Production places of the writing ball

This is prof. C. P. Jürgensen, 1838-1911, at Jüngers Mechaniske Etablissement in Copenhagen, who worked closely with Rasmus Malling-Hansen on the development of the first writing balls

Until now, we don't have the full general view of the production places Malling-Hansen used for production of writing balls. Dieter Eberwein who has dicovered most of the known foreign patents, is working on the transcript of some of the old patents, and when we have more information, the list will be completed. The production places in Denmark are well known though, and also the names of the mechanics who were involved in the development of the writing ball together with Malling-Hansen.

 

Here is the preliminary list:

 

Prof E. Jüngers at Jüngers Mechaniske Etablissement in Copenhagen

 

Prof. Christopher Peter Jürgensen in the same Etablissement in Copenhagen

 

Otzen and Lund in Copenhagen

 

August Lyngby in Copenhagen

 

Albert v. Szabel founded the „Erste Schnellschreibmaschinenfabrik Wien“ (the first comp. for fastwriting machines in Vienna) and produced only a few writing balls

 

 

29.11.06

Dieter Eberwein

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk Museum, Norway
Svendborg Museum, Denmark
Teknisk Museum, Sweeden
Sophus Weber, 1859-1941

Svendborg Museums skrivekugle.

Tidligere ejer: Sophus Theodorus Holst Weber

 

Det er alltid svært interessant å få kjenskap til de ulike skrivekuglenes forhistorie. I tilfelle med Svendborg Museums skrivekugle, er vi så heldige å vite hvem den tidligere eieren var, og han var tillike en så kjent mann, at det er mulig å finne en del biografiske opplysninger om han:

 

Weber levede fra 1859 til 1941 i Svendborg på Sydfyn.

Overtog i 1886 efter sin fader et træskibsværft i Svendborg.

Var en berømt og rig mand i Svendborg. Verdenskendt sejlbådskonstruktør og sejlsportmand.

Sejlskibene fra Gl. Hestehauge sejlbådsværft var verdensberømte for deres kvalitet, og endnu i dag afholdes i Svendborg en stor, årlig sejlskibsregatta, hvor førstepræmien er Sophus Weber pokalen.

Udgav i 1912 skriftet: En Luftstrøms Indflydelse paa et Legemes Fordampningshastighed

 

Professor og mekanikus Christopher Peter Jürgensen

Professor og mekanikus, Christopher Peter Jürgensen, 1838-1911. Dette portrettmaleriet er avfotografert i samlingen til Teknisk Museum av Jørgen Malling Christensen

Den uten tvil viktigste medhjelperen til Rasmus Malling-Hansen i arbeidet med å virkeliggjøre skrivekuglen, var den meget talentfulle mekanikeren, Christopher Peter Jürgensen. Han spilte en meget viktig rolle i utviklingen av skrivekuglen gjennom hele 1870-tallet, og flere av patentene fra dette tiåret ble tegnet i både Malling-Hansens og Jürgensens navn. Man kan nok til en viss grad si at Malling-Hansen i stor grad var oppfinneren og tenkeren, mens Jürgensen hadde æren for mye av den praktiske utformingen.

Fra en av Jürgensens etterkommere, Ruth Halkjærs hjemmeside

http://www.angelfire.com/ak5/joj1/kendte/professor.html

har vi sakset følgende om Jürgensen, storebror til hennes tipoldemor:

 

Christopher Peter Jürgensen

 

30/10 1838 Født i Gjesing sogn, Randers Amt

som søn af Christian Andreas Jürgensen og Jesmine Caroline Christensen

 

1851 Som trettenårig rejste Christopher til København, hvor han kom i lære hos en af tidens mest kendte instrumentmagere, Julius Nissen på Købmagergade.

Han stod i lære i otte år. Det fortælles om ham at han efter kun to års læretid arbejdede fuldt så godt som de fleste svende.

 

1860 Som lærling søgte han Teknisk Institut og da læretiden var overstået hjalp et stipendium ham til at gøre sig bekendt med flere store udenlandske værksteder.

Efter at havde vendt hjem fik han arbejde hos Edvard Junger.

 

1863 Blev indkaldt til krigstjeneste men Direktøren i firmaet skrev til hærledelsen og fortalte at hvis Christopher skulle gøre krigstjeneste kunne de glemme alt om at få deres kikkerter og øvrige instrumenter repareret og han blev derfor fritaget for krigstjeneste

 

1869 Da Edvard Junger for en årrække havde forladt Danmark overtog Christopher det af ham grundlagte anseete etablissement som han førte frem til at blive det mest navnkundige firma i Norden inden for fabrikation af optiske, geodætiske og nautiske instrumenter.

Han påtog sig fremstillingen af den meget omtalte skrivekugle der 1870 var opfundet af R. Malling Hansen sammen med hvem Christopher 1872 tog patent på skrivekuglen.

Der blev stadig arbejdet på den og den forbedredes indtil 1880erne, men trods sin udmærkede egenskaber kunne den ikke stå sig i konkurrencen med de amerikanske skrivemaskiner.

 

6/5 1873 Gift med Bolette Margrethe Larsen, datter af Skomager Lars Larsen, Århus

Christopher´s instrumenter var højt værdsatte på grund af deres nøjagtighed.

Han leverede blandt andet strømfordelingsborde og distancemålere til den danske marine og instrumenter til generalstabens topografiske afdeling, Sverige og Norges torpedovæsen, det astronomiske observatorium i København og videnskabsmænd hjemme og ude.

 

1875 Tit. Professor

 

På en række udstillinger i udlandet vandt etablissementet 1. klasses medaljer.

Han deltog f.eks. i 1881 på messe i Paris og fik pris for sin Dynamo, som den bedste model på det tidspunkt

Da elektriciteten fik stigende betydning på belysningsområdet omlagde og udvidede Christophers´s virksomhed så at det 1880erne udførte mange store installationsarbejder, herunder kan nævnes belysningen af Kongens Nytorv.

 

1883 Ridder af Dannebrog

 

1886 Firmaet overgik til aktieselskab: ”C. P. Jürgensen´s mekaniske etablissement” med tre direktører af hvilke Christopher var den ene.

 

1890 I forening med Siemens & Halke indgik han kontrakt med København´s Magistrat om etablering af en centralstation, byens første elektricitetsværk. Christopher´s evner som forretningsmand stod ingelunde på højde med hans fremragende begavelse som tekniker.

Etablissementet mødte økonomiske vanskeligheder, og stillingen blev ikke lettere da det gik over til cykelfabrikation. Aktieselskabet gik fallit. Derved led Christopher et stort tab. I sine sidste år over-levede han ved en privatpension som venner og tidligere elever skaffede ham til veje.

 

1902 Borgmester Knud Zimsen, Christophers nevø forsøgte at importere cykler til Island, men det lykkedes ham kun at sælge en 5-6 cykler

 

27/12 1911 Christopher Jürgensen døde i København

 

 

 

Her i Sortedam Dossering 37 ble de første skrivekuglene bygget - i Jungers Mekaniske Etablissement, som det het, selv om det allerede i 1869 ble overtatt av C. P. Jürgensen. Han hadde verksted i kjelleren, mens de de to andre etasjene ble brukt til bolig. I folketellingen fra 1880 står Jürgensen oppført som eieren av huset.
I forbindelse med et modelljernbane prosjekt i regi av Teknisk museum, ble det bygget en modell av huset i Sortedams Dossering 37. Foto: Teknisk museum
Man kan lese mer om modelljernbaneprosjektet her: www.modelbane-piger.dk/bladet/mbp20.pdf
Bygningen med adresse Sortedamsdosseringen 37 er for lengst revet ned, men slik ser utsikten ut i dag fra det stedet hvor den en gang lå. Foto: Jørgen Malling Christensen
Møllegade 28. I følge "Kraks veiviser" fra 1897 lå Jürgensens Mechaniske Etablissement på denne adressen, men da hadde Jürgensen for lengst sluttet å produsere skrivekugler. I dag er dette et totalrenovert område med store og dyre leiligheter. Foto: Jørgen Malling Christensen
Kraks veiviser fra 1890 med en annonse for C. P. Jürgensens mekaniske etablissement. Copyright: Københavns Rådhusarkiv. Foto: Jørgen Malling Christensen
I Københavns rådhusarkiv finnes opptegnelser over alle registrerte virksomheter i København. Over ses den første registrereingen av C. P. Jürgensens etablissement, registrering nr 115, senere også registrert som nr. 360. Foto: Jørgen Malling Christensen
Av dette notatet fremgår det at Jürgensens ble omdannet til aksjeselskap i 1887. Foto: Jørgen Malling Christensen
Begge disse sidene omhandler virksomheten til Jürgensens etablissement i tiden 1896 og fremover.
Her en detalj fra registreringen. Begge fotos: Jørgen Malling Christensen
Rådhusarkivet har en stor samling folierte bøker med oversikt over virksomheter som er etablert i København gjennom historien. Hvert bind veier 7-12 kilo. Foto: Jørgen Malling Christensen
Jørgen Malling Christensen tilbrakte en dag i Rådhusarkivet i 2009 på leting etter RMH-relatert historisk materiale. De stille lokalene vender ut mot en vakkert beplantet hage. Foto: Jørgen Malling Christensen
Christopher Peter Jürgensen flyttet fra Sortedamsdosseringen 37 hit til Stranden 4. Selve bygningen der han bodde ble revet i 1937, og slik ser området ut i dag. Foto: Jørgen Malling Christensen
Slik ble professor C. P. Jürgensen presentert i Illustreret Tidende nr. 18 1902
Jürgensen ble også presentert med et eget kapittel i Dansk Biografisk Leksikon

INSTRUMENTMAGERVIRKSOMHETER I KØBENHAVN

Bokens tittelblad

INDTIL BEGYNDELSEN AF DET TYVENDE AARHUNDREDE

________


FOREDRAG HOLDT I OPTIKERSKOLEN I KØBENHAVN

Af Optiker Edvard Møller, 1928

 

Paa Polyteknisk Læreanstalts[1] Værksted kom 1848 Edvard Jünger, Søn af en polsk emigrant, født 1822 i Holbæk, ind som Elev og kom til at arbejde under Poulsen; men de to arbejdede ikke godt sammen, og Jünger tog så til München og Wien, arbejdede der i 3 Aar og fik rig Lejlighed til at udvide sit store mekaniske og matematiske Talent. Han kom tilbage, etablerede sig 1852, og kom nu til at forfærdige Instrumenter til Polyteknisk Læreanstalt, Hærens topografiske Afdeling, adskillige Private samt til Udlandet til Generalstaben i Stockholm, Ækvatorial-Opstillingen ved Observatoriet i Lund og Universal-Dioplere til den preussiske Generalstab.

Da Universitetets nye astronomiske Observatorium paa Østervold, nu i Botanisk Have, i 1861 skulle forsynes med Instrumenter, var der først Stemning for at faa alt fra udlandet, men ved Prof. Carl Holtens[2] Hjælp blev det overdraget Jünger at konstruere og fremstille hele det store Ækvatorial-Instrument i Kuplen, med Undtagelse af den 16 Fod lange Kikkert med sine Forstørrelser fra 95 til 1200 Gange, der blev leveret fra Merz i München.

 

Kikkertens Anbringelse paa et System af roterende Akser gør det muligt at kunne følge en Stjernes Gang, og hele Konstruktionen er, trods sin Nøjagtighed, simpel og enkel, let at haandtere, saa at Instrumentet ansaas for et af sin Tids bedste i hele Verden.

 

Han arbejdede derpaa i 3 Aar och havde forinden flyttet sit Værksted ud i en Villa ved Sortedamsdossering Nr. 37, hvor der i den høje lyse Kælder var udmærkede Værkstedslokaler, hvor hver enkelt Drejebænk stod paa egne Fundamenter, støbt i Jorden for at undgaa Rystelser, ligesom Etablissementets udmærkede Delemaskine[3]. Delingen af Kredsen, udført hos Pistor og Martins i Berlin, havde sin Plads i en eget Rum paa solidt betonfundament; der var ogsaa Smede- og Snedkerværksted.

 

Jünger nød megen Anerkendelse, blev udnævnt til Professor, men allerede 1869 opgav han sin Virksomhed, rejste til Steiermark[4] og levede der som Landejendomsbesidder til sin død. Etablissementet gik nu over til hans Medarbejder, Christoffer Peter Jürgensen[5].

 

 


[1] JMC: Den Polytekniske Læreanstalt blev oprettet den 27 januar 1829 af fysikeren H.C. Ørsted. Indtil 1889 havde læreanstalten lokaler i Studiestræde, derefter i Sølvgade ved Botanisk Have.

[2] JMC: Carl Valentin Holten, 1818 – 1886, professor i fysik og fra 1872 direktør ved den Polytekniske Læreanstalt. Han var oprindeligt uddannet smed, men blev optaget på den Polytekniske Læreanstalt, hvor han i 1841 tog eksamen som kandidat i Mekanik. Herefter blev han ansat som amanuensis hos H.C.Ørsted. han avancerede hurtigt til docent, men ansættelsen skabte en del blæst på Læreanstalten, fordi han ikke var student. Da han to år senere kom i betragtning til et lektorat i fysik på Københavns Universitet, måtte han tage studentereksamen. Tre år senere blev han professor i fysik og underviste i 30 år på både Københavns Universitet og på Den Polytekniske Læreanstalt.

[3] JMC: En maskine til at foretage fine inddelinger, især på måleinstrumenter

[4] JMC: Steiermark er en af de 9 delstater i Østrig.  Hovedstaden er Graz.

[5] JMC: se udførlig dokumentation om CPJ under fanebladet ”The Writing Ball” og derefter afsnittet ”Production Places”.

Den Polytekniske Læreanstalt (frem til 1890) i midten af billedet. Læreanstaltens faciliteter omfattede desuden bygningen (billedet til højre) i Studiestræde, der løb parallelt med Skt. Pederstræde, samt baggården mellem disse to bygninger og nogle dertilhørende bygninger.
Bygningen i Studiestræde husede Fysisk Samling og fungerede fra 1823 til 1851 som professorbolig for H. C. Ørsted. Tekst og foto fra www.dtu.dk
Polyteknisk Læreanstalts første direktør, Hans Christian Ørsted, 1777-1851, blandt de mest kendte danske naturvidenskabsmænd på grund af hans opdagelse af elektromagnetismen i 1820.
Observatoriet på Østervold fra 1859. Ved Prof. Carl Holtens Hjælp blev det overdraget Jünger at konstruere og fremstille hele det store Ækvatorial-Instrument i Kuplen, med Undtagelse af den 16 Fod lange Kikkert med sine Forstørrelser fra 95 til 1200 Gange, der blev leveret fra Merz i München. Observatoriet skulle have et nyt Passageinstrument, og Jürgensen kom nu til at konstruere og fremstille dette, lige i rette Tid til, at det kunde komme paa Industriudstillingen 1872, paa hvilken han fik Sølvmedaille, 1. Præmie.
Professor Christoffer Peter Jürgensen, 1838-1911. Portrett fra Illustraret Tidende.

Denne, der er født d. 30. Oktbr. 1838 i Randers-Egnen, kom som 13-aarig Dreng her til Byen og var fra 1851-59 hos Julius Nissen, besøgte om Aftenen Teknisk Institut, fik Præmie for Gravering, og efter Læretidens Udløb fik han herfra et Rejsestipendium på 100 Rdlr., hvorfor han besøgte større værksteder i Udlandet og kom efter sin Hjemkomst ud til Jünger, hos hvem han saa blev, til han overtog Etablissementet. Ved Christian Nissens Hjælp købte han nu Værkstedet og Ejendommen og drev det stærkt frem.

 

Observatoriet skulle have et nyt Passageinstrument, og Jürgensen kom nu til at konstruere og fremstille dette, lige i rette Tid til, at det kunde komme paa Industriudstillingen 1872, paa hvilken han fik Sølvmedaille, 1. Præmie. Til Bankerne og Polyteknisk Læreanstalt lavedes fine Vægte, ligesom daværende Kaptajn, senere Krigsminister V.H.O. Madsen, fik de af ham konstruerede Distancemaalere for Søbefæstningens passive Minevæsen udført her.

 

Imidlertid var Elektriciteten trængt mere og mere i Forgrunden, og mange fine Maaleinstrumenter herfor blev forfærdigede til Marinen og Søbefæstningen; saaledes elektriske Styreapparater i Panserbatteriet Gorm 1871, Strømfordelingsborde til det passive Minevæsens Afdeling, elektriske Signalapparater, Sømine-Strømsluttere, et af Jürgensen konstrueret elektrisk Tændeapparat, som ogsaa fandt Anvendelse ved Brøndboring, Jord- og Stensprængning.

 

Mange Opfindere søgte ogsaa til Jürgensen for at nyde godt af hans eminente praktiske Konstruktionsevne, saaledes Pastor Malling Hansen, Opfinderen af Skrivekuglen, hvor alle templerne viste mod Centrum, og Papiret automatisk flyttedes for hvert Stempelanslag til Siden og ved Slutningen af hver Linie et Stykke fremad. Paa verdensudstillingen i Wien 1873 blev den belønnet med Guldmedaillen, ligesom Establissementet hjemførte 2 Stk. ”Verdienstmedalien” herfor og for geodætiske Instrumenter og Goniometre[1].

 

Prof. Poul la Cour fik sin geniale Idé med Tonetelegrafen og Tonehjulet, ag mange og store var de Forarbejder, der var nødvendige, førend dette blev naaet. Ved et Besøg paa la Cours Forsøgsmølle ved Askov i 1907 saa jeg flere ældre Apparater, som jeg kunde kende igen fra den Tid, der var bleven eksperimenteret paa Jüngers Etablissement med Opfindelsen.

 

Cand.polyt. Vogt fik de første Modeller til sin Flyvemaskine bygget over Idéen ”Albatrosfuglens Flugt”, dreven af Dampmaskiner, fremstillet paa Etablissementet.

 

Det første danske Telefonanlæg udgik herfra, efter tegning og Omtale i ”Dingers polytechnische Journal”, forinden Patentet var udtaget her i Landet, og det blev opsat mellem Svineslagteriet paa Østerbro og Grosserer P.W. Heymanns private Hjem paa Strandvejen med 1 Apparat i hans Arbejdsværelse og 1 ved hans Seng.

 

Overalt ved de store Verdensudstillinger gav Etablissementet Møde og vandt Udmærkelser, især i Paris 1881 for den af Jürgensen og Prof. Lorentz konstruerede Dynamoelektriske Maskine, der fik Guldmedaille.

 


[1] JMC: = Et instrument til måling af vinkler, fx mellem krystalflader.

Jürgensens mekaniske arbeider som var utstilt ved den store industriutstillingen i København i 1872 ble belønnet med førsteprismedalje, og ble omtalt i samme artikkel som Malling-Hansens skrivekugle i en artikkel i The Engineer i 1873
Poul La Cour, 1846-1908. Dansk fysiker, højskolemand og opfinder. Foto: Det Kongelige Bibliotek
Hendrik Antoon Lorentz, 1853-1928, hollandsk nobelprisvinner i fysikk i 1902.
Philip Wulff Heyman, 1837-1893, dansk direktør og Tuborgs grundlægger.
Carl Valentin Holten, 1818-1886, Den Polytekniske Læreanstalts fjerde direktør i 1872. Copyright: Det Kongelige Bibliotek

I 1877 fejredes 25 Aars Stiftelsesdagen med en Stemningsfuld Fest, hvor Prof. Carl Holten talte smukt for Etablissementet. Dette fandt Sted i den Tid, da jeg selv var derude, fra 1875-81. Jürgensen blev udnævnt til Professor 1875 og Rd. Af Dbg. 1883.

 

I Begyndelsen af Firserne blev en af Prof. Jürgensens Elever, Christian Lyders[1], optaget som Deltager i Etablissementet og senere cand.polyt. Levy, og Værkstedet udvidedes med en særlig Maskinafdeling for elektriske Motorer, flyttede senere til Møllegade på Nørrebro i store lokaler, blev betydeligt udvidet, overgik til et Aktieselskab, slog sig paa andre Brancher, f. Eks. Cyclefabrikation, men Uheld stødte til, og Aktieselskabet maatte 1906 gaa fallit. Værktøj og Maskiner solgtes og splittedes. Delemaskinen havnede hos ”Dansk Telegraofnfabrik” ved Ingeniør Schou, et nyt oprettet finmekanisk Værksted.

 

Prof. Jürgensen døde 26.December 1911.

 

I den lange Aarrække, Etablissementet virkede, havde det uddannet mange dygtige Arbejdere. Først fra Jüngers Tid Nordmanden Olaus O. Sundby, født 1828, oplært i Kristiania hos Henrik Clausen, en af Prof. Jeppe Smiths Elever, kom her til Byen, fik Arbejde hos Jünger og steg paa Grund af sin Samvittighedsfuldhed og Nøjagtighed til en af dennes første Mænd, fik en Slags Værkførerstilling med Tilsyn over Lærlingene, indtil han begyndte for sig selv ude paa Frederiksberg, idet han især arbejdede for Landbohøjskolen og forsynede de Studerende med de nødvendige Niveller- og Vinkelinstrumenter, arbejdede for Generalstaben, fremstillede Pantografer og Planimetre, Tegnebestik og konstruerede en Faldpasser; i Stedet for Hoffmans Staaltunger i Passerhovedet anbragte han en rund Fjeder der for at faa en blød og fin Gang.

 

Han havde selv lavet alt sit Værktøj undtagen Skruestikken, og som en Kuriositet kan bemærkes, at han ogsaa selv lavede alt Snedkerarbejde, Stativben, Kasser, Stadier og Maalestokke same Maalekæder.

 

 

 


[1] JMC: Christian Lyders startede i 1880 et elfirma i Vester Voldgade 92, og som i dag stadig er virksomt (Lyders & Svend G A/S i Helsinge)

Mekanikus August Lyngbye

Etter all sannsynlighet er dette den skrivekuglen Malling-Hansen beskriver i 1879. Hvem som utviklet den, vet vi dessverre ikke, og den har ingen produsentnavn inngravert. Den tilfredsstiller beskrivelsen i brevet, og er mye lavere og bredere enn modellen fra 1878. Otzen og Lund er nevnt i RMHs reklameskrivelse for skrivekuglen som to av de mekanikerne som har bidratt til utviklingen av skrivekuglen etter Jürgensen. Foto: Dieter Eberwein.

Det er ikke godt å si når det nære samarbeidet mellom professor Jürgensen og Malling-Hansen endte, men mye tyder på at den videre utviklingen av skrivekuglen etter utstillingen i Paris i 1878, ikke skjedde i regi av Jürgensen. I et brev til sin bror fra 1879 forteller Malling-Hansen i begeistrede ordelag om en nyutviklet skrivekugle, som er lavere og bredere enn den gamle modellen, og den kan også skrive på bredere papirformat, såkalt folio-ark.

Malling-Hansen nevner en "mekaniker-mand" i brevet, men uten å nevne hans navn. Jeg ville kanskje tro at dersom det dreide seg om professor Jürgensen, så ville RMH ha brukt hans navn, for Jürgensen var jo så langt mer enn en mekaniker. Han var både professor og oppfinner og velkjent for sitt presisjonsarbeid. Her er hva RMH skriver til sin bror:

                                    

                                          "KJÄRE GODE B R O D E R  !

 

DU SEER HER SKRIFT AF EN ALDELES NY SKRIVEKUGLE, DER KUN HAR KUGLESTYKKET OG VIPNINGEN TIL FÄLLES MED DE MASKINER, DER FABRIKERES FOR TIDEN HOS MIN MEKANIK-MAND.  SKRIVEKUGLEN ER NU HALVTREDIE TOMME LAVERE END TIDLIGERE OG KUN TO TOMMER BREDERE. MEN SKRIVER NU PAA FOLIO-ARK.

 

- DETTE EXEMPLAR ER DEN ANDEN MODEL AF DENNE CONSTRUCTION,  DEN ER LYKKEDES SAA GODT, AT DER NU VIL KUNNE FABRIKERES EFTER DEN.

 

GRAVEUREN HAR GJORT BOGSTAVERNE FOR SMAA, DER SKAL JO ALTID VÄRE NOGET, SOM ER MINDRE GODT. VEN RITZAU ER LIGESAA GLAD SOM JEG SELV OVER DET LOVENDE RESULTAT, SOM DENNE MODEL HAR LEDET TIL.  VI HAVE MEGET GLÄDE AF DEN NYTTE, SOM DE MANGE MASKINER GJÖRE, DER ALLEREDE ERE SPREDTE  UD I VERDEN. MEKANIKKEREN ER NU FLINK TIL AT FABRIKERE OG HANS ARBEJDE ER FORTRINLIGT."

 

I sin reklameskrivelse fra 1885, nevner Malling-Hansen to andre mekanikere som har bistått i utviklingen av skrivekuglen, nemlig Otzen og Lund. Det har dessverre ikke vært mulig å finne ut særlig mye om disse to, utenom at de eide eller var deleiere i mekaniske etablissementer. Ut fra Malling-Hansens beskrivelse av maskinen fra 1879, kunne man lett tro at det dreide seg om August Lyngbyes modell, men senere brev har avslørt at han først utviklet sin modell i 1885. Den modellen som er avbildet øverst i denne artikkelen tilferdsstiller på alle måter beskrivelsen i RMHs brev, så vi regner med at det er denne Malling-Hansen omtaler. Den eies i dag av Teknisk Museum i Helsingør, og ble i sin tid donert av enkefru Malling-Hansen sammen med to andre modeller.

 

August Lyngbyes skrivekugle fra 1885 ga åpenbart Malling-Hansen fornyet tro på at skrivekuglen kunne nå ut til et større publikum, og den reklameskrivelsen han skrev i 1885, ble publisert i flere aviser, bl a i Nationaltidende, der RMH hadde nær forbindelse med en av journalistene, Edgard Collin, 1836-1906.

 

August Lyngbys modell var også lavere enn 1878-modellen og en identisk skrivekugle fantes i sin tid i Pødenphants samling. Den var opprinnelig eid av en av RMHs døtre, Engelke Wiberg, men ble donert til Pødanphant. Denne modellen var utstyrt med alle de finesser man kunne forvente av en moderne skrivemaskin på denne tiden, og den skrev på alle slags papirformater. Den var både lavere enn 1878-modellen, men ikke så bred som eksemplaret fra 1879. Lyngby tilbød også en skrivekugle som kunne skrive med både store og små bokstaver. Ingen slik modell eksisterer i dag, dessverre.

 

Lyngbyes eksemplar ble fremvist ved den store Kunst- Jordbruks- og Industriutstillingen i København i 1888, og mottok førsteprismedaljen av sølv. Den var lavere og bredere enn den tidligere modellen, den kunne skrive på ark i større formater, og den var utstyrt med en nykonstruert papirvalse, i tillegg til fargebånd, som var standard utstyr allerede på 1878-modellen. I enkelte sammenhenger ble denne nykonstruerte skrivekuglen omtalt som "vippekuglen", men på alle de høye modellene som ble konstruert, fra den første så dagens lys i 1875, kunne kuglestykket vippes opp.

 

Til tross for RMHs begeistring over den videreutviklede modellen som han forteller om i 1879, er det stor sannsynlighet for at det fortsatt ble produsert skrivekugler av 1878 modellen i flere år fremover, da denne modellen eksisterer i et stort antall eksemplarer - ca 150 pr i dag. Av 1879 modellen kjenner vi kun et eneste bevart eksemplar, og det samme med skrivekuglen som Lyngbye utviklet i 1885, og den er i privat eie Tyskland. Et stor antall av RMHs skrivekugler er solgt utenlands, og den regnes som et meget sjeldent klenodium i samlerkretser.

 

Dessverre er det nok mest sannsynlig at salget av skrivekugler ikke fikk det oppsvinget som Malling-Hansen hadde håpet på med den nyutviklede, billige skrivekuglen til August Lyngbye.


Vi kjenner til to portretter av August Lyngbye. Ovenstående er en kopi av et bilde fra hans yngre dager. Copyright: Teknisk Museum
Dette bildet av den litt eldre August Lyngbye er avfotografert hos Teknisk Museum. Foto: Jørgen Malling Christensen
August Lyngbyes videreutviklede skrivekugle. Dette eksemplaret er det eneste kjente av sitt slag og er i privat eie i Tyskland. Det er sannsynligvis denne skrivekuglen som i sin tid tilhørte RMHs datter, Engelke Wiberg, og som ble donert til Pødenphant skrivemaskinmuseum av et annet familiemedlem, nemlig Zarah Odder, datter av Zarah og Fritz August Bech. Foto: Sverre Dieter Eberwein.
Slik ser August Lyngbyes lave skrivekuglemodell ut ovenfra. Man kan se tydelig at Aug Lyngbye, Kjøbenhavn er inngravert i den største skruen. Foto: Dieter Eberwein.
Det er bevart enda en skrivekugle med August Lyngbyes navn inngravert. Men den er en mer tradisjonell 1878-modell med bare små endringer og har No 25. Fotografert ovenfra, ser vi også inngraveringen i den største skruen, der det står Aug Lyngbye, Kjøbenhavn. Copyright: Auction Team Breker, Cologne, Germany.
Noen flotte bilder av skrivekugle No 25, som også har inngravert August Lyngbyes navn.
Den ligner på en 1878-modellm, men den skiller seg fra den opprinnelige modellen ved at papirrammen er større og "foten" er rund. Dessuten er alle delene støpt i stål, og ikke i messind, som var vanlig tidligere.
Toppen av skrivekuglen kunne også vippes opp akkurat som på de andre modellene etter 1875. Copyright alle photos: Aution Team Breker, Køln, Tyskland.
Ytterligere to fotografier av August Lyngbyes lave modell fra 1885. Foto: Dieter Eberwein.
Kuglestykket kunne også vippes opp på denne modellen. Foto: Dieter Eberwein.
August Lyngbye leverte også elektriske ringeapparater. Her en annonse fra Illustreret Tidende
Papirføringen var konstruert på en helt ny måte på August Lyngbyes skrivekugle modell fra 1885. Foto: Dieter Eberwein.

I en reklameskrivelse som Malling-Hansen forfattet i 1885, skriver han dette om den daværende produksjonen av skrivekuglen:

 

"I DEN SIDSTE TID HAR SKRIVEKUGLEN ATTER GJORT ET VÄSENTLIGT SKRIDT FREMAD TIL STÖRRE BETYDNING, IDET DEN NU KAN SKRIVE FULDT PRAKTISK OGSAA PAA STORE PAPIRFORMATER, ER ENDNU MERE SOLID I PAPIRFÖRINGEN OG KOSTER KUN 150 KR. DET HALVE AF DEN PRIS, SOM DEN I DE SIDSTE AAR ER BLEVET SOLGT FOR.

 

DEN FABRIKERES FOR TIDEN AT MEKANICUS LYNGBYE. TIDLIGERE HAR TRE ANDRE MEKANICI, ISÄR PROFESSOR JÜRGENSEN, MEN OGSAA OTZEN OG LUND, MEDVIRKET TIL MASKINENS UDVIKLING."

 

At Jürgensen betydde meget for utviklingen av de tidligere modellene er vel kjent, og han underskrev da også flere av patentene sammen med RMH. Hvem mekanikerne Otzen og Lund var, har det dessverre ennå ikke vært mulig å bringe på det rene. Ikke usannsynlig dreier det seg om tidligere ansatte i Jürgensens Mekaniske Etablissement. Men det fremkommer tydelig at det på det daværende tidspunktet var Lyngbye som produserte skrivekugler for RMH. Og som man kan se av reklameskrivelsen, var prisen på Lyngbyes modell kommet helt ned i 150 kroner, og den var faktisk billigere enn de konkurrerende amerikanske modellene. I følge en annonse for Lyngbyes etablissement, produserte han også skrivekugler med både store og små bokstaver, men dessverre kjenner vi ikke til noen slik modell i dag. Men vi kan i hvert fall fastslå, at skrivekuglen kom med både store og små bokstaver omtrent samtidig som de aller første amerikanske maskinene med det samme, og lå på ingen måte tilbake for dem når det gjalt hva man kunne forvente av en moderne skrivemaskin. Den var utstyrt med både fargebånd, papirvalse og en bjelle som ble anslått når en linje nærmet seg slutten.

 

 

Brevet fra 1879 der RMH forteller sin bror, Jørgen, om den nyeste modellen av skrivekuglen. Hvem som sto for denne skrivekuglen, vet vi dessverre ikke.
Reklameskriv fra 1885 der RMH forteller at det er mekanikus Lyngbye som nå står for produksjonen av skrivekuglen, og at prisen er kommet ned i 150 kr.
Annonse for Lyngbyes virksomhet, der man kan se at han virksomhet ikke kun laget skrivekugler, men at den laget apparaturer over vidt område, som inkluderte både lynavledere og elektriske ringeapparater. Legg også merke til skriveprøven til venstre

De som er fortrolig med historien om skrivekuglen, vil muligens dra kjensel på adressen til lyngbyes virksomhet, for det er nøyaktig samme adresse som byrået til an av de andre meget sentrale samarbeidspartnerne til RMH, nemlig Erik Ritzau of hans Ritzaus Burea - Købmagergade 26. Denne gaten er en sidegate til den berømte handlegaten i København, Strøget. Huset står den dag i dag, og om man går inn porten, kommer man inn på en stor gårdsplass med innganger til gårder på alle kanter. Man kan også passere tvers gjennom bebyggelsen og ut på andre siden - i Pilestrædet. Ritzau investerte penger i produksjonen av skrivekugler, og solgte også maskiner fra sitt byrå. Om Lyngbyes virksomhet lå i de samme lokalene som byrået, eller i et av de tilstøtende lokalene, vet vi ikke - men adressen var altså den samme.

 

 

To gamle bilder av Købmagergade. Over sett fra Amagar Torv, tvers over Strøget. Foto: Det Kongelige Bibliotek
Et blikk videre innover Købmagergade. Nummer 26 er det tredje siste bygget som ses på høyre side av gaten. Foto: Det Kongelige Bibliotek
To nyere bilder av Købmagergade 26, tatt samme weekend som generalforsamlingen i RMH Selskabet ble avholdt i 2010. Foto: Sverre Avnskog
Sammenligner man dette bildet med det ovenstående vil man kunne gjenfinne gården med karnapp og kun tre vindusrader(nr. 30) som den nest siste synlige bygningen på høyre side av gaten lengst borte fra kamera. Foto: Sverre Avnskog
Da jeg søkte etter informasjon om Købmagergade 26 på internett, gjorde jeg den morsomme oppdagelsen at den store dansk/norske forfatteren og historikeren Ludvig Holberg, 1684-1754, også i sin tid bodde på denne adressen. Det vil si på hans tid var nummereringen litt annerledes og gården var da nummer 18. Copyright: Det Kongelige bibliotek
En meget gammel tegning, muligens fra Ludvig Holbergs tid av Købmagergade - fra venstre nr 18, 16, 14. Holberg bodde altså i huset til venstre på tegningen, som er det nåværende nr 26. Dette var bl. a. hans bolig da den den store brannen i København brøt ut i 1728. Copyright: Det Kongelige Bibliotek
En minneplate som viser at Ludvig Holberg hadde sitt bosted i David Skolemesters Gaard fra 1720 til 1728
Og slik ser denne gården ut i dag. Begge foto: Jørgen Malling Christensen
Privat bodde ikke August Lynbye langt unna sitt Mekaniske og Elektriske Værksted, nemlig i en liten sidegate til Købmagergade; Klareboderne 16. Legg merke til årstallet 1719 på husveggen. Foto: Jørgen Malling Christensen
En gammel tegning av kvartalet der August Lyngbye bodde; Klareboderne. nummer 16 er huset nest ytterst til venstre. I dag er dette et meget eksklusivt strøk, og en leilighet selges for ca 4,5 mill kr. Copyright: Det Kongelige Bibliotek

Dessverre har det ikke vært lett å finne noen personalia eller andre konkrete opplysninger om Lyngbye og hans virksomhet utover det ovenstående. Men vi vet at han var gift, for i forbindelse med sitt arbeid for å motbevise professor Hannovers påstander om plagiat i 1924, kontaktet RMHs datter, Johanne Agerskov hans enkefrue for om mulig å finne dokumentasjon om skrivekuglen. Professor Hannover påsto i en artikkel i Berlingske Tidende at det var en annen oppfinner som var de rettmessige oppfinneren av skrivekuglen, og Johanne Agerskov og søsteren, Engelke Wiberg, arbeidet intensivt for å motbevise disse falske påstandene, og lyktes også fullt ut. En av dem de kontaktet var altså fru Lyngbye, men hun kunne dessverre ikke bidra med særlig meget. Men i et brev som er bevart i Johanne Agerskovs etterlatte papirer, forteller fru Lyngbye at RMH hadde en bestilling inne på 100 nye skrivekugler da han brått døde i 1890, og bestillingen ble kansellert.

 

To brev som RMH skrev til August Lyngbye i forbindelse med at han vant førsteprismedaljen i sølv ved den store Industri-, Jordbruks, og Kunstutstillingen i København i 1888 for den siste skrivekuglen er bevart i Teknisk museums arkiv. De lyder således:

 

"Modtag mine bedste Lykønskninger i Anledning af det skjönne Resultat, den saa velfortjente Bedømmelse af Deres Arbejder paa Skrivekuglen, som værdige til Karakteren UG:  - Tak for Deres venlige Brev."

 

og

 

"Har De lagt mærke til, at af alle de Mekanici, der har med finere Metalarbejde at gjöre, er der i Kjøbenhavn foruden Dem, kun 3 der har faaet første Medaille, nemlig Nyrop, Klein og Com. Knudsen. (Heri ikke medregnet Holst, der vel nærmest er Uhrmager).

 

2den Medalje har Gregersen, Neergaard og Prof. Jürgensen (endda kun for Lysmaskinen[5] men intet for sine egentl. Mekan. Arbejder).

 

Hæderlig Omtale til Falets-Rasmussen."

 

Tillige kan lægges Mærke til at der i 13de Section (den hvori De har udstillet) er der 1316 Udstillere, hvoraf kun 23 har faaet 1ste Medalje, altsaa kun 1/57 af Udstillerne. 

 

Det ser jo meget glædeligt ud!"

August Lyngbye hadde i alt syv skrivekugler utstilt i sin bod på utstillingen, og de viste utviklingen fra den første modellen fra 1870 og frem til den aller siste, som altså var Lyngbyes eget verk! Men med den ble også sluttstreken satt for skrivekuglens historie, dessverre. Ingen flere maskiner ble produsert etter RMHs død i 1890, og snart var RMHs oppfinnelse gått inn i historiens glemmebok. Til tross for at han ble trukket frem flere ganger ved store jubileer, både av svigersønnen Fritz August Bech, av Jonstrup- elever og andre, er det forunderlig hvordan RMH og andre av de store hjemlige personlighetene etter hvert glemmes. Med vår virksomhet i RMH Selskabet håper vi at vi kan bidra til å trekke en av Danmarks store sønner fram i lyset igjen. Det fortjener han nemlig!

 

Oslo, 16.05.10

Sverre Avnskog

 

 

RMHs to brev til Aug. Lynbye fra juni 1888...
...i forbindelse med den store Industri- Jordbruks- og Kunstutstillingen i København i 1888

Artikkel i Aalborg Stiftstidende 11. november 1976.

Dette er en litt dårlig kopi av August Lyangbyes diplom som dokumenterer at han vant førsteprismedaljen for sin forbedrede utgave av Malling-Hansens skrivekugle ved den stor Nordiske Industri- Jordbruks- og Kunstutstillingen i København i 1888. Denne utgaven av diplomet var trykket i Aalborg Stiftstidene den 11. november 1976 i forbindelse med en omtale av Lyngbyes barnebarn, John Lyngbye.
Det originale intervjuet med John Lyngbye i Aalborg Stiftstidende 11. november 1976. John Lyngbye var barnebarnet til mekanikus August Lyngbye og var ansatt som annonsesjef i avisen på den tiden.
August Lyngbyes sønnesønn, John Lyngbye, i sin tid annonsesjef i Aalborg Stiftstidende. Bildet er digitalt forbedret.

Skrivemaskinen blev ikke helt opfundet her men næsten…

 

Artikkelen er funnet av Jørgen Malling Christensen.

Transkribering og kommentarer ved Sverre Avnskog.

 

     Det er så godt som Aalborg der har opfundet skrivemaskinen. I hvert fald blev skrivekuglen, der midt i sidste århundrede blev opfundet af pastor Malling Hansen på Lolland videreudviklet med det vandrette tastatur af August Lyngbye, hvis sønnesønn er annoncechef på Stiftstidende.

 

     August Lyngbye, der var svagstrømselektriker, mekanicus og opfinder, fik i 1888 sølvmedalje på udstillingen Nordisk Industri, Landbrugs og Kunstudstilling i København. Havde man rigtigt gjort sig klart hvad hans videreutviklede skrivemaskine skulle komme til at betyde, havde han givet fået guld.

 

     I virkeligheden blev August Lyngbyes opfindelse brugt lige til de nye moderne elektriske skrivemaskiner fik kuglehoved – så var man tilbage til Malling Hansen igjen.

 

     August Lyngbye var først værkfører på Ritzaus elektromekaniske værksted i Teglgårdsstædet i København – det første elektriske værksted i byen. I 1884 købte han firmaet af Ritzau der herefter koncentrerede sig om nyhedsformidling., mens Lyngbye i de kommende år fik nok at gøre med at opstille landets første telefoner.

 

     I 1887 startede W. Hellesen efter sin opfindelse af tørbatteriet sit senere så kendte firma, men han døde allerede i 1892. Hans enke opsøgte Lyngbye med henblik på kompagniskap, men han troede ikke rigtigt på det med tørbatterierne. I stedet gik enken til ingeniør Ludvigsen, og firmaet kom til at hedde Hellesens Enke &V. Ludvigsen.

 

     Lyngbye fortsatte sin virksomhed og døde i 1921. Derefter drev hans enke Petra Lyngbye forretningen videre indtil hun solgte til instillatør Willi Grage, der for få år siden overdrog virksomheden til Kemå og Lauritzen.

 

     Sønnesønnen, altså vores annoncechef, har et eksemplar af Malling Hansens skrivekugle, men det er ikke kykkedes for ham at finde en af bestefaderens maskiner, skønt han har ledt længe.

 

SA: Mediene elsker å finne opp treffende overskrifter, som kanskje dessverre ikke alltid helt dekker virkeligheten. Vi må vel si at det gjelder denne overskriften i Aalborg Stiftstidende fra 1976. Det er riktig at August Lyngbye laget en forbedret versjon av Malling-Hansens skrivekugle, men hva forfatteren mener med at August Lyngbye fant opp "det vandrette tastatur" er ikke så godt å vite. I virkeligheten anvendte Lyngbye nøyaktig det samme tastaturet som på de tidligere modellene, og hans videreutvikling gjaldt i første rekke papirvalsen, som var mye bredere enn på de tidligere modellene, samt papirfremføringen.

Artikkelforfatteren trekker også en parallell mellom Malling-Hansen skrivekugle og de moderne skrivemaskinene med skrivehode, men det er viktig å presisere at likheten utelukkende gjelder anvendelsen av elektrisitet. Skrivehodet på Malling-Hansens skrivekugler var et halvkuleformet "hode" der alle tastene var plassert. Skrivehodet på de moderne skrivemaskinen var et lite hode med alle bokstavene og tegnene inngravert.

 

En viktig ting jeg forøvrig må korrigere, gjelder medaljens valør - sølv. Artikkelforfatteren antar (ikke helt urimelig) at søvmedaljen som Lyngbye mottok ikke var første premien, og antyder at han burde fått en gullmedalje dersom dommerne kunne se inn i fremtiden. Men faktum var at sølvmedaljen var første prisen ved denne utstillingen. Lyngbye vant altså første premie!


Slik så det ut ved prisutdelingen ved utstillingen i 1888, der altså August Lyngbye fikk førsteprismedaljen i sølv for sin versjon av skrivekuglen. tegning i "Nordstjernens Aarsrevue" av K. Gamborg

Næstved Tidende. Sydsjællands Folkeblad 18 januar 1889.

En digitalt bearbeidet utgave av det eneste kjente fotografiet av August Lyngbye.

Research, transkribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 

Denne korte avisnotits giver os et nyt indblik i nogle af de vanskeligheder Rasmus Malling-Hansen og hans skrivekugle-konstruktør, August Lyngbye, havde at kæmpe med på dette tidspunkt. Tabet af ca 10 færdige skrivekugler, plus den ødelæggelse af værkstedet, som må have fundet sted, må have været et meget alvorligt økonomisk og materialt afbræk for dem begge.

 

-----

 

Ild i et mekanisk Værksted. I Onsdags Morges Kl.3 udbrød der Ildløs i Mekanikus Lyngbyes Værksteder, Kjøbmagergade 26 i Kjøbenhavn. Der brændte omtrent en halv Snes Maskiner, af hvilke flere afvigte sommer tiltrak sig Opmærksomhed paa Udstillingen. En Skrivemaskine af ældre Konstruktion vil ikke oftere kunne fremstilles, da der ikke findes Modeller til den.
(Av.)

 

SA: Dette er en meget trist hendelse for oss i RMH Selskabet. Om ikke disse maskinene hadde blitt ødelagt i brann, er det stor sannsynlighet for at de hadde blitt donert til et av datidens museer, og vi hadde kjent lang flere originale skrivekuglemodeller. Aug. Lyngbye utstilte hele syv skrivekugler ved den store utstillingen i København i 1888, foruten sin egen videreutviklede modell, og de viste hele utviklingshistorien til skrivekuglen. At alle disse modellene ble ødelagt i brann, må betegnes som en tragedie for skrivekugle-forskningen.


”Bidrag til den Danske Industris Historie” om Jünger og Jürgensen og deres mekaniske Etablissement.

Camillus Nyrop, 1843-1918, dansk indistrihistoriker.
Carl Valentin Holten, 1818-1886, dansk fysiker, direktør for Polyteknisk Læreanstalt og rektor for Københavns Universitet.
Frederik Carl Wilhelm Caroc, 1811-1882, dansk officer og topograf.
Prof. C. P. Jürgensen, 1838-1911. Foto: DKB.

Research, udskrift og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

I 1873 udgav den danske industrihistoriker Camillus Nyrop (1843-1918) „Bidrag til den Danske Industris Historie“. Nyrop var en fremragende forsker, forfatter og organisator og han havde i årtier en nøgleposition hvad gælder dansk industri og håndværk.  Han var sekretær i Industriforeningen 1876-96 og redigerede ’Industriforeningens Tidsskrift’ fra 1885. Han var desuden sekretær for ’Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk’, stiftet 1879.  Nyrop publicerede et stort antal industrihistoriske artikler og værker.  han var sekretær ved den Nordiske Industri- og Konstudstilling i Kjøbenhavn 1872, medlem af den internationale jury ved Verdensudstillingen i Wien 1873, sekretær ved komiteen for Danmarks deltagelse i Verdensudstillingen i Paris 1878 og for den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888. Nyrop var redaktør for ’Tidsskrift for Kunstindustrien’ fra 1885. Han var også initiativtageren til Det danske Kunstindustrimuseum, der åbnede 1895. Formand for Industriforeningen 1906-1908. Der er ingen tvivl om, at Malling-Hansen gennem årene havde mange kontakter med Camillus Nyrop.

 

Her følger Nyrops beskrivelse af Edvard Jünger og Christopher Peter Jürgensen. Jüngers og Jürgensens højt udviklede kompetencer – og det firma de drev – spillede naturligvis en central rolle for Malling-Hansen og for den usædvanligt avancerede tekniske kvalitet og soliditet som karakteriserer skrivekuglerne. Derfor er det også vel motiveret at vi dokumenterer disse to nøglepersoner i forbindelse med skrivekuglens udvikling. Desuden er det relevant at få indblik i de omstændigheder, som førte til at deres mekaniske Etablissement ikke havde kapacitet til at effektuere den ganske store mængde ordrer som Malling-Hansen fik – særlig i forbindelse med de nordiske udstillinger og verdensudstillingerne.  Ifølge Dansk Biografisk Leksikon førte C.P. Jürgensen Etablissementet frem til at blive ”det mest navnkundige firma i Norden inden for fabrikation af optiske, geodætiske og nautiske instrumenter”. I de første år af 1870erne var der kun ca 10 ansatte mekanikere i firmaet, og de havde store ordrer fra mange forskellige sider; skrivekuglerne var sikkert kun en lille del af deres ordreindgang. På den ene side var Jüngers mekaniske Etablissement en enestående garant for håndværk af fantastisk høj klasse; på den anden side var de også en flaskehals for Rasmus Malling-Hansen i den mening at de slet ikke var i nærheden af at kunne honorere krav på massefabrikation af skrivekuglen. For dette havde Malling-Hansen behøvet en industrimæssig produktion i stor skala fra en fabrik som hovedsagelig kunne prioritere skrivekuglerne i deres forskellige versioner.

 

_______

 

Udrag fra side 119:

 

Hele denne Indretning er af Jünger[1], til hvis Person vi nu skulde vende os. Han er søn af en polsk Emigrant og er født i Holbæk 1822. Han kom paa Bregentveds Godskontor og var her i flere Aar, indtil han i 1848 indgav Ansøgning om at maatte komme ind paa den polytekniske Læreanstalts Verksteder.  Hans Ansøgning blev tilstaaet, og nu kom han som i sin Tid Nissen til at arbejde under Poulsen, men Poulsen, der ikke altid var let at komme ud af det med, var ikke Jüngers Mand, de harmonerede ikke.  Jünger tog da til München og Wien, arbejdede der i omtrent 3 Aar og fik oftere Lejlighed  til at lægge sit store mekanisk-matematiske Talent for Dagen.  Her kom han tilbage 1851 for at etablere sig, hvilket han ogsaa gjorde i Begyndelsen af 1852, og fandt strax varm Tilslutning.  Det blev imidlertid ikke Ørsted, der kom til at staa ham bi, ti den 9 Marts 1851 havde denne berømte Naturkyndige, der saa gjærne hjalp de Unge frem og saa gjærne stod dem bi baade med Raad og Daad, lukket sine Øjne; det blev nuværende Professor  C a r l   H o l t e n[2], der dengang var Docent i Fysik ved Universitetet, og daværende Oberstlieutenant F.W.C. C a r o c[3].   Jünger kom til at levere Instrumenter til den polytekniske Læreanstalts fysiske Samling, til den fysiske Samling i Sorø, til Hærens topografiske Sektion og til mange Private foruden til Udlandet  f.Ex.  Maaleapparater til Generalstaben i Stokholm, Ækvatorealets Opstilling til Observatoriet i Lund og en Del Universal-Dioptre til den preussiske Generalstab;  men skjønt han saaledes havde mangfoldige Anerkjendelsesbeviser for sin Dygtighed, havde han nær ikke faaet Arbejdet ved Ækvatorealets Opstilling i det herværende Observatorie. Vægtige Stemmer talte for udenlandske Etablissementer, men heldigvis, Jünger og hans Velyndere sejrede.  Han fik Arbejdet og udførte det godt;  og det var vistnok i Anerkjendelsen heraf, at han i 1868 blev udnævnt til Professor.  Han var anerkjendt som en usædvanlig dygtig mekanisk-matematisk Instrumentmager.  Ikke desmindre opgav han med det nævnte Aars Udgang (1868) sin tidligere Livsstilling.  Hans Øjne havde lidt ved den anstrengte Stirren paa fine Inddelinger og andet Sligt, som hans Virksomhed havde fordret;  han vilde bort fra det og forlod derfor i Maj 1869 Danmark.  Nu lever han nede i Steiermark som Landejendomsbesidder, og hans Etablissement, der var naaet til at drives i et af ham selv dertil bygget og indrettet Sted (Sortedamsgade Nr. 37), er gaaet over til hans fordums Elev C.P. Jürgensen; til ham komme vi nu.

 

            C h r i s t o p h e r   P e t e r   J ü r g e n s e n, der er født den 30 Oktober 1838 i Randersegnen, kom som 13 aarig Dreng hertil Byen og var far 1851 til 1859 i Lære hos Julius Nissen.  Medens han uddannedes hos denne, besøgte han tillige det tekniske Institut, hvor han opnaaede at faa Præmie for Gravering, saa at han, da hans Læretid var omme, strax herfra paa Institutet for Metalarbejderes Stiftelsesdag den 11 Marts 1860 fik Rejsestipendie (100 Rdl.)[4].  Han besøgte nu Udlandets større Verksteder og kom derefter til at arbejde hos Jünger, hos hvem han saa var, indtil han i 1869 overtog hans Etablissement, der stadig drives ude i Sortedamsgade.  Den ovenomtalte Instrumentmager Christian Nissen kjøbte Ejendommen af Jünger,  for at Jürgensen kunde være sikker paa stadigt at kunne arbejde i de ypperligt indrettede Verkstedslokaler i Stedets høje og lyse Kjælder, hvor ethvert nogenlunde vigtigt Apparat er anbragt paa et gjennem Gulvet opmuret Fodstykke, saa at den Rystelse, en Bevægelse over Gulvet som oftest fremkalder, ikke kan forplante sig til det.  Det er interessant at gjøre et Besøg i Etablissementet, hvor nu omtrent 10 Arbejdere stadigt ere beskjæftigede, ti her foretages ikke, som i flere af de andre fysiske Instrumentmageres Verksteder, kun Reparationer og andet sligt Smaaarbejde;  her er foruden det almindelige Verkstedsrum baade Smedie og Snedkerverksted, og her gives Tidens nyeste Opdagelser paa Videnskabens Omraade praktisk Iklædning.  Jeg skal ikke opholde mig ved, at Etablissementet nyligt har besvaret en fra Marineministeriet indkommen Forespørgsel om, hvor store Omkostningerne vilde være ved at forsyne vort ny Pandserbatteri  Go r m, der løb af Stabelen Tirsdag den 17 Maj 1870, med tilstrækkelige galvaniske Apparater til et elektrisk Kommandosystem, fuldstændig som i Wilhelm Bergsøs geniale Fremtidsmaleri  ”Flyveskibet Prometevs”, men kun henlede Opmærksomheden paa, at fra dette Etablissement udgaar i denne Tid de saakaldte ”Strømfordelingsborde” til Brug ved Søminebetjeningen paa Søfortet og Pastor, Forstander for det kgl. Døvstummeinstitut  R. M a l l i n g   H a n s e n s  ypperlige Skrivemaskine  (”Skrivekugle”), som han under 12 Marts 1870 har faaet 15 Aars Eneret paa.

 

____________

 

JMC: Til Nyrops ovenstående beskrivelse af Jürgensen kan føjes følgende oplysninger:

 

Ved den elektriske udstilling i Paris 1881 fik en af ham og L.V. Lorenz konstrueret dynamomaskine guldmedalje, og året derpå udtog de patent på den. I 1887 udvidede han sit firma til at blive aktieselskab med tre direktører, hvoraf J. var den ene, og aktieselskabet lagde fremover den største vægt ved produktionen af elektriske apparater og lysanlæg.  Dansk Biografisk Leksikon gør denne kommentar: ”Jürgensens evner som forretningsmand stod ingenlunde på højde med hans fremragende begavelse som tekniker”. Etablissementet mødte økonomiske vanskeligheder, og stillingen blev ikke lettere, da det overgik til cykelfabrikation. Aktieselskabet gik fallit, Jürgensen led store tab og levede i armod til sin død i 1911.

 

 


[1]JMC:  Frederik Gottlieb Edvard Jünger, 1823-1899.  Interessant nok fik også Jünger – precis som Malling-Hansen  -  (efter anbefaling fra H.C. Ørsted, 1777-1851) – økonomisk støtte fra Grev Knuth af Knuthenborg, og denne støtte gjorde det muligt for ham at få en udddannelse i Polyteknisk Læreanstalts værksteder.  Det kan også nævnes at efter at Jünger i 1869 havde overdraget sit etablissement til Jürgensen, opholdt han sig i udlandet frem til 1873. Han fik da et tilbud om at overtage bestyrelsen af Holmegaards Glasværk og forestod dette i 11 år, 1873-1884.

SA: Jünger har fått sin artikkel på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_J%C3%BCnger

Og det samme har Jürgensen: https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Peter_J%C3%BCrgensen

Meget interessant for oss i Malling-Hansen Selskabet å se at de har anvendt både vår avfotografering av maleriet av Jürgensen som eies av Teknisk Museum i Danmark og vår scanning av bildet av Jürgensens verksted i Sortedams Dossering.

[2] JMC: Carl Valentin Holten, 1818-1886, dansk fysiker, direktør for Polyteknisk Læreanstalt og rektor for Københavns Universitet.

[3] JMC: Frederik Carl Wilhelm Caroc, 1811-1882, dansk officer og topograf.

[4] CN: Plan for Undervisn. i det tekn. Instit. i Skoleaaret 1861-1862, S.12.


Produktionssteder for Malling-Hansens skrivekugler.

Research og tekst af Jørgen Malling Christensen.

 

I denne artikel presenteres delvis ny dokumentation angående produktionssteder i Danmark for Malling-Hansens skrivekugler. Desuden gives et bidrag til analysen af, i hvilken grad skrivekuglen havde konkurrence – i Danmark – fra importen af andre fabrikater.

 

Vi ved, at Rasmus Malling-Hansen brugte Edvard Jüngers  (1823-1899) Mekaniske Etablissement til de allerførste prototyper af den skrivekugle som patenteredes i begyndelsen af 1870. Disse prototyper formoder vi kan dateres til perioden fra 1867 til slutningen af 1869. Jüngers etablissement var beliggende på Sortedams Dossering 37.

 

Allerede i 1869 overtog imidlertid Christoffer Peter Jürgensen (1838-1911) etablissementet og var i en lang årrække – sandsynligvis i mindst 10 år - ansvarlig for produktionen af skrivekuglerne.

 

I 1880’erne skifter Malling-Hansen producent og vi har nu fundet dokumentation for at i det meste fra fra midten af decenniet – måske tidligere - fremstilles skrivekuglerne af firmaet ’P.Otzen & Thorstensons Mekaniske Etablissement’, Nørre Voldgade 78, København K.  I Kraks fantastiske publikation ”Danmarks ældste forretninger oprettede mellem 1100 og 1911 som stadig var aktive i 1950” finder man denne beskrivelse af firmaet:

 

”P. Otzen & Thorstenson’s Eftf., P. Otzen, mek. Etabl. grundl. D. 20 juni 1876 af P.Otzen (f.1848, d.1914), der i 1884 optog cand.polyt Berend Thorstenson (f.1854, d. 1888) som medindehaver. Den 19 april 1924 overtaget af grundlæggerens søn, civilingeniør Paul Otzen (f. 1882). Haderslevgade 26, Kbvhn V.”

 

Slægtsforskningssiden ’www.hannes-slaegt.dk’ formidler yderligere detaljer:

 

Firmagrundlægger Otzens fulde navn var Peter Charles Constantin Otzen. Hans hustrus navn var Marie Cecilie Kirchhoff. De fik sønnen Ulrik Paul Otzen, f. 1882, d.1956, som blev gift med Alvilda Susanne Faber (1882-1944).

 

Endvidere oplyser denne site, at P. Otzen boede (og måske også havde sit etablissement?) på tre forskellige adresser gennem livet: Rørholmsgade 24; Dosseringen 50; og Bagerstræde 8.

 

En af de bedste kilder til oplysninger om firmaer i Danmark er ”Danmarks Vare- og Forretningsveiviser”, redigeret og udgivet af Georg Kjeldsen, trykt hos O.C.Olsen. Denne fortræffelige publikation blev udgivet i perioden fra 1885 til 1949[1]. Der findes udgaver fra 1885, 1887, 1890, 1892, 1894-96, 1896-98, 1898-1900, 1902-1904, 1904-1906, 1906-1908, 1908-1910, 1910-1912, 1913-1915, og så fremdeles helt frem til 1949. Hver udgave er på ca 1000 sider eller mere. I det følgende gengiver jeg oplysninger fra perioden 1885 til 1925 af relevans for produktionen af skrivekugler samt adgangen til skrivemaskiner på det danske marked.


Av Malling-Hansens medhjelpere med byggingen av skrivekuglene, har vi kun portretter av to av dem. Den ene er professor Christopher Peter Jürgensen 1838-1911, som var med fra de aller første årene. Foto: DKB, digitalt bearbeidet.
Den andre, er mekaniker August Lyngbye, d. ca. 1921, som sannsynligvis overtok produksjonen i 1885, og som utviklet sin egen modell av skrivekuglen, som vant første pris ved den store Jordbruks, Industri, og Kunstutstillingen i København i 1888. Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.
De to siste utgavene av skrivekuglen. Vi antar ut fra et brev som RMH skrev til sin bror i 1879, at det er denne modellen som ble bygget det året. Mest sannsynlig av Otzen og Lund. Foto: Sverre Avnskog.
Dette er utvilsomt Lyngbyes modell, for hans navn er inngravert på en av de store skruene. Ut fra brevveksling mellom RMH og Lyngbye fra 1885, antar vi at det var dette året Lyngbye begynte å bygge skrivekugler. ”Danmarks Vare- og Forretningsveiviser” sine opplysninger om produsenter og omportører av skrivemaskiner i Danmark, bekrefter disse antagelsene. Foto: Dieter Eberwein.
”Danmarks Vare- og Forretningsveiviser”, redigeret og udgivet af Georg Kjeldsen, 4. utgave fra 1892.
De tre første utgavene av Veiviseren. Begge foto: Jørgen Malling Christensen.

1. Årgang – 1885:

 

Under opslagsordet ’Skrivekugler’ optræder kun et firma, nemlig ”Otzen, P., & Thorstenson, Mekan. Etabl., Nørrevoldgade 78, Kbh.K.

 

Med andre ord: Dette er dokumentation for, at Malling-Hansens skrivekugler i 1885 kun blev fremstillet af dette firma.

 

Under opslagsordet ’Skrivemaskiner, Type-’ finder man også kun et firma: ”M.Bendix & Co., Imp[2]. Holmens Kanal 5, Kbh.K.”

 

Oplysningen er interessant, fordi oplysningen tyder på, at der på dette tidspunkt blot fandtes en eneste importør af udenlandske skrivemaskiner. Desværre ved vi ikke, hvilket mærke M.Bendix & Co importerede, men i en senere udgave af forretningsvejviseren – fra 1894-96 – angives at Brødr. Bendix disse år importerer og sælger ”The Kaligraph”, som var en af Remingtonfirmaets produkter.

 

SA: I følge amerikanske skrivemaskin-websider ble "The Caligraph Writing Machine" produsert av "American Writing Machine Company of New York".

 

Men annonsen under fra Berlingske Tidende tyder på at den første skrivemaskinen M. Bendix solgte, var Hammonia-maskinen, som var en tysk oppfinnelse fra 1882.


Annonse i Berlingske Tidende 30. august 1884 for en ny og billig skrivemaskin. Den koster kun 45 kroner. Jeg kan ikke tenke meg annet enn at det må dreie seg om Hammonia-maskinen, en tysk index-maskin uten tastatur.
Slik så Hammonia-maskinen ut. Den ble lansert i mange land som en nyutviklet og billig skrivemaskin.
Den aktuelle utgaven av avisen.
Nok en dansk annonse for en skrivemaskin, denne gangen annonseres det for Hammonia-maskinen i Aalborg Stiftstidende i 1885. I følge denne annonsen selges Hammonia-maskinen for for 60 kroner.
En tysk annonse for Hammonia-maskinen fra 1884. I følge denne annonsen selges Hamminia-maskinen for 60 Mark.
Den aktuelle utgaven av avisen.

 

2.Årgang – 1887:

 

I denne årgang optræder ’skrivekugler’ ikke som opslagsord, men under ’Skrivemaskiner’ finder vi kun et firma:

 

”Aug.Lyngbye, Mekan.Etabl., Kjøbmagergade 26, Kbh.K. Malling- Hansen’s System”.

 

Der er altså mindst to interessante fakta at notere:

 

1) Malling-Hansen har nu skiftet firma og bruger August Lyngbyes etablissement for konstruktionen og udviklingen af skrivekugler.

 

2) Noget forbavsende er det at konstatere, at så sent som 1887 findes der ingen importører af skrivemaskiner i Danmark, hvis Vejviseren er korrekt; det kan naturligvis være sådan, at der eksisterede sådanne importører, men at de ikke var registrerede i Vejviseren. Dog har jeg parallel-tjekket danske dagblade fra hele perioden fra 1875 til 1890 og fundet, at der i den periode var meget få annoncer for firmaer, som importerede og solgte skrivevmaskiner. De få annoncer som forekommer findes  fra midten af 1880erne og gælder skrivemaskiner af amerikanske eller tyske mærker. Med andre ord: Det billede som formidles af ”Danmarks Vare- og Forretningsveiviser” af konkurrencesituationen i Danmark angående import af skrivemaskiner, stemmer godt med de vednesbyrd vi får fra den kilde som annoncerne i de førende dagblade ugdør.

 

Fra og med 1892 ændres situationen, og fra og med dette år forekommer en stor og fremover tiden voksende mængde af importerede skrivemaskinemærker fra forskellige lande, dog stadig med overvægt for amerikanske og tyske produkter.

 

3. Årgang – 1890:

 

I denne udgave er stadig kun to firmaer registrerede under ’Skrivemaskiner’:

 

- ”Aug.Lyngbye, Mek. Etabl., Kjøbmagergade 26, Kbh.K. Malling-Hansen’s System”

 

- ”S.Schmidt, Imp. & Eneforhandl., Amagertorv 17, Kbh.K. Haandskrivemask. 12½ Kr.  Klaviatur do. (The Merrit) 65 Kr. pr.Stk.”

 

Atter igen: så sent som i 1890 ser vi her, at der kun er en enkelt importør af udenlandske maskiner, dvs der synes at være ret begrænset konkurrence for skrivekuglens del.

 


1. Årgang, 1885. Under oppslagsordet "Skrivekugler" finner vi ”Otzen, P., & Thorstenson, Mekan. Etabl.", og under "Skrivemaskiner", står oppført "M. Bendix & Co., Imp".
2. Årgang – 1887: I denne årgang optræder ’skrivekugler’ ikke som opslagsord, men under ’Skrivemaskiner’ finder vi kun et firma: ”Aug.Lyngbye, Mekan. Etabl., Kjøbmagergade 26, Kbh. K. Malling- Hansen’s System”.
The Merritt var en såkalt index-typewriter uten tastatur. Det forklarer nok den meget lave prisen.
Denne maskinen var oppfunnet av amerikaneren Mortimer George Merritt, 1858-1941.

4. Årgang – 1892:

 

Fra og med dette år ændres situationen radikalt, hvad angår import og salg af skrivemaskiner; under ’skrivemaskiner’ finder vi:

 

- ”Carl Dahl & Co., Agent. St. Kannikestr.14, Kbh. K. Hovedagent for Danmark for ’The Hammond Typewriter’, den solideste, hurtigste og for Kontorbrug mest praktiske”

 

- ”Lyngbye, Aug., Mek. Etabl. Mønterg.12, Kbh K. Malling Hansen’s System. Alle Reparationer udføres.”

 

- ”Schmidt, S., Imp. & Eneforhandl., Amagertorv 17, Kbh.K. Haand-Skrivemaskine 12½ Kr. Klaviatur do. (The Merrit) 65 Kr. pr. Stk.”

 

- ”Stieltjes, Fred & Co. Lag. Herluf Trollesg. 2, Kbh.K. ‘Remington Typewriter‘, bedste og mest brugte Skrivemaskine i Verden. Prospekt og Prisliste tilsendes paa Forlangende.”

 

Tillæg til Danmarks Vare- og Forretningsvejviser 1893.

 

Dette år blev der udgivet et tyndt hefte med tillæg til udgaven af 1892. I denne finder vi:

 

- ”Skrivemaskiner. F. L. Schmidt & Co., Imp. Vesterg.29, Kbh.K. ‘Yost’, nyeste Konstrution, arbejder uden Farvebaand og har altid sikker og nøjagtig Typestilling.”

 

5. Årgang – 1894-96:

 

Under ’Skrivemaskiner’ finder vi:

 

- ”Brødr. Bendix, Imp. Raadhuspl. 45, Kbh.K. ’Kaligraph’, snildeste og enkleste af alle Skrivemaskiner.”

 

- ”Borgersen & Co., Imp. Høibro Pl. 17, Kbh. K. ‘The Crandall’, 220 Kr., kan faas paa Prøve. Eneste virkel. Første Kl.s Maskine med Tangentsystem, som sælges til saa lav en Pris”.

 

- ”Dahl, Carl & Co., Imp. St. Kannikestr. 14, Kbh. K. Hovedagent for Danmark for ’The Hammond Typewriter’, den solideste, hurtigste og for Kontorbrug mest praktiske.”

 

- ”Gottschalch, W m., Imp. Niels Juelsg.1, Kbh. K., System Munson & Odall“

 

- ”Jensen, Vilh., Eneforhandl. Gothersg. 101, Kbh.K., ’Kosmopolit’, billig, smuk og solid Konstruktion, overtræffer alle andre Maskiner i Variationen af Skrift.”

 

- ”Lyngbye, Aug., Mek. Etabl. Mønterg.12, Kbh.K. Malling Hansen’s System. Reparat. Udf.”

 

- ”Skandinavisk Autocopistkompagni, Kjøbmagerg.31, Kbh. K.”


En forhandler av "Hammond-maskinen" dukker opp i 5. utgave fra 1894-1896.
Mannen bak "Hammond-maskinen" var James Bartlett Hammond, 1839 -1913. Hans maskin kom på markedet i USA i 1884 etter at han hadde jobbet med å forbedre den i et tiår.
Den andre utgaven av The Caligraph, som er kjent for å være den første skrivemaskinen til å ha et dobbelt sett bokstaver, et sett for store og et sett for de små bokstavene.
Mannen som utviklet denne maskinen, var også sterkt involvert i Remingtons maskiner, George Washington Newton Yost, 1831-1895. Men The Caligraph ble produsert av American Writing Machine Company, New York.
Oppfinneren av Crandall-maskinen, amerikaneren Lucien Stephen Crandall, 1844-1919.
Crandall-maskinen ble patentert i 1881 og kom i flere ulike utgaver helt frem til ca 1895.
George Washington Newton Yost, 1831-1895, var involvert i flere forskjellige skrivemaskin-prosjekter. Foruten å ha spilt en viktig rolle i utviklingen av Remington-maskinen og The Caligraph, utviklet han også en maskin under eget navn. Den hadde flere spesialiteter, bl a automatisk blekk-innsprøyting, og dobbelt tastatur for store og små bokstaver.
Her er en annonse for Remington-modellen fra 1892. Produskjonen av Remingtons maskiner var nå overlatt til Standard-fabrikken, og maskinene het nå Remington Standard. Utgaven fra 1892 var modell No 2. Og det kom svært mange nye modeller med årene.
Hammonia var den første skrivemaskinen produsert i Tyskland (1882) som solgte i et antall av betydning. Den ble oppfunnet av Andreas Hansen og produsert av Guhl & Harbeck, Hamburg.
Noen år senere (1888) kom Kosmopolit fra samme oppfinner og fabrikant. Begge disse maskinene var såkalte index-maskiner, altså uten tastatur.

6. Årgang – 1896-1898:

 

Under ”Skrivemaskiner”:

 

- ”Brødrene Bendix, Imp. Raadhuspl.45, K. ’Kaligraph’, snildeste og enkleste af alle Skrivemaskiner.”

 

- ”Borgersen & Co. Imp. Høibropl.17, K. ’The Crandall’, virkel. Første Kl.s Maskine med Tangentsystem; eneste, som sælges til saa lav en Pris. Kan faas paa Prøve.”

 

- ”Dahl, Carl & Co. Lag.  St. Kanikkestr.14, K. Hovedag. For Danmark for ’The Hammond Typewriter’, den solideste, hurtigste og for Kontorbrug mest praktiske.”

 

- ”Drewsen, Otto, Imp. Nyborg. ’Williams’. Øieblikkelig synlig Skrift. Let og hurtig at behandle. Se Duplikator.”

 

- ”Foss, Vilh., Imp. Brolæggerstr. 11, K. ’Yost’, nyeste Konstruktion, arbeider uden Farvebaand og har altid sikker og nøiagtig Typestilling.”

 

- ”W m.Gottschalch, Imp. Niels Julesg.1, K. ’System Munson & Odall‘

 

- ”Kristensen, L., Imp. Vesterg.27, K. ’Remington’ Skrivemask. Og Duplikator.”

 

- ”Lyngbye, Aug., Mek. Etabl. Mønterg. 12, K. Malling-Hansens Syst. Alle Reparat. Udf.”

 

- ”Malmqvist, Axel, Imp. Holckenhus, V. Eneforhandling for Danmark af den amerikanske Skrivemaskine ’Bar-Lock’, Guldmedaille, Philadelphia.”

 

- ”Schmidt, A.M., Imp. Svendborg.”


”Danmarks Vare- og Forretningsveiviser”, Utgaven for 1900-1902.
Slik så Veiviserens liste over skrivemaskinimportører og -produsenter ut i 1904-1906. Som man kan se, så er ikke August Lyngbye med for dette året, men i årgang 1906-1908 var han tilbake. Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.
Jeg har funnet to portretter av den amerikanske oppfinneren John Newton Williams, 1840-1929, på internett.
Han var oppfinneren bak Williams-maskinen som også ble importert til Danmark i 1890-årene.
To fotografier av den amerikanske skrivemaskinen, "Williams".
Den ble importert til Danmark av ”Drewsen, Otto, Imp. Nyborg".
Ytterligere to maskiner som ble importert til Danmark i en periode: Den såkalte Munson, som hadde tastatur.
Og den andre ble kalt Odell. Den var en såkalt index-typewriter. Begge maskinene ble importert av firmaet ”W. m Gottschalch, Imp. Niels Juelsg.1".


7. Årgang – 1898-1900:

 

Under ”Skrivemaskiner”:

 

- ”Chr. Bartholdy, Agent. Frederiksborgg.30, K. Generalagentur for ’Densmore’, i Besiddelse af mange gode Egenskaber som savnedes hos de fleste Skrivemaskiner.”

 

- ”Borgersen & Co. Imp. Høibropl. 17, K. ’The Crandall’, virkelig 1.kls Maskine med Tangentsystem; eneste, som sælges til saa lav en Pris. Kan faas paa Prøve.”

 

- ”Carl Dahl & Co. Lag. St. Kanikkestr.14, K. Hovedagent for Danmark for ’The Hammond Typewriter’, den solideste, hurtigste og for Kontorbrug mest praktiske.”

 

- ”Drewsen, Otto, Imp. Vesterbrog. 2 c (Axelhus), V. ’William’. Øieblikkelig synlig Skrift. Let og hurtig at behandle. Se Duplikator.”

 

- ”Hein, Hj. & Møller-Holst. Agent. Admiralsg. 24, K. T 5128.
Blichensderfer Nr 5 & 7, Model 1897.”

 

- ”Kristensen, L. Imp. Vesterg.27, K. ’Remington’ Skrivemask. og Duplikator.”

 

- ”Lyngbye, Aug., Mek.Etabl. Mønterg.12, K. Malling-Hansens System. Alle Reparationer udføres.”

 

- ”malmqvist, Axel, Imp. Ny Vesterg. 20, V. Eneforh. for Danmark af den amerikanske Skrivemaskine ’Bar-Lock’, Guldmedaille i Philadelphia.”

 

- ”Møller, Emilius, Agent. Vimmelskaftet 42, K. T 1555. Gen.-Agent. for Smiths Premier Skrivemaskine.”

 

8.Årgang – 1900-1902:

 

I denne udgave er August Lyngbye ikke med!

 

Der er nu 14 firmaer som sælger og/eller repererer skrivemaskiner. Følgende mærker er nævnt: Crandall; Hammond; William; Yost; the Oliver; Jewett; the Caligraph; Smith; Blickensderfer.


Det kom mange nye skrivemaskiner på markedet i løpet av 1890-årene. En av oppfinnerne var George C. Blickensderfer, 1850-1917.
Det spesielle med hans maskin, var at den var langt mindre og enklere enn de ofte store skrivemaskinene.
I likhet med aller fleste skrivemaskinene, kom også Blickensderfer-maskinen i flere utgaver gjennom årene. Detter er No 5.
Blickensderfer-maskinene solgte visstnok bra i løpet av de ca to tiårene de ble produsert. Dette er utgave No 7.
Etter at James Densmore, 1820-1889, hadde overlatt produksjonen av den skrivemaskinen han utviklet på grunnlag av Sholes', Gliddens og Soules oppfinnelse til Remingon, utviklet familien Densmore en maskin under deres eget navn.
James' brødre, Amos og Emmet, bidro med designen av Densmore-maskinen. Her ses Amos Densmore, 1825 - 1898 på et maleri.
Dette er den andre broren, Emmet Densmore, 1837 - 1911, som også bidro til utviklingen av Densmore-maskinen.
Hele Densmore-familien samlet på ett brett. Bildet skal være tatt i James Densmores 69. fødselsdag i 1889. James ses sittende nest ytterst til venstre. Stående bak til venstre ses broren Emmet, og stående til høyre, broren Amos.
Den tysk-amerikanske oppfinneren, Franz Xaver Wagner, 1837-1907, skal også ha vært involvert i utviklingen av Densmore-maskinen.
Slik så The Densmore Typewriter 1 ut. Den fant også veien til Danmark via en importør.
Ytterligere en skrivemaskin som ble importert til Danmark, var den såkalte Bar-Lock maskinen. Dette er utgave No 4.
Oppfinneren av denne maskinen, var Charles "Chas" Spiro, 1850 - 1933.
Et stort antall skrivemaskiner fant veien til Danmark via importører i 1890-årene. Her ser man Smith Premier, utgave No 1.
Oppfinneren av denne skrivemaskinen var Alexander T. Brown, 1854-1929, ingeniør, forretningsmann og oppfinner.

 

I 9. og 10. årgang – 1902-1904, respektive 1904-1906 – er August Lyngbyes firma heller ikke med! Men i 11. årgang, 1906-1908, er han tilbage:

 

- ”Lyngbye, Aug., Mønterg.12, TH 467. Reparation og Forhandling. Skrivemaskiner repareres og renses fra Lørdag til Mandag”.

 

Vi lægger mærke til, at Malling-Hansen og skrivekuglerne ikke nævnes; August Lyngbye tilbyder generel reparation og rensning af skrivemaskiner.

 

I 12.årgang – 1908-1910 – har Lyngbye samme tekst. Men i næste årgang – 1910-1912 – er hans firma ikke længere rubriceret under ”Skrivemasmkiner”, men under ”Skrivemaskiner, Reparation af”:

 

- ”Lyngbye, Aug., Mønterg. 12.K Centr.467. Skrivemaskiner repareres og renses.”

 

Med andre ord: han sælger ikke længere skrivekugler.

 

Samme tekst finder vi i udgaven 1913-1915.

 

Imidlertid er Aug. Lyngbyes firma ikke med i de efterfølgende årgange, dvs fra 1915 og frem til 1925. Vi tror, at han døde i 1921 (andre kilder oplyser 1923), og vi ved at hans firma blev ført videre af hans enke, Petrine Jensine, f. Clausen. På et tidspunkt i løbet af 1930erne overdrog hun firmaet til installatør Willy Grage, og adressen var da Teglgaardsstræde 4 i København, firmanavnet var da ”August Lyngbyes Eftf. Elektriske Installationer”.

 

 


[1] JMC: Ejendommeligt nok findes denne publikation ikke på det Kgl. Bibliotek i København. Imidlertid fandt jeg den i oktober 2021 på Statsbiblioteket i Aarhus, hvor den findes i et arkiv, som rummer ’uregistrerede danske håndbøger og opslagsværker’. Den kan ikke lånes men skal bestilles for læsning på læsesalen.

[2] JMC: dvs ’Importør’.