1886.04.17 Danish

Som man kan se av denne gamle annonsen, ble skrivekuglen på dette tidspunkt solgt gjennom Erik Ritzaus firma. Senere overtok mekanikeren August Lyngby produksjonen og salget

17-4-86[1]

 

 

 

               Kjære Ven Ritzau

 

 

Jeg vilde selv have været inde med Vedlagte (450 Kr.) hvorfor hjerteligst Tak for Laan, men er stadigt[2]  blevet forhindret.

 

 

Jeg vilde bede dig om at vente med ”Salderingen[3] ” til næste Hævning[4]  – vistnok om én Maaned eller 1½ . –

 

 

Kjære Svigermor er vedblivende meget syg. Hustruen er hos hende.

 

 

                                               Din hengivne

 

 

                                            R. Malling Hansen

 

 


[1] CB: Dette håndskrevne brev fra RMH til Erik Ritzau har Sverre fundet i Det Kongelige Biblioteks håndskriftsamling – og det er skrevet – som sædvanligt – i stor hast og – at dømme efter ulæseligeheden – også efter indtagelse af en del alkohol! Det synes at være et bevis på to ting: 1. At RMH havde kæmpestore økonomiske problemer. Han har flere gange lånt penge af sin bedste ven Ritzau – og de 450 kroner som dette brev handler om var vel tættere på en årsløn end en månedsløn dengang – selv for en direktør? Og brevet viser også – som mange andre: 2. At RMH var så meget ’på spanden’ – i pengenød – at han ikke engang havde råd til at have sin egen skrivekugle!

SA: Personlig mistenker jeg også vår venn Malling-Hansen for å ty til den "gammeldagse" skrivemåten, med penn og blekk, når han hadde stort hastverk, i stedet for å finne frem skrivekugle, sette inn papir osv. Han skrev jo også enkelte av brevene fra denne perioden med skrivekugle, selv om det ble færre og færre.

 [2]Dertil?

SA: Jeg leser også dette ordet som ”stadigt”.

 [3]???Noget med en Saldo – et regnskab? Altså hans gæld til Ritzau?

SA: Ritzau og RMH var jo også forretningspartnere. Ritzau hadde investert et beløp i skrivekuglen, og solgte skrivekugler gjennom sitt firma. Overskuddet delte de så mellom seg – etter hvilken prosent vet jeg ikke. De har således hatt et felles regnskap for virksomheten.

 [4]Hævning ? hvor tit fik man mon løn dengang – er det lønudbetalingen han hentyder til?

SA: Det kan kanskje også hentyde til at Ritzau og RMH hadde faste datoer for uttak av fortjeneste fra sin felles virksomhet. Jeg mistenker dog at Ritzaus investering hadde preg av å være en vennetjeneste, mer enn å være forretningsmessig motivert. Han tjente neppe store summer på skrivekuglen...


Malling-Hansens andre hustru: Anna Steenstrup, 1842-1897. Foto: Privat
Malling-Hansens svigermor (nr. 2), Abelone Antoinette Steenstrup, 1814-1906, fotografert i 1842. Dette er et av de aller første fotografier som ble tatt i Danmark. Foto: DKB.
DKB har ytterligere et portrett av Abelone Steenstrup.
Ytterligere noen portretter av Abelone Steenstrup.
Disse fotografiene er alle i privat eie.
Jeg har selv vært så heldig å få scanne noen av dem hos etterkommerne i familien Malling-Hansen.
Vi har også rikelig med portretter av Malling-Hansens gode venn, Eric Nicolay Ritzau, Erik Ritzau, 1839-1903. Foto DKB.
Her i en eldre utgave på et privat foto.
Dette er også et portrett som er i privat eie.