1876.05.28 Danish

Det kongelige

 

Døvstumme-institut.

 

                                                                                     Den 28 maj 1876.

 

 

 

 

Kjäre gode B r o d e r !  –  Det gjorde mig hjerteligt ondt, at du har väret syg, isär da jeg er bange for at du virkelig har Skarlagens-feber. Den kan vise en saa ringe Rödme paa Huden og väre ledsaget af saa ubetydelig Feber, at man ikke erkjender den for hvad den er, för

 

Hudafskalningen begynder; men det er saa farligt at väre oppe; der kan saa meget let komme andre slemme Sygdomme til.   Jeg har nylig i en Avis läst, at Skarlagensfeber kunde smitte gjennem Breve; men jeg ansaae – og anseer det endnu – for aldeles urimeligt, isär at Smitten skulde komme til voxne paa den Maade; men ikke desmindre kan jeg dog ikke tilbageholde Frygten for at du, kjäre gode Broder, er bleven smittet herfra. Vär dog endelig meget forsigtig, og bliv endelig i Sengen, dersom du endnu märker den allermindste Utilpashed. Tal ogsaa med Lägen igjen. Har du ikke faaet mit Brev, hvori jeg meldte at Emma og Zarah ogsaa vare blevne angrebne. Men nu igaar og i Dag ligge de alle syv af Skarlagensfeberen, og Barnepigen er kommen paa Hospitalet af samme Sygdom. De have den dog alle meget let. Forhaa-bentlig vil den forlöbe mildt. Jeg venter i Eftermiddag en Sygekone til at hjälpe min egen Cäthe med at passe dem alle. Giv dig dog endelig ikke til at oversätte det Brev jeg sendte dig igaar, dersom du ikke er fuld- ständig og helt rask.

 

   

 

     Gud väre hos os alle!   De hjerteligste Hilsner til kjäre gode Moder, til kjäre Broder John og til kjäre Broder dig fra din inderlig hengivne Broder R.M.H.

 

 

Det har ikke den allermindste Hast med Amerikaner-Brevet ja det er igrunden aldeles overflödigt, da jeg har sagt det samme – altsammen – til Adler.