1872.09.07 Danish

DET KGL. DÖVSTUMMEINSTITUT  I   K J Ö B E N H A V N ,

 

                                 DEN 7 SEPTEMBER 1872.

 

 

 

                               DERES VELBAARENHED[1] !

 

 

    FOR DET MULIGE TILFÄLDE AT DERES VELBAARENHED MAASKE SKULLE ÖNSKE AT INDKJÖBE OGSAA EN SKRIVEKUGLE TIL DET LOTTERI, DER ER FORBUNDET MED INDUSTRI- OG KUNSTUDSTlLLINGEN, TILLADER JEG MIG HERVED AT MEDDELE, AT DET BEDSTE AF MINE FOR TIDEN UDSTILLEDE APPARATER, DET SOM STAAR ALENE I EN GLASKASSE, ER TILSALGS FOR 250 RD. DET MAA IKKE FORUNDRE AT DENNE PRIS IKKE STEMMER MED DE AF MIG TIDLIGERE OPGIVNE PRISER, DA JEG INDSENDTE MINE SKRIVEKUGLER TIL UDSTILLINGEN. UOVERENSSTEMMELSEN HAR SIN GRUND I AT APPARATERNE FLERE GANGE ERE BLEVNE OMBYTTEDE.  _____ DET NÄVNTE APPARAT FREMVISES DAGLIG FRA KL. 12 TIL 2 OG FRA 4 TIL 6. DET HAR LUTTER SMAA BOGSTAVER OG SKRIVER NYDELIGT.

 

 

                                ÄRBÖDIGST

 

 

                           R. Malling Hansen.  

 

 

 

(nederst på siden er desuden 8 linier håndskrevet tekst, som er så svært læseligt, at jeg har givet op. CB)  

 

Allernederst står:

 

VELBAARNE HR. KRIGSRAAD  C H R I S T E N S E N, RIDDER AF DANNEBROGE OG DBM M. M.

 

 


[1]  Nederst på siden står følgende, som formodentlig er modtageren: "VELBAARNE HR. KRIGSRAAD

C H R I S T E N S E N, RIDDER AF DANNEBROGE OG DBM M. M."  

SA: Georg Christensen var rustmester og bøssemaker, og sto i spissen for Kunst og Industriutstillingen i København, som ansvarlig for organisering og plassering. Når dette brevet skrives, er utstillingen tydeligvis i gang, og RMH vant 1. pris medalje for sin skrivekugle.

 

Georg Christensen, 1819-1883, sto i spissen for Kunst og Industriutstillingen i København i 1872. Foto: Det Kongelige Bibliotek i København
Malling-Hansen hadde tydeligvis flere av sine skrivekugler utstilt i 1872. Her er 1870-modelln som eies av Teknisk museum i Danmark. Foto: Sverre Avnskog
Og slik ser første pris medaljen han vant ut. Foto: Sverre Avnskog
Georg Christensen(1819-1983) ble presentert i Illustreret Tidende som Krigsraad og Rustmester. Han var Commissair for Opstillingen og Ordningen ved den Nordiske Kunst og Industriutstillingen i København i 1872. Copyright: Illustreret Tidende
Slik presentertes Rustmester Christensen i Salomonsens konversationsleksikons 2. utgave.
Slik så planen over Kunst og Industriutstillingen i København, 1872 ut. Copyright: Det Kongelige Bibliotek