Rasmus Malling-Hansen student 1858.

Det eldste bildet vi kjenner av Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890, er fra 1860. Foto: Privat.
Dette portrettet tilhører Det Kongelige Bibliotek i København.
Fra Malling-Hansens etterkommere har vi fått dette bildet fra 1861.
Dette er et utsnitt fra et gruppefotografi av de mannlige lærerne ved døvstummeinstituttet fra 1861. Foto: Døvehistorisk Selskab.

Research og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner ved Sverre Avnskog.

 

I 1858 bestod Rasmus Malling-Hansens studentereksamen - dengang kaldt 'artium’ – som privatist, dvs efter selvstudier uden kontakt med et gymnasium. Dette år bestod totalt 179 personer denne vigtige eksamen, som var adgangsbilletten til studier ved Københavns Universitet. Takket være at der var så få personer i landet som tog denne eksamen blev de dokumenterede i bogform, og vi kan her bringe uddrag af publikationen ”Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1858. Affattet til Jubilæet 1883”, udgivet af Triers Bogtrykkeri i København i 1883.

 

På side 3 registreres student nr 55: HANSEN, Hans Rasmus Malling[1], dimitteret som privatist, og under ’Livsstilling’ er han noteret med:

 

”Forstander og Præst for Døvstummeinstitutet i Kjøbenhavn. R.af Dbg[2]., F.M[3]. og R.af S.V[4].”

 

Blandt de 179 dimitterede var der kun 19 privatister. Det var utvivlsomt en større præstation at på egen hånd studere til og bestå artium end at gennemføre dette som elev ved et gymnasium, og dette vidner om Malling-Hansens evner og målbevidsthed.

 

Hans præstation bliver endnu mere imponerende, når man erfarer, at Malling-Hansen faktisk i samme periode studerede til og bestod yderligere to adgangseksaminer! – nemlig Københavns Universitets adgangseksamen, første del og anden del. Vi har fundet en afskrift af Malling-Hansens eksamensbeviser på Rigsarkivet i en mappe med dokumenter fra det kgl Døvstummeinstitut i Slesvig By, hvor Malling-Hansen blev ansat som lærer i 1862 og senere blev forstander, inden han i januar 1864 måtte forlade posten pga krigen.

 

Det fremgår nemlig at RMH bestod første del i juni 1857, omfattende fagene tysk, fransk, geografi og naturhistorie. Han bestod derefter i juni måned 1858 adgangseksamens anden del, bestående af modersmål, skriftlig og mundtlig latin, græsk, historie, aritmetik, geometri, naturlære og religion.

 

Rent generelt var det en meget lille andel af Danmarks befolkning som tog studentereksamen. I 1858 var det således blot 179 personer, og dette skal ses i relation til befolkningstallet[5], som var:

 

1834 – 1.231.000

 

1840 – 1.289.000

 

1850 - 1.415.000

 

1860 – 1.608.000

 

1870 – 1.785.000

 

1880 – 1.969.000

 

1890 . 2.172.000

 

En anden generel refleksion er, at ingen af de 179 studenter i 1858 var kvinder. Den første kvinde i Danmark som bestod studentereksamen var Nielsine Nielsen, 1850-1916. Hun blev student i 1877 og i 1885 blev hun desuden landets første kvindelige akademiker og læge.  

 


[1] JMC: Det fuldstændige korrekte navn var: Hansen, Hans Rasmus Malling Johan.

[2] JMC: Ridder af Dannebrog

[3] JMC: Frimurer

[4] JMC: Ridder af Sveriges Vasaorden.

[5] JMC: Befolkningsstatistikken er fra Aarhus Universitets side: danmarkshistorie.dk


Tittelbladet på boken fra 1883.
Malling-Hansen er oppført på side tre.