Frederiksstad Tilskuer 1872.07.06 om nordisk fingersprog.

[1] Research, udskrift og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

 Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

Sommeren 1872 har været meget travl for Malling-Hansens vedkommende: Han deltog med fire forskellige versioner af skrivekuglen i den store nordiske Kunst-, Jordbrugs- og Industriudstilling i København; og samtidig havde han en aktiv rolle som foredragsholder og diskussionspartner på det første ”Lærermøde for Blinde- Døvstumme- og Aandssvageskolen i Danmark, Norge, Sverige og Finland” som fandt sted fra 25 til 29 juni 1872 i København. Se vor artikel: Rasmus Malling-Hansens foredrag ved abnormskolemødet i København 1872” under fanebladet ”Lectures by Malling-Hansen”.

 

 

            Det nordiske Møde i Kjøbenhavn af Lærere i Skoler for Blinde og Døvstumme har besluttet at nedsætte en Komite for at udarbeide et for de nordiske Lande fælles Fingersprog.  Til Medlemmer af denne Komite valgtes for Danmark Forstander for Kjøbenhavns Døvstummeinstitut[2] Malling-Hansen, for Sverige Direktør Borg[3] paa Manilla, for Finland Pastor Alopæus[4] og for Norge Bestyrer af Døvstummeinstitutet ved Kristiania Balchen[5] (fraværende).

 

 


[1] JMC: ”Frederiksstad Tilskuer” var et norsk dagblad, udgivet i Frederikstad i perioden 1867-1912. Avisens første redaktør var Jørgen Flood Sandberg.  En identisk notits var indført i ”Bergens Adressecontoirs Efterretninger” den 7 juli 1872.  Sidstnævnte avis var en tid Bergens eneste avis og udkom fra 1765 til 1889, da den blev slået sammen med Bergens Aftenblad. Kilde: Norske Wikipedia.

[2] JMC: Det korrekte navn på institutionen er: ”Det kongelige Døvstummeinstitut i Kjøbenhavn”.

[3] JMC: Ossian Edmund Borg, 1812-1892, svensk døvlærer og forstander for Manillaskolen i Stockholm.

[4] JMC: Carl Henrik Alopæus, 1825-1892, finsk pædagog og præst; forstander for Læroanstalten for Døvstumme i Åbo. Fra 1885 biskop i Borgå.

[5] JMC: Fredrik Glad Balchen, 1815-1899, norsk pædagog, forstander ved Døvstummeinstituttet i Kristiania, som han etablerede i 1849 og bestyrede frem til 1891. Var med i komittéen som udarbejdede Abnormskoleloven af 1 juli 1883.


Ossian Edmund Borg, 1812-1892, svensk døvlærer og forstander for Manillaskolen i Stockholm.
Fredrik Glad Balchen, 1815-1899, norsk pædagog, forstander ved Døvstummeinstituttet i Kristiania.
Carl Henrik Alopæus, 1825-1892, finsk pædagog og præst; forstander for Læroanstalten for Døvstumme i Åbo. Fra 1885 biskop i Borgå.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, prest og forstander ved Det Kongelige Døvstummeinstituttet i København. Foto: DKB