Brev 2 juli 1886 fra RMH til Degenkolv.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og utfyllende kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

JMC: Syd og sydvest for Døvstummeinstituttets grund var den nærmeste nabo et gartneri ved navn H.M. Petersens Enke. Gartneriet er registreret i Kraks Vejviser for København år 1886. I de muntlige og skriftlige kontakter mellem de to naboer er det gartneriets ejer, fuldmægtig og prokurator C.V. Degenkolv som RMH mødte. Nedenstående brev er en håndskreven note fra Malling-Hansen  -  med en for ham ikke karakteristisk sprogfejl! Malling-Hansens prosa var sædvanligvis klar, koncis og korrekt, men her åbner han med en fejl, som tyder på stress eller affekt.

 

SA: Jeg har undret meg over nøyaktig hvor denne grøften med spillvann gikk hen. Og kan det være den samme åpne grøften som RMH omtaler i tidligere brev, men da som en åpen kloakkgrøft som ofte ble tilstoppet, med den følgen at det oppsto en fryktelig stank som var meget sjenerende for beborere og lærere på Døvstummeinstituttet? Vi vet fra tidligere brev at grøften gikk over Garnisons kirkegård, og over instituttets hage, og det mest sannsynlige, er kanskje at den gikk helt syd i instituttets hage, langs den stien som etter hvert ble en vei som fikk navnet Kristianiagade? Om denne oppdemmede grøften som nå er stenlagt i bunnen og som omtales av RMH som spillvann, som kan brukes av gartneriet til vanning osv, er den samme, så må det i hvert fall sies at det har skjedd en betydelig utbedring av den gamle kloakkgrøften!

 

 

2-7-86.

 

            Hr. Fuldmægtig Degenkolv!

 

            Det vilde ikke være mig ubehageligt (JMC: her har RMH skrevet ”kjært” og derefter streget ordet over; fejlen er jo, at han skulle have valgt ”kjært” i stedet for ”ubehageligt”!) om den for Dem nyttige, men for os her skadelige Grøft skulde ødelægge godt Naboskab.  Kunde det ikke være tilstrækkeligt til deres Behov, om De afdæmmede Grøften kun om Aftenen og saa benyttede Indholdet af den tidlig om Morgenen, saa at Dæmningen igjen kunde borttages en 12 Timer efter at den var sat?  -
            Nu har Grøften været opdæmmet hele Dagen igaar og endnu kl: henved 2 idag staar Vandet opdæmmet op over Stensætningen i Bunden af Grøften.  –

 

            At en saa langvarig Opdæmning maa forraadne Spilde-Vandet er selvfølgelig. /Te----------?/ Deres snarlige ærede Svar er jeg
                                    Deres ærbødige

 

                                    RMH.


Utsnitt av et gammelt kart over instituttene. Det som opprinnelig var en spasersti syd for Døvstummeinstituttet, har nå blitt en vei og heter Kristaniavejen. Det var kanskje i denne veien at gartneriet H. M. Petersens enke var beliggende? Kan det være det som på kartet heter Matrikkel 794? Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.
Det originale brevet, avfotografert av Jørgen Malling Christensen.