1870.11.14 Danish

                                              k g l  døvst inst d fiortende november halvfjerds[1]

 

kiære gode broder[2]    forsøgene leve   det lader til at trykpapir[3] i en særdeles grad egner sig til brug for skrivekuglen  til brevet til dig har jeg som du seer benyttet  og det for første gang   rødt klakpapir [4]  om jeg derved vil fåe et reent tryk  det har jeg nu medens jeg skriver ingen anelse om[5]

men hvordan det end bliver læseligt vil det dog være  og så skal det og giøre reisen til dig   mange tak for dit kiære sidste brev   hvad  du skrev om udtalelserne på knutheborg om skrivekuglen glædede mig særdeles   men endnu kiærere er det at fåe at vide at det er et ret godt med kiære moders helbred skiøndt der jo endnu ståer meget tilbage at ønske og bede om    jeg antager at det vil glæde dig at fåe hermed de deilige engelske bøger som ere fabelagtige billige såvidt jeg husker koster een årgang kun henved fire mark dansk  den bestemte pris skal jeg senere hen opgive dig  kiære moders slør følger med.[6] det indlagte i pakken[7]    store brev vil jeg bede dig give til den døvstumme dreng i maribo  jeg husker ikke snedkerens[8] navn   min elskelige kathrine har det    gud være takket   udmæreket godt og den allerlilleste også[9]  jeg veed ikke om det vilde være nødvendigt at bede grevinde  knuth om tilladelse til at  give vort barn hendes navn  ieg antager det ikke  det vilde være  synes det mig  at giøre for meget væsen deraf  men sig mig eders mening derom  jeg er io forhåbentlig grevinden herinde i vinteren  og så vil ieg jo kunne sige hende det  kiære svigerfader er herinde i denne tid og kiære svigermoder også  jeg skal hilse eder alle mange gange fra dem   mange hilsener fra os alle til kiære gode moder til kiære broder john og til kiære broder dig   skriv snart til din inderligt hengiven broder  også fra udlandet har jeg haft breve og forespørgsler angående skrivekuglen   apparatet  til telegrafering vil upåtvivleligt lykkes. ti skrivekugler ere i arbejde.[10]  

 

                                                              Din inderligt hengivne Broder

 

                                                              

 


[1] CB: Dette er - status pr 31 juli 2007 - kun nummer fire brev, vi kender til, skrevet på Skrivekuglen - og kun det andet, vi har kopi af. Formatet er  - ligesom det første brev vi kender til - meget usædvanligt, nemlig skrevet med papiret 'lagt' ned i forhold til normal skrift, så der er over 100 anslag per linie. Se det tilhørende foto. Det er skrevet på den allerførste version af skrivekuglen, hvor der kun var små bogstaver - og hvor papiret man skrev på var rundt om en cylinder, nede i en kasse. Så det er for så vidt fantastisk, så få fejl der er.

[2] CB og SA: RMH havde jo to brødre, men med unntak af tre brev skrevet på papirstrimler, er alle de breve vi kender skrevet til den mellemste bror Jørgen. Som det fremgår af den senere tekst arbejder Jørgen - der selv var lærer og ansat tæt på RMHs barndomshjem - hvor RMHs moder også boede - nær ved Knuthenborg Gods, hvis ejer har finansieret RMHs uddannelse - og kender derfor greven af Knuthenborg - der dog ikke er den samme som RMH kendte. Han døde i 1856, kun 43 år gammel. 

[3] CB: Jeg ved ikke præcis, hvad trykpapir er - men det er formodentlig den papirtype, man bruger på trykkerier, vil jeg gætte. Altså formodentlig tykkere end almindeligt brevpapir.

[4] CB: Klakpapir - sådan tyder jeg skriften og ordet eksisterer på dansk. Papiret er også rødt, som det ses på fotoet. Gad vide hvad det skal bruges til?

[5] CB: Som nævnt i fodnote 1 - så kan man på denne første version af skrivekuglen ikke se, hvad man skriver, før man lukker kassen op og tager det færdige brev ud! Bemærk også, at han bruger å, og at der ikke er noget j  - kun i. Og at der ikke er tal - derfor er årstallet skrevet med bogstaver. Der er heller ikke komma og den slags, men dog punktum. Der var kun 24 taster på version 1 af skrivekuglen.

[6] CB: Moders slør ??? uforståeligt!

[7] CB: Dette brev har øjensynligt ligget i en pakke, som RMH  har sendt til broderen Jørgen, inklusiv dette 'slør' som moderen måske har glemt efter et besøg hos RMH.  Og derfor kan han også sende et andet brev med samme forsendelse.

[8] CB: Her står to bogstaver oveni hinanden først i ordet, så jeg er i tvivl om ordet snedkeren.

[9] CB: Dette 'allerlilleste' er vel den nyfødte datter?

- Sverre - det er vel datteren Zarah, der er født i 1870. han her hentyder til. RMH havde allerede 3 andre døtre i 1870. SA: Ja, det stemmer, det er Zarah, som senere giftet seg med Fritz August Bech, som gjorde en enorm innsats for å holde minnet etter sin svigerfar levende!

[10] CB: Endnu nogle utroligt oplysninger. "Apparatet til telegrafering" er takygrafen, som han fik patent/eneret på i 1872 - altså 2 år senere. At han allerede her i 1870 arbejder med den  - og er ved at få den produceret - er en utrolig nyhed. Det er også utroligt, at han skriver, at der er 10 skrivekugler i arbejde, eftersom den første model - som dette brev er skrevet med - kun kendes i ét eneste eksemplar! Ufatteligt.

 

 

 

RMHs fjerde datter, Zara 1870-1910 som ung pike. Foto: Privat
De tre eldste døtrene, Emma, Julian og Engelke. Foto: Privat
1870-modellen av skrivekuglen fotografert på Teknisk Museum. Foto: Sverre Avnskog