1874.06.05 Danish

K J Ö B E N H A V N   DEN    5. JUNI 1874.

 

 

KJÄRE GODE BRODER !

 

 

MIN ELSKELIGE HUSTRU OG DEN LILLE NO. 6 HAR DET - GUD VÄRE LOVET - FREMDELES UDMÄRKET GODT.  _ VEDLAGT TILLADER JEG MIG IGJEN AT SENDE DIG NOGET AMERIKANSK KUGLESKRIFT, NEI, MASKINSKRIFT, MAA DET HEDDE; HAN HAR INGEN KUGLE; HANS MASKINE ER EN FORBEDRING AF EN SKRIVEMASKINE, DER FOR MANGE AAR SIDEN VAR UDSTILLET PAA DEN FÖRSTE FRANSKE VERDENSUDSTILLING. DU VIL JO NOK BRODERLIG OVERSÄTTE[1] MIG DISSE LINIER, SOM JEG HAR FÅET FRA SVOGER JOHAN[2] I CHICAGO. 

 

EN BESKRIVELSE AF MASKINEN MEDFØLGER, JOHAN SKRIVER, AT DEN EFTER HANS MENING - HAN HAR SET DEN - STAAR LANGT TILBAGE FOR SKRIVEKUGLEN.[3]

 

MANGE, MANGE HILSENER FRA OS ALLE TIL EDER ALLE, I KJÄRE.

 

 

 

                                       DIN INDERLIGT HENGIVNE BRODER

 

                                        

                                             R. MALLING HANSEN

 


[1]  Det er svært at forstå i dag, men Rasmus Malling-Hansen kunne ikke læse engelsk. Selvom han var uddannet skolelærer og cand.theol, og havde rejst rundt i verden med skrivekuglen, så kunne han så lidt, at han ikke engang kan læse den brochure for et konkurrerende produkt, som han har fået tilsendt. Det er endnu mere uforståeligt, at han ikke bare sætter sig ned og lærer det. Han må jo i hvert fald have behersket tysk, latin og græsk i forvejen. Eller at der ikke er nogen anden på døveskolen overhovedet, der lige kan fortælle ham, hvad der står i denne brochure?  Uroligt - Christian Barnholdt.

[2] Det må være hans kones broder, der er i Chicago - hvad laver han mon der? SA: Han arbedier som prest i en menighet der.

[3] Ærgerligt, at RMH ikke nævner fabrikatet. Remington maskinen fremkom jo i 1873, og skulle vise sig at give Skrivekuglen dødsstødet. Hvis det er den, der her er tale om, så overser RMH altså alle faresignaler.