1888.07.21 Danish

August Lyngbyes modell fortografert ovenfra. Man kan tydelig se Aug Lyngbye, Kjøbenhavn inngravert på den store skruen på høyre side. Foto: Jørgen Malling Christensen.

 

            DET  KONGELIGE

       DØVSTUMME-INSTITUT

 

            I KJØBENHAVN.  Ø

 

21/7 88.[1]

 

 

 

                                          Hr. Mekanikus Lyngbye !

 

 

Har De lagt mærke til, at af alle de Mekanici, der har med finere Metalarbejde at gjöre, er der i Kjøbenhavn foruden Dem, kun 3 der har faaet første Medaille[2], nemlig Nyrop[3], Klein og Com. Knudsen. (Heri ikke medregnet Holst, der vel nærmest er Uhrmager).

 

 

2den Medalje har Gregersen, Neergaard og Prof. Jürgensen[4]  (endda kun for Lysmaskinen[5] men intet for sine egentl. Mekan. Arbejder[6]).

 

 

Hæderlig Omtale til Falets[7]-Rasmussen.

 

 

Tillige kan lægges Mærke til at der i 13de Section (den hvori De har udstillet) er der 1316 Udstillere, hvoraf kun 23 har faaet 1ste Medalje, altsaa kun 1/57 af Udstillerne. 

 

 

Det ser jo meget glædeligt ud! 

 

 

                                               Ærbødigst

 

 

                                        R. Malling-Hansen

 

 


[1] CB: Når teksten er i kursiv er det fordi, det er håndskrift. Brevhovedet er fortrykt.

[2] CB: Det drejer sig om medaljer ved den store industriudstilling i København i 1888, sidste gang RMH havde Skrivekuglen på udstilling – og nu i en helt ny model – lavet af denne Mekanikus Lyngbye.

[3] CB: De to første navne er MEGET svære at læse.

[4] CB: Prof. Jürgensens Mekaniske Etablissement  havde jo i mange år stået for produktionen af Skrivekuglen og Jürgensen er medunderskriver på patentansøgning fra 1870.

[5] CB: Lysmaskinen????

[6] CB: Jeg synes jeg mærker en lidt hånlig tone fra RMH i forhold til Jürgensen, som han jo må have arbejdet tæt sammen med i mindst 15 år. Mon de er blevet uvenner???

[7] CB: Sværtlæseligt. 


August Lyngbye konstruerte høyst sannsynlig sin utgave av skrivekuglen i 1885.
Utover 1880-tallet overtok han produksjonen av skrivekugler. Foto: Dieter Eberwein.
August Lyngbyes diplom fra 1888.
Den store bygningen til venstre huset den store Kunst og Industriutstillingen i København i 1888. Til høyre foran ses bygningen fra utstillingen i 1872. Malling-Hansens skrivekugle vant første pris medaljen ved begge anledninger