Notat af Rasmus Malling-Hansen i Extract-Bogen 1850-1868.

Research, transskribering og kommentarer af Jørgen Malling Christensen.

Illustrasjoner og publisering ved Sverre Avnskog.

 

Dette notat, håndskrevet af Malling-Hansen, er fundet på Rigsarkivet i den såkaldte Extract-Bog, hvori det kgl Døvstummeinstitut i København noterede vigtige indkomne og udgående skrivelser. Jeg er usikker på årstallet for notatet; men om de to lærerinder ved vi følgende[1]:

 

Ida Gertrud Sophie Egede, 1835-1894, var ansat som lærerinde ved instituttet fra den 15 maj 1861 til sin død den 6 december 1894.

 

Juliane Caroline Lykkeberg, født 1845, var ansat som lærerinde fra 1 april 1861 til 1 december 1866. Hun var døvstum og blev gift med cand.theol Theodor Carl Georg Ruschke, født 1839. Ruschke var lærer ved instituttet fra 1 januar 1862 til 1 april 1867.

 

- - - - -

97[2]. 29/5.

 

I Anledning af Direct. Indstilling i Skrivelse af 30 f.M. beklager Min. ”I Betragtning af den forestaaende Revision af Lønningsloven af 12 januar 1858 ikke at kunne gaae ind paa Hr. Geh. Et. foranførte Forslag, men at man derimod ikke finder Noget at erindre imod, at det indtil videre har sit Forblivende ved det hidtilværende Arangement i Henseende til Jmf[3]. Egedes og Jmf. Lykkeberg i Tjeneste ved Inst., og at der gives Sidstnævnte Tilsagn om under alle Omstændigheder fra 1 April næste Aar at erholde Ansættelse som Lærerinde ved Institutet.”

 


[1] JMC: Kilderne er dels Goos’ bog om det kgl Døvstummeinstituts 100-års jubilæum (1907) og dels genealogiske sider for respektive familier.

[2] JMC: Notatets løbenummer

[3] JMC: ’jomfru’


Ida Gertrud Sophie Egede, 1835-1894, lærerinde ved instituttet fra 1861 til 1894. Foto: Døvehistorisk Selskab.
Cand. theol Theodor Carl Georg Ruschke, 1839-1906, lærer ved instituttet fra 1862 til 1867. Foto: DKB.
August Hermann Ferdinand Carl Goos, 1835-1917, jurist, politiker. Foto: DKB.
Denne korte biografien har Theodor Ruschke fått i Det Kongelige Biblioteks oversikt over ansatte gjennom årene.
Det originale notatet.
Extract-bogen, der Malling-Hansens notat er hentet fra.
Avfotografering: Jørgen Malling Christensen.