1876.04.19 Danish

I venstre hjørne:

Tegning af Skrivekuglen

 

I midten:                                  R. MALLING HANSEN's

                                                       Skrivekugle.

 

                                              KJÖBENHAVN, DANMARK

 

                                                 DEN 19 APRIL 1876.

 

                                            KJÄRE  GODE  B R O D E R !

 

 

   INDERLIG TAK TIL KJÄRE GODE MODER FOR HENDES VENLIGE LINIER, HAVDE HUN DOG VÄRET SAA RASK, AT HUN SELV HAVDE KUNNET SKRIVE; DET GJÖR OS HJERTELIGT ONDT, AT DET ENDNU ER SAA SMAAT MED VOR KJÄRE MODER.  OGSAA HJERTELIG TAK TIL DIG SELV FOR DIT BREV.

 

DIN ANSPIELUNG[1] OM 10 ÖRE ELLER 100000 KR.  KAN JEG IKKE RIGTIG GRIBE, MEN JEG TVIVLER IKKE OM, AT JEG OFTE I FARTEN UDTRYKKER MIG NOGET UTYDELIGT. 

 

FRA BROTHER DENSMORE[2] HAR JEG ENDNU INTET HÖRT, MEN JEG ANTAGER AT HAN ER VED AT UNDERSÖGE MIN MASKINE OG VED AT FORDÖJE MINE MANGE BREVE, SAMT VED AT UDFINDE HVORDAN HAN, PAA DEN BILLIGSTE MAADE SKAL FAAE HERREDÖMME OVER DEN. 

 

TO HERRER, EN MEKANIST I TYSKLAND OG EN INGENIEUR I ENGLAND, HAVE DISSE TO STEDER UNDERSÖGT PAA DET NÖJESTE DEN "AMERIKANSKE". DE HAVE LIGELEDES UNDERSÖGT HER DEN DANSKE OG ERKLÄRET OG BEGRUNDET MIN MASKINES ALDELES BETYDELIGE OVERLEGENHED. 

 

I SLUTNINGEN AF MAJ REJSER OMTRENT HELE INSTITUTET HER TIL ET SKANDINAVISK  ABNORMT LÄRERMÖDE I STOCKHOLM[3].

 

  DE HJERTELIGSTE HILSENER FRA OS ALLE HER TIL  EDER ALLE. VI ERE - GUD VÄRE TAKKET - ALLE RASKE HER. DE ALLERBITTESTE HAVDE BEGYNDT AT KOMME LIDT UD I HAVEN I DE DAGE, DA VI HAVDE SAA SMUKT VEJR. DE STORE TRODSE DAGLIGT AL SLAGS VEJRLIGT. ENDNU I DAG HAR JEG FERIE, IMORGEN BEGYNDER ARBEJDET IGJEN.

 

                                                               DIN INDERLIGT HENGIVNE  BRODER

 

                                                                            R. Malling Hansen.

 

 

(Tilføjet ude i marginen med håndskrift):

 

Disse Linier ere skrevne med en ny Maskine, som jeg for förste gang prövede. Dens Skrift viser et Par Mangler, som let kunne rettes.

 

 


[1] Uforståelig bemærkning- i hvertfald for mig, CB.  Sverre: Det kan være en hentydning til at RMH nogle gange er unøjagtig med økonomien i sine projekter. Han var en dårlig økonom, der brugte langt flere penge end han disponerede over.

 

 

 

[2] Sverre: Det er igen værd at bemærke, at han kalder Densmore for 'Brother. Tydeligvis har han et meget venskabeligt og tillidsfuldt forhold til ham. Blandt nogle af RMHs efterkommere verserer den historie, at Densmore stjal idéer fra RMH  og brugte dem til at forbedre sin egen maskine. (Fra et interview med RMHs barnebarn Gerda Forman Jensen) .

 

[3] Sverre: På det nævnte abnormskolemøde i Stockholm bliver RMH valgt til mødeleder og ordstyrer, og har således en central rolle.