1878.10.13 Danish

k j ö b e n h a v n     den   13  octbr.    1878.

 

 

 

 

     Kjäre gode broder. Saa fik jeg da bugt med dem[1]. igaar aftes – SAMTIDIG med at det allerede stod i berlingske – fik jeg et NYDELIGt brev fra udstillings-präsidenten, lehnskreve holstein, der er her i byen, hvori han gratulerede mig til guldmedaillen, hvorom han havde faaet telegrafisk meddelelse fra paris. jeg reiser i aften igjen til skjelstrup[2] for atter at tale med grev knuth, der vil tage deel i muliggjörelsen af en fabrication. jeg tänker, at man nu igjen har faaet amerikaneren sat op fra sölvmedaillen til guldmedaillen.

 

 

 hjerteligst hilsen og kys til INDERLIGt kjäre moder fra os alle og til dig, kjäre broder. alt er vel her og jeg er meget glad ved at putterne – de store - gaae i skole, og selv ere de ogsaa ganske särdeles tilfredse dermed.

 

 

 

 

 

                                                  din INDERLIG hengivne broder

 

 

 

                                                                     rmh.

 

&nb


[1] "Dem" må være alle skeptikerne til skrivekuglen. Nu har RMH fået endnu en guldmedalje på verdensudstillingen i Paris, og fryder sig over hævnen over alle skeptikerne.

 

[2] Skjelstrup var den landsby ved Maribo på Lolland, hvor broderen er skolelærer. Det er YDERST interessant, at der her står, at RMH skulle forhandle med greven af Knuthenborg om at gå ind i forretningen. Det er den 3.greve af K i RMHs liv. Den første - hans mæcen - døde som  43-årig i 1856. Den anden døde som 34 årig i 1874 og blev afløst af sin broder - som RMH altså skal forhandle forretninger med! Det blev jo nok så heller ikke til noget - som alle de andre finansieringsinitiativer, som RMH nævner i sin breve: Amerikanerne, en svensker, Ritzau!