1871.10.13 Danish

kiøbenhavn den trettende oktober attenhundrede enoghalvfierds

 

kiære gode broder  i dette øieblik har ieg endelig fået min leipsiger maskine istand efter dens hiemkomst til mig og benytter det første stykke papir til at sende dig et par linier  et par andre maskiner blive færdig i disse dage   og ville fremvise endnu bedre tryk og en anden slags bogstaver  hvoraf du snart forhåbentlig skal få prøver  hiertelig tak for dit kiære sidste brev  det glæder mig meget at du ufortrøden kiler løs på engelsken   kan du opnå virtuositet i det sprog vil det med guds hielp være dig til megen nytte og glæde   men allerede det er io en stor glæde at arbeide løs i sproget at beseire vanskeligheder og giøre fremgang   min lykønskning i anledning af den vel tilendebragte mergling[1]  atter et smukt træk af grevinden  også af thaning   ieg længes meget efter at høre hvorledes kiære gode moder har det   her have vi det gud være takket meget godt   kathrine min egen elskelige kæthemor er rigtignok ikke kommet fuldt ud til kræfter igien men det kommer io nok med guds gode hiælp   det lader til at vi ville få megen nytte og glæde af vor husiomfru frøken kasse   hun fåer kun fem daler om måneden  og det er endda hører ieg en særdeles god løn  småputterne ere alle raske  iuliane har lært at strikke og kiender nu næsten alle bogstaverne   men det er io også på tiden   men mange uartigheder stikker der også i hende som alle haver en stor lighed med mine egne da ieg var lille   den allerlillester er i disse dage henrykt over at have giort den opdagelse at hendes ben due til andet end at trække i  hun kan nu ståe på dem og begynder at øve sig i at flytte dem   nu må du kiære broder ikke rynke på næsen ad de mange skrivefeil  ordningen af stemplerne på den kugle som ieg skriver med er nemlig en anden end den ieg i de sidste måneder har øvet mig i  hvor er den kiære grevinde henne for tiden   ieg vilde gierne lade hende høre lidt om skrivekuglen og sende hende nogle bedre skriftprøver end dem hun fik ifior engang     mange hilsener fra os alle til kiære gode moder og til eder kiære brødre  

din inderligt hengivne broder

 

 

håndskrift :                                      R. Malling Hansen

 

 


[1] Denne sætning og den næste forstår jeg på den måde, at broderen Jørgen, der vist bor i Hunseby på Lolland, få kilometer fra Knuthenborg Slot, på jord der øjensynligt ejes af greven/grevinden af Knuthenborg, har fået lov til at kalke - mergle - jorden. Måske er det Jørgens køkkenhave, det handler om??

Alt i de mange breve fra RMH til brødrene og moderen tyder på, at de 'begge alle tre', som der står i flere breve, bor sammen eller tæt på hinanden i Hunseby. De arbejder begge på Skjelstrup Skole ved Maribo. Hvem den dernæst nævnte Thaning er - det ved vi ikke, men Jørgen blev senere gift med en Thaning.