1874.01.30 Danish

Brev fra Rasmus Malling Hansen til hans broder[1]

 

                                                                         K J Ö B E N H A V N   DEN 30 JANUAR 1874

 

                                                    KJÄRE  GODE  BRODER !

 

HJERTELIG TAK FÖRST OG FREMMEST TIL KJÄRE GODE MODER FRA MIN EGEN CÄTHE OG DA OGSAA FRA MIG SELV - FOR HENDES KJÄRLIGE BREV. DERNÄST HJERTELIG TAK TIL DIG OG KJÄRE BRODER JOHN FOR EDERS VELKOMNE DOBBELTBREV, SOM VI SNAREST HAABE EN FORTSÄTTELSE AF. DET FORNÖIER OS MEGET, AT I ALLE BEGGE TRE SYNTES OM VOR LILLE JULESENDING.  DET ER GLÄDELIGT MED JERNBANE-FREMGANGEN DEROVRE; MEN OM VI HER VILLE KUNNE FAAE DEN GLÄDE AT BENYTTE DEN TIL SOMMER, DET TURDE ENDNU VÄRE MEGET TVIVLSOMT.

 

FÖRST MAA JEG DA SEE, OM DET BLIVER TIL ALVOR MED MINE PATENTERS SALG TIL ET PROJECTERET COMPAGNI,  SOM I DEN SIDSTE TID SYNES NÄR VED AT KRYBE UD AF ÄGGET,  UDRUGET AF DEN FLINKE HOLTEN  I LONDON.

 

- GUD VÄRE TAKKET, AT VI ALLE ER RASKE HER; JA TÄNK DIG; CÄTHE OG JEG HAVE VÄRET I THEATRET SAMMEN, OG DEREFTER TIL AFTENSELSKAB, OG OM LIDT VILLE  VI TIL ETATSRAADINDE VOGT, DER HAR INDBUDT OS TIL EN MIDDAG.

 

ALLE HERVÄRENDE MEDLEMMER AF FAMILIEN VARE SAMLEDE HOS OS IGAAR I ANLEDNING AF LIDEN ENGELKES FØDSELSDAG, JEG SKAL HILSE EDER ALLE MANGE GANGE FRA DEM.

 

BRODER JOHN SPÖRGER OM KELLERS STAMMECURSUS KOMMER PÅ TVERS MED VORT HER; NEI, VI ARBEIDE I SKJÖN EENDRÄGTIHED. FORRESTEN HAR JEG OVERLADT DET HELE STAMMERI  TIL DE HERRER  LÄRER HER UNDER MIN OG SÖRENSEN OPSIGT; VI HAVE MEGEN GLÄDE DERAF, OG MANGE PENGE HAVE DE FORTJENT.

 

MED OPFINDELSERNE GAAER DET I DET HELE SÄRDELES GODT FREMAD; DE GJÖRE GOD NYTTE MANGE STEDER, OG FLERE MASKINER ERE STADIG I ARBEJDE, MEN NOGET PECUNIART UDBYTTE KOMMER FÖRST VED STORT PATENTSALG.

 

DE HJERTELIGSTE HILSENER FRA OS ALLE TIL EDER ALLE, I KJÄRE, DIN INDERLIGT

H  E N G I V N E BRODER R. MALLING HANSEN.

 

 


[1] Brevet er (igen) til hans broder Jørgen - men brevet er også til hans moder - så hun bor vist hos ham eller tæt på ham - måske stadig i barndomshjemmet i Hunseby på Lolland. Men han takker også for brevet fra den anden broder, john - døbt Johan Frederik - som altså stadig bor hos enten broder jørgen eller - begge? - hos deres moder i deres barndomshjem.

Sverre tilføjer: Begge brødrene startet sin lærergjerning på Skelstrup skole ved Maribo, og de bodde nok i lærerboligen der. Johan Frederik ble gift i 1878, og fikk ganske raskt 2 barn. Jørgen ble ikke gift før i 1886. Jeg tror moren bodde sammen med Jørgen frem til hennes død i 1885.