1874.11.12 Danish

Brev fra Rasmus Malling Hansen til broderen Jörgen den 12 november 1874

Brevet er skrevet udelukkende med store bogstaver. BEMÆRK: Å'ET

.............................................................................................................................

 

 

 

                                                     K J Ö B E N H A V N , DEN 12 NOVEMBER 1874.

 

 

                        KJÄRE GODE BRODER J Ö R G E N

 

DU HAR SLUTTET GANSKE RIGTIGT, DET ER MIN GAMLE VEN JACOBSEN, DER FÖRST ER BLEVET PRÄST OG SÅ HAR FORLOVET SIG MED SVIGERINDE ELISABETH; DET SIDSTE TIL HELE FAMILIENS OVERRASKELSE OG GLÄDE TILLIGE. HAN HAR GANSKE VIST HELE 3 KIRKER, MEN SKAL KUN PRÄDIKE I 2 AF DEM AD GANGEN. INDTÄGTERNE ER MEGET STORE, FOR DE SIDSTE 5 ÅR ANSATTE TIL 2278 RD[1] OM ÅRET; ALLE BYGNINGERNE ERE MEGET SMUKKE OG NYE; DER ER OVER 100 TD. LAND JORD, SOM ER  SÄRDELES GOD, MEN HIDTIL KUN DÅRLIG DYRKET. EGNEN ER EFTER JACOBSENS BESKRIVELSE HENRIVENDE SMUK, MED MANGE MEGET VIDE UDSIGTER. BÅDE JACOBSEN OG HANS FÄSTEMÖ ERE BLEVNE MÄRKELIG UNGE PÅ DISSE DAGE. JEG SKAL BRINGE DEM EDERS KJÄRKOMNE GRATULATION MED DET ALLERFØRSTE.

 

TAK FOR ALLE EDERS KJÄRE BREVE, ISÄR FRA MIN EGEN CÄTHE TIL KJÄRE GODE MODER FOR BREVET OG FOR DE KJÄRLIGE LYKØNSKNINGER FRA HENDE OG EDER ALLE. SAMTLIGE PUTTER ERE UDMÄRKET RASKE, MIN EGEN CÄTHES HELBRED ER SOM DA VI VARE PÅ LÅLAND MEN HELLER IKKE VÄRRE; HUN HÅBER SNART  AT KUNNE SENDE ET PAR LINIER TIL KJÄRE MODER.

 

HAR DU SEET DEN KJÄRE GREVINDE KNUTH, ELLER SKREVET TIL HENDE I ANLEDNING AF DØDSFALDET?[2] HUN SKAL JO VÄRE HER I BYEN NU, OG JEG HAR ISINDE AT SÖGE HENDE EN AF DE FÖRSTE DAGE.  FORTÄL MIG VED LEJLIGHED LIDT OM GREVENS BEGRAVELSE OG DEN NYE GREVE.

 

DU HUSKER JO MINE NYESTE KUGLEIDEER, DER NU ERE OPTEGNEDE PÅ PAPIRET OG SATTE I ARBEJDE. MIN MEKANIKUS INTERESSERER SIG LEVENDE FOR DEN NYE MASKINE; HAN HAR LOVET DET FÖRSTE EXEMPLAR FÄRDIG TIL DEN 27 D.M[3]. - JEG ER VIS PÅ, AT MÅLET ER NÅET, AT JEG NU HAR EN FULDT PRAKTISK, BILLIG HURTIG-SKRIVNINGSMASKINE. NU MÅ DEN ENDELIG SELV KUNNE RULLE VIDERE.

 

HJERTELIG TAK TIL EDER ALLE, I KJÄRE FOR "HAVEVÄSNERNE[4]"  SOM VILLE VÄRE SÄRDELES VELKOMNE. MASSER HILSNER TIL EDER ALLE BEGGE TRE FRA OS ALLE.

 

DIN INDERLIGT HENGIVNE BRODER, R. MALLING HANSEN.

 

LAD MIG TIL BREVET FÖJE DEN ANMODNING, AT DU I DIT NÄSTE BREV GIVER MIG EN NÖJAGTIG MEDDELELSE OM DET LÖNNINGSTILLÄG, SOM DU HAR AF SOGNET, OM BETALINGSMAADEN O. S. V.  JEG KUNDE HAVE LYST TIL AT BRUGE DISSE OPTEGNELSER, MEN SELVFØLGELIG IKKE TIL NOGET SLEMT, DU KJÄRE BRODER.

 

                                        

 


[1] Rigsdaler - møntfoden i Danmark indtil 1873

[2] Det var jo grev Knuth der - 15-20 år tidligere - havde betalt RMHS uddannelse til lærer og også som student og tidlig i teologistudiet. Vi ved alt for lidt om denne støtteordning fra greverne Knuth. Den grev Knuth der støttede RMH døde tidligt - så det er hans efterfølger der nu er død - igen i en meget ung alder. De havde ikke noget langt liv, de stakkels grever. Sverre Avnskog, vicepræsident i Selskabet, har en total oversigt over alle greverne af Knuthenborg.

[3] Denne måned.

[4] Der er tale om en sending grøntsager fra broderens køkkenhave

Malling-Hansens svigerinne, Elisabeth Heiberg, som blant annet arbeidet på Døvstummeinstituttet i mange år. Foto: Døvehistoerisk Selskab
Hennes ektemann, Nicolai Jacobsen, som Malling-Hansen omtaler som sin gamle venn. Dessverre har vi ikke noen opplysninger om ham. Foto fra boken "Heiberg familien" utgitt av Gjert Heiberg
Grevinne Karen Knuth, født Rothe, 1815-1877, hustruen til den lensgreven (Frederik Marcus Knuth) som støttet Malling-Hansen økonomisk slik at han fikk tatt sin utdannelse
Det var den eldste av lensgrevinnens sønner, Eggert Knuth, 1838-1874, som nylig var gått bort. Han døde uten å etterlate seg kone eller barn. Maleriet, som er fra 1869, eies av den nåværende lensgrevens far, Adam Knuth
Den yngste broren, Adam Knuth, 1854-1888, overtok så som den nye lensgreven. Som så mange av sine forgjengere ble han heller ikke særlig gammel, som man kan se. Bildet er en avfotografering av et maleri som er i den pensjonerte lensgrevens eie. Foto: Dieter Eberwein
Foto fra 1880-årene som viser lensgreve Adam Knuth med hustru og barn