Skriftprøve med skrivekugleskrift fra 1879.

Professor Peter C. Jürgensen. Bildet er avfotografert av Jørgen Malling Christensen hos Teknisk Museum i Danmark.
Mekaniker August Lyngbye, også avfotografert av Jørgen Malling Christensen, samme sted.
Denne skrivekuglen vet vi har tilhørt RMH. Den ble nemlig donert av hans andre hustru, Anna Malling-Hansen, født Steenstrup. Foto: Sverre Avnskog.
Den andre lave og brede skrivekuglen vi kjenner er privat eid og ble fremvist ved RMH Selskabets årsmøte i 2012. Den er identisk med en skrivekugle som ble donert av en av RMHs døtre til Pødenphants skrivemaskinmuseum i sin tid. Foto: Dieter Eberwein.

Research og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Kommentarer og illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Denne prøve på skrivekugleskrift findes bland Malling-Hansens papirer i den omfattende serie dokumenter som Døvstummeinstituttet har overleveret til Rigsarkivet.

 

Skriveprøven er ikke dateret, men eftersom den ligger sammen med en række andre dokumenter fra 1879, er det rimeligt at antage at skriftprøven stammer fra dette år. Jeg forestiller mig, at Malling-Hansen en dag får leveret en ny model af skrivekuglen fra Jüngersens Mechaniske Etablissement. Det kan have været Peter Jürgensen selv som gik den korte tur fra firmaet, beliggende på Sortedamsdosseringen 37, og personlig ville levere den nye og dyrebare maskine?

 

Vi kan også kæde dette sammen med RMHs brev til hans broder Thomas Jørgen Hansen af den 30 november 1879 (se brevsamlingen) – et meget vigtigt og interessant brev, hvori Malling-Hansen med glæde og optimisme fortæller om en aldeles ny skrivekugle, som han er meget tilfreds med. Han nævner at ”dette er den anden model af denne konstriktion” og at den adskiller sig radikalt fra foregående konstruktioner. Den er 2,5 tomme lavere og 2 tommer bredere en forgængeren, og den kan skrive på folio-ark. Han skriver at ”...Den har kun Kuglestykket og Vipningen til fælles med de Maskiner, der fabrikeres for Tiden hos min Mekanik-Mand”. Han bedømmer at den nu fungerer så godt, at den kan sættes i produktion.

 

SA: Dessverre så skriver Malling-Hansen intet om hva som er navnet til den mekanikeren som utviklet denne nye modellen av skrivekuglen. Når det står at det er en ny modell i forhold til det som "fabrikeres for Tiden hos min Mekaniker-Mand", så vet vi dessverre ikke hvem denne Mekaniker-mannen er. Det er god frunn til å tvile på at det dreier seg om prof. Jürgensen, fordi RMH ikke nevner hans navn. I en reklameskrivelse for skrivekuglen fra 1885, nevner RMH mekanikerne Otzen og Lund som to personer som har bidratt til skrivekuglens utvikling. Muligens er det de begge eller en av dem, som er mannen bar 1879-modellen.

På et tidspunkt ble produksjonen av skrivekuglen overtatt av en annen mekaniker, nemlig August Lyngbye, og han utviklet sin egen modell først i 1885. Lyngbyes modell ble utstilt ved den store industriutstillingen i København i 1888 og fikk en sølvmedalje(som var første premie), og vi vet at denne modellen var lavere og bredere enn modellen som vant gullmedalje i Paris i 1878. Men hvem var først med en lavere modell? Jürgensen eller Lyngbye eller Otzen og Lund? Svaret er at vi vet ikke sikkert. Det eksisterer to ulike utgaver av skrivekuglen som er lave og kan skrive på bredere formater, men vi vet bare at Aug Lyngbye konstruerte skrivekuglen med hans navn inngravert. Den tilhører i dag samleren Hans Barbian.

 

Sikkert er det i hvert fall at det var denne skrivekuglen som var utstilt ved Generalforsamlingen til RMH Selskabet i 2012, og hadde Aug. Lyngbye inngravert i den største skruen, så det kan ikke herske tvil om det er dette eksemplaret som er Lyngbye skrivekugle Vi  kjenner et brev fra januar 1885 som vi antar er fra RMH til August Lyngbye, og her nevner RMH både prisen 150 kroner og at det skal skrives i folio-format, og det blir også omtalt en eventuell fullmakt. Personlig trekker jeg den konklusjonen at det er Lyngbyes modell som omtales, og at han ønsker en fullmakt fra RMH for å kunne produsere skrivekugler. Se illustrasjonene.

 

Det er forøvrig verdt å merke seg at denne nye modellen, som RMH beskriver i sitt brev fra 1879 ikke har å, slik som flere av de tidligere modellene, og i skriftprøven ser vi at å skrives som aa. Det er også interessant å observere at man på skriftprøven kan se en dato speilvendt: 17/8-79 ser det for meg ut som det står. Er det et avtrykk fra blekket i et brev skrevet omtrent samtidig? I alle fall er denne datoen interessant i forhold til det brevet der RMH omtaler den nye maskinen til sin bror, fra 30/11-79.

 

Jeg har forsøkt å sammenligne skriftprøven med brev som RMH skrev fra 1879 og utover i 1880-årene, og det kan se ut til at RMH skrev på denne maskinen i flere år fremover helt til han sluttet å skrive på maskin, og i større grad skrev med håndskrift mot slutte av 1880-årene.

 

Skriftprøven består forøvrig av noen utvalgte linjer fra to ulike, danske sanger:

 

Danevang med grønne bred.
Tekst: B. S. Ingemann
Melodi: C. E. F. Weyse

 

Danevang med grønne bred
ved den blanke vove!
i dit skød er kærlighed,
fred i dine skove.
Fuglen synger højt i sky
over kæmpehøje,
men i dalen smiler bly
vårviolens øje.

 

og

 

FÆDRELANDS-SANG.

 

Adam Oehlenschläger.

 

Der er et yndigt Land,
Det staaer med brede Bøge
Nær salten Østerstrand;
Det bugter sig i Bakke, Dal,
Det hedder gamle Danmark,
Og det er Freias Sal.

 

 

 

 

 

 


Skriftprøven fra 1879, avfortografert av Jørgen Malling Christensen.