anden greve[3] – der hjalp Jacob Ellehammer[4], opfinderen af flyvemaskinen, som du kan læse om på side 38. Greven lånte ham en ø[5] til eksperimenterne.

 

 

 

 


[1] JMC: Vi må tilgive forfatterens lille overdrivelse her: Der blev jo, som vi ved, bygget mange forskellige skrivemaskiner helt fra begyndelsen af 1700-tallet og fremad, men Rasmus Malling-Hansens var den første som dels fungerede godt og dels blev produceret i en serie og solgt på markedet.

[2] JMC: I vort selskab regner vi dog med, at det virkelige antal producerede skrivekugler – inklusive takygrafen - lå mellem 150 og 200. Antallet eksisterende skrivekugler i dag kan meget vel ligge omkring de 50.

[3] JMC: Viggo Knuth-Winterfeldt, 1875-1946

[4] JMC: Jacob Christian Hansen-Ellehammer, 1871-1946, dansk opfinder som fik hele 59 danske patenter! Ellehammer etablerede i 1898 et værksted i Istedgade i København, hvor han blandt andet reparerede skrivemaskiner! Måske havde han også nogle skrivekugler mellem hænderne?

[5] JMC: Øen Lindholm


Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, prest, forstander, oppfinner og naturvitenskapelig forsker. Bildet er tatt i 1890, og er i privat eie.
Den mest kjente modellen av Malling-Hansens oppfinnelse, skrivekuglen. Denne modellen sto ferig til verdensutstillingen i 1878, der den vant en gullmedalje. Dette eksamplaret tilhører Svendborg Museum og er fotografert av Jørgen Malling Christensen.
Lehnsgreve Knuth, som ga økonomisk støtte slik at den unge Rasmus kunne utdanne seg til lærer. Også Malling-Hansens to brødre, Thomas Jørgen og Johan Frederik utdannet seg til lærere takket være lehnsgreven. Alle tre studerte på Jonstrup.
Bokens forside.