1872.05.15 Danish

CB: Afskrift af et ret mærkeligt brev, i et underligt kvadratisk papirformat, dateret - med håndskrift - den 15 maj 1872. Der er to skrifttyper i brevet, så det må være skrevet med to forskellige skrivekugler. Og der er en hel side med lutter, som det kan ses på de scannede sider.

SA: Som man kan se, har brevet to underskrifter, R. Malling Hansen, og Juliane Kathrine Marie Hansen. Sistnevnte er RMHs eldste datter, som på dette tidspunktet var ca 6 år. Vi vet fra senere brev at døtrene gjerne ville skrive på skrivekuglene, og kanskje har den eldste datteren fått lov til å skrive litt med fars skrivekugle til sin onkel og bestemor?

 

 

                   KJÄRE GODE BRODER! HJERTELIGST TAK TIL DIG OG KJÄRE GODE MODER FOR EDERS BREVE. MODERS BETRAGTNINGER ANGAAENDE FORHOLDET MELLEM KUGLEN OG TAKYGRAFEN ERE DE SELVSAMME SOM MINE EGNE. ARTIKLEN I ILLUSTRIERTE  ZEITUNG HAR SKAFFET TO BESTILLINGER OG  EN MASSE BREVE MED FORESPÖRGSLER, HVILKET HAR GIVET MIG NÄSTEN FOR MEGET AT BESTILLE.  FORRESTEN HAVE VI DET ALLE PAA DET BEDSTE MED UNDTAGELSE AF, AT VI LÄNGES FÄLT MEGET EFTER AT SE EDER ALLE, I HJERTENSKJÄRE.

 

TAG NU PÄNT TIL TAKKE MED DENNE MAGERHED FOR DENNE GANG 'DE AAR BÄJER I MAAREN'[1]. DIN ALLERBEDSTE BRODER _ JOHN ER  OGSAA DEN BEDSTE!. R. MALLING HANSEN.

[2].................................

Der er desuden et par sider med korte sætninger:

 

ALLERBEDSTE HILSENER TIL KJÄRE GODE MODER OG GODE BRODER JOHN.  R. MALLING HANSEN.

 

og med en helt anden og mindre skrifttype - skrevet på en anden skrivekugle:

 

            katerine hansen            juliane marie kathrine hansen

 

 


[1] CB: "Det er bedre i morgen" - på lollandsk dialekt eller hvad?  Bemærk på det scannede brev, at der er citationstegn på Skrivekuglen, det mener jeg ikke at have set før. Der er det ikke engang på mit tastatur.

 

[2] CB: Næste side er lutter bogstaver, vel for at vise, hvilke tegn der nu  er på skrivekuglen. Udover alfabetet - minus Æ og Ø (der jo skrives som Ä og Ö - men INKLUSIVE Å) - er der også W, J, Ü, Ö og Ä - og alle tallene 1 til 9 og følgende specialtegn:

Omega!  (Græsk bogstav der bruges til fx kemiske formler)  Min pc kender det ikke!

&  - dvs og-tegnet

Højre og venstre citationstegn (to liggende v'er) Min pc kender dem ikke!

? -spørgsmålstegn

!  -udråbstegn

:  kolon

; semikolon

, komma

. punktum

________   understregningstegn

///////   skråstreg

Der  er således ialt 52 taster på denne model! Måske også en mellemrumstast?? Hvordan lavede man mellemrum på Skrivekuglen?

SA: Jeg har aldri skrevet et brev på en skrivekugle, men jeg har lagt merke til at på mange av de skrivekuglene vi har bilder av, så er en av tastene på keyboardet blank - uten noe inngravert tegn. Kan dette være mellomromstasten? Skrivekuglene som er avbildet under, er forskjellige modeller fra forskjellige tidsperioder - felles for dem er at de har en blank tast.

Foto: Dieter Eberwein