1876.04.21 Danish

DET KONGELIGE

DØVSTUMME-INSTITUT.

 

 

                                                                                  DEN 21 APRIL 1876.

 

 

                                   KJÄRE  GODE  B R O D E R !

 

   HER MED FÖLGER DENSMORES SVAR PAA KUN EET BREV EFTER AT JEG HAR SENDT HAM OTTE BREVE, SOM HAN MAA KUNNE HAVE MODTAGET ALLE FÖR DEN 7. APRIL.

HVAD ER NU DETTE?  HVEM HAR TILLISTET SIG BREVENE? ELLER HAR HAN FAAET DEM, MEN LADER SOM IKKE FAAET?  JA HAN HAR IKKE ENGANG FORSTAAET  OG ALTSAA HELLER IKKE BENYTTET MIT TILBUD OM AT FAAE MIN MASKINE TIL SIG FRA CHICAGO.

HELDIGVIS HAR JEG RECOMANDERET FLERE AF DE FORSVUNDNE BREVE, SAA AT DERES FORSVINDINGSPUNKT DOG NOK VIL KUNNE OPDAGES. VILDE DU NU, KJÄRE BRODER VÄRE SAA VENLIG AT OVERSÄTTE DET VEDLAGTE, DOG MED ABSOLUT UNDTAGELSE AF OMTRENT HELE DEN FÖRSTE SIDES SAGEN UVEDKOMMENDE VRÖVL OM HANS UDUELIGHED I TYSKEN.  ET ANDET HELD FOR MIG ER DET, AT JEG HAR KUNNET SKRIVE TIL EN INGENIEUR ADLER I NEW YORK, SÖN AF GROSSERER ADLER HER, OG HAR HAAB OM, AT HAN VIL TAGE SIG AF SAGEN.

 

   MIN KUGLE KOMMER IKKE TIL PHILADELPHIA; DA JEG IKKE SELV KAN KOMME, SAA VIL JEG IKKE INDLADE MIG I EN KAMP, HVOR DER, NAAR JEG IKKE ER TILSTEDE, VIL KUNNE LAVES DEN DAARLIGSTE MEST ÖDELÄGGENDE BEDÖMMELSE UD AF MIN MASKINE,[1] SAA VIL JEG HELLER SÄTTE AL KRAFT PAA DEN KOMMENDE PARISERUDSTILLING.

 

 

                       DE HJERTELIGSTE HILSENER FRA ALLE TIL ALLE

 

                        DIN INDERLIGT HENGIVNE BRODER

 

                          R. Malling Hansen  . 

 

 

.

 

 

 

 


[1] Sverre: Hvis RMH havde kunnet se ind i fremtiden - så var han nok selv taget til USA for at overbevise Densmore om at sætte skrivekuglen i produktion. Og han kan vist alligevel ikke læse engelsk, eftersom han beder broderen om at oversætte brevet fra Densmore.