Brev fra RMH 17 august 1879 til politiassistent Rantzau.

Research, udskrift og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

Dette er et håndskrevet brev, med al sandsynlighed er det RMHs egen kopi af originalbrevet. Håndskriften er umiskendelig Malling-Hansens. Det fremgår, at RMH tidligere har skrevet til Rantzau i samme ærinde. Carl Vilhelm Rantzau var chef for politistationen Fælledvej 18 (Station 6) i perioden fra 1863 til 1891, da han afgik med pension. Rantzau døde i 1895. Med sit store korpus – ca 140 kilo – var han en kendt skikkelse i gadelivet. Døvstumme-Instituttet hørte geografisk set under Station 6, som lå ca 1,5 kilometer mod sydvest. Nabohuset, Fælledvej 20, huser idag Politimuseet.[1]

 

 

17. Aug. 1879

 

            Velbaarne

 

Hr. Politiassistent Rantzau!

 

            Undskyld at jeg atter maa besvære Dem med et Par Linier angaaende den skrækkelige Grøft. Den stinker afskyeligt, uhumskheder staar stille og gjære i den, der er intet rask Løb igjennem den.  -
            Er det dog ikke muligt at udvirke, at den flittig bliver udskyllet?
            Vi besværes ogsaa af Stank i Haven fra en hel Grævlingefamilie eller flere; men der tør jo ikke skydes paa dem; vilde de ikke være muligt undtagelsesvis at faa Tilladelse hertil?

            Ærb.

 

                        RMH

 

(I nederste venstre hjørne er der tilskrevet et diarienummer: 77/1879.

 


[1] JMC: Kilden til informationerne om politiet er den fortræffelige hjemmeside: Dengang.dk

 


Kart over Døvstummeinstituttet og det originale brevet. Avfotografering: Jørgen Malling Cristensen.